Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива»

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»
ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
КАФЕДРА КРАЇНОЗНАВСТВА, КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ТА КАФЕДРА ІСТОРІЇ
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ ТА АСПІРАНТІВ ІМ. О. ОГЛОБЛИНА

35800
м. Острог,
вул. Семінарська, 2
+38 036 5430832

 

«МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ І ТУРИЗМ: СУЧАСНІСТЬ ТА РЕТРОСПЕКТИВА»
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
20 травня 2011 року
м. Острог

Напрями роботи конференції (секції):

 1. Міжнародні конфлікти: історія та теорія.
 2. Актуальні проблеми міждержавних відносин.
 3. Місце України у світовій політичній системі.
 4. Інтеграційні процеси у міжнародних відносинах.
 5. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму.

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику матеріалів до початку роботи конференції.
Увага! Благодійний внесок – 85 грн. Для учасників конференції і публікацій тез є обов’язковим.

Для участі у конференції необхідно:

 • Надіслати заявку до 5 квітня 2011 року на електронну адресу, де вказати відомості про автора (прізвище, ім’я, по батькові, e–mail, телефон), місце навчання (роботи), курс; тема виступу; науковий керівник (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали); наукова секція.
 • Надіслати матеріали доповідей (тези) до 10 квітня на е-mail oakonf@gmail.com. Надрукований текст, підписаний науковим керівником, подається під час реєстрації у день конференції.
 • Після підтвердження прийняття Ваших тез до 15 квітня 2011 р. сплатити благодійний внесок. Учасники сплачують благодійний внесок за такими реквізитами:
  Міжнародний благодійний фонд Відродження «Острозької академії», код 26009760 Р/р 26001360044001 МФО 333391 в Острозькому відділенні Рівненської філії КБ «Приватбанк»; призначення платежу: «добровільні внески на проведення конференції факультету міжнародних відносин», Ваше прізвище, ім’я, по батькові. Після сплати благодійного внеску копію квитанції необхідно надіслати на е-mail oakonf@gmail.com.
 • Учасники конференції у разі необхідності забезпечуються житлом (за кошти учасників). Тому, якщо вам потрібно житло, вкажіть це у заявці на участь у конференції. Перед початком конференції учасникам буде надіслано запрошення з детальною інформацією.

Тези не будуть опубліковані у разі:

 • невчасної сплати благодійного внеску;
 • оформлення матеріалів без дотримання вимог або надання їх із запізненням.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 1. Обсяг тез 3-4 стор. в електронному варіанті (на e-mail: ) у редакторі Microsoft Word 2003, шрифт Times New Roman, 14 кегль; поля: зверху, знизу, справа, зліва – 2 см, абзац – 1,25 см, міжрядковий інтервал - 1,5.
 2. У правому верхньому куті вказати ім'я та прізвище автора – курсив, 14 кегль, шрифт Times New Roman, нижче вказати наукового керівника (якщо такий є), його вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали та нижче вказати повну назву навчального закладу – 14 кегль, шрифт Times New Roman.
 3. Пропустивши один рядок, по центру вказати назву статті – напівжирним 14 кеглем, шрифтом Times New Roman.
 4. Короткі анотації українською, англійською та російською мовами (2-3 речення).
 5. Далі після одного чистого рядка йде текст доповіді, який друкується 14 кеглем, 1,5 інтервал.
 6. Список використаних джерел та літератури (до 7 позицій) оформляти згідно з останніми вимогами ВАКу.
 7. Якщо матеріали прийнято, автору буде надіслано повідомлення.

Із запитаннями звертатися по телефону +38 097 155 94 14 (Вікторія)

Зразок оформлення:

Денис Коваль
Науковий керівник – канд. іст. наук Шишкін І.Г.,
Національний університет «Острозька академія»
(1 інтервал)

Розвиток відносин США та Великобританії
(чистий рядок)
Анотація
(чистий рядок)
Summary
(чистий рядок)
Аннотация
(чистий рядок)


Текст (кегль 14, шрифт Times New Roman, 1,5 інтервал)

(чистий рядок)

Список використаних джерел та літератури:
1.
2.

Також незабаром

No documents found.