Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "ПОЧАТКОВА ОСВІТА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ". 013 Початкова освіта

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

Спеціальність: 013  Початкова освіта

Гарант освітньої програми: Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професор

Мета освітньо-професійної програми (за редакцією ОПП 2021 р.):

Підготовка вчителів початкової школи, які володіють необхідними компетентностями для реалізації завдань спеціальності «Початкова освіта» відповідно до Державних стандартів, згідно з ціннісними орієнтирами концепції «Нова українська школа», з урахуванням специфіки навчання англійської мови молодших школярів, задля забезпечення якості освітнього процесу та психічного здоров'я його учасників.

Особливості ОПП (за редакцією ОПП 2021 р.):

Освітньо-професійна програма націлена на формування сучасних загальних і професійних компетентностей здобувачів зі спеціальності «Початкова освіта», передбачає ознайомлення з традиційними та інноваційними освітніми технологіями, особливостями організації позитивного (саногенного), психологічно безпечного, інклюзивного освітнього середовища крізь призму резилієнс підходу, з урахуванням специфіки навчання англійської мови у початковій школі та первинної психологічної едукації (просвіти) батьків учнів молодшого шкільного віку задля забезпечення якості освітнього процесу та психічного здоров'я його учасників.

Освітньою програмою передбачено 7 видів практик: педагогічна (ознайомча), педагогічна (пропедевтична), педагогічна (організаційно-просвітницька), педагогічна (виробнича), педагогічна (наукова), педагогічна (менторська), педагогічна (переддипломна).

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом 31
1.2. Цикл професійної підготовки
13.154 Основи саногенної педагогіки та психології 5
13.155 Педагогічний менеджмент у початковій освіті 5
13.136 Педагогіка та психологія Нової української школи 8
13.156 Вікові аспекти розвитку людини та дитяча психологія 4
13.157 Організація науково-дослідної роботи здобувача 4
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 8
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 8
13.158 Методика організації інтерперсональної комунікації, запобігання булінгу в початковій освіті 3
13.141 Інноваційні моделі навчання в початковій школі 3
13.159 Психологічні прояви дитячої обдарованості та методи її розвитку 3
13.187 Orff-pedagogy of primary school 3
19.181 Прикладна акмеологія та андрагогіка 3
13.143 Моніторинг та діагностика якості освіти в початковій школі 3
13.126 Методика викладання предмету "Я досліджую світ" 3
13.127 Методологія педагогічних досліджень 3
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 15
13.185 Civic education for children at primary school 3
13.161 Методика реалізації предметних знань у математичній галузі 3
13.184 Methods of teaching English in primary school 3
24.106 Фізичне виховання та основи здоров'я з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності 3
13.188 Предмети галузі мистецтва та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі 4
05.226 Комп'ютерна грамотність та кібербезпека дітей 4
19.270 Project-based learning and design thinking in education 3
13.165 Основи медичних знань для педагогів та гігієна дітей молодшого шкільного віку 3
30.102 Курсова робота 3
Всього за циклом 113
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.174 Педагогічна (пропедевтична) практика 3
31.172 Педагогічна (організаційно-просвітницька) практика 6
31.162 Педагогічна (виробнича) практика 6
31.186 Педагогічна (наукова) практика 6
31.185 Педагогічна (менторська) практика 6
31.173 Педагогічна (переддипломна) практика 6
Всього за циклом 36
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
  Цикл загальної підготовки 20
  Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ІІІ. Підсумкова атестація
32.106 Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (Педагогіка та психологія Нової української школи. Основи саногенної педагогіки та психології. Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі. Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі. Методика викладання предмету «Я досліджую світ». Фізичне виховання з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності)  
32.107 Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова. Англійська мова за професійним спрямуванням. Methods of teaching English in primary school)  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом 31
1.2. Цикл професійної підготовки
13.154 Основи саногенної педагогіки та психології 5
13.155 Педагогічний менеджмент у початковій освіті 5
13.136 Педагогіка та психологія Нової української школи 8
13.156 Вікові аспекти розвитку людини та дитяча психологія 4
13.157 Організація науково-дослідної роботи здобувача 4
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 8
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 8
13.158 Методика організації інтерперсональної комунікації, запобігання булінгу в початковій освіті 3
13.141 Інноваційні моделі навчання в початковій школі 3
13.159 Психологічні прояви дитячої обдарованості та методи її розвитку 3
13.187 Orff-pedagogy of primary school 3
19.181 Прикладна акмеологія та андрагогіка 3
13.143 Моніторинг та діагностика якості освіти в початковій школі 3
13.126 Методика викладання предмету "Я досліджую світ" 3
13.127 Методологія педагогічних досліджень 3
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 15
13.185 Civic education for children at primary school 3
13.161 Методика реалізації предметних знань у математичній галузі 3
13.184 Methods of teaching English in primary school 3
24.106 Фізичне виховання та основи здоров'я з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності 3
13.188 Предмети галузі мистецтва та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі 4
05.226 Комп'ютерна грамотність та кібербезпека дітей 4
19.270 Project-based learning and design thinking in education 3
13.165 Основи медичних знань для педагогів та гігієна дітей молодшого шкільного віку 3
30.102 Курсова робота 3
Всього за циклом 113
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.174 Педагогічна (пропедевтична) практика 3
31.172 Педагогічна (організаційно-просвітницька) практика 6
31.162 Педагогічна (виробнича) практика 6
31.186 Педагогічна (наукова) практика 6
31.185 Педагогічна (менторська) практика 6
31.173 Педагогічна (переддипломна) практика 6
Всього за циклом 36
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
  Цикл загальної підготовки 20
  Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ІІІ. Підсумкова атестація
32.106 Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (Педагогіка та психологія Нової української школи. Основи саногенної педагогіки та психології. Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі. Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі. Методика викладання предмету «Я досліджую світ». Фізичне виховання з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності)  
32.107 Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова. Англійська мова за професійним спрямуванням. Methods of teaching English in primary school)  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом 31
1.2. Цикл професійