Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра фінансів, обліку і аудиту

Керівництво

Завідувач: Мамонтова Наталія Анатоліївна, професор, доктор економічних наук

Контактна інформація: центральний корпус НаУОА
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: nataliya.mamontova@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 9.00 – 17.00

Методист кафедри: Крайчинська Ірина Олегівна 
Контактна інформація:центральний корпус НаУОА 
тел/факс: (03654) 3-01-39
e-mail: kafedra.finansiv@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.45 – 17.45, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АЕ № 527284 від 02.10.2014 р. кафедра здійснює:

 • підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямами:
  6.030508 «Фінанси і кредит»;
  6.030509 «Облік і аудит»;
 • підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра зі спеціальностей:
  7.03050801, 8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами).

Кафедра фінансів, обліку і аудиту була створена у 1999 році. За час існування кафедри підготовлено 1 дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Зусиллями викладачів кафедри проводиться щорічна Всеукраїнська, а зараз – міжнародна науково-практична конференція «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку».

Кафедра є організатором освітньої обмінної програми для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» з Поліським державним університетом (м. Пінськ, Республіка Білорусь).

Завдання

На основі розроблених навчальних планів сприяти розвитку умінь, навичок, практичних здібностей та стимулювати творчу самостійну роботу студентів, стажування в провідних вищих навчальних закладах;

 • упровадження інноваційних навчальних технологій, сучасних форм дистанційного навчання, видання навчальних посібників та підручників, поповнення баз даних електронних підручників, методичних посібників та допоміжних матеріалів для студентів денної і заочної форм навчання;
 • удосконалення професійно-практичної підготовки студентів, технології надання їм знань, умінь і навичок, що забезпечує випускникам конкурентоспроможність на ринку праці: активне соціальне партнерство з роботодавцями на підставі довготермінових договорів про співробітництво, залучення практичних працівників до навчально-виховного процесу, зокрема, проведення практичних та семінарських занять, навчальної практики, занять на виробництві, державної атестації, керівництва виробничою та переддипломною практиками, дипломними роботами, участі у науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах; ефективна робота відповідних служб щодо сприяння у працевлаштуванні та відстеження кар’єрного зростання випускників;
 • налагодження співпраці з суб’єктами господарювання з метою здійснення наукових досліджень за договірними темами, грантами; розвиток міжнародного співробітництва із зарубіжними вищими навчальними закладами і банківськими установами.

Наукова діяльність кафедри

Забезпечення сталого розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації (номер державної реєстрації 0115U002274).

Удосконалення бюджетного механізму фінансового забезпечення системи соціального захисту та соціальних гарантій в Україні (затверджено в Переліку пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та наукових установ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту на 2012-2015 роки).

Щорічно викладачі кафедри проводять міжнародну науково-практичну конференцію «Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку».

Періодично видається фаховий збірник наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка», який входить до переліку фахових видань України та в міжнародні наукометричні бази.

Під керівництвом завідувача кафедри фінансів, обліку і аудиту, д.е.н, проф. Мамонтової Н.А. функціонує студентський науковий гурток «Фінансова система України: становлення та розвиток» .

Кафедра фінансів, обліку і аудиту є учасником спільного українсько-білоруського науково-дослідницького проекту «Підвищення якості освіти і формування інноваційної стратегії вузу на основі комерціалізації науково-дослідних проектів в умовах інтеграції наукових і освітніх структур Республіки Білорусь та України». В рамках проекту реалізується освітня обмінна програма для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» із Поліським державним університетом (м. Пінськ).

Навчально-методична діяльність кафедри

Кафедра забезпечує читання дисциплін циклу професійної підготовки галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напрямку підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» та 8.03050801 «Фінанси і кредит»: фінанси, місцеві фінанси, корпоративні фінанси, фінансовий менеджмент, податкова система, бюджетна система, гроші та кредит, ринок фінансових послуг, фінансова діяльність суб’єктів господарювання, фінанси підприємств, банківські операції, бюджетний менеджмент, податковий менеджмент, бухгалтерський облік, оподаткування підприємств, управління фінансовою санацією, страхування, менеджмент у страхових організаціях, фінансова статистика, міжнародні розрахунки та валютні операції.

Під керівництвом завідувача кафедри фінансів, обліку і аудиту, професора Мамонтової Н. А. функціонує студентський науковий гурток «Фінансова система України: становлення та розвиток».

Напрями досліджень наукового гуртка:

 • система міжбюджетних відносин;
 • реформування бюджетної політики України;
 • управління фінансами корпорацій;
 • страховий ринок.