*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Обсяг держзамовлення

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті до аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі:

  • 032 Історія та археологія – 5 осіб;
  • 031 Релігієзнавство – 5 осіб;
  • 033 Філософія – 5 осіб;
  • 035 Філологія – 5 осіб;
  • 052 Політологія – 5 осіб;
  • 053 Психологія – 5 осіб;
  • 081 Право – 5 осіб;
  • 291 Міжнародні відносини – 5 осіб.

 

Код та найменування спеціальності

073 Менеджмент;

Освітньо-наукова програма

Менеджмент

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Професійні компетенції та навички фахівця

Доктор філософії з менеджменту спроможний здобути необхідні аналітичні та дослідницькі навики для професійно-наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін в галузі менеджменту.

Можливості працевлаштування: Доктор філософії з менеджменту спроможний обіймати посади науково-педагогцічних працівників у закладах вищої освіти; посади наукових працівників у закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах НАН України та інших дослідницьких центах; виконувати професійні роботи та обіймати керівні посади менеджерів та економістів-аналітиків на підприємствах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах; продовжити навчання в докторантурі на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Форма навчання

Денна, вечірня

Термін навчання

4 роки.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

40 кредитів, з них:

нормативні дисципліни – 30 кредитів:

цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 6 кредитів;

цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки – 12 кредитів;

цикл професійної та практичної підготовки – 12 кредитів;

вибіркові дисципліни – 10 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: Іноземна мова в науковій сфері; цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки: Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, Управління науковими проектами; цикл професійної та практичної підготовки: Системи управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем; Маркетингові аспекти управління підприємством.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Управління фінансами корпорацій; Методологія економічних досліджень.

Аспірантська практика

 Написання дисертаційного дослідження

 

Код та найменування спеціальності

113 Прикладна математика

Освітньо-наукова програма

Прикладна математика

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Професійні компетенції та навички фахівця

Доктор філософії з прикладної математики спроможний здобути необхідні аналітичні та дослідницькі навики для професійно-наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін в галузі прикладної математики.

Можливості працевлаштування: Доктор філософії з прикладної математики спроможний обіймати посади науково-педагогцічних працівників у закладах вищої освіти; посади наукових працівників у науково-дослідних інститутах НАН України та інших дослідницьких центах; виконувати професійні роботи та обіймати керівні посади менеджерів у високотехнологічних компаніях та підприємствах сектору інформаційних технологій; продовжити навчання в докторантурі на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Форма навчання

Денна, вечірня

Термін навчання

4 роки.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

40 кредитів, з них:

нормативні дисципліни – 30 кредитів:

цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки – 18 кредитів;

цикл професійної та практичної підготовки – 12 кредитів;

вибіркові дисципліни – 10 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Іноземна мова в науковій сфері, Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, Управління науковими проектами; цикл професійної та практичної підготовки: Чисельні методи прикладної математики, Математичне та комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та систем.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Сучасні математичні методи обробки результатів експерементів та спостережень, Чисельні методи розвязування нелінійних крайових задач.

Аспірантська практика

 Написання дисертаційного дослідження

Обсяги держзамовлення аспірантураОбсяги держзамовлення аспірантура

Обсяги держзамовлення докторантураОбсяги держзамовлення докторантура