Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра історії

Керівництво

Завідувач кафедри: Заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор Трофимович Володимир Васильович

Контактна інформація: старомонастирський корпус
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: dekanat.MV@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник завідувача кафедри: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент

Контактна інформація: старомонастирський корпус
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: dekanat.MV@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Методист кафедри: Бокайло Олександра Борисівна

Роб. тел.: (03654) 3-08-32 (деканат факультету міжнародних відносин)

Офісні години: Пн.- Пт. 9.00-18.00, Обідня перерва: 13.00-14.00

e-mail:  kafedra.istorii@oa.edu.ua

Загальна інформація про кафедру історії ім. М.П.Ковальського

Засновником та першим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної слов’янської академії наук, дійсний член Української вільної академії наук у США професор Микола Павлович Ковальський. Завдяки його організаційним заходам було сформовано постійний колектив. Кафедра історії в сучасному вигляді як базова кафедра за напрямом «Історія» була створена 9.12.1996 р. рішенням Вченої ради, її очолив кандидат історичних наук, доцент Віктор Борисович Атаманенко, а з квітня 2000 р. — доктор історичних наук, професор Володимир Васильович Трофимович.

Кафедра історії здійснює підготовку бакалаврів та магістрів спеціальності «032 Історія та археологія» галузі знань «03 Гуманітарні науки». Передбачені спеціалізації – «Історичний туризм» та «Історія міжнародних відносин». Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання.

Кафедра історії має магістеріум, стаціонарну та заочну аспірантуру, значну кількість прикріплених аспірантів та здобувачів, які готують кандидатські дисертації за спеціальностями 07.00.01 — історія України; 07.00.02 — всесвітня історія; 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Кафедра періодично випускає збірник «Наукові записки: історичні науки», що включений до переліку фахових видань ВАК України.

Збірник включений до міжнародної наукометричної бази РИНЦ (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.).

У 2010 р. відкрита Спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Підписані угоди про співпрацю кафедри історії з:

- кафедрою міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету, м. Варшава, Польща (публікації статей у фаховому періодичному виданні «Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej»; здійснення взаємної підтримки у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення навчального процесу; визначення спільних напрямків наукових досліджень, координація, моніторинг та апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів та ін., сприяння обміну студентами).

- кафедрою історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.Дем’янчука (м.Рівне) (здійснення взаємної підтримки у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення навчального процесу, визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів та ін.).

- Інститутом українознавства ім.Крип’якевича НАН України (здійснення взаємної підтримки у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення, навчального процесу, визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів та ін.).

- відділом історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України (здійснення взаємної підтримки у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення навчального процесу, визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів та ін.).

- Українським інституту національної пам’яті (співробітництво у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного процесу, використання історичних знань у патріотично-виховній та інформаційно-просвітницькій роботі; визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів, проведення спільних патріотично-виховних заходів).

- Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України (організація та проведення спільних наукових семінарів, конференцій, організація наукових досліджень, видання спільних монографій, збірників, журналів, підручників та методичних розробок, експертиза наукових проектів та розробок викладачів, аспірантів, докторантів, обмін науковою літературою).

- Центральним державним архівом зарубіжної україніки (співпраця у працевлаштуванні фахівців з архівознавства, проходження ознайомчої, виробничої, переддипломної практик).

- Кафедрою українських досліджень Торонтського університету, Канада (співпраця в галузі викладання, дослідницьких проектів).

На кафедрі працює лабораторія дослідження актуальних проблем української історії та історіографії модерної доби; державний реєстраційний номер теми — 0113U007061

Напрями роботи лабораторії:

Проблемні групи на 2013-2014 навчальний рік:

  1. Тема: «Західна Україна в роки Другої світової війни та післявоєнний період»
  2. Тема:  «Політика та історіописання в Україні»

При кафедрі діють наукові гуртки за такими тематиками: