Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Товариство імені Олександра Оглоблина

      Наукове товариство студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина

      Голова: Мартинюк Назар

e-mail: nazar.martyniuk@oa.edu.ua

      Перший заступник голови: Мартинюк Олександр

e-mail: oleksandr.martyniuk@oa.edu.ua 

Заступник голови: Немирська Кристіна

e-mail: krystina.nemyrska@oa.edu.ua

      Секретар: Лагода Оксана

e-mail oksana.lahoda@oa.edu.ua

Голова секції історії України: Зубіцька Дарія

e-mail: dariia.zubitska@oa.edu.ua

Голова секції історіографії та джерелознавства: Симонович Дмитро

e-mail: dmytro.symonovych@oa.edu.ua

Голова секції вивчення Острогіани: Гаврилюк Денис

e-mail: denys.havryliuk@oa.edu.ua

Голова секції історії мистецтва: Поліщук Ірина

e-mail: iryna.polishchuk@oa.edu.ua

Голова секції досліджень української діаспори: Мартинюк Назар

e-mail: nazar.martyniuk@oa.edu.ua

Голова секції міжнародних відносин і світової політики: Мирончук Валерій

e-mail: valerii.myronchuk@oa.edu.ua

Голова країнознавства та міжнародного туризму: Фомін Олександра

e-mail: oleksandra.fomin@oa.edu.ua

Голова секції юних дослідників (створена для здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти та вихованців позашкільної освіти), президент молодіжного клубу дослідників історії фарфору та фаянсу: Приймак Назар

e-mail: nazarprijmak03@gmail.com

Відповідальна за стратегічне планування: Симоненко Надія

e-mail: nadiia.symonenko@oa.edu.ua

Керівник прес-служби (інформаційного підрозділу): Фомін Олександра

e-mail: oleksandra.fomin@oa.edu.ua

Восени 2000 року за ініціативи декана гуманітарного факультету Національного університету «Острозька академія» кандидата історичних наук, професора Віктора Володимировича Павлюка було створене Наукове товариство студентів та аспірантів імені Олександра Оглоблина (далі – НТО), основою членства якого стали студенти спеціальності «Історія». Нині воно функціонує на факультеті міжнародних відносин (створений у 2008 році) і об’єднує представників всіх спеціальностей вищезгаданого факультету.

Діяльність Товариства базується на проведенні регулярних засідань колегії та секцій, організації щорічної Регіональної наукової конференції студентів та аспірантів «Актуальні питання історії та культури України і світу», публікації наукових статей у збірнику матеріалів конференції.

Згідно рішень розширеної колегії НТО від 29 листопада 2018 року відбулася реорганізація його структури. Було ліквідовано секцію країнознавства та міжнародних відносин й утворено дві повноцінні секції: міжнародних відносин і світової політики; країнознавства та міжнародного туризму. Також було започатковано секцію вивчення Острогіани, секцію досліджень української діаспори, секцію історії мистецтва.

Члени секції історії України досліджують події та явища, актуальні проблеми, які пов’язані з минулим та сучасністю нашої країни.

У тісному зв’язку з секцією історії України співпрацює секція історіографії та джерелознавства. Її члени активно досліджують актуальні питання історіографії ключових та маловідомих подій історії України, займаються питаннями біоісторіографії, а також розробляють проблеми джерелознавства.

Члени секції вивчення Острогіани досліджують минуле та сьогодення старовинної Острожчини та унікального явища в системі української освіти – Острозької академії. Майбутні науковці намагаються, користуючись новими джерелами та літературою, критично й об’єктивно розглядати забуті чи малодосліджені історичні події.

 Секція досліджень української діаспори покликана всебічно вивчати внесок закордонних українців у розвиток науки і техніки, мистецтва. Метою діяльності цієї секції є тісна співпраця із Інститутом досліджень української діаспори ім. професора Любомира Винара Національного університету «Острозька академія».

Секція історії мистецтва допомагає поціновувачам прекрасного і вічного дізнатися більше про різні напрямки та стилі, особливості історичного розвитку мистецтва.

Секція міжнародних відносин і світової політики вивчає тенденції розвитку дипломатії, міжнародних відносин та зовнішньої політики країн світу. Одним із головних напрямів досліджень є аналіз та оцінка зовнішньої політики України в минулому та на сучасному етапі.

Члени секції країнознавства та міжнародного туризму займаються дослідженнями пріоритетних питань організації міжнародного туризму та країнознавства.

У 2017 році було розпочато видання наукового студентського журналу «Terra Incognita». У ньому друкуються праці представників усіх спеціальностей факультету міжнародних відносин («Історія та археологія», «Міжнародні відносини», «Країнознавство»). Англійською мовою видається збірник тез доповідей студентських наукових читань «Ad Fontes».

З метою вдосконалення та подальшої активізації роботи НТО рішенням колегії було упроваджено посаду відповідального за стратегічне планування. Також було створено прес-службу (інформаційний підрозділ).

Товариство тісно співпрацює із молодіжною секцією Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, науковим відділом студентської ради факультету міжнародних відносин.

Фактично, у 2018 році при НТО було створено молодіжну секцію юних дослідників. Її мета – популяризація науково-дослідної роботи серед учнівської молоді, участь школярів в різноманітних конкурсах та олімпіадах, організації та проведенні молодіжних симпозіумів. При цій секції функціонує молодіжний клуб дослідників історії фарфору та фаянсу.