Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук

У Всеукраїнському конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук було відібрано ряд робіт, рекомендованих до участі в науково-практичній конференції, яка відбудеться 27 березня 2012 р. о 10.00 в Національному університеті «Острозька академія».

Програма конференціїПрограма конференції 
Файл .doc, 48Кб

Список переможців:

 1. Богатікова Олена Вадимівна. Репресії сталінського режиму проти грецького населення Приазов’я. (Маріупольський державний університет);
 2. Букрєєв Тарас Борисович. Діяльність громадських організацій у подоланні дитячої безпритульності та бездоглядності на Півдні України у 20-х роках ХХ ст. (За матеріалами Державного архіву Херсонської області). (Херсонський державний університет);
 3. В’юн Світлана Володимирівна. Соціальна структура населення Мелітопольського повіту другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (Бердянський державний педагогічний університет);
 4. Гаврилишин Марія Романівна. Боротьба Шотландії за незалежність кін. ХІІІ – поч. ХІV ст. (Львівський національний університет ім.І.Франка);
 5. Галайчук Ірина Романівна. Суспільно-політичні процеси у Західній Україні в 1939 – 1944 рр.: джерела та історіографія (Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника);
 6. Ганусин Олена Богданівна. Повсякденне життя української інтелігенції в Галичині кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (Львівський національний університет ім.І.Франка);
 7. Денисенко Ярослав Вікторович. Волинські замки ХVІІ ст.: зміни в забудові під впливом мілітарних технологій та уявлень про соціальний престиж. (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);
 8. Дяк Ірина Григорівна. Українсько-американські політичні відносини на сучасному етапі (Національний університет «Острозька академія»);
 9. Дьякова Ольга Олегівна. Формування системи викладання історії в навчальних закладах Російської імперії на межі ХІХ – ХХ ст. (Кримський гуманітарний університет);
 10. Зек Богдан Миколайович. Поліська наступальна операція на території Ратнівського р-ну Волинської обл. (березень – квітень 1944 р.) (Волинський національний університет ім.Л.Українки);
 11. Іванов Сергій Сергійович. Політика німецької окупаційної влади на Острожчині (3.07.1941 –10.01.1944) (Національний університет «Острозька академія»);
 12. Іванова Людмила Василівна. Методи боротьби радянської влади з інакодумством в УРСР у 1960-х – п.п. 1980-х рр. (Національний університет «Острозька академія»);
 13. Ігнатуша Григорій Олександрович. Cуспільно-церковні трансформації на Запоріжжі 1914 – 1917 рр.(Запорізький національний університет);
 14. Ільніцька Наталія Євгеніївна. Щоденник генерального хорунжого Миколи Ханенка 1727 – 1753 рр. – важливе джерело вивчення історії повсякденності. (Глухівський національний педагогічний університет ім.О.Довженка);
 15. Колибенко Михайло Олександрович. Використання тривимірних конструкцій в археологічних дослідженнях (на прикладі церкви Успіння Пресвятої Богородиці в Переяславі). (Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім.Г.Сковороди);
 16. Красько Ольга Іванівна. Студенческая жизнь в воспоминаниях о Харьковском университете 1920 – 1980-х гг. (Харківський національний університет ім.В.Кармазіна);
 17. Кудрявцева Аліна Вадимівна. Становлення та діяльність підпільних організацій на території окупованої Польщі (1939 – 1944). (Ніжинський державний університет ім.М.Гоголя);
 18. Лозовецька Ярослава Олексіївна. Громадсько-культурне життя Сумщини в роки окупації 1941 – 1943 рр. (Сумський державний університет ім.А.Макаренка);
 19. Носков Володимир Юрійович. Велика вітчизняна війна в пам’яті дітей воєнного покоління (на матеріалах усної історії). (Донецький національний університет);
 20. Рожков Денис Михайлович. Етнічний вимір повоєнного Донбасу. (Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов);
 21. Свінціцький Дмитро Володимирович. Формування політичної концепції гетьмана П.Дорошенка за утвердження міжнародного правового статусу Українського гетьманату. (Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника);
 22. Сєдін Олена Олександрівна. Звинувачення в антирадянській діяльності громадян СРСР єврейської національності в 1920 – 1950 рр. (Херсонський державний університет);
 23. Сміянова Олеся Анатоліївна. Молодий Дмитро Яворницький в контексті історії повсякденності (1855 – 1885 роки). (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара);
 24. Соловій Галина Василівна. Слов’янські поховальні пам’ятки Плісенського археологічного комплексу. (Львівський національний університет ім.І.Франка);
 25. Солощенко Тетяна Павлівна. Культурне життя поляків Умані. (Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини);
 26. Сторожко Тетяна Сергіївна. Київська астрономічна обсерваторія університету Св.Володимира (1830 – 1860-ті рр.): передумови виникнення та початковий етап наукової діяльності. (Київський національний університет ім. Т.Шевченка);
 27. Таранова Оксана В’ячеславівна. Становлення та розвиток курортного будівництва південного берега Криму (1860 – 1941 рр.). (Кримський гуманітарний університет);
 28. Тацієнко Віталій Сергійович. Українська державність в рецепції В.Липинського. (Уманський державний педагогічний університет ім.П.Тичини);
 29. Феденко Олена Олексіївна. Роль італійської громади у розвитку Одеси у другій половині ХІХ ст. (Одеський національний морський університет ім.І.Мечникова);
 30. Цигульський Сергій Миколайович. Історія кубанського козацького війська в 1860 – 1890 рр. (Кіровоградський державний педагогічний університет ім.В.Винниченка);
 31. Шамаріна Анастасія Олексіївна. Забудова Києва кін. ХІХ – поч. ХХ ст. (Київський університет ім.Б.Грінченка);
 32. Ярошенко Сергій Олександрович. Турецький вектор зовнішньої політики П.Дорошенка. (Чорноморський державний університет ім.П.Могили).