Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Міжнародна конференція "Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 р.

До уваги дослідників та фахівців у галузі
транзитології
Кафедра політології Національного університету «Острозька академія», спільно з Посольством США в Україні та Фондом Ф.Наумана

оголошує про підготовку
міжнародної наукової конференції

«ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ  В УКРАЇНІ:
ПІДСУМКИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ 2004-2007 РР.»


що відбудеться 23 – 24 травня 2008 року в Національному університеті «Острозька академія» за адресою  м. Острог, вул. Семінарська 2.

Протягом трьох років, що минули від подій відомих під назвою „Помаранчева революція” в українському науковому  середовищі не сформувалось однозначного розуміння суті цих подій. Розбіжності у поглядах стосовно „Помаранчевої революції” породжують розбіжності у трактуванні наступних подій 2005-2007 рр.

Очевидно, в наукових колах назріла потреба виявити „точки погодження” та розбіжності в оцінках сутності „Помаранчевої революції”, з’ясувати причини та наслідки кількох  політичних криз, визначитися з типом політичного режиму, особливостями українського варіанту демократичного транзиту. Все це дасть змогу зробити певний зріз якості демократичних змін в Україні станом на квітень-травень 2008 р.

Метою конференції є з’ясувати сучасний стан та перспективи демократичних перетворень в Україні за участі провідних теоретиків та політичних експертів з України та з-за кордону.
У рамках заходу планується обговорення наступних питань:
 
   Події листопада-грудня 2004р. в Україні: „Помаранчева (р)еволюція”?
   Політичні кризи в період трансформацій: концептуалізація, операціоналізація, аналіз подій 2004-2007 рр.
   Політичний режим в Україні: поставторитарний, неопатримоніальний, перехідний?
   Особливості політичного процесу в Україні після виборів 2007 року
   Український перехід у порівняльному контексті: загальне та особливе.
До участі у роботі конференції запрошуються вітчизняні та закордонні дослідники та фахівці у галузі транзитології та суспільно-політичних трансформацій. Кількість учасників є обмеженою. Відбір буде здійснюватись на основі конкурсу заявок.

Для участі у конкурсі необхідно подати заявку та тези( див. далі)

Останній термін подачі заявок – 30 квітня 2008 року.

Потенційним учасникам, чиї тези будуть схвалені, до 16 травня буде надіслане запрошення для участі у конференції.  За результатами конференції планується видання збірника наукових праць учасників. До збірника відбиратимуться статті, які є результатом оригінального прикладного або теоретичного дослідження.
Тексти статей повинні відповідати таким вимогам: ім’я та прізвище автора, назва статті, анотація українською та англійською мовами; постановка проблеми, коротка характеристика стану її дослідження, визначення мети, обґрунтування методології, виклад основного матеріалу, висновки; підстрокова система посилань з наскрізною нумерацією; список використаних джерел та літератури; обсяг – до 0,5 друкованого аркуша (20 – 25 тис. знаків), шрифт Times New Roman, розмір 14 кегль, інтервал 1,5 см., поля: ліве, праве – 2 см, верхнє, нижнє – 2 см.

Участь у конференції безкоштовна. Організатори забезпечують проживання та харчування всім учасникам конференції. Вартість проїзду (автобус, потяг - плацкарт, купе) буде відшкодована для учасників конференції з України. Закордонні учасники повинні подбати про покриття витрат на проїзд особисто. Робоча мова конференції – українська. Учасники, які не володіють українською мовою можуть виголосити свої виступи англійською, польською чи російською мовами.
Заявки на участь надсилати електронною поштою на адресу: politologisn@mail.ru. За додатковою інформацією звертатись за телефонами: 8(066)3211254, 8(098)4774549 або за вказаною електронною адресою. Контактні особи – Юрій Мацієвський Андрій Рибак.


ЗАЯВКА
учасника Міжнародної наукової конференції
«ДЕМОКРАТИЧНИЙ ТРАНЗИТ  В УКРАЇНІ:
ПІДСУМКИ ЕЛЕКТОРАЛЬНОГО ЦИКЛУ 2004-2007 РР »,
Острог, 23-24 травня 2008 р.


ПІБ:
Тема доповіді: «»
Навчальний заклад або установа:
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Поштова адреса:
Країна:
E-mail:
Телефон:

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Вимоги до тез: (до 3 сторінок машинописного тексту, шрифт Times New Roman, розмір 12 кегль, інтервал 1,5, поля: ліве, праве – 2 см, верхнє, нижнє – 2 см., із зазначенням прізвища автора та назви).
Останній термін подачі заявок – 30 квітня 2008 року.

Тези повинні містити наступні елементи:
1.    Постановка проблеми
2.    Актуальність дослідження
3.    Опис методології та стану дослідження проблеми
4.    Демонстрація попередніх результатів дослідження
5.    Висновки

Тези, які не відповідатимуть поставленим вимогам або будуть надіслані пізніше встановленого терміну не розглядатимуться. Матеріали вважаються отриманими, якщо оргкомітет відправив підтвердження. У випадку відсутності останнього просимо переслати матеріали повторно.