Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Товариство «Академік»

Голова: Якубович Михайло

e-mail: mykhaylo.yakubovych@oa.edu.ua

Студентська наукова робота – один із головних пріоритетів розвитку Національного університету «Острозька академія». З часу відродження Університету в 1994 році, було докладено чимало зусиль, що сприяли появі студентського осередку, який допомагав би реалізовувати науковий потенціал. У 1997 році в межах «Братства спудеїв», основи студентського самоврядування в Острозькій академії, утворено студентське наукове товариство «Академік». Статут Товариства, затверджений у тому ж році, проголошує наступне:

  • забезпечення атмосфери толерантності, взаємоповаги до поглядів, думок, духовних і матеріальних цінностей, традицій людей різної світоглядної орієнтації;
  • створення необхідних умов для роботи своїх членів, активний захист їх інтересів;
  • сприяння проведенню студентами власних наукових досліджень;
  • координація співпраці з науковими осередками в Україні та за кордоном;
  • організація методичної роботи;
  • інформування студентів про наукові проекти та підтримка участі в них.

З метою досягнення поставлених цілей Товариство співпрацює з підрозділами «Острозької академії», відповідними науковими установами, навчальними закладами, громадськими організаціями, різноманітними фондами, культурно-мистецькими організаціями, державними органами в Україні та за її межами.

Членами товариства можуть бути студенти й випускники Університету.

До складу СНТ «Академік» входять студентські товариства усіх факультетів Університету (економічний, романо-германських мов, гуманітарний, міжнародних відносин, політико-інформаційного менеджменту, інститут права ім. І.Малиновського). Кожна спеціальність має свою окрему секцію, яка проводить відповідні засідання два-три рази на місяць. Станом на 2012 рік студентське наукове товариство об’єднує 10 секцій, до складу яких входять понад 20 гуртків.

Підсумком наукової роботи студентів є щорічні науково-звітні конференції, де презентуються розробки на актуальні теми, пов’язані з історією, економікою, юриспруденцією, політологією, філософією, порушуються проблемні питання у галузі української та іноземної філології. Щомісяця засідають секції, на яких заслуховуються наукові повідомлення різних напрямків.

У рік створення СНТ «Академік» започаткувало серію студентських наукових записок. Щороку здійснюється видання збірників, де студенти презентують свої наукові статті (у 2012 році таких видано 3). Зазвичай збірники супроводжуються рецензіями вітчизняних науковців, публікації уважно готуються до друку.  Чимало статей студенти розміщують на науковому блозі «Острозької академії» (www.naub.org.ua), друкують у вітчизняних та закордонних фахових виданнях. За 2012 рік членами «Академіка» було опубліковано близько 200 наукових статей, частина з яких була написана у співавторстві з викладачами та науковцями з інших Університетів.

Активізувалася також участь студентів у конференціях. Члени наукового товариства є постійними учасниками наукових конференцій в Україні та за її межами. У 2012 році більше 100 студентів приймали участь у закордонних наукових конференціях. Практично всі члени СНТ «Академік» виступають із доповідями на щорічних «Днях науки» в «Острозькій академії», відвідують всеукраїнські та міжнародні наукові конференції в Україні. У 2012 році понад 250 студентів були учасниками конференцій в інших навчальних закладах. Наукові підрозділи організовують власні студентські наукові конференції, в яких беруть учать молоді науковці з України та з-поза її меж (Білорусь, Польща).

Станом на грудень 2012 року активними членами студентського наукового товариства «Академік» є близько 20 % від загальної кількості студентів Університету.

Більше 50 членів СНТ «Академік» мали змогу пройти стажування поза межами України (у країнах Західної Європи та США). Чимало грантів студенти отримують від представників української діаспори (у 2012 році більше 100). Таким чином, кожен член товариства має змогу реалізувати свій науковий потенціал та отримати фінансову підтримку для свого наукового та освітнього розвитку.

Важливим показником стану роботи з талановитою молоддю є участь студентів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади. У 2012 році її переможцями були четверо студентів НУ «Острозька академія».

Неодноразово студенти Острозької академії ставали переможцями конкурсів студентських наукових робіт.

 Налагоджено чимало зв’язків із вітчизняними та зарубіжними стипендійними програмами. У 2012 році 20 студентів стали переможцями програми Zavtra.Ua Фонду Віктора Пінчука, Фонду Леоніда Кучми «Україна», Фонду «Україна – 2000».