Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу

Керівництво

Завідувач кафедри: Іванчук Наталія Володимирівна, старший викладач, кандидат економічних наук

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
Офісні години: понеділок-п'ятниця: 14.00-16.00

Методист кафедри: Галецька Тамара Володимирівна
Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 3-01-39
Офісні години: понеділок - п'ятниця:14.00 -17.45, обідня перерва 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра економічної теорії, менеджменту і маркетингу була створена у 2003 році. 

Кафедра забезпечує читання курсів: політична економія, історія економічних вчень, економічна історія, мікроекономіка, макроекономіка, менеджмент, менеджмент персоналу, маркетинг, міжнародна економіка, економічна політика держави, основи економічної теорії (для неекономічних спеціальностей), основи наукових досліджень.

Викладачі кафедри працюють над науково-дослідною проблематикою затвердженої наукової теми: «Науково-методологічні та організаційні засади формування конкурентоспроможності національної економіки в ринкових умовах»  (номер державної реєстрації 0102U005190).

Завдання

 • забезпечити на високому рівні викладання блоку нормативних теоретичних дисциплін і проведення навчального процесу;
 • сприяти поглибленому комплексному вивченню і змістовному оволодінню студентами знаннями законів і тенденцій сучасного економічного розвитку суспільства, моделей і механізмів його регулювання;
 • допомогти майбутнім фахівцям-економістам сформувати певний тип економічного мислення, економічну психологію та світогляд;
 • вести наукові дослідження актуальних проблем соціально-економічного розвитку України і світу;
 • виховувати студентів на принципах патріотизму і гуманізму.

Наукові інтереси викладачів кафедри

 1. Топішко І. І. Удосконалення відносин власності. Ринкові трансформації постсоціалістичних країн.
 2. Козак Л. В. Формування стратегій позиціювання продукції аграрних підприємств на вітчизняному та світових ринках.
 3. Топішко Н. П. Соціальна політика. Система соціального захисту населення як механізм сприяння розвитку суспільства. Глобальні трансформації сучасного світу.
 4. Галецька Т. І. Лізинг як форма інвестування оновлення основного капіталу сільськогосподарських підприємств
 5. Іванчук Н. В. Механізм оподаткування фонду оплати праці підприємств в умовах ринково-орієнтованої економіки України.
 6. Недзведовська О. Є. Економічний механізм забезпечення соціальних гарантій в Україні.

Кафедрою щорічно проводиться Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція молодих учених та студентів «Проблеми та перспективи розвитку національної економіки», та видається збірник «Студентські наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка».

На базі кафедри діє студентський  науковий гурток: «Сучасна економічна теорія та стабілізаційні моделі суспільства». Науковий керівник: завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і маркетингу, к.е.н., доц. Топішко Іван  Іванович.

Напрямки наукових досліджень наукового гуртка

 1. Вплив глобалізації на розвиток національної економіки.
 2. Концепція монетаризму: результати використання в постсоціалістичних країнах.
 3. Еволюція неокласичної економічної теорії в сучасних умовах.