Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, редакційно-видавничий відділ, відділ зв’язків з громадськістю, Центр вивчення спадщини Острозької академії, відділ працевлаштування, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на шістнадцяти престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра історії

Керівництво

Завідувач кафедри: Заслужений працівник освіти України, доктор історичних наук, професор Трофимович Володимир Васильович

Контактна інформація: старомонастирський корпус
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: dekanat.MV@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Заступник завідувача кафедри: Близняк Микола Богданович, кандидат історичних наук, доцент

Контактна інформація: старомонастирський корпус
тел. (03654) 3-08-32
e-mail: dekanat.MV@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Методист кафедри: Бокайло Олександра Борисівна

Роб. тел.: (03654) 3-08-32 (деканат факультету міжнародних відносин)

Офісні години: Пн.- Пт. 9.00-18.00, Обідня перерва: 13.00-14.00

e-mail:  kafedra.istorii@oa.edu.ua

Загальна інформація про кафедру історії ім. М.П.Ковальського

Засновником та першим завідувачем кафедри був доктор історичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Міжнародної слов’янської академії наук, дійсний член Української вільної академії наук у США професор Микола Павлович Ковальський. Завдяки його організаційним заходам було сформовано постійний колектив. Кафедра історії в сучасному вигляді як базова кафедра за напрямом «Історія» була створена 9.12.1996 р. рішенням Вченої ради, її очолив кандидат історичних наук, доцент Віктор Борисович Атаманенко, а з квітня 2000 р. — доктор історичних наук, професор Володимир Васильович Трофимович.

Кафедра історії має магістеріум, стаціонарну та заочну аспірантуру, значну кількість прикріплених аспірантів та здобувачів, які готують кандидатські дисертації за спеціальностями 07.00.01 — історія України; 07.00.02 — всесвітня історія; 07.00.06 — історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Кафедра періодично випускає збірник «Наукові записки: історичні науки», що включений до переліку фахових видань ВАК України.

Збірник включений до міжнародної наукометричної бази РИНЦ (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.).

У 2010 р. відкрита Спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.01 — історія України.

Підписані угоди про співпрацю кафедри історії з:

- кафедрою міжкультурних досліджень Центрально-Східної Європи Варшавського університету, м. Варшава, Польща, Трофимович В.В., Смирнов А.І.; публікації статей у фаховому періодичному виданні «Studia Interkulturowe Europy Środkowo-Wschodniej»; здійснення взаємної підтримки у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення навчального процесу; визначення спільних напрямків наукових досліджень, координація, моніторинг та апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів та ін., сприяння обміну студентами.

- кафедрою історії Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім.С.Дем’янчука (м.Рівне), Трофимович В.В.; здійснення взаємної підтримки у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення навчального процесу, визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів та ін.

- Інститутом українознавства ім.І.Крип’якевича НАН України, Трофимович В.В.; здійснення взаємної підтримки у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення, навчального процесу, визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів та ін.

- відділом історії Другої світової війни Інституту історії України НАН України, Трофимович В.В.; здійснення взаємної підтримки у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного забезпечення навчального процесу, визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів та ін.

- Українським інституту національної пам’яті, Трофимович В.В.; співробітництво у сферах науково-дослідної роботи, навчально-методичного процесу, використання історичних знань у патріотично-виховній та інформаційно-просвітницькій роботі; визначення спільних напрямків наукових досліджень, апробація результатів наукових досліджень через організацію наукових конференцій, семінарів, проведення спільних патріотично-виховних заходів.

- Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Трофимович В.В.; організація та проведення спільних наукових семінарів, конференцій, організація наукових досліджень, видання спільних монографій, збірників, журналів, підручників та методичних розробок, експертиза наукових проектів та розробок викладачів, аспірантів, докторантів, обмін науковою літературою.

- Центральним державним архівом зарубіжної україніки; Трофимович В.В.; співпраця у працевлаштуванні фахівців з архівознавства, проходження ознайомчої, виробничої, переддипломної практик.

- Кафедрою українських досліджень Торонтського університету, Канада; Трофимович В.В.; співпраця в галузі викладання, дослідницьких проектів.

- Житомирським державним університетом імені Івана Франка; Трофимович В.В.; налагодження наукової співпраці у сфері історико-краєзнавчих досліджень Волині, забезпечення навчального процесу та введення у науковий обіг результатів наукових досліджень із зазначеної проблематики; підняття рівня наукових досліджень до загальносвітових стандартів, спільні наукові дослідження з проблем історії Волині. Публікація результатів таких досліджень у наукових виданнях України, зокрема, у «Волинських історичних записках» (Житомирський державний університет імені Івана Франка) та «Наукових записках» (Серія «Історія») (Національний університет «Острозька академія») та за її межами; проведення спільних наукових конференцій, семінарів та круглих столів з історико-краєзнавчих досліджень Волині; обмін досвідом підготовки фахівців-істориків. Проведення науково-практичних конференцій для популяризації передового досвіду; налагодження наукової студентської співпраці у формі реалізації спільних наукових проектів (підготовка магістерських та дипломних робіт, проведення конференцій, семінарів та круглих столів тощо); обмін друкованими працями, а також інформацією щодо можливостей публікацій результатів наукових досліджень, стажування та інших форм підвищення кваліфікації науковців-істориків.

На кафедрі працює лабораторія дослідження актуальних проблем української історії та історіографії модерної доби; державний реєстраційний номер теми — 0113U007061

Напрями роботи лабораторії:

Проблемні групи на 2013-2014 навчальний рік:

  1. Тема: «Західна Україна в роки Другої світової війни та післявоєнний період»
  2. Тема:  «Політика та історіописання в Україні»

При кафедрі діють наукові гуртки за такими тематиками: