Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПСИХОЛОГІЯ". 053 Психологія

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Гарант освітньої програми: Матласевич Оксана Володимирівна, доктор психологічних наук, доцент, oksana.matlasevych@oa.edu.ua, +380967937064

Мета освітньо-професійної програми: підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Особливості ОПП:

Програма є практично-орієнтована. Вивчення частини дисциплін проходить на базі Інституту практичної психології та психотерапії, у «Майстерні практичного психолога», у науково-дослідній лабораторії когнітивної психології, в Острозькій обласній психіатричній лікарні.

Освітньою програмою передбачено 4 види практик: психологічна (ознайомча), практика модерації групової взаємодії, науково-дослідна, психологічна (виробнича).

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3,0
07.101 Історія України 3,0
26.172 Історія культури та Острозької академії 3,0
10.301 Англійська мова 16,0
09.101 Філософія 3,0
05.101 Сучасні інформаційні технології 3,0
03.107 Біологічні основи поведінки людини 4,0
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12,0
19.113 Психофізіологія 3,0
03.109 Анатомія нервової системи 3,0
19.114 Зоопсихологія та порівняльна психологія 3,0
19.165 Професійна деонтологія 3,0
19.115 Загальна психологія 11,0
19.146 Практикум із загальної психології 7,0
19.202 Психогігієна 3,0
19.116 Диференціальна психологія та психодіагностика 5,0
19.117 Когнітивна психологія 4,0
19.118 Експериментальна психологія 4,0
19.119 Соціальна психологія 4,0
19.120 Вікова психологія 4,0
30.130 Організація наукових досліджень у психології 3,0
19.162 Психологія лідерства та організаційних інновацій 3,0
19.121 Клінічна психологія 3,0
19.163 Психологія протидії кібернасильству 3,0
19.104 Патопсихологія 3,0
19.122 Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки 3,0
19.164 Ергономіка та психологія праці 3,0
19.125 Основи психокорекції та психотерапії 6,0
19.126 Психологічне консультування 4,0
19.127 Психологічні основи реабілітації 3,0
13.116 Педагогіка та педагогічна психологія 3,0
19.128 Психологія сім’ї та сімейне консультування 3,0
19.129 Психологія управління та бізнесу 3,0
19.110 Політична психологія 3,0
19.109 Юридична психологія 3,0
19.130 Теорія та методика організації психотренінгу 3,0
30.102 Курсова робота 6,0
31.129 Психологічна практика (ознайомча) 3,0
31.163 Практика модерації групової взаємодії 4,0
31.106 Науково-дослідна практика 4,0
31.130 Психологічна практика (виробнича) 4,0
30.107 Кваліфікаційна робота 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180,0
Загальний обсяг вибіркових компонент 60,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3,0
07.101 Історія України 3,0
26.172 Історія культури та Острозької академії 3,0
10.301 Англійська мова 16,0
09.101 Філософія 3,0
05.101 Сучасні інформаційні технології 3,0
03.107 Біологічні основи поведінки людини 4,0
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12,0
19.113 Психофізіологія 3,0
03.109 Анатомія нервової системи 3,0
19.114 Зоопсихологія та порівняльна психологія 3,0
19.165 Професійна деонтологія 3,0
19.115 Загальна психологія 11,0
19.146 Практикум із загальної психології 7,0
19.202 Психогігієна 3,0
19.116 Диференціальна психологія та психодіагностика 5,0
19.117 Когнітивна психологія 4,0
19.118 Експериментальна психологія 4,0
19.119 Соціальна психологія 4,0
19.120 Вікова психологія 4,0
30.130 Організація наукових досліджень у психології 3,0
19.162 Психологія лідерства та організаційних інновацій 3,0
19.121 Клінічна психологія 3,0
19.163 Психологія протидії кібернасильству 3,0
19.104 Патопсихологія 3,0
19.122 Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки 3,0
19.164 Ергономіка та психологія праці 3,0
19.125 Основи психокорекції та психотерапії 6,0
19.126 Психологічне консультування 4,0
19.127 Психологічні основи реабілітації 3,0
13.116 Педагогіка та педагогічна психологія 3,0
19.128 Психологія сім’ї та сімейне консультування 3,0
19.129 Психологія управління та бізнесу 3,0
19.110 Політична психологія 3,0
19.109 Юридична психологія 3,0
19.130 Теорія та методика організації психотренінгу 3,0
30.102 Курсова робота 6,0
31.129 Психологічна практика (ознайомча) 3,0
31.163 Практика модерації групової взаємодії 4,0
31.106 Науково-дослідна практика 4,0
31.130 Психологічна практика (виробнича) 4,0
30.107 Кваліфікаційна робота 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180,0
Загальний обсяг вибіркових компонент 60,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3,0
07.101 Історія України 3,0
26.172 Історія культури та Острозької академії 3,0
10.301 Англійська мова 16,0
09.101 Філософія 3,0
05.101 Сучасні інформаційні технології 3,0
03.107 Біологічні основи поведінки людини 4,0
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12,0
19.113 Психофізіологія 3,0
03.109 Анатомія нервової системи 3,0
19.114 Зоопсихологія та порівняльна психологія 3,0
19.165 Професійна деонтологія 3,0
19.115 Загальна психологія 11,0
19.146 Практикум із загальної психології 7,0
19.202 Психогігієна 3,0
19.116 Диференціальна психологія та психодіагностика 5,0
19.117 Когнітивна психологія 4,0
19.118 Експериментальна психологія 4,0
19.119 Соціальна психологія 4,0
19.120 Вікова психологія 4,0
30.130 Організація наукових досліджень у психології 3,0
19.162 Психологія лідерства та організаційних інновацій 3,0
19.121 Клінічна психологія 3,0
19.163 Психологія протидії кібернасильству 3,0
19.104 Патопсихологія 3,0
19.122 Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки 3,0
19.164 Ергономіка та психологія праці 3,0
19.125 Основи психокорекції та психотерапії 6,0
19.126 Психологічне консультування 4,0
19.127 Психологічні основи реабілітації 3,0
13.116 Педагогіка та педагогічна психологія 3,0
19.128 Психологія сім’ї та сімейне консультування 3,0
19.129 Психологія управління та бізнесу 3,0
19.110 Політична психологія 3,0
19.109 Юридична психологія 3,0
19.130 Теорія та методика організації психотренінгу 3,0
30.102 Курсова робота 6,0
31.129 Психологічна практика (ознайомча) 3,0
31.163 Практика модерації групової взаємодії 4,0
31.106 Науково-дослідна практика 4,0
31.130 Психологічна практика (виробнича) 4,0
30.107 Кваліфікаційна робота 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180,0
Загальний обсяг вибіркових компонент 60,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Компоненти освітньої програми

Код

н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
Обов’язкові компоненти ОП
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3,0
07.101 Історія України 3,0
26.172 Історія культури та Острозької академії 3,0
10.301 Англійська мова 16,0
09.101 Філософія 3,0
05.101 Сучасні інформаційні технології 3,0
03.107 Біологічні основи поведінки людини 4,0
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12,0
19.113 Психофізіологія 3,0
03.109 Анатомія нервової системи 3,0
19.114 Зоопсихологія та порівняльна психологія 3,0
19.165 Професійна деонтологія 3,0
19.115 Загальна психологія 11,0
19.146 Практикум із загальної психології 7,0
19.202 Психогігієна 3,0
19.116 Диференціальна психологія та психодіагностика 5,0
19.117 Когнітивна психологія 4,0
19.118 Експериментальна психологія 4,0
19.119 Соціальна психологія 4,0
19.120 Вікова психологія 4,0
30.130 Організація наукових досліджень у психології 3,0
19.162 Психологія лідерства та організаційних інновацій 3,0
19.121 Клінічна психологія 3,0
19.163 Психологія протидії кібернасильству 3,0
19.104 Патопсихологія 3,0
19.122 Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки 3,0
19.164 Ергономіка та психологія праці 3,0
19.125 Основи психокорекції та психотерапії 6,0
19.126 Психологічне консультування 4,0
19.127 Психологічні основи реабілітації 3,0
13.116 Педагогіка та педагогічна психологія 3,0
19.128 Психологія сім’ї та сімейне консультування 3,0
19.129 Психологія управління та бізнесу 3,0
19.110 Політична психологія 3,0
19.109 Юридична психологія 3,0
19.130 Теорія та методика організації психотренінгу 3,0
30.102 Курсова робота 6,0
31.129 Психологічна практика (ознайомча) 3,0
31.163 Практика модерації групової взаємодії 4,0
31.106 Науково-дослідна практика 4,0
31.130 Психологічна практика (виробнича) 4,0
30.107 Кваліфікаційна робота 6,0
Загальний обсяг обов’язкових компонент 180,0
Загальний обсяг вибіркових компонент 60,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240,0

Назва ОПП

Психологія

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

053  Психологія

05 Соціальні та поведінкові науки

Мета освітньо-професійної програми

Підготовка бакалаврів психології, які володіють належними компетентностями, необхідними для провадження психологічної діяльності у сфері освіти, охорони здоров’я, управління, психологічної допомоги населенню, а також у громадських, науково-дослідних і консалтингових організаціях.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус  освітньої програми та спеціалізації

Загальна освіта в галузі психології.

Програмні результати навчання

ПР-1. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання. Знати сучасні теоретичні основи щодо власного Я та психологічних особливостей інших, а саме: мотивації, особистісних ресурсів, цінностей, схильностей та чинників, які визначають ефективність міжособистісних стосунків; уміти застосовувати елементи теоретичного та експериментального дослідження в професійній діяльності.

ПР-2. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ у контексті професійних завдань. Володіти знаннями в галузі психології під час вирішення професійних завдань з урахуванням вікових та індивідуально-типологічних відмінностей, соціально-психологічних особливостей особистості та конкретних ситуацій.

ПР-3. Знати сучасні методи психологічної діагностики, оцінки когнітивних, афективних, поведінкових і особистісних чинників людського досвіду. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги.

ПР-4. Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій. Знати різноманітні методи консультації та взаємодії, що застосовують до окремих осіб, сімей, груп та систем і використовують для сприяння ефективному наданню послуг психолога.

ПР-5. Уміти планувати корекційно-розвиваючий процес, забезпечувати його реалізацію та оцінку отриманих результатів.

ПР-6. Демонструвати здатність до рефлексії, мати навички оцінювати непередбачувані проблеми у професійній діяльності й обдумано вибирати шляхи їх вирішення. Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання.

ПР-7. Уміти використовувати теорії, принципи, методи психологічної науки в навчанні та професійній діяльності; застосовувати інноваційні підходи для вирішення професійних завдань. Уміти складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів тощо відповідно до вимог замовника.

ПР-8. Уміти проводити психодіагностичне обстеження клієнтів, розробляти заходи з психологічного супроводу розвитку особистості, міжособистісних стосунків.

ПР-9. Здійснювати пошук інформації з різних джерел (у т.ч. з використанням інформаційно-комунікаційних технологій) для вирішення професійних завдань. Володіти психолого-педагогічною майстерністю та методикою викладання психології.

ПР-10. Демонструвати здатність застосовувати найновіші досягнення в галузі психології, проводити науково-дослідницьку та методичну діяльність. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами своїх досліджень і аналізу літературних джерел. Презентувати ці результати  усно / письмово для фахівців і нефахівців.

ПР-11. Усвідомлюючи межі власної компетенції та  підзвітність відповідним фахівцям, уміти співпрацювати з колегами-психологами та зі спеціалістами інших галузей (медиками, учителями, вихователями). Ефективно виконувати різні ролі в команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПР-12. Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку. Здатність систематично підвищувати свою професійну компетентність.

ПР-13. Демонструвати навички здійснення освітньої підтримки учасників навчально-виховного процесу з метою підвищення академічної успішності, створення сприятливого навчального середовища; проводити з ними розвивальну, психокорекційну роботу на основі диференційованого та індивідуального підходів.

ПР-14. Уживати ефективні заходи щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії. Уміти застосовувати багатогранні інтервенції відповідно до складності супутніх захворювань особистості, клінічного та соціального контексту, цінностей та цілей клієнта; уміти проводити інтервенції, пов’язані з вторинною профілактикою та сприянням фізичного та психологічного благополуччя.

ПР-15. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога. Дотримуватися у своїй діяльності сучасних принципів толерантності, діалогу і співробітництва. Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР-16. Володіти культурою спілкування, його формами, способами; уміти використовувати принципи професійного спілкування на рівні сучасної української літературної мови; спілкуватися іноземною мовою для здійснення професійної і міжособистісної комунікації. Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника.


Автономія і відповідальність:

ПР-17. Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, дотримуватися гуманістичних та демократичних цінностей у професійній та громадській діяльності. Здатність аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на  основі  сформованих ціннісних орієнтирів.

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Особи, які здобули повну загальну середню освіту (на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів), на основі молодшого спеціаліста, а також ті, що не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у разі виконання правил прийому до НаУОА.

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Кількість кредитів:

обов’язкові компоненти – 175 кредитів (у тому числі практична підготовка, написання кваліфікаційної роботи - 16 кредитів);

вибіркові компоненти -  65 кредитів.

Усього: 240 кредитів ЄКТС.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Українська мова за професійним спрямуванням; Історія України; Історія української культури та Острозької академії; Англійська мова; Філософія; Біологічні основи поведінки людини; Англійська мова за професійним спрямуванням; Психофізіологія; Зоопсихологія та порівняльна психологія; Загальна психологія; Практикум із загальної психології; Диференціальна психологія та психодіагностика; Когнітивна психологія; Експериментальна психологія; Соціальна психологія; Вікова психологія; Психологія лідерства та організаційних інновацій; Клінічна психологія; Психологія протидії кібернасильству; Патопсихологія; Психологія залежностей та саморуйнівної поведінки; Ергономіка та психологія праці; Основи психокорекції та психотерапії; Психологічне консультування; Психологічні основи реабілітації; Педагогіка та педагогічна психологія; Психологія сім’ї та сімейне консультування; Психологія управління та бізнесу; Політична психологія; Юридична психологія; Теорія та методика організації психотренінгу; Прикладна антропологіяАрттерапія; Психологічна практика (ознайомча); Педагогічна практика; Психологічна практика (виробнича).

Вибіркові навчальні дисципліни: 65 кредитів

Підсумкова атестація: атестаційний екзамен за спеціальністю; захист кваліфікаційної роботи.