Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПОЧАТКОВА ОСВІТА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ". 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 013  Початкова освіта

Гарант освітньої програми: Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми: cформувати професійні компетентності вчителів галузі  початкової освіти, що здатні навчати в початковій школі з поглибленим вивченням англійської мови, володіють відповідними знаннями концептуальних понять у реформуванні галузі освіти,  із застосуванням ефективних педагогічних технологій та  інноваційних методик саногенного навчання, а також здатні здійснювати організацію та управління освітнім процесом.

Особливості ОПП: 

Глибоке опанування сучасними професійними знаннями та навичками в галузі педагогіки початкової освіти у поєднанні з поглибленим вивченням англійської мови, що передбачає також опанування інноваційних моделей та розвиток і застосування практичних умінь у науковому центрі “Саногенна педагогіка та психологія” Національного університету “Острозька академія”.

Освітньою програмою передбачено 4 види практик: педагогічна (ознайомча), педагогічна (організаційна), науково-дослідна, педагогічна (виробнича), під час проходження яких здобувач має можливість опанувати навички організації безпечного, інклюзивного освітнього середовища.

Можливість участі в програмах академічної мобільності та паралельно отримання диплому в одному з європейських вузів. Підвищення кваліфікації здобувача через неформальну освіту.

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
07.128 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом 31
1.2. Цикл професійної підготовки
13.154 Основи саногенної педагогіки та психології 5
13.155 Педагогічний менеджмент у початковій освіті 5
13.136 Педагогіка та психологія Нової української школи 8
13.156 Вікові аспекти розвитку людини та дитяча психологія 4
13.157 Організація науково-дослідної роботи здобувача 4
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 8
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 8
13.158 Методика організації інтерперсональної комунікації, запобігання булінгу в початковій освіті 3
13.144 Інноваційні моделі навчання в початковій школі 3
13.159 Психологічні прояви дитячої обдарованості та методи її розвитку 3
13.160 Орф-педагогіка початкової школи 3
19.181 Прикладна акмеологія та андрагогіка 3
13.143 Моніторинг та діагностика якості освіти в початковій школі 3
13.126 Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі 3
13.127 Методологія педагогічних досліджень 3
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 15
13.167 Громадянська освіта в початковій школі 3
13.161 Методика формування предметних знань у математичній галузі 3
10.254 Методика викладання англійської мови у початковій школі 3
24.103 Фізичне виховання та основи здоров'я з методикою навчання в початковій школі 3
13.128 Предмети художньо-естетичного та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі 4
13.163 Медіаграмотність та кібербезпека дітей молодшого шкільного віку 4
13.164 Проєктне навчання та дизайн-мислення для освіти 3
13.165 Основи медичних знань для педагогів та гігієна дітей молодшого шкільного віку 3
31.102 Курсова робота 3
Всього за циклом 113
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.174 Педагогічна (пропедевтична) практика 3
31.172 Педагогічна (організаційно-просвітницька) практика 6
31.162 Педагогічна (виробнича) практика 6
31.106 Науково-дослідна практика 6
31.173 Педагогічна (переддипломна) практика 12
Всього за циклом 36
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
  Цикл загальної підготовки 20
  Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ІІІ. Підсумкова атестація
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
07.128 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом 31
1.2. Цикл професійної підготовки
13.154 Основи саногенної педагогіки та психології 5
13.155 Педагогічний менеджмент у початковій освіті 5
13.136 Педагогіка та психологія Нової української школи 8
13.156 Вікові аспекти розвитку людини та дитяча психологія 4
13.157 Організація науково-дослідної роботи здобувача 4
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 8
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 8
13.158 Методика організації інтерперсональної комунікації, запобігання булінгу в початковій освіті 3
13.144 Інноваційні моделі навчання в початковій школі 3
13.159 Психологічні прояви дитячої обдарованості та методи її розвитку 3
13.160 Орф-педагогіка початкової школи 3
19.181 Прикладна акмеологія та андрагогіка 3
13.143 Моніторинг та діагностика якості освіти в початковій школі 3
13.126 Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі 3
13.127 Методологія педагогічних досліджень 3
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 15
13.167 Громадянська освіта в початковій школі 3
13.161 Методика формування предметних знань у математичній галузі 3
10.254 Методика викладання англійської мови у початковій школі 3
24.103 Фізичне виховання та основи здоров'я з методикою навчання в початковій школі 3
13.128 Предмети художньо-естетичного та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі 4
13.163 Медіаграмотність та кібербезпека дітей молодшого шкільного віку 4
13.164 Проєктне навчання та дизайн-мислення для освіти 3
13.165 Основи медичних знань для педагогів та гігієна дітей молодшого шкільного віку 3
31.102 Курсова робота 3
Всього за циклом 113
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.174 Педагогічна (пропедевтична) практика 3
31.172 Педагогічна (організаційно-просвітницька) практика 6
31.162 Педагогічна (виробнича) практика 6
31.106 Науково-дослідна практика 6
31.173 Педагогічна (переддипломна) практика 12
Всього за циклом 36
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
  Цикл загальної підготовки 20
  Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ІІІ. Підсумкова атестація
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

п/п
Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів
1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним  спрямуванням 3
07.128 Історія  культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом 31
1.2. Цикл професійної підготовки
13.123 Основи саногенної педагогіки 5
08.279 Педагогічний менеджмент 4
13.136 Педагогіка та психологія Нової української школи 8
19.167 Психологія розвитку людини 4
30.103 Організація науково-дослідної роботи студента 4
13.137 Деонтологія для педагогів 4
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 8
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 8
13.138 Методика організації інтерперсональної комунікації в освіті 3
13.141 Інноваційні моделі навчання в початковій школі 3
19.168 Психологія дитячої творчості 3
13.139 Орф-педагогіка 3
13.142 Андрагогіка 3
13.143 Моніторинг та діагностика якості освіти в початковій школі 4
13.126 Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі 4
13.127 Методологія педагогічних досліджень 4
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 4
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
13.129 Громадянська освіта 4
13.168 Методика реалізації предметних знань у математичній галузі 3
13.132 Естетичне виховання та арт-терапія 4
10.254 Методика викладання англійської мови в початковій школі 3
24.103 Фізичне виховання та основи здоров’я з методикою навчання в початковій школі 3
13.128 Предмети художньо-естетичного та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі 4
05.226 Комп’ютерна грамотність та кібербезпека 4
19.201 Проєктне навчання та дизайн-мислення 3
08.280 Організація освітнього середовища 3
19.136 Прикладна акмеологія 3
31.102 Курсова робота 6
Всього за циклом 128
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.156 Педагогічна (організаційна) практика 6
31.106 Науково-дослідна практика 6
31.162 Педагогічна (виробнича) практика 6
Всього за циклом 21
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
Всього за циклом 60
ІІІ. Підсумкова атестація
32.106 Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (Педагогіка початкової школи. Методика виховання в початковій школі. Корекційна та інклюзивна освіта)  
32.107 Комплексний  кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова за професійним спрямуванням. Методика викладання англійської мови в початковій школі)  
Всього: 240

Назва ОПП

Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність

01 «Освіта/Педагогіка» 013 Початкова освіта

Мета освітньо-професійної програми

Фундаментальна підготовка фахівців у галузі початкової освіти, що здатні навчати в початковій школі з поглибленим вивченням англійської мови із застосуванням інноваційних методик навчання, а також здійснювати організацію та управління навчальним процесом в освітній інституції початкової освіти відповідно до новітніх тенденцій в навчанні дітей.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма, що базується на сучасних положеннях та результатах наукових досліджень у сфері педагогіки, включаючи цілісний аналіз педагогічного процес, зокрема, методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, а також психолого-педагогічних закономірностей навчання, розвитку й виховання молодших школярів. Формуються ґрунтовні знання та практичні навики навчання та виховання учнів початкових класів із застосовуванням новітніх методик.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Освіта в галузі педагогіки початкової освіти передбачає набутті студентами професійної компетентності щодо навчання учнів початкової школи освітніх галузей, визначених Держстандартом, на рівні, що відповідає академічній та професійній кваліфікації. Основний акцент робиться на опануванні інноваційних методик, що розроблені із врахуванням новітніх тенденцій в початковій освіті, організації та управлінні освітніми процесами, а також поглибленому вивченні англійської мови та ознайомленні із ефективними методиками її викладання для учнів початкових класів.   Ключові слова: педагогіка, початкова освіта, методика викладання, англійська мова, освітній менеджмент, компетентнісний підхід, інноваційне навчання.

Програмні результати навчання

Знати сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.Знати мету, завдання, зміст, методи, організаційні форми й засоби початкової освіти, суть процесів виховання, навчання й розвитку учнів початкової школи (педагогічна компетентність + ПКК).Знати структуру календарно-тематичного планування, особливості ведення журналу обліку успішності учнів.Знати специфіку виховної роботи на уроках й у позаурочній діяльності.Знати основі засади проектного навчання.Знати основні способи творення сприятливого освітнього середовища на основі налагодження комунікації із сім’ями учнів та локальними спільнотами.Володіти навичками самопрезентації вчителя в процесі здійснення педагогічної діяльності.Знати особливості інклюзивної освіти та способи застосування корекційної педагогікиЗнати вікові особливості дітей молодшого шкільного віку, індивідуальні відмінності в перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи.Знати закономірності та теорію процесу навчального пізнання, сучасні навчальні технології.Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи освітніх галузей/змістових ліній, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.Знати зміст нормативних документів, що реґламентують початкову освіту: Державного стандарту початкової освіти, навчальних програм предметів, які вивчаються в початковій школі, критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.Виокремлювати роль і значення кодексів етики і вміти порівняти їх зміст і значення.Здатність характеризувати процеси, що відбуваються в українському суспільстві в розрізі глобальних тенденцій, а також їх вплив на політичні і соціальні інститути.Застосовувати знання, уміння й навички, що становлять теоретичну основу освітніх галузей, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти, під час розв’язування навчально-пізнавальних і професійно-зорієнтованих задач.Володіти методиками вивчення індивідуальних особливостей перебігу пізнавальних процесів учнів початкової школи та стратегії їх урахування в процесі навчання, розвитку й виховання учнів. Складати психолого-педагогічну характеристику на учня та клас.Проектувати процес навчання з предмету у вигляді календарно-тематичного планування для певного класу, теми.Знати інноваційні технології та методики у викладанні англійської мови в початковій освіті та вміти їх застосовуватиЗнати особливості творення та функціонування освітньої інституції, в якій може здійснювати навчання в початкових класах.Моделювати процес навчання учнів початкової школи певного предмету: розробляти проекти уроків та їхні фрагменти, методику роботи над окремими видами завдань, створювати методику підготовчої роботи, ознайомлення та формування уявлень і понять, вмінь та навичок з метою опанування учнями певних елементів змісту програми.Проводити моніторинг якості навчальних досягнень учнів з певної теми. Здійснювати контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів згідно з критеріями оцінювання та у відповідності до Державних вимог до рівня навчальних досягнень учнів, визначених у програмі з певного предмету.Проводити уроки в початковій школі, аналізувати урок щодо досягнення його мети й завдань, оцінювати ефективність застосованих форм, методів, засобів і технологій.Проектувати зміст і методику проведення виховних заходів для учнів початкової школи.Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач.Прогнозувати, проектувати та коригувати педагогічну комунікацію з іншими суб’єктами освітньо-виховного процесу початкової школи на засадах етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету.Використовувати засоби вербальної та невербальної комунікації задля підвищення рівня професійної культури майбутнього вчителя.Вчитися упродовж життя й удосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання кваліфікацію.Аналізувати соціально та особистісно значущі світоглядні проблеми, приймати рішення на основі сформованих ціннісних орієнтацій.Створювати рівноправний і справедливий клімат, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно від соціально-культурно-економічного контексту.Знати особливості і головні прояви першого культурно-національного відродження і місце в ньому Острозької Академії, а також подальший розвиток науки, освіти, культури в Україні

Форма навчання

 Денна, заочна,  умови вступу  

Термін навчання

3 роки і 10 місяців

Передумови навчання за ОПП

Наявність повної загальної середньої освіти, сертифікати передбачені Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 20
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
Всього за циклом 32
1.2. Цикл професійної підготовки
13.123 Основи  педагогіки 3
08.279 Педагогічний менеджмент 4
30.103 Організація науково-дослідної роботи студента 3
19.167 Психологія розвитку людини 4
10.252 Практика усного та писемного мовлення 3
26.159 Етика для педагога 3
13.124 Педагогіка початкової школи 10
13.125 Методика виховання в початковій школі 5
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 8
19.168 Психологія дитячої творчості 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 22
13.126 Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі 6
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 8
13.127 Методологія педагогічних досліджень 3
13.161 Методика реалізації предметних знань у математичній галузі 3
24.103 Фізичне виховання та основи здоров’я з методикою навчання в початковій школі 4
13.128 Предмети художньо-естетичного та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі 7
05.226 Комп’ютерна грамотність та кібербезпека дітей 3
10.254 Методика викладання англійської мови в початковій школі 4
13.129 Громадянська освіта для дітей 4
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 6
30.102 Курсова робота 6
Всього за циклом 122
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.156 Педагогічна (організаційна) практика 6
31.157 Педагогічна практика - 1 6
31.158 Педагогічна практика - 2 6
Всього за циклом 21
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
Всього за циклом 19
2.2. Цикл професійної підготовки
Всього за циклом 46
ІІІ. Підсумкова атестація
32.106 Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності(Педагогіка початкової школи. Методика виховання в початковій школі. Корекційна та інклюзивна освіта)  
32.107 Комплексний  кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова за професійним спрямуванням. Методика викладання англійської мови в початковій школі)  
Всього: 240