Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Заочно (дистанційна) форма навчання

Навчальний процес за заочною (дистанційню) формою організовано відповідно до графіка навчального процесу на поточний навчальний рік.

Освітній процес процес реалізується протягом календарного року і поєднує дві складові:

  1.  період настановчих та екзаменаційних сесій,
  2.  міжсесійний період, з урахуванням передбачених законодавством пільг для студентів, які поєднують роботу з навчанням.

Настановча сесія — це частина навчального року, протягом якої здійснюються такі форми освітнього процесу, які передбачені робочим навчальним планом, зокрема лекції та консультації (заочно (дистанційний) цикл навчання).

Екзаменаційна сесія — це частина навчального року, протягом якої здійснюються такі форми освітнього процесу, передбачені робочим навчальним планом, як консультації та екзамени (заочно (дистанційний) цикл навчання).

Міжсесійний період — це частина навчального року, протягом якої здійснюється робота студента щодо засвоєння навчального метеріалу під керівництвом викладачів згідно затвердженного графіку через навчальну систему moodle.oa.edu.ua (заочно (дистанційний) цикл навчання) та підготовка кваліфікаційної роботи. Студенти вивчають теоретичний матеріал, виконують практичні завдання згідно графіка. Реалізація навчальних занять у міжсесійний період здійснюється заочно (дистанційно) за допомогою сучасних інформаційних технологій, зокрема таких як: електронна пошта, обмін файлами, форум, чат. Використання тих чи інших технологій планується викладачем в процесі розробки електронний навчальний курс.

Навчання передбачає проведення лекцій, консультацій, практичних та семінарських занять, контрольних заходів. Консультація як елемент навчального процесу передбачає заочно (дистанційно) або очне отримання слухачами відповідей від викладачів на конкретні теоретичні чи практичні питання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Поточні консультації проводяться протягом семестру (навчального періоду). Проведення практичних занять передбачає виконання студентами завдань та їх перевірку викладачами.

Контроль якості засвоєння освітньої програми забезпечується системою контрольних заходів, що реалізуються в заочному (дистанційному) режимі. З метою забезпечення студентів та викладачів середовищем для отримання інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін використовується: навчальна система Moodle, на якому розміщуються електронні навчальні комплекси з навчальних дисциплін, сервіси он-лайн комунікацій (Skype, соціальні мережі), ресурсні центри, наукова бібліотека.

Терміни навчання:

  • І (бакалаврський) освітній рівень на основі повної загальної середньої освіти — 4 роки
  • І (бакалаврський) освітній рівень на основі молодшого спеціаліста — 2 (3) роки
  • І (бакалаврський) освітній рівень на основі вищої освіти — 1 (3) роки
  • ІІ (магістерський) освітній рівень — 1 рік 9 мiсяців