Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукове товариство студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина

 

Рада правління Наукового товариства студентів та аспірантів імені Олександра ОглоблинаПрезидент Наукового товариства: Назар Мартинюк 

e-mail: ohloblyn@oa.edu.ua

 


Перший віце-президент: Ірина Поліщук

e-mail: iryna.polishchuk@oa.edu.ua 


Віце-президент: Дмитро Стретович

e-mail: dmytro.stretovych@oa.edu.ua


Секретар: Тетяна Ющук

e-mail tetiana.yushchuk@oa.edu.ua

 

Восени 2000 року за ініціативи декана гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія» кандидата історичних наук, професора Віктора Володимировича Павлюка було створене Наукове товариство студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина (далі – НТО), основою членства якого стали студенти спеціальності «Історія». Нині воно функціонує на факультеті міжнародних відносин (створений у 2008 році) і об’єднує представників всіх спеціальностей вищезгаданого факультету.

Діяльність Товариства базується на проведенні регулярних засідань колегії та секцій, організації щорічної Регіональної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні питання історії та культури України і світу», публікації наукових статей у збірнику матеріалів конференції. 19 листопада 2019 року відбулася IX Регіональна конференція, приурочена до 120-річчя Олександра Петровича Оглоблина. Із 2018 року Науковим товариством було ініційовано організацію та проведення щорічного Всеукраїнського молодіжного наукового симпозіуму.

Згідно рішень розширеної колегії НТО від 29 листопада 2018 року відбулася реорганізація його структури. Було ліквідовано секцію країнознавства та міжнародних відносин й утворено дві повноцінні секції: міжнародних відносин і світової політики; країнознавства та міжнародного туризму. Також було започатковано секцію вивчення Острогіани та Волиніани, секцію досліджень української діаспори, секцію історії мистецтва.

Члени секції історії України досліджують події та явища, актуальні проблеми, які пов’язані з минулим та сучасністю нашої країни.

У тісному зв’язку з секцією історії України співпрацює секція історіографії та джерелознавства. Її члени активно досліджують актуальні питання історіографії ключових та маловідомих подій історії України, займаються питаннями біоісторіографії, а також розробляють проблеми джерелознавства.

Члени секції вивчення Острогіани та Волиніани досліджують минуле та сьогодення старовинної Острожчини та унікального явища в системі української освіти – Острозької академії. Майбутні науковці намагаються, користуючись новими джерелами та літературою, критично й об’єктивно розглядати забуті чи малодосліджені сторінки історії Волині. Налагоджено співпрацю із Центром досліджень історії Волині НаУОА.

Секція досліджень української діаспори покликана всебічно вивчати внесок закордонних українців у розвиток науки і техніки, мистецтва. Метою діяльності цієї секції є тісна співпраця із НДЦ "Інститут досліджень української діаспори імені професора Любомира Винара", Українським історичним товариством.

Секція історії мистецтва допомагає поціновувачам прекрасного і вічного дізнатися більше про різні напрямки та стилі, особливості історичного розвитку мистецтва.

Секція міжнародних відносин і світової політики вивчає тенденції розвитку дипломатії, міжнародних відносин та зовнішньої політики країн світу. Одним із головних напрямів досліджень є аналіз та оцінка зовнішньої політики України в минулому та на сучасному етапі.

Члени секції країнознавства та міжнародного туризму займаються дослідженнями пріоритетних питань організації міжнародного туризму та країнознавства.

У 2017 році було розпочато видання наукового студентського журналу «Terra Incognita». У ньому друкуються праці представників усіх спеціальностей факультету міжнародних відносин («Історія та археологія», «Міжнародні відносини», «Країнознавство»). Англійською мовою видається збірник тез доповідей студентських наукових читань «Ad fontes». У 2019 році Колегією Наукового товариства було ініційовано видання педагогічного щорічника "Мистецтво викладання: золоті зерна досвіду", у якому активно друкують конспекти авторських уроків педагогічні працівники суспільних та художньо-естетичних дисциплін закладів загальної середньої освіти України.

З метою вдосконалення та подальшої активізації роботи НТО рішенням колегії було упроваджено посаду відповідального за стратегічне планування. Також було створено прес-службу (інформаційний підрозділ).

Товариство тісно співпрацює із молодіжним відділенням Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, науковим відділом студентської ради факультету міжнародних відносин, Братством спудеїв НаУОА.

Фактично, у 2018 році при НТО було створено молодіжну секцію юних дослідників. Її мета – популяризація науково-дослідної роботи серед учнівської молоді, участь школярів в різноманітних конкурсах та олімпіадах, організації та проведенні молодіжних симпозіумів. При цій секції функціонує молодіжний клуб дослідників історії фарфору та фаянсу. За підтримки відомої дослідниці історії порцеляни Людмили Карпінської-Романюк та у співпраці із Музеєм книги та друкарства м. Острога, Товариство допомагає реалізовувати та рекламувати виставкові проекти, присвячені історії фарфоро-фаянсової промисловості та відомим постатям цієї галузі.

З лютого 2019 року НТО допомагає на волонтерських засадах у функціонуванні методичного кабінету кафедри історії НаУОА.

Офіційна сторінка Наукового товариства студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина в соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/ohloblyn.history.oa/

Більше про діяльність студентсько-аспірантського наукового об'єднання можна прочитати тут.
Інформаційний бюлетень до 20-річчя Наукового товариства студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина (Острог, 2021)