Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Інформація про академіка І. Малиновського

АКАДЕМІК ІОНИКІЙ (ІОАННИКІЙ, ОНИКІЙ) ОЛЕКСІЙОВИЧ МАЛИНОВСЬКИЙ (1868-1932 рр.) — видатний науковий, просвітницький, політичний та громадський діяч.

«Було багато в Росії до революції яскравих особистостей, які за своїм віком могли б ще принести користь і після 1917 р., але були злісно й незаслужено, у гіршому випадку фізично знищені, а в кращому — через арешт на роки виведені з нормального життя. До числа останніх належить академік Іоанникій Олексійович Малиновський. Іоанникій Малиновський був ученим і в той же час громадським, а інколи й політичним діячем. Його біографія — це не гладка дорога вченого, вона покарбована фактами, повними драматизму», — писав у 1953 — 1956 рр. один із його учнів. А сам І. Малиновський 1909 р. кредо істинного інтелігента, якого дотримувався впродовж усього свого життя, сформулював так: «громадська самодіяльність, життя для суспільства, для народу, просвіта народу».

Іоникій Олексійович Малиновський народився 4 (16) листопада 1868 р. в м. Острозі Волинської губернії в сім’ї дрібного ремісника. Мати грамоти не знала. Початкову освіту отримав у місцевій приходській школі, а середню — спочатку в Острозькій прогімназії, після закінчення 4 класів якої та складання конкурсного іспиту продовжив навчання в Києві як стипендіат у колегії Павла Галагана.

У колегії під впливом директора І. І. Нечипоренка, що викладав історію, учителя словесності — відомого українського вченого П. Г. Житецького, зацікавився минулим України, тому вступив до Київського імператорського університету Св. Володимира на історико-філологічний факультет. Але, як зазначав у біографії сам Іоникій Олексійович, «злякавшись перевантаження латинською та грецькою мовами, перейшов на юридичний факультет». В університеті цікавився переважно лекціями та іншими заняттями з історії права, що читав відомий учений, проф. М. Ф. Володимирський-Буданов, якого І. Малиновський по праву називав своїм учителем. На запропоновану проф. М. Ф. Володимирським-Будановим тему «Уголовное право Литовского Статута въ связи съ развитием русскаго уголовнаго права вообще» написав студентську працю, частину якої під назвою «Учение о преступленіи по Литовскому Статуту» обсягом 178 стор. та додатком на 51 стор. надрукував у вигляді монографії 1894 р. Факультет нагородив його золотою медаллю й постановив опублікувати роботу в Університетських вістях (надрукована 1895 р.).

В університеті І. Малиновський слухав також лекції таких відомих професорів історико-філологічного факультету як В. Б. Антонович, М. П. Шашкевич, І. В. Лужицький та інших.

Університет закінчив у 1892 р. Через несприятливі матеріальні умови переїхав на село в Полтавщину, де впродовж 2 років учителював у сім’ї поміщика Трифановського. Повернувшись до Києва, був учителем у сім’ї поміщика Василя Васильовича Тарновського (засновника Чернігівського історичного музею). Одночасно викладав законознавство в Кадетському корпусі. З 1895 р. — професорський стипендіат кафедри руської історії Київського університету Св. Володимира.

У 1897 — 1898 рр. І. Малиновський склав іспити на магістра державного права (наукового ступеня з історії права ще не було) й отримав звання приват-доцента Київського університету. Однак через відсутність відповідних вакансій наприкінці 1898 р. переїхав у Томськ, де отримав посаду професора та кафедру історії російського права на новому, тільки що заснованому юридичному факультеті. У Томську пробув 15 років.

За цей період життя І. Малиновський, окрім інших праць, магістерської та докторської дисертації на тему «Рада Великого княжества Литовскаго въ сравнении съ боярскою думою древней Руси», за яку отримав науковий ступінь магістра від Київського університету (1904 р.) та доктора державного права (1912 р.) від Харківського університету і першу премію ім. Батюшкова від Петербурзької академії наук (1914 р.), написав та видав такі значні роботи як: «Русская общественная жизнь в поэтическом изображении А. С. Пушкина» (Томск, 1899); «Учебные пособія по истории русскаго права» (Томск, 1900); «Ссылка въ Сибирь» (Томск, 1900); «Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого княжества Литовского» (Томск, 1901); «Рада Великаго княжества Литовскаго въ связи съ боярской думой древней России» (Томск, 1903. Ч. І: «Боярская дума древней России»); «Рада Великаго княжества Литовскаго въ связи съ боярской думой древней России» (Томск, 1904. Ч. ІІ: «Рада Великаго княжества Литовскаго. Вып. 1»); «Университет в сочинениях А. П. Чехова» (Томск, 1904); «Вопросы права в сочинениях А. П. Чехова» (Томск, 1904); «Речъ перед диспутом» (Томск, 1904); «Народъ и власть в русской исторіи» (Київ, 1905); «Кровавая месть и смерные казни. Вып. 1» (Томск, 1908); «Древнейшая русская аристократия» (Томск, 1908 г.); «Начальная страница из истории русской интеллигенции» (Томск, 1909); «Кровавая месть и смертные казни. Вып. 2» (Томск, 1909); «Русские писатели и художники о смертной казни» (Томск, 1910); «Рада Великаго княжества Литовскаго въ связи съ боярской думой древней России» (Томск, 1912. Ч. ІІ: «Рада Великаго княжества Литовскаго. Вып. 2-й (1492 р —1596)»); «Сборник материалов, относящихся к истории панов-рады Великого княжества Литовского. Добавление» (Томск, 1912).

Свою першу книгу «Кровавая месть и смертные казни» І. Малиновський надіслав Львові Толстому й отримав листа-відповідь — одного з останніх видатного російського письменника, у якому той оцінив книгу як один із перших доказів очевидної «злочинності» смертної кари.

Громадською та просвітницькою діяльністю Іоникій Олексійович почав займатися ще під час навчання в колегії Павла Галагана — редагував учнівську газету. Будучи студентом університету, працював у т.зв. Комісії народних читань при Київському товаристві лікарів, що зосередила навколо себе прогресивну київську інтелігенцію, а після закінчення університету став секретарем комісії та завідувачем Народної Аудиторії. Охоче виступав перед населенням та був активним дописувачем газет. 1897 р. Комісія видала його популярну гуманістичну брошуру «О том, как воевали в старину и как теперь воюют».

У Томську, ставши професором, І. Малиновський головну увагу зосереджує на громадській діяльності, бо переконаний, що саме в цьому полягає обов’язок російської інтелігенції. Він бере безпосередню участь у студентських та інших організаціях, переважно культурно-просвітницьких, поза межами університету, дописує в газети, виступає з лекціями, викладає на чоловічому та жіночому відділеннях міських вечірніх загальноосвітніх курсів для простого народу, що, на переконання попечителя Західно-Сибірського навчального округу Л. Лаврентьєва, — для професора принизливо. І. Малиновський разом з однодумцями докладає чимало зусиль, щоб поширити вищу освіту для жінок. Цей рух досягає небувалого для цих часів успіху — 1910 р. у Томську відкривається Сибірський жіночий університет, правда, без фінансування Міністерства народної освіти.

У Томську, зокрема в революційний період 1905–1907 рр., Іоникій Олексійович поривається в політичне життя Росії. Після жовтня 1905 р. він вступає в партію народної свободи і стає редактором найбільш розповсюдженої і популярної в Західному Сибіру газети прогресивно-демократичного напряму «Сибирская жизнь». У розмовах із друзями часто зупиняється на темі кровної помсти і смертної кари, якій і присвячує книгу у двох випусках з однойменною назвою.

