Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Інститут досліджень української діаспори

Директор: Атаманенко Алла Євгенівна, доктор історичних наук

Контактна адреса:
Інститут Досліджень Української Діаспори НаУОА
вул. Семінарська 2,
м. Острог
e-mail: diaspora@oa.edu.ua
веб-сайт: www.oa.edu.ua
тел./факс: (03654) 2-29-49Наукові співробітники Інституту досліджень української діаспори: Рибачок Ірина Олександрівна, Мартинюк Назар Анатолійович

Інститут Досліджень Української Діаспори (Institute for the Ukrainian Diaspora Studies) (далі – Інститут) діє як структурний підрозділ Національного університету «Острозька академія» з січня 2002 року.

Метою діяльності Інституту є вивчення життя, діяльності, творчого й наукового доробку українців, які проживають поза межами рідного краю, а також розширення й поглиблення наукових та культурних зв’язків із українською громадськістю поза межами України.

Напрями діяльності Інституту:

  • опрацювання наукових проблем, пов’язаних із вивченням різних аспектів життя української діаспори, видання наукових збірників, монографічних та довідникових видань;
  • розробка навчальних програм і університетських лекційних курсів, пов’язаних з різними аспектами життя та діяльності діаспори;
  • опрацювання навчальних посібників для середньої та вищої школи;
  • організація наукових конференцій та семінарів з проблем дослідження української діаспори;
  • сприяння у запрошенні вчених з діаспори для викладання в Національному університеті «Острозька академія»;
  • співпраця з українськими науковими установами та університетами у вивченні проблем, пов’язаних із життям та діяльністю закордонного українства;
  • формування наукової бібліотеки й архіву.

Наукові та громадські контакти:

Інститутом встановлено наукові контакти з Українським Історичним Товариством, Українським Музеєм-Архівом в м. Клівленді, Світовою Науковою Радою при Світовому Конгресі Українців, з Канадським Інститутом Українських Студій, Українською Вільною Академією Наук у США та в Канаді, Науковим Товариством ім. Шевченка в Європі, Канаді та США, Українознавчою програмою Ілінойського Державного університету в Урбана-Шампейн (США), Конгресом українських організацій в Австралії, Українським Вільним Університетом в Мюнхені й іншими науковими та громадськими інституціями.

Видання:

Підготовлено до друку і видано «Наукові записки» (Серія «Історія») з матеріалами Першої міжнародної конференції «Українська діаспора: проблеми дослідження», у співпраці з українськими науковими установами поза Україною готуються до друку наступний том «Наукових записок» з матеріалами діаспоріани, збірник про українські наукові установи в еміграції та діаспорі, «Спогади» відомого історика Наталії Полонської-Василенко, спогади відомого українського книгознавця Лева Биковського, збірка праць Олександра Оглоблина з української історіографії та ін. Інститут сприяє діяльності редакційного бюро міжнародного історичного журналу «Український історик», що діє при університеті.

Бібліотека та архів Інституту:

Продовжується формування бібліотеки та архіву, опрацьовується електронний каталог бібліотеки, обслуговуються читачі.

Безкоштовні книги від НТШ в Америці:

Інститут дослідження української діаспори Національного університету «Острозька академія» на прохання Наукового товариства ім. Шевченка в Америці (Президент – др. Орест Попович) БЕЗКОШТОВНО передасть бібліотекам України літературу, видану НТШ в Америці протягом 1947-2008 рр.
За інформацією просимо звертатися за електронною адресою Інституту досліджень української діаспори: diaspora@oa.edu.ua або за телефонами: 8 (03654) 2-34-96.


Інформацію про книги можна знайти на сайті НТШ в Америці: www.shevchenko.org

Наукові конференції та семінари:

Співробітники Інституту брали участь у науковій конференції Світової Наукової Ради під час Світового конгресу українців (Київ), V Міжнародному конгресі Міжнародної Асоціації Україністів (Чернівці), ІІ Міжнародному конгресі українських істориків (Кам’янець-Подільський), конференціях у Ніжинському центрі гуманітарної співпраці з діаспорою Ніжинського педагогічного університету, Інституті міжнародної освіти та співпраці з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» та ін.

У вересні 2004 року Інститутом спільно з Українським Історичним Товариством та Світовою Науковою Радою Світового Конґресу Українців було організовано Першу Міжнародну наукову конференцію «Українська діаспора: проблеми дослідження». У конференції взяли участь дослідники проблем історії діаспори, керівники українських наукових установ.

У вересні 2005 р. Інститутом проведено науковий семінар до 40-ліття Українського Історичного Товариства.

У травні 2006 р. організовано та проведено Другу Міжнародну конференцію «Українська діаспора: проблеми дослідження» з участю понад 80 учасників з України, Німеччини, США, Канади, Словаччини, Італії, Естонії, Польщі та ін. країн. Статті про конференцію подано до друку в провідних виданнях діаспори та в Україні. Готуються до друку доповіді.

Кафедра історії діаспори:

Відповідно до рішення Вченої Ради Національного університету «Острозька академія» від 24 лютого 2006 року 10 жовтня 2006 року підписано наказ Ректора про створення при Інституті дослідження української діаспори кафедри історії української діаспори.

Почесним професором і Почесним завідувачем кафедри призначено відомого українського історика, президента Українського Історичного Товариства, голову Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців, голову Історичної секції УВАН у США, президента Української Американської Асоціації Університетських Професорів професора Любомира Винара.

Завідувачем кафедри призначено директора Інституту дослідження української діаспори НаУОА доц. Аллу Атаманенко.

Офіційне відкриття кафедри відбулося 12 жовтня в залі засідань Вченої ради університету.