Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП «ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ І ХУДОЖНІЙ ПЕРЕКЛАД». 035.01 Українська мова та література

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 03 Гуманітарні науки

Спеціальність: 035 Філологія (035.01 Українська мова та література)

Гарант освітньої програми: Вісич Олександра Андріївна, доктор філологічних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: Підготувати національно свідомих, компетентних фахівців, здатних розв’язувати складні професійні завдання та практичні проблеми в галузі української філології, англійської філології та гуманітаристики загалом, творчо вирішувати типові робочі завдання, володіти досконалим усним і писемним мовленням у різних комунікативних ситуаціях, готових до самостійної творчої, менеджерської, літературно-критичної, перекладацької та дослідницької діяльності.

Особливості ОПП: 

Викладання спеціальних курсів, зорієнтованих на сучасний літературний процес в україномовному та англомовному світі, на специфіку сучасного книжкового ринку та літературного менеджменту. Впровадження деяких дисциплін англійською мовою. Напрацювання навиків художнього перекладу на основі поглибленого вивчення англійської мови, у тому числі й на творчо зорієнтованих курсах. Організація творчих, перекладацької та літературно-менеджерської практик, з метою удосконалення набутих знань та умінь. Базами практик будуть регіональні та всеукраїнські творчі спілки, перекладацькі відділи видавництв художньої літератури, книгарні, Український інститут книги, оргкомітети літературних фестивалів та конкурсів.

Компоненти освітньої програми

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проєкти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
Обов’язкові компоненти ОП
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
10.261 Основи філологічної освіти  3
10.201 Вступ до мовознавства          4
10.105 Вступ до літературознавства        4
26.102 Фольклор і краєзнавство       3
10.262 Виразне читання й ораторська майстерність      6
30.108 Академічне письмо    3
10.325 Сучасна українська літературна мова  31
10.107 Історія української літератури  31
10.108 Історія світової літератури  6
10.279 Основи риторики і спічрайтинг  3
10.115 Літературна діяльність як професія в соціокультурних умовах сучасності     3
10.137 Перекладознавство  4
10.168 Теорія і практика літературних жанрів   4
10.265 Практикум з перекладу  3
10.215 Теорія і практика редагування  4
10.203 Літературний менеджмент  4
30.102 Курсова робота (1) (2)  6
31.133 Фольклорно-краєзнавча практика  3
31.150 Навчально-творча практика  3
31.164 Перекладацька практика  3
31.165 Літературно-менеджерська практика  6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180 кредитів
Вибіркові компоненти ОП
2.1. Цикл загальної підготовки 20
2.2. Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60 кредитів
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240 КРЕДИТІВ