Громадсько-просвітницька та політична діяльність професора привернула до себе увагу начальства, а першій із названих книг випало зіграти фатальну роль у долі вченого. Як засвідчив у Державній думі проводир чорної сотні депутат Г. Замисловський, Л. Лаврентьєв надіслав до Міністерства 25 доносів, вимагаючи звільнити І. Малиновського з посади професора за наукову, громадську, літературну діяльність як «неблагонадійного». Останній із доносів міністр народної освіти Росії Л. Кассо задовільнив у жовтні 1911 р., а за книгу за обвинуваченням у «возбуждении к ниспровержению существуючего строя» за п. 1 і 2 ст. 129 Кримінального Уложення Іоникія Олексійовича за вказівкою міністра внутрішніх справ І. Щегловитова восени того ж 1911 р. було притягнено до кримінальної відповідальності. Навесні 1912 р. справу розглянув суд міста Томська, який виправдав І. Малиновського. Прокурор опротестував виправдувальний вирок суду у вищу судову інстанцію Росії — Урядуючий сенат. Справа набула розголосу через пресу в усій Росії. Сенат скасував вирок і передав справу на розгляд Омського окружного суду, який засудив професора на 1 місяць ув’язнення у фортеці, а книгу постановив спалити. Сенат рішення суду затвердив, але в цей час було опубліковано Маніфест із приводу 300-річчя дому Романових, у силу якого всі літературні справи за ст. 128 і 129 Кримінального Уложення підлягали закриттю. Тому Іоникію Олексійовичу сидіти у в’язниці не довелося.

Очевидці писали, що випробування, які випали на долю І. Малиновського в 1911–1912 рр., — відсторонення від професури, суд, а на додачу, пожежа в будинку, у якій згоріло все майно, важке захворювання молодшої дочки, — він переносив з надзвичайною мужністю і гідністю. На суді, наприклад, своє останнє слово вчений промовив «як лекцію читає»: «Я сказал правду о тех явлениях окружающей действительности, которая окутана кровавой атмосферою. Сказал то, что мне подсказала моя научная совесть. Какой приговор меня ожидает? Не знаю. Но знаю, что история меня оправдает».

У цей важкий час професору доводилося думати про заробіток. Однак головним його бажанням було знову повернутися до академічної діяльності. Для цього необхідним був захист уже надрукованої докторської дисертації, що Іоникій Олексійович і зробив у грудні 1912 р. Наступного року його за конкурсом одноголосно обирають найпочеснішим членом одночасно на кафедру історії російського права в Ярославський (Демидівський) юридичний ліцей і в Казанський університет. Але не судилося. Міністр народної освіти Л. Кассо обрання не затвердив і призначив доктора наук не ординарним, а екстраординарним професором на однойменну кафедру в найблагонадійніший на той час Варшавський університет. І. Малиновський не знає, як діяти. Він радиться з професорами Петербурга, депутатами Державної думи, які пропонують погодитися, оскільки мстивий Л. Кассо відмови не простить і, отже, поки він обіймає посаду міністра, думати про академічну роботу зайво. І. Малиновський дає згоду.

Усупереч занепокоєнню та хвилюванню і професура, і студентство Варшавського університету прийняли новопризначеного професора надзвичайно доброзичливо, аплодисментами, а після вступної лекції влаштували галасливу та тривалу овацію. У Варшаві І. Малиновський повністю віддається викладацькій і науковій діяльності. Тут він друкує на правах рукопису програму і 1914 р. першу, а 1915 р. другу частини свого курсу «Лекции по истории русского права». Також 1914 р. виходить у світ підручник «История государственного права», а 1915 р., до початку імперіалістичної війни праця з приводу ювілею судової реформи 1864 року «Война и судъ». Улітку 1915 р. Варшаву окупували німці, тому Варшавський університет було перенесено в Ростов-на-Дону. Під час переїзду з Варшави в Ростов Іоникій Олексійович на деякий час зупинявся в рідному Острозі.

У Ростові напередодні революції І. Малиновський насамперед розвив свою громадську діяльність: багато публікує в газетах переважно статей науково-політичного характеру; стає членом редакції старої ростовської газети «Приазовський край»; бере діяльну участь у багатьох товариствах, зокрема стає одним із фундаторів «Товариства сприяння жіночій вищій освіті» та його секретарем, засновником і першим директором Народного університету, фундатором і співголовою правління кооперативного видавництва «Єднання», головою професійної спілки наукових працівників; читає публічні лекції як в Ростові, так і в інших містах. Цю громадську діяльність Іоникій Олексійович поєднує з активною педагогічною роботою. Він викладає в Донському університеті на Вищих жіночих курсах, в Археологічному інституті, у Комерційному інституті на вчительських курсах тощо. Свій вільний час, якщо так можна висловитися, професор присвячує науці. У Ростові, крім інших праць, він друкує «Лекции по истории русскаго права» (1918 р.) та курс «Русская история» (1919 р.).

Лютневу революцію 1917 року Іоникій Олексійович зустрів як весну російської революції. Він був упевненим, що Росія напередодні кращого майбутнього, тому віддавав новій справі всі свої сили, розум і здібності. З приходом до влади Тимчасового уряду «громадський комітет» обрав його головою міського комісаріату і І. Малиновський керував Ростовом близько 6 місяців — до нових, ним же організованих за так званою «чотирьоххвісткою» виборів, за результатами яких переміг блок меншовиків і есерів. У новій Думі, яка проіснувала недовго, професор очолив культурну роботу. Більшовики, зайнявши Ростов-на-Дону на 3 місяці, розігнали Думу. Їх замінила німецька окупаційна влада, яка, своєю чергою, була вигнана владою генерала П. Краснова. Той запропонував Іоникію Олексійовичу стати міським головою Ростова. Оскільки ця пропозиція виходила від генерала надто правих переконань і не влаштовувала професора, він відмовився.

У цей же період громадянської війни, коли 1918 р. серед українських учених з’явилася думка про заснування Всеукраїнської академії наук, І. Малиновського, на той час професора Донського університету, було викликано в Київ і запропоновано виставити свою кандидатуру на академіка першого скликання. Іоникій Олексійович погодився і вирішив переїхати з Ростова до Києва. Однак через громадянську війну відносини між Києвом і Ростовом були припинені, І. Малиновський повідомлення не отримав. Хоча соціально-економічний відділ обрав його академіком, але обрання на спільних зборах не відбулося, бо не було згоди І. Малиновського, знову ж таки через припинення відносин між Києвом і Ростовом, — цим справа й закінчилася.

У другій половині 1919 р. після переїзду Денікінського уряду з Єкатеринодару в Ростов та опублікування А. Денікіним демократичного змісту декларації щодо своїх цілей І. Малиновський пристає до антибільшовицького руху і погоджується отримати звання члена Ради при Управлінні народної освіти для того, щоби завідувати (безоплатно) справами вищої школи. Усупереч бажанню йому довелося нетривалий час управляти в Денікінському уряді в Міністерстві народної освіти. Але відчувши в цій роботі дух старого режиму, вимір благонадійсності з погляду ставлення до більшовизму, бюрократизм, після інциденту з Головою Денікінського уряду генералом О. Лукомським через брошуру «Учредительное собрание» професор пориває з білим рухом і віддає себе виключно просвітницькій та педагогічній роботі.

На час встановлення наприкінці 1919 р. у Ростові Радянської влади, улаштованих більшовиками вбивств, грабежів, насильств і розстрілів І. Малиновського в місті не було і він, за його ж словами, мав можливість емігрувати. Однак професор уважав, що його обов’язок працювати в Росії, і переслідувань від Радянської влади він не чекав, а тому 1920 р. повернувся в Ростов. У середині червня того ж року відбулося засідання місткому університету, на якому затверджувалися професори, що були відсутніми в момент окупації Ростова Радянською владою. Оскільки було відомо, що на Іоникія Олексійовича на цей час уже був донос у ДонНК, йому запропонували отримати санкцію для затвердження професором університету. Той відмовився, натомість написав заяву про те, що вважає нижчим своєї гідності, як діяча науки і викладача вищої школи, звертатися в таку установу як ДонНК із проханням дозволити йому займатися професійною діяльністю...

