Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія» – 10 років

26 March 2018

У 2018 році факультету міжнародних відносин Національного університету «Острозька академія» виповнюється 10 років.

Створення у вересні 2008 року факультету міжнародних відносин було обумовлене необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері міжнародних відносин, країнознавства, регіональних студій. Першими ідею виховання в Національному університеті «Острозька академія» міжнародників почали реалізовувати ректор проф. Ігор Демидович Пасічник та декан гуманітарного факультету кандидат історичних наук, професор Віктор Володимирович Павлюк.

Саме на гуманітарному факультеті у 2006 р. було створено кафедру міжнародних відносин і країнознавства, яку очолив спочатку професор Віктор Володимирович Павлюк, а згодом доктор історичних наук, професор Петро Михайлович Кулаковський. Під час створення факультету до його складу увійшли кафедра міжнародних відносин і країнознавства, одна із найдавніших кафедр університету ‒ кафедра історії (завідувач ‒ доктор історичних наук, професор Володимир Васильович Трофимович) та кафедра міжнародної мовної комунікації (завідувач ‒ кандидат філологічних наук, доцент Галина Вацлавівна Крайчинська).

Сьогодні на факультеті працює молодий потужний науково-педагогічний колектив. Навчальний процес забезпечують три кафедри: міжнародних відносин (завідувач ‒ доктор політичних наук, професор Тетяна Віталіївна Сидорук), історії (завідувач ‒ доктор історичних наук, професор Володимир Васильович Трофимович), країнознавства (завідувач ‒ кандидат історичних наук, доцент Сергій Олексійович Рудько). З часу заснування і дотепер факультет очолює доктор історичних наук, професор Атаманенко Алла Євгенівна.

Якісну фахову підготовку здійснюють, крім вищеназваних викладачів, доктор історичних наук, професор Віталій Петрович Яремчук, кандидати історичних наук, доценти Микола Богданович Близняк, Віктор Борисович Атаманенко, Андрій Іванович Смирнов, Іван Геннадійович Шишкін, Наталія Олегівна Конопка, кандидат політичних наук, доцент Олена Геннадіївна Подворна, кандидати історичних наук, старші викладачі Любов Володимирівна Корнійчук, Людмила Миколаївна Третяк, Володимир Станіславович Марчук, Ірина Олександрівна Рибачок, Анастасія Анатоліївна Хеленюк та ін. На факультеті діє методичний кабінет кафедр історії, міжнародних відносин та країнознавства, яким завідує Надія Іванівна Трофимович. Для того, щоб сформувати у студентів вміння аналітично та творчо мислити, викладати на факультеті запрошуються провідні українські та зарубіжні вчені та практики дипломатії.

Велике значення на факультеті надається вивченню іноземних мов, серед яких ‒ англійська, німецька, польська, французька та ін. В цьому допомагають студентам і дають глибокі знання кандидати філологічних наук, доценти Ірина Миколаївна Тимейчук, Оксана Степанівна Сахнюк, кандидат психологічних наук Марія Миколаївна Августюк, викладачі Вікторія Олегівна Каламаж, Юлія Іванівна Шустак, Володимир Андрійович Савчук, Лариса Миколаївна Нікітюк та ін. Вони не лише проводять аудиторні заняття в межах навчального плану, а й дають можливість вдосконалювати мовні навички в English Speaking Club, English Reading Club, Club for Young Translators and Interpreters, у групах покращення рівня знань з англійської мови для студентів початкових курсів, в Клубах любителів німецької та польської мови.

Вдосконалити мовні навички, поглибити фахові знання і, зрештою, подивитись світ та відчути себе його активною часткою дають можливість обмінні програми з польськими університетами, що діють на основі угод про співпрацю, а також можливість проходження країнознавчої практики закордоном. Водночас, кафедри постійно працюють над розширенням баз різноманітних практик. Протягом існування факультету історики в межах археологічної практики проводили розкопки в підвалах рідної Alma Mater, на Замковій горі, на теренах Острожчини у складі українсько-польської експедиції, а останні кілька років ‒ на території будівництва нового академічного корпусу, що знаходиться поблизу ринкової площі стародавнього Острога. Під час музейно-архівної практики студенти знайомляться із особливостями організації роботи музеїв. Водночас, на молодому факультеті міжнародникам було потрібно створити бази практик. Тому практично від 2009 р. і третьокурсники, і магістранти мають можливість проходити навчально-ознайомчу та науково-виробничу практики в Міністерстві закордонних справ України, Міністерстві інфраструктури України, представництві ООН в Україні тощо. Від 2017 р. існує домовленість про проходження практик студентами факультету в українських посольствах у Словаччині, Угорщині, Австрії, Генеральній дирекції з обслуговування іноземних представництв тощо.

Успішно виконують обов’язки старших лаборантів Світлана Сергіївна Годжал (деканат факультету міжнародних відносин), Наталія Володимирівна Матвійчук (кафедра міжнародних відносин), Ірина Олександрівна Волинчук (кафедра країнознавства), Олександра Борисівна Бокайло (кафедра історії ім. М.П. Ковальського).

За час свого існування, факультет зарекомендував себе як потужне ядро розвитку вітчизняної науки не лише на теренах України, а й закордоном. Видавничу інтелектуальну продукцію складають монографії, підручники, навчальні посібники, наукові збірники (зокрема, видаються «Наукові записки» серій «Історія» та «Міжнародні відносини»). Про це свідчать і численні проведені міжнародні, всеукраїнські, регіональні конференції, круглі столи та інші наукові зустрічі з актуальних питань історичних та політичних наук.

Багато уваги викладачі факультету приділяють формуванню у студентів смаку до наукових досліджень. Тут діють наукові гуртки та проблемні групи, багато років функціонує Наукове товариство студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина, а у 2017 р. було створено першу в Україні молодіжну секцію Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин. Студенти організовують та проводять наукові конференції, засідання молодіжного європейського парламенту, молодіжної моделі ООН, видають збірники матеріалів конференцій. Минулого року було засновано видання наукового журналу «Terra Incognita».

Тому невипадково, що частина студентів після закінчення магістеріуму обирає як основу життєвого шляху науку. Тому важливо, що на факультеті багато років діє аспірантура з історії України, функціонує спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності «07.00.01 — Історія України». Вже кілька років здійснюється підготовка докторів філософії з міжнародних відносин.

Спільні освітні та наукові зусилля студентів та науково-педагогічного колективу вже багато років поспіль дають плідні результати: студенти факультету стають переможцями всеукраїнських олімпіад з міжнародних відносин та історії, іноземних мов, переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт. Студентка спеціальності «Країнознавство» Дарія Шарафан перемогла у конкурсі, що проводився Міністерством освіти і науки України спільно з Міністерством освіти Словаччини, і виборола одну з п’яти стипендій на піврічне навчання в Банській-Бистриці. Серед студентів факультету багато переможців конкурсу Стипендіальної програми Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA», хоча останніми роками інтерес до неї значно знизився.

Факультету десять років. Порівняно з іншими університетами наш факультет чи не «наймолодший» в Україні. Викладачі горді, в першу чергу, випускниками, серед яких є директори шкіл, музеїв та архівів, вчителі, викладачі вищих навчальних закладів України, співробітники представництва ООН в Україні, апарату Верховної Ради, Міністерства закордонних справ України, посольств інших країн в Україні, туристичних агенцій, державних та приватних установ, перекладачі.

Побажаємо Факультету подальшого розвитку і процвітання!