Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара»

Біографічна довідка про професора Любомира Романа Винара

Директор:
Атаманенко Алла Євгенівна,
доктор історичних наук, професор


Наукові співробітники:

Рибачок Ірина Олександрівна,
кандидат історичних наук

Мартинюк Назар Анатолійович

Контакти:
Поштова адреса: вул. Семінарська 2, м. Острог, Рівненська область, Україна, 35800
e-mail: diaspora@oa.edu.ua
веб-сайт: https://idud.oa.edu.ua/
тел./факс: (03654) 2-29-49

Інститут досліджень української діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) (далі – Інститут) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року. У 2017 р. Інститут було перейменовано на Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара». 

Діяльність Інституту регламентується Положенням про Науково-дослідний центр «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Національного університету «Острозька академія» та здійснюється згідно з чинним законодавством.

Метою діяльності Інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України.

Напрями діяльності Інституту:

 • опрацювання наукових проблем, пов’язаних із вивченням різних аспектів життя закордонного українства;
 • видання наукових збірників, монографічних та довідникових видань з діаспоріани;
 • розробка навчальних програм і університетських лекційних курсів, пов’язаних з різними аспектами життя та діяльності світового українства;
 • опрацювання навчальних посібників для середньої та вищої школи;
 • організація наукових конференцій та семінарів;
 • сприяння у запрошенні вчених з діаспори для викладання в Національному університеті «Острозька академія»;
 • співпраця з українськими науковими установами та університетами у вивченні проблем, пов’язаних із життям та діяльністю українців зарубіжжя;
 • формування наукової бібліотеки й архіву.

Співпраця з науковими установами та громадськими організаціями, архівними та освітніми центрами:

Інститутом встановлено наукові контакти з Українським історичним товариством, Українським музеєм-архівом в м. Клівленді, з Канадським інститутом українських студій, Українською вільною академією наук у США та в Канаді, Науковим товариством ім. Шевченка в Європі, Канаді та США, Українознавчою програмою Іллінойського університету в Урбана-Шампейн (США), Конгресом українських організацій в Австралії, Українським вільним університетом в Мюнхені й іншими науковими та громадськими інституціями. 

Інститут співпрацює з науковими, освітніми, архівними центрами в Україні. Зокрема, з Центральним державним архівом зарубіжної україніки (Київ), Державною установою «Інститут енциклопедичних досліджень НАН України» (Київ), Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Національною бібліотекою України імені В.І. Вернадського, Львівською національною науковою бібліотекою України імені В. Стефаника, Бібліотекою імені Олега Ольжича (Київ), Музеєм української діаспори (Київ), Центром українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міжнародним інститутом освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», Центром гуманітарної співпраці з українською діаспорою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (Ніжин), Центром дослідження історії української еміграції та діаспори Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Інститут сприяє організації та роботі різних музейних виставок, пов’язаних із закордонним українством (спільно з Нетішинським краєзнавчим музеєм, Музеєм книги Острозького історико-культурного заповідника, Львівським історико-меморіальним музеєм Михайла Грушевського та ін.) Спільно із Музеєм української діаспори (складник Музею міста Києва) підготовлено виставковий проект «The Ukrainian Canadians: Україноканадці» (лютий 2019, Київ). 

Видавнича діяльність:

Підготовлено до друку і видано матеріали семи міжнародних конференцій «Українська діаспора: проблеми дослідження», що були організовані та проведені Інститутом протягом 2004–2020 рр.

Інститут сприяє діяльності редакційного бюро міжнародного історичного журналу «Український історик», що діє при університеті. 

Інститутом у співпраці з науковими установами закордонного українства підготовлено до друку та видано такі наукові праці: 

2003

 1. Мезько-Оглоблин О. Переславський договір 1654. Нью-Йорк; Острог; Київ; Торонто: Вид. ОА, 2003. 152 с. (Серія «Оглобліяна», т. 2).

2005

 1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Вип. 5: Матеріали Першої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження» / Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. А. Атаманенко. Острог; Торонто; Нью-Йорк: Національний університет «Острозька академія», Світова Наукова Рада Світового Конгресу Українців, Українське історичне товариство, 2005. 360 с.

2006

 1. Матеріали до історії Українського історичного товариства / ред. Алла Атаманенко. Нью-Йорк; Острог: Українське історичне товариство, Національний університет «Острозька академія», Інститут досліджень української діаспори, 2006. 384 с. (Серія: Історичні джерела», т. ІІ).
 2. Винар Л. Українське Історичне Товариство: сорок років діяльности (1965-2005). Видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / ред. Юрій Макар. Нью-Йорк; Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2006. 118 с.

2007

 1. Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоевропейських джерелах / ред. Алла Атаманенко, упор. Наталія Конопка. Острог; Нью-Йорк, 2007. 184 с. (Серія: Історичні монографії, т. 6).
 2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Вип. 9: Матеріали Другої міжнародної наукової конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження» / Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство, Світова Наукова Рада при СКУ, Українська американська асоціація університетських професорів. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. Алла Атаманенко. Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія», 2007. 500 с.

2008

 1. Винар Л. Олег Кандиба-Ольжич: дослідження та джерела / ред. Алла Атаманенко. Острог; Нью-Йорк: Українське історичне товариство, Національний університет «Острозька академія», Інститут досліджень української діаспори, 2008. 388 с.; іл.
 2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Вип. 11 / Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство, Світова Наукова Рада при СКУ, Українська американська асоціація університетських професорів. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар, ред. Алла Атаманенко. Острог: РВВ Національного університету «Острозька академія», 2008. 540 с.
 3. Українсько-американська асоціяція університетських професорів: статті і матеріяли / ред. Ася Гумецька. Редактор-консультант Алла Атаманенко. Редакційний комітет: Л. Винар, А. Гумецька, М. Мельник / Українсько-американська асоціяція університетських професорів, Національний університет «Острозька академія», Інститут досліджень української діаспори. Нью-Йорк; Торонто; Острог, 2008. 372 с. 
 4. Наріжний С. Українська еміграція: культурна праця української еміграції між двома світовими війнами / Наукове товариство ім. Шевченка, Українське історичне товариство, Національний університет «Острозька академія», Українська Американська Асоціація Університетських Професорів. Передмова та вступне слово: Любомир Винар, Алла Атаманенко. Львів; Кент; Острог, 2008. 367 с. + CCXXXII с. (репринтне видання)

2009

 1. Винар Л. Павло Володимир Грицак (1925-1958) / ред. А. Атаманенко. Кент; Острог: Українське історичне товариство, Національний університет «Острозька академія», Інститут досліджень української діаспори, 2009. 96 с.
 2. Домбровський О. Спомини / ред. А. Атаманенко, упор. Г. Клинова. Нью-Йорк; Львів; Острог, 2009. 373 с.

2010

 1. Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність / Національний ун-т «Острозька академія», Інститут досліджень української діаспори, Українське історичне товариство. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2010. 672 с.; іл.
 2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Вип. 15 / Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. ред.: І. Пасічник, Л. Винар. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2010. 524 с.

2011

 1. Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Л. Винар, А. Атаманенко; упор. А. Хеленюк. Нью-Йорк; Торонто; Острог: Світова Наукова Рада при Світовому Конгресі Українців, Українське історичне товариство, Інститут досліджень української діаспори Національного університету «Острозька академія», 2011. 388 с.

2013

 1. Винар Л. Біографічні нотатки / ред. А. Атаманенко, упор. І. Рибачок. Кент; Острог: Українське історичне товариство, Національний університет «Острозька академія», Інститут досліджень української діаспори, 2013. 72 с.
 2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Історичні науки. Вип. 21 / Національний університет «Острозька академія», Українське історичне товариство. Відп. редактори: І. Пасічник, Л. Винар. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. 288 с.

2015

 1. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / ред. колегія: І. Пасічник, Л. Винар, А. Атаманенко та ін. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. Вип. 23. 284 с.

2016

 1. Українська діаспора: проблеми дослідження: тези доповідей Міжнародної наукової конференції, 27-28 вересня 2016 р., м. Острог / Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Острозька академія»; Українське історичне товариство. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. 378 с.
 2. Міжнародна наукова конференція до 150-ліття М.С. Грушевського: тези доповідей (17 вересня 2016 р., м. Острог) / Міністерство освіти і науки України; Національний університет «Острозька академія»; Українське історичне товариство. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. 220 с.