... 30 червня 1920 р. І. Малиновського арештували. Про свій арешт він пізніше напише в роботі «Радянські поправчо-трудові установи порівняно з буржуазними тюрмами» (1928 р.). Ученого обвинуватили в контрреволюції, яка полягала в тому, що він: 1) працював у відділі пропаганди при Денікінському уряді; 2) був міністром народної освіти в уряді Денікіна; 3) відступив з урядом Денікіна під час наступу Червоної армії; 4) належав до Партії народної свободи; 5) написав статтю в «Приазовский край» та видав брошури «Монархия и республика» та «Учредительное собрание». Іоникій Олексійович перші три обвинувачення охарактеризував як голослівні, четверте визнав, але заявив, що належав до Партії народної свободи, коли вона була опозиційною, п’яте визнав, проте зауважив, що в публікації в газеті протестував не проти ідеї Радянської влади, а проти методів управління, розстрілів, насильства, арештів, грабежів, знищення культурних цінностей; у першій брошурі виступив переконаним республіканцем, у другій — переконаним захисником ідеї Установчих зборів.

Однак 24 липня 1920 р. в позасудовому порядку постановою Колегії ДонНК І. Малиновського разом із трьома іншими професорами Донського університету засуджують до розстрілу як «сознательных и непоправимых врагов трудящихся». Про вирок дізнався студент-юрист Яків Володимирович Старосельський. Він зібрав делегацію із професорів (Євлахова, Замотіна, Алексєєва, Зігеля, Лебедєва та ін.) і студентів (усього більше 30 людей), яка добилася від голови Донвиконкому Знаменського того, що вирок не буде виконано, а справу передадуть у Москву. Про вирок сам Іоникій Олексійович дізнався тоді, коли небезпека розстрілу вже відпала.

До речі, цим же вироком за свою діяльність за режиму А. Денікіна до ув’язнення в концентраційному таборі «до завершення громадянської війни» було засуджено старшу дочку І. Малиновського М. Ходжаєву.

26 серпня 1920 р. в Ростовській тюрмі з І. Малиновським зустрівся нарком народної освіти РСФРР А. Луначарський і пообіцяв, що наполягатиме на переведенні того в Москву. Обіцянку було виконано. 30 листопада 1920 р. в’язня разом зі справою відправили до Москви. У проханні А. Луначарського передати вченого в розпорядження наркомату освіти особисто відмовив Голова ВНК РСФРР Ф. Дзержинський. Натомість постановою Президії ВНК 22 грудня 1920 р. вченому заочно пом’якшили покарання до 15 років ув’язнення. 19 травня 1921 р. постановою Комісії з перегляду справ у таборах на підставі декрету ВЦВК термін покарання було скорочено до 5 років.

Відбував покарання Іоникій Олексійович в Іванівському концентраційному таборі особливого призначення, у Рождественському і Покровському таборах, а після того, як табори було скасовано, в Іванівському виправно-трудовому переходовому домі, в Ординській трудовій колонії і знову в Іванівському переходовому домі.

Навіть перебуваючи в ув’язненні, професор продовжує займатися просвітницькою і науковою діяльністю. Він проводить у школі заняття з ліквідації неписьменності, читає лекції з історії російської і нової російської культури, виступає з доповідями на тему примусових робіт у концентраційних таборах.

У вересні 1921 р. І. Малиновського відряджають в Інститут радянського права при НКЮ РСФРР (нині Інститут держави і права АН Російської Федерації) і дозволяють проживати на приватній квартирі з обов’язком щотижневої явки в концентраційний табір на реєстрацію. Там учений працює як дійсний член Інституту в секціях судового права і кримінології та конституційного права, у відділі правових матеріалів, бере активну участь у розробці проекту Кримінального кодексу РСФРР та підручника з кримінального права, пише низку наукових праць на тематику радянського права. Одночасно він викладає історію культури на робфаці ім. М. М. Покровського, працює вченим секретарем Комісії філософії і методології при Академічному центрі, в Центрархіві старшим архівістом і архівістом-консультантом у Центрархіві, друкується в московських журналах «Советское право» та «Право и жизнь». Але незважаючи на титанічну працю І. Малиновського на благо молодої російської радянської науки та влади, 1 липня 1922 р. його без роз’яснення причин знову ув’язнюють в Іванівському таборі. І тут Іоникій Олексійович починає протестувати, при цьому на законних підставах — шляхом подачі клопотань про його умовно-дострокове звільнення у зв’язку з відбуттям третини терміну покарання, політичною благонадійністю і цілковитою лояльністю до радянсьької влади. За вченого клопочуть також нарком юстиції РСФРР Д. Курський, письменник М. Горький, Інститут радянського права, Петроградська та Всеукраїнська академії наук, інші установи, наукові та громадські діячі. Дочка вченого Євгенія Іоникіївна звертається з проханням про допомогу до Н. Крупської, і, як вона вважає, саме за наполяганням останньої в 20-х числах лютого 1924 р. (за іншими даними — у квітні 1925 р.) І. Малиновського звільняють достроково ... на два місяці раніше.

Може видатися недостовірним, але факт — у період свого другого ув’язнення вчений не образився на радянську владу і не зрадив своєму кредо. У таборі він організовує культурно-просвітницьку роботу серед засуджених, продовжує читати їм лекції, займається наукою. На замовлення Інституту радянського права він готує окремі розділи до підручника з кримінального права, а за дорученням адміністрації Іванівського табору пише працю «Іванівський табір примусових робіт у Москві за третій рік його існування. 15 серпня 1921 р. — 15 серпня 1922 р.». Також Іоникій Олексійович пише історичний нарис про Іванівський табір від його заснування і до перетворення у виправний дім.

Реабілітували Іоникія Олексійовича Малиновського у справі 1920 р. лише 12 січня 1993 р. шляхом поширення на нього прокуратурою Ростовської області Російської Федерації Закону Російської Федерації від 18 жовтня 1991 р. «Про реабілітацію жертв політичних репресій» як особу, яка була з політичних мотивів піддана політичним репресіям за рішенням позасудових органів (ВНК).

У квітні 1925 р. вченого знову було обрано академіком Всеукраїнської академії наук. У січні 1926 р. він переїхав до Києва і приступив до наукової діяльності. Окрім роботи академіка звичаєвого права України, І. Малиновський виконував функції голови постійної комісії звичаєвого права і роботу в постійній комісії з вивчення історії західно-руського та українського права, брав активну участь у роботі історичного та правничого товариств при Академії, працював в археологічній комісії. З 1928 р. тимчасово (до обрання академіком кримінального права) виконував обов’язки голови Комісії радянського кримінального права. До передостаннього року життя І. Малиновський активно виступав у пресі, уміщував статті в «Київській пролетарській правді», в академічних та республіканських суспільно-політичних і фахових виданнях.

У київський період наукової роботи з-під пера Іоникія Олексійовича виходять такі значущі праці як «Огляд архівних матеріалів з історії західноруського та українського права, що зберігаються в Древлехранилищі в Москві» (1926), «Кара і засоби соціяльного захисту» (1926), «Кари майнові та кари особисті» (1927), «Студії над злочинцем і злочинцями» (1927), «Злочин та кара в первісному громадянстві» (1928); «Радянські поправчо-трудові установи, порівнюючи з буржуазними тюрмами» (1928), «Огляд української літератури з теорії права, історії права, кримінального і судового права» (1928), «Революційне радянське звичаєве право» (1928), «Треба вивчати і знати історію українського права» (1928), «Поправно-трудові кодекси окремих радянських республік чи єдиний всесоюзний поправно-трудовий кодекс» (1928), «Стародавній державний лад східних слов’ян та його пізніші зміни» (1929), були підготовлені до друку: «Звичаєве право. Вип. І-ІІ», «Звичаєве право в „Кобзарі“ Шевченка».

Останні роки життя І. Малиновського збіглися з початком сталінських політичних репресій, які поширювалися й на дореволюційну інтелігенцію. Творчість ученого стала піддаватися гострій критиці як така, що «не заслуговує й на найменшу увагу», а сам він — характеризувався як «російський великодержавник». Надломане незаслуженими переслідуваннями за старого та нового режимів, перебуванням у радянських тюрмах та таборах здоров’я вченого не витримало. 12 січня 1932 р. Іоникій Олексійович Малиновський помер. Похоронено його в Києві на Байковому кладовищі.

Проф. В. Попелюшко