Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

Інформація про академіка І. Малиновського

Керівництво

Директор: Попелюшко Василь Олександрович, доктор юридичних наук, професор

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: pravo@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок – четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00 – 14.00, п’ятниця – бібліотечний день

Заступник директора з навчально-наукової роботи: Сенчак Ігор Іванович,  кандидат юридичних наук, доцент кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін 

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел/факс: (03654) 2-39-30

e-mail: ihor.senchak@oa.edu.ua
Офісні години:
понеділок – п’ятниця: 14.00-16.00

Заступник директора з навчально-виховної роботи: Матвійчук Марія Анатоліївна, викладач-стажист кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: mariia.matviichuk@oa.edu.ua
Офісні години:
понеділок – п’ятниця: 14.00-16.00

Фахівець: Кравчук Ірина Володимирівна

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: pravo@oa.edu.ua
Офісні години:
понеділок – п’ятниця: 08.45-17.45, обідня перерва: 13.00 – 14.00

Загальна інформація про інститут

Спеціальність «Правознавство» була впроваджена в Національному університеті «Острозька академія» у 1996 році при гуманітарному факультеті й мала денну форму навчання. З 1 січня 1999 року дану спеціальність забезпечив створений правничий факультет. З 9 червня 2011 року наказом ректора № 38 з метою вшанування пам’яті Іонікія Малиновського, академіка Всеукраїнської академії наук, уродженця м. Острог, було утворено Інститут права ім. І. Малиновського

Спеціальності

В інституті навчання здійснюється на базі освітньо-кваліфікаційної характеристики та освітньо-професійної програми підготовки фахівців за наступними спеціальностями:

  • 6.030401 «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») – 4 роки,
  • 8.03040101 «Правознавство» (освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр») – 1 рікі 6 місяців (на базі освіти бакалавра та спеціаліста).

Освітня програма підготовки фахівців права спрямована на врахування кардинальних змін в усіх сферах суспільного життя, що потребують підготовки юристів-фахівців високої кваліфікації.

Студенти Інституту права ім. І. Малиновського мають можливість реалізувати набуті теоретичні знання при проведенні практичних занять, ділових ігор в тому числі на базі судових та правоохоронних закладів, а також приймають активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.

Для набуття практичних навиків студенти проходять ознайомчу, виробничу, переддипломну практики на підприємствах, в організаціях, в  судових та правоохоронних органах, у вищих навчальних закладах, інших установах.

З ініціативи студентів та за сприяння благодійного фонду «Правничі ініціативи» у 2000 році створено юридичну клініку «Pro Bono» («Заради добра»), основною метою якої є застосування і втілення теоретичних знань в галузі юриспруденції на практиці, надання правової допомоги населенню, студентами проводяться тренінгові заняття з питань практичного права для учнів загальноосвітніх закладів міста та району.

Навчально-науковий Інститут права ім. І. Малиновського постійно вивчає та запроваджує новітні навчальні технології, сучасні форми та методи навчально-виховного процесу, що забезпечується завдяки розширенню сфери міжнародного співробітництва, пошуку нових ділових партнерів, розробці проектів та участі у грантах, міжнародних програмах із взаємообміну викладачами та студентами, стажування у кращих навчальних закладах Європи, США та Канади. 

Студенти Інституту права ім. І. Малиновського приймають активну участь в культурному житті університету. Кожного року спільними зусиллями викладачів та студентів проводиться свято Дня юриста (8 жовтня): виставка художніх робіт студентів Інституту права ім. І. Малиновського, творчий концерт.

За результатами соціологічних досліджень Інституту соціологічних досліджень Національного університету «Острозька академія» понад 95% випускників Інституту права ім. І. Малиновського працевлаштовані за фахом. Сфера працевлаштування є досить широкою: правоохоронні органи, судові органи, органи митної та податкової служб, юстиції, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, адвокатура, нотаріат, юридичні науково-дослідні та навчальні заклади, юридичні служби державних і недержавних підприємств та організацій.

Кафедри

Вчена рада Інституту права ім. І. Малиновського

Голова Вченої ради Інституту — проф. Попелюшко В. О.

Заступник — доц. Сенчак І. І.

Секретар — в. Жук М. С.

Члени ради: доц. Гонгало С. Й., доц. Герасимчук О. П., доц. Іщук С. І., ст. в. Лідовець Р. А., Прадош М. В.

Кожного місяця на засіданнях ради розглядаються питання щодо організації та проведення навчального-виховного процесу, наукової діяльності, роботи кафедр тощо. В Інституті права щорічно публікуються збірники наукових праць та проходять наукові конференції. Двічі на рік (червень та грудень) виходить номер наукового фахового видання з юридичних наук.

З метою наближення теоретичного навчання до потреб практики, в Інституті права функціонують такі наукові гуртки:

- «Середовище проживання територіальної громади»

- «Legal English Speaking Club»

- «Актуальні проблеми фінансового та трудового права»

- «Сучасний український конституціалізм»

- «Насильство в сім’ї: українські реалії та зарубіжний досвід»

- «Актуальні проблеми захисту прав та законних інтересів платників податків»

- «Pro bono» (студентська юридична клініка)

- «Внутрішня і зовнішня політика України у сфері європейської інтеграції та північноатлантичного співробітництва»

- Сектор криміналістики

- Тренінгові заняття із питань практичного права

В Інституті права діє ресурсний центр навчальної, методичної, наукової літератури, фахової періодики, бібліотека якого формується дарчими примірниками викладачів та студентів. При Інституті створена віртуальна наукова бібліотека, у якій є необхідна література та джерела зі спеціальності.

Активну допомогу Інституту та кафедрам щодо організації навчального виховного процесу надає орган студентського самоврядування «Рада правників». Рада об’єднує найактивніших студентів кожної групи Інституту, проводить діяльність у всіх напрямках, які стосуються життя студентства.

Інститут права активно співпрацює з багатьма іноземними університетами та їх представниками, зокрема:

- Печський університет (м. Печ, Угорщина),

- Університет ім. Адама Міцкевича (Познань, Польща),

- Варшавський університет (м. Варшава, Польща),

- Національний дослідницький Томський державний університет (м. Томськ, Російська Федерація),

- Південний федеральний університет (м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація),

- Євразійський науково-дослідний інститут проблем права, (м. Уфа, Російська Федерація),

- Академія управління при Президенті Республіки Білорусь (м. Мінськ, Республіка Білорусь),

- Ташкентський Державний Юридичний Університет (м. Ташкент, Республіка Узбекистан),

- Казахстансько-Американський вільний університет (м. Усть-Каменогірськ, Республіка Казахстан),

- Стамбульський цивілізаційний університет (м. Стамбул, Туреччина),

- Белградський університет, (м. Белград, Сербія).

 Напрями наукових досліджень

• дослідження і наукове забезпечення теоретико-прикладних основ державотворення та захисту прав людини в України;

• дослідження і наукове забезпечення вирішення проблем здійснення в Україні судово-правової реформи;

• дослідження теоретичних та практичних проблем правового забезпечення захисту прав і законних інтересів особи цивільно-правовими засобами;

• загальні закономірності виникнення та тенденції розвитку держави і права, їх структурно-функціональні характеристики, становлення конкретно-історичних державно-правових форм, еволюцію теоретичних уявлень людства про політику, право та державу;

• дослідження суспільних відносин, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб;

• дослідження суспільних відносин, що формуються у процесі державного та самоврядного управління у сферах економічного, соціально-культурного та адміністративно-політичного розвитку;

• дослідження суспільних відносин, що складаються у сфері формування, розподілу і використання коштів публічних грошових фондів;

• дослідження суспільних відносин, що складаються у сфері обігу інформації, створення, формування, зберігання, поширення, використання, охорони і захисту інформаційних ресурсів, створення та використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки;

• забезпечення справедливого правосуддя, захисту прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві.