*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Спеціальності та держзамовлення

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Громадяни інших держав можуть бути прийняті до аспірантури на підставі міжнародних договорів України, загальнодержавних програм, договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання в аспірантурі:

  • 032 Історія та археологія – 5 осіб;
  • 031 Релігієзнавство – 5 осіб;
  • 033 Філософія – 5 осіб;
  • 035 Філологія – 5 осіб;
  • 052 Політологія – 5 осіб;
  • 053 Психологія – 5 осіб;
  • 081 Право – 5 осіб;
  • 291 Міжнародні відносини – 5 осіб.

 

Код та найменування спеціальності

073 Менеджмент;

Освітньо-наукова програма

Менеджмент

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Професійні компетенції та навички фахівця

Доктор філософії з менеджменту спроможний здобути необхідні аналітичні та дослідницькі навики для професійно-наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін в галузі менеджменту.

Можливості працевлаштування: Доктор філософії з менеджменту спроможний обіймати посади науково-педагогцічних працівників у закладах вищої освіти; посади наукових працівників у закладах вищої освіти, науково-дослідних інститутах НАН України та інших дослідницьких центах; виконувати професійні роботи та обіймати керівні посади менеджерів та економістів-аналітиків на підприємствах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах; продовжити навчання в докторантурі на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Форма навчання

Денна, вечірня

Термін навчання

4 роки.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

40 кредитів, з них:

нормативні дисципліни – 30 кредитів:

цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки – 6 кредитів;

цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки – 12 кредитів;

цикл професійної та практичної підготовки – 12 кредитів;

вибіркові дисципліни – 10 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки: Іноземна мова в науковій сфері; цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки: Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, Управління науковими проектами; цикл професійної та практичної підготовки: Системи управління організацією: формування цільових та функціональних підсистем; Маркетингові аспекти управління підприємством.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Управління фінансами корпорацій; Методологія економічних досліджень.

Аспірантська практика

 Написання дисертаційного дослідження

 

Код та найменування спеціальності

113 Прикладна математика

Освітньо-наукова програма

Прикладна математика

Рівень вищої освіти

Третій (освітньо-науковий)

Професійні компетенції та навички фахівця

Доктор філософії з прикладної математики спроможний здобути необхідні аналітичні та дослідницькі навики для професійно-наукової кар’єри та викладання спеціальних дисциплін в галузі прикладної математики.

Можливості працевлаштування: Доктор філософії з прикладної математики спроможний обіймати посади науково-педагогцічних працівників у закладах вищої освіти; посади наукових працівників у науково-дослідних інститутах НАН України та інших дослідницьких центах; виконувати професійні роботи та обіймати керівні посади менеджерів у високотехнологічних компаніях та підприємствах сектору інформаційних технологій; продовжити навчання в докторантурі на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Форма навчання

Денна, вечірня

Термін навчання

4 роки.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули ступінь вищої освіти «Магістр», освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

40 кредитів, з них:

нормативні дисципліни – 30 кредитів:

цикл природничо-наукової (фундаментальної) підготовки – 18 кредитів;

цикл професійної та практичної підготовки – 12 кредитів;

вибіркові дисципліни – 10 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

цикл загальної підготовки: Іноземна мова в науковій сфері, Філософія науки, Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності, Управління науковими проектами; цикл професійної та практичної підготовки: Чисельні методи прикладної математики, Математичне та комп’ютерне моделювання природних, техногенних, економічних процесів та систем.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Сучасні математичні методи обробки результатів експерементів та спостережень, Чисельні методи розвязування нелінійних крайових задач.

Аспірантська практика

 Написання дисертаційного дослідження

Обсяги держзамовлення аспірантураОбсяги держзамовлення аспірантура

Обсяги держзамовлення докторантураОбсяги держзамовлення докторантура