*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

До уваги вступників у магістратуру НаУОА 2020! Онлайн реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ!

04 травня 2020

Враховуючи епідеміологічну ситуацію, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID — 19) та відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України викладених у листі щодо реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ №1/9-228 від 30.04.2020 року онлайн реєстрація вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови для всіх спеціальностей НаУОА та єдиного фахового вступного випробування для спеціальності 081 «Право» розпочнеться з 9:00 12 травня та закінчиться о 18:00 05 червня 2020 року.

Розподіл спеціальностей/освітньо-професійних програм для реєстрації вступників та відповідальних працівників Приймальної комісії НаУОА за її проведення під час вступної кампанії 2020

Спеціальність

Освітньо-професійна програма

Відповідальний працівник Приймальної комісії, який здійснює реєстрацію, його контакти

Факультет міжнародних відносин


Годжал 

Світлана

 Сергіївна


старший лаборант кафедри історії


адреса електронної пошти:

svitlana.hodzhal@oa.edu.ua


контактний телефон: 

(097) 604 55 29 

032 «Історія та археологія»

Історія та археологія

291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Міжнародні відносини

Країнознавство

Факультет романо-германських мов

035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Економічний факультет

051 «Економіка»

Економічна кібернетика

071 «Облік і оподаткування»

Облік і оподаткування

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Максимчук

Оксана

Олексіївна


викладач кафедри теорії та історії держави і права, методист кафедри кримінально-правових дисциплін


адреса електронної пошти:

oksana.maksymchuk@oa.edu.ua


контактний телефон: 

(068) 628 29 82

081 «Право» 

Право

Гуманітарний факультет

031 «Релігієзнавство»

Релігієзнавство

034 «Культурологія»

Культурологія

035.01 «Українська мова та література»

Українська мова і література

061 «Журналістика»

Журналістика

Факультет політико-інформаційного менеджменту

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

052 «Політологія»

Політологія

053 «Психологія»

Психологія

Перелік необхідних документів, які вступнику потрібно надіслати в електронній формі (скановані копії, фотокопії) відповідно до обраної освітньо-професійної програми:

  1. Заповнена заява-анкета з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка.
  2. Зразок заяви анкети для оформлення екзаменаційного листка

  3. Документ, що посвідчує особу.
  4. Облікова картка платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків).
  5. Документ (диплом та додаток до нього) про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках).
  6. Медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання). 
  7. Фотокартка для документів (кольорова або чорно-біла) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника. 
  8. Довідка, видана за місцем навчання, щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома в 2020 році (для вступників, які не є студентами Національного університету "Острозька академія").

У темі листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові.

В тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (повністю) та номер облікової картки платника податків (за наявності). 

Після перевірки надісланих вступником документів відповідальний працівник Приймальної комісії НаУОА формує особову справу вступника та здійснює оформлення екзаменаційного листка. Після цього відправляє скановану копію екзаменаційного листка вступнику на електронну адресу, указану в Заяві-анкеті.

Вступник уважно перевіряє інформацію, зазначену на сканкопії екзаменаційного листка, та в разі виявлення помилок звертається до Приймальної комісії для з’ясування ситуації.

Оформлений екзаменаційний листок зберігається в Приймальній комісії та видається вступнику особисто. Факт видачі фіксується в журналі видачі екзаменаційних листків.

Оформлений екзаменаційний листок може бути надісланий вступнику засобами поштового зв’язку, у разі якщо вступником зазначено про таку необхідність у Анкеті. В такому випадку у журналі видачі екзаменаційних листків фіксуються реквізити відповідного поштового відправлення.

Звертаємо увагу, що у 2019 році реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників на навчання для здобуття ступеня магістра на ocнові ступеня бакалавра/магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передувало складання додаткових фахових вступних випробувань. 

Водночас, з 16 січня 2020 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення ocвітньої діяльності у сфері вищої освіти», яким внесено зміни до Закону України «Про вищу ocвіту», зокрема, в частині скасування обов'язкового складання додаткових фахових вступних випробувань для вступників, які вступають на навчання для здобуття ступеня магістра на ocновi ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки). 

Таким чином, відповідно до рішення Приймальної комісії НаУОА (протокол № 8 від 4 травня 2020 року) Національний університет «Острозька академія» проводити додаткові фахові вступні випробування під час Вступної кампанії 2020 не буде.

Довідки:

Харчук Юлія Юріївна, помічник ректора з освітнього менеджменту, відповідальний секретар Приймальної комісії НаУОА

тел. (097) 553 74 10, е-mail: julia.kharchuk@oa.edu.ua