Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Роботи, рекомендовані до участі в науково-практичній конференції «Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з історичних наук 2013/2014 н.р.»

Науково-практична конференція «Всеукраїнський

конкурс студентських наукових робіт з історичних наук

2013/2014 н.р.» відбудеться

25 березня 2014 р. о 10.00

в Національному університеті «Острозька академія»

1. Альмес Іван Іванович Бібліотека Крехівського монастиря у 18 ст (за матеріалами інвентарних описів) (Львівський національний університет ім. І. Франка)

2. Амеліна Оксана Сергіївна Франкомовна газета «Амстердам» 1708 р. як джерело з історії українського козацтва (Одеський національний університет ім. Мєчнікова)

2. Антонюк Віка Святославівна Формування інтелектуальної еліти в Ялті з др. пол. ХІХ до поч. ХХ ст.: культурно-просвітницька діяльність лікарів (РВНЗ Кримський гуманітарний університет м. Ялта)

3. Борисюк Яна Петрівна Соціоетнічна характеристика Чернігівської губернії др. пол.. 19 — на поч. 20 ст. (Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя)

4. Вараниця Анна Орестівна Учителі народних шкіл Галичини в др. половині 19 — на поч.. 20 ст. (Львівський національний університет ім. І. Франка)

5. Ведмідь Лєна Павлівна Балканське питання крізь призму блокового протистояння напередодні Першої світової війни: історіографія проблеми (Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя)

6. Волканова Наталя Володимирівна Розвиток торгівлі у портових містах Південної Беессарабії (19- поч.. 20 ст.) (Ізмаїльський державний гуманітарний університет)

7. Глінка Роман Іванович Монети Речі Посполитої на території Руського воєводства (1569-1772 рр.) (Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)

9. Гнідаш Інна Алімівна Стан повоєнної шкільної освіти в Україні на прикладі м. Кременчука Полтавської області 1943-1960 роках (Кременчуцький національний університет ім.. М.Остроградського)

10. Годжал Світлана Сергіївна Українсько-грецькі зв’язки та Острозька академія др. пол. 16 — пер. пол. 17 ст.(Національний університет Острозька академія)

11. Даниленко Олег Анатолійович Повсякденне життя ніжинців у повоєнне десятиліття 1943-1953 рр.: соціальний аспект (Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя)

12. Дроботій Тетяна Михайлівна Історія дослідження вельбарської культури на території України (Львівський національний університет ім. І. Франка)

13. Затуливітер Єлизавета Михайлівна В.Липинський як популяризатор «української школи» в польській літературі (Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка)

14. Коваль Олеся Олексіївна Соціально-економічне становище селянства Східного Поділля напр. 17 — 18 ст. (Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського)

15. Котиченко Анна Андріївна Сарматизм як спосіб самоіндентифікації шляхти Речі Посполитої у 16-17 ст. (Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького)

16. Криворучко Владислав Олександрович Земельні банки в Україні (др.. пол.. 19 — 20 ст.) (Черкаський інститут банківської справи. Університету банківської справи НБУ м. Київ)

17. Лашук Наталія Василівна Проблема масонства в інтелектуальному дискурсі Росії другої половини 19 — поч. 20 ст. (Чернігівський національний педагогічний університет ім.. Т. Шевченка)

18. Лисенко Віталій Сергійович Українсько-польські відносини на Західній Україні у 1920-1930-х рр.. (ДВНЗ Криворізький національний університет)

19. Масюк Віталія Іванівна Окупаційний режим міста Дубна в роки Другої світової війни (Рівненський державний гуманітарний університет)

20. Монастирський Євгеній Дмитрович Роль засобів масової інформації у становленні радянської агітаційно-пропагандистської системи на Луганщині (1917-1929 рр.) (Луганський національний університет ім. Т. Шевченка)

21. Подшивалова Ганна Сергіївна Земельні банки Херсонської губернії в розвитку земельного ринку регіону кінця 19 ст. — 1905 р. (Херсонський державний університет)

22. Полочанська Тетяна Олександрівна Предмети особистого християнського благочестя Х — поч. ХІІІ ст.. з Чернігова та його округи (Чернігівський національний педагогічний університет ім.. Т. Шевченка)

23. Прокопов Вадим Юрійович Політична діяльність Василя Галаси на Закерзонні 1943-1947 рр. (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара)

24. Степурко Тетяна Сергіївна Фільварки Острозької волості кін. 16 — пер. пол. 17 ст. (Національний університет Острозька академія)

25. Стрільчук Марина Вікторівна Ліквідація Запорізької Січі в історіографії другої пол. 18 — поч. 21 ст. (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара)

26. Сухих Андрій Юрійович Радянське підпілля на Новоградволинщині (1941-1944 рр.) (Національний університет Острозька академія)

27. Сухомлин Олександр Дмитрович Функціонування російських редутів на території Війська Запорозького Низового у 1740-1770 рр. (Дніпропетровський національний університет ім. О.Гончара)

28. Твердовський Антон Юрійович Партійно-державна політика у галузі соціального забезпечення населення у 1920-х рр.. (за матеріалами Херсонщини) (Херсонський державний університет)

29. Ткаченко Катерина Андріївна Еволюція зовнішньополітичного курсу США наприкінці 60-х — на поч. 70-х рр.. ХХ ст.. «Доктрина Ніксона» (Луганський національний університет ім. Т. Шевченка)

30. Христан Назарій Михайлович Русько-візантійські матримольні відносини кін. 11 — поч.. 12 ст. (Чернівецький національний університет)

31. Чемоданова Тамара Олексіївна Система органів влади у Таврійській губернії в першій чверті 19 ст. (РВНЗ Кримський гуманітарний університет м. Ялта)

32. Шеляг Ганна Віталіївна Формування професорської корпорації Києво-Могилянської академії (1720-1760-і рр..) (Національний університет «Києво-Могилянська академія»)

33. Якименко Анна Юріївна Вітчизняне селянство в ідеології українофілів (др. пол. 19 ст.) (Національна металургійна Академія України)