*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

Науковий відділ

Керівник відділу Кривицька Ольга Романівна, доктор економічних наук, доцент
Контактна інформація: Головний корпус НаУОА, Науковий відділ
тел/факс: (03654) 2-29-49
e-mail: nauka@oa.edu.ua, olha.kryvytska@oa.edu.ua

Науковий відділ Національного університету «Острозька академія» є структурним підрозділом університету, який створено з метою організації, контролю і координації наукової, науково-технічної діяльності в університеті та впровадження її результатів у навчальний процес і виробництво.

Основними завданнями Наукового відділу є:

 • одержання і використання наукових знань з метою створення суспільно корисних наукових результатів, забезпечення якісної підготовки фахівців для відповідних галузей економіки;
 • планування і удосконалення наукової та інноваційної діяльності в університеті;
 • організація і координація проведення пошукових та прикладних досліджень відповідно до затвердженого тематичного плану університету;
 • підготовка запитів щодо внесення до переліку «Пріоритетних напрямів наукових досліджень» науково-технічних розробок університету з отриманням державного фінансування та їх проведення;
 • координація роботи щодо публікації результатів наукових досліджень у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних наукової літератури.
 • популяризація досягнень науковців університету, організація впровадження результатів їх досліджень і розробок в навчальний процес та виробництво;
 • підготовка до науково-дослідної та інноваційної діяльності талановитої студентської молоді;
 • координація роботи студентських наукових гуртків;
 • планування та координація проведення конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад з навчальних дисциплін і спеціальностей;
 • планування і координація діяльності науково-дослідних лабораторій, міжкафедральних наукових семінарів, спеціалізованих учених рад;
 • кооперація й укладання договорів про наукове співробітництво із провідними навчальними, науково-дослідними установами та підприємствами України і зарубіжжя;
 • вивчення й узагальнення передового досвіду проведення науково-дослідних робіт у навчальних закладах і наукових установах України та зарубіжжя із впровадженням в університеті;
 • здійснення обліку впровадження у навчальний процес результатів науково-дослідних робіт підрозділів університету;
 • координація структурних підрозділів університету щодо пошуку і залучення інвестицій, грантових пропозицій тощо для проведення наукових досліджень та проектів;
 • координація наукових семінарів, конференцій, симпозіумів, що проходять на базі університету;
 • контроль за виданням в університеті наукових журналів, збірників, матеріалів конференцій та інших наукових видань;
 • контроль ведення обліку з питань науково-дослідної роботи підрозділів університету;
 • підготовка звітності про наукову і науково-технічну діяльність університету, науково-дослідні роботи, що виконуються на ініціативних засадах, за державним замовленням та фінансуванням організаціями-партнерами університету;
 • здійснює науково-технічне співробітництво з навчальними, науковими закладами, установами, організаціями та фондами зарубіжних країн, інші види наукового співробітництва відповідно до чинного законодавства.