Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Загальні положення

І. Загальні положення

  1. Ці правила прийому є обов’язковими для Національного університету “Острозька академія”. Підставою для оголошення прийому до Національного університету “Острозька академія” для здобуття вищої освіти за ступенем бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, є ліцензія Міністерства освіти і науки України щодо надання відповідних освітніх послуг, видана в порядку, установленому законодавством, Правила прийому до Національного університету “Острозька академія” в 2015 році затверджені вченою радою університету.
  2. Фінансування підготовки фахівців у Національному університет “Острозька академія” здійснюється: за рахунок видатків державного бюджету - за державним замовленням; за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів; за ваучерами; за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.
  3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в Національному університеті “Острозька академія” на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у Національному університеті “Острозька академія”, якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття певного освітнього рівня на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитках на час навчання.
  4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. Інші іноземці та особи без громадянства можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Усі особи, які здобувають вищу освіту у вищих навчальних закладах, мають рівні права та обов’язки.
  5. Прийом до Національного університету “Острозька академія” на ступені бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
  6. Вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, забезпечуються гуртожитком за наявності вільних місць. Проживання в студентських гуртожитках у кімнатах на 2-4 особи. Гуртожитки обладнані кухнями, кімнатами відпочинку, гігієнічними вузлами та відповідають усім санітарно-гігієнічним нормам. Поселення студентів в гуртожиток здійснює житлова комісія відповідно до Положення про гуртожиток.