Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Положення про рецензування

ПОЛОЖЕННЯ
про рецензування та порядок проходження статей у наукових записках Національного університету «Острозька академія»

1. Це положення регламентує порядок рецензування та проходження статей, що надходять до редакції наукових записок Національного університету «Острозька академія»

2. Ціль рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

3. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

4. Всі рецензенти повинні дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (Committee on Publication Ethics) і бути об'єктивними та неупередженими.

5. У рецензії висвітлюються такі питання:
• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
• чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;
• чи має зміст статті певну новизну;
• чи відповідає стаття науковому рівню журналу;
• чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;
• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

6. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у строгій відповідності до «Вимог до статей», які пройшли первинний контроль у редакції.

7. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на підставах, перерахованих у п. 5 «Вимог до статей».

8. При дотриманні перерахованих вище вимог рукопис статті передається випускаючому редактору.

9. Випускаючий редактор надає статті реєстраційний код і видаляє з неї відомості про автора (-ів) (кодування статті).

10. Закодована стаття надсилається електронною поштою:
а) члену редколегії, відповідальному за науковий напрямок по темі статті;
б) зовнішньому рецензентові.
До зовнішнього рецензування залучаються вітчизняні та закордонні доктори наук, що мають наукові праці по проблематиці, яка заявлена у статті. Від імені редакції такому вченому направляється лист із проханням про рецензування. До листа додається закодована стаття та типова форма рецензії.
Зовнішній рецензент, як правило, вибирається випадково з урахуванням його поточного завантаження та з його згоди.

11. Член редколегії та зовнішній рецензент, що одержали закодовану статтю, заповнюють типову форму (див. Додаток) і обирають один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

12. У випадку відмови або необхідності доробки рецензент/член редколегії повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

13. Термін підготовки рекомендацій – протягом двох тижнів з моменту одержання статті.

14. Рекомендації рецензентів надсилаються електронною поштою випускаючому редакторові.

15. Остаточне рішення по статті приймається на засіданні редакції, що проходить 1 раз на тиждень у складі: головний редактор, заступник головного редактора, відповідальний за випуск, упорядник. Рішення приймається з урахуванням отриманих рецензій.

16. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом редакції відповідно до технологічного процесу підготовки номера журналу.

17. Рішення редакції направляється авторові (-ам). Статті, що підлягають доробці, надсилаються авторові (-ам) разом із текстом рецензії, що містить конкретні рекомендації з доробки статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією журналу.

18. Дороблений варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного результату рецензування стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

19. Редакція не вступає в дискусію з авторами відхилених статей.

20. Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному вигляді протягом 2-х років від дня виходу номера журналу, в якому розміщена рецензована стаття.

21. Не рецензуються:
а) статті, авторами (співавторами) яких є члени редакції та редакційної колегії журналу;
б) статті, спеціально написані за замовленням редакції.


Головний редактор, д. е. н., професор             І. Д. Пасічник

Заступник редактора, к. е .н., доцент               О. І. Дем’янчук 

Відповідальний за випуск, упорядник,
к. е. н., доцент                                                              О. Р. Кривицька Додаток

ФОРМА ОЦІНКИ РЕЦЕНЗЕНТОМ

Назва статті:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реєстраційний номер:___________________________________

Питання рецензенту Так Ні Коментар
1 Чи є тема відповідною науковому профілю журналу?      
2 Чи є тема науково актуальною і практично корисною?      
3 Чи відображає назва статті зміст і мету цієї статті?      
4 Чи містить вступ чітко поставлені цілі?      
5 Чи є наукова аргументація логічною та переконливою?      
6 Чи методологічно правильно представлено результати дослідження? Дайте можливі пропозиції у разі, якщо Ви думаєте, що деякі поправки та уточнення є необхідні.      
7 Чи повно і вірно відображають висновки результати дослідження? Чи показуюють вони, що є новим та дають пропозиції для подальшіх досліджень?      
8 Чи можуть або повинні деякі частини статті бути скорочені, видалені, розширені або перероблені?      
9 Чи будете Ви рекомендувати деякі уточнення з точки зору стилю і мови?      
10 Чи задовольняє Вас кількість, якість та доцільність посилань і літературних джерел?      
 

Рекомендація рецензента

   

Рекомендовано до публікації
Рекомендовано на доопрацювання
Не рекомендовано до публікації