Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Додаток до Правил прийому до Національного університету «Острозька академія» на 2010-2011 навчальний рік

   Затверджено

19 січня 2010 р.

Ректор  НаУОА         І.Д. Пасічник
Додаток до Правил прийому
до Національного університету «Острозька академія» на 2010-2011 навчальний рік
 
Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 1158 «Про затвердження Змін до Умов прийому до вищих навчальних закладів України» від 21.12.2009 зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2009 за №1258/17274  внесено зміни
до Правил прийому на 2010-2011 н.р.
Розділ 5.
Пункт 5.5 викласти у такій редакції:
«5.5. Особи, які не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Національному університеті Острозька академія".
Громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;
військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом — при вступі на заочну форму навчання;
особи, які мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.»
Пункт 5.10 викласти у такій редакції:
« 5.10. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.»

Пункт 9.1.  розділу 9 викласти у такій редакції:
«Зараховуються до Національного університету "Острозька академія" за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад, призери (особи, нагороджені дипломами I — III ступенів), ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призери (особи нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів) ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами у тому числі:
основи економіки — при вступі на напрями 6.030508 Фінанси і кредит та 6.030502 Економічна  кібернетика
основи правознавства — при вступі на напрям 6.030401 Право;
історія — при вступі на напрями 6.020101 Культурологія, 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність, 6.020301 Філософія, 6.020102 Історія, 6.030104 Політологія.
Розділ 10 доповнити пунктом 10.3. такого змісту:
«10.3. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1. установлюється приймальною комісією університету за погодженням з Міністерством освіти і науки України і становить 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки, доведеного університету.
    У випадку встановлення квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1., відбувається відповідно до суми набраних балів за сертифікатом Українського центру оцінювання якості освіти (одержання відповідної кількості балів на вступних випробуваннях, які проводить університет) та середнього бала документа про повну загальну освіту.»
Пункт 16.2. розділу 16  викласти у такій редакції:
«16.2. Накази про зарахування на навчання надсилаються до Міністерства освіти і науки України»
 
Затверджено на засіданні приймальної комісії 19 січня 2010 року (протокол № 2 )
Відповідальний секретар
приймальної комісії                     Г.С.Пастушок