2019

 1. Matiash I. Eugène Deslaw: un cinèmatographe français et un historien ukrainien de la diplomatie / Ministère des affaires étrangères de l’Ukraine, Société scientifique d’histoire de la diplomatie et des relations internationales, Institut d’histoire de l’Ukraine de l’Académie nationale des sciences d’Ukraine, Sociétés historiques ukrainiennes, Université nationale “Académie d’Ostrog”, Institut d’études de la diaspora ukrainienne. Traducteurs: Solène Charpentier, Olia Stepaniuk, Oksana Zakhartchouk. Kiev; Nice; New-York; Ostrog: Maison d’èdition «Gorobets», 2019. 196 p.
 2. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки» / редкол.: В.В. Трофимович (голов. ред.) [та ін.]. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. Вип. 29. 146 с.

2020

 1. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Історичні науки" / редкол.: В.В. Трофимович (гол. ред.) [та ін.]. Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. Вип. 31. 260 с.

Наукові форуми:

Протягом 2002-2021 рр. Інститутом проведено низку наукових форумів. Починаючи з 2004 р., кожні два роки Інститут організовував та провів серію міжнародних наукових конференцій «Українська діаспора: проблеми дослідження».

Також було організовано та проведено: Міжнародну наукову конференцію, присвячену 40-річчю журналу української історіографії в діаспорі «Український історик» (2003 р.), Міжнародний науково-практичний симпозіум «Закордонне українознавство: осередки, архіви, бібліотеки» (2013 р.), Всеукраїнську наукову конференцію «Українська історіографія ХХ–ХХІ ст.: до 50-ліття журналу «Український історик» (2013 р.), Міжнародну наукову конференцію з нагоди 150-ліття видатного громадського, політичного діяча та вченого Михайла Сергійовича Грушевського (2016 р.), Академію пам’яті видатного українського вченого та організатора науки професора Любомира Романа Винара (2017 р.). 

Бібліотека та архів Інституту:

Продовжується формування бібліотеки та архіву Інституту, опрацьовується електронний каталог бібліотеки, обслуговуються читачі. 

Бібліотечний фонд Інституту має наступні книжкові колекції: 

1. Книжкові колекції приватних осіб:

 • Колекція проф. Любомира Винара;
 • Колекція д-ра Константина Бризгуна;
 • Колекція д-ра Якова Гурського;
 • Колекція п. Михайла Хом’яка;
 • Колекція п. Віри та п. Богдана Боднаруків;
 • Колекція п. Олени та п. Івана Стадників та ін.

2. Книжкові колекції наукових установ:

 • Українського історичного товариства;
 • Української вільної академії наук у США;
 • Української вільної академії наук у Канаді;
 • Наукового товариства ім. Шевченка в Америці;
 • Канадського інституту українських студій;
 • Інституту дослідів Волині;
 • Центру дослідження імміграційної історії Міннесотського університету та ін.

В Інституті знаходяться необхідні навчально-методичні матеріали та фахова література, якими забезпечується викладання курсів: "Українська закордонна історіографія" (магістеріум спеціальності "Історія та археологія"), "Закордонне українство" (магістеріум спеціальності "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії", ОПП "Міжнародні відносини"), "Культура української діаспори" (бакалаврат спеціальності "Культурологія").

Проекти для молоді 

Щоб ознайомити школярів з історією світового українства, Інститут спільно з Науковим товариством студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина факультету міжнародних відносин НаУОА щорічно проводить Всеукраїнський конкурс для учнівської та студентської молоді "Закордонне українство: вчора, сьогодні, завтра", організовує всеукраїнський молодіжний науковий симпозіум. Для інформування учнівської молоді про історію закордонних українців діє інтерактивний проект "Нашого цвіту - по всьому світу".

Безкоштовні книги від НТШ в Америці:

НДЦ «Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара» Національного університету «Острозька академія» на прохання Наукового товариства ім. Шевченка в Америці БЕЗКОШТОВНО передасть бібліотекам України літературу, видану НТШ в Америці протягом 1947-2008 рр.

За інформацією просимо звертатися за електронною адресою Інституту: diaspora@oa.edu.ua

Інформацію про книги можна знайти на сайті НТШ в Америці: http://shevchenko.org/