Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП “РЕКЛАМА ТА PR”. 061 Журналістика

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 06 Журналістика

Спеціальність: 061 Журналістика

Гарант освітньої програми: Костюченко Олексій Миколайович, кандидат психологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати професійно компетентних випускників, які здатні ефективно здійснювати інформаційно-комунікаційну діяльність у медіапросторі України і світу, продуктивно виконувати професійно-прикладні завдання у сфері соціальних комунікацій, дотримуючись правил професійної поведінки, адаптуючись до запитів громадянського, інформаційного суспільства.

Особливості ОПП: 

Програма чітко акцентує 3 ключових змістових кластери “Смислотворчий, аналітичний” (навчальні активності спрямовані на навички пошуку та формування сенсів, меседжів), “Формотворчий, дизайнерський” , “Комунікаційний, міжособистісний”.

Програма спрямована на підготовку фахівців-практиків у сфері соціальних комунікацій, які усвідомлюють кон’юнктуру ринку, спроможні застосовувати цілісний проєктний підхід в професійній діяльності, здатні створювати та реалізовувати якісний медіапродукт, зокрема рекламні та піар кампанії.

Освітньо-професійна програма передбачає володіння англійською мовою на високому рівні; вимагає спеціальної навчальної та виробничої практик, можливості професійного стажування впродовж навчання; участі студентів у професійних тренінгових програмах, регіональних всеукраїнських і міжнародних майстер-класах, наукових заходах.

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)
Кількість

кредитів

10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
13.112 Основи педагогіки та психології  3
09.101 Філософія 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.376 Медіатекст 13
22.118 Медіафах 28
27.201 Вступ до спеціальності 3
27.188 Медіатехнології 15
10.318 Українська мова в медіа 16
27.187 Теорія масової комунікації та інформації 4
27.186 Риторика і дикторська майстерність 3
27.200 Історія соціальних комунікацій 7
10.302 Англійська мова в медіа 12
27.140 Зв'язки з громадськістю 3
19.263 Психологія публічних комунікацій 6
12.366 Право в рекламі та інтелектуальна власність у сфері реклами і маркетингу 3
19.262 Етика публічної комунікації  3
05.121 Цифровий маркетинг 3
22.119 Менеджмент комунікацій 3
22.120 Брендинг та стратегії просування 3
32.102 Кваліфікаційна робота 6
31.122 Навчальна практика (текстова) 3
31.123 Навчальна практика (аудіальна) 3
31.124 Навчальна практика (аудіовізуальна) 6
31.105 Виробнича практика  6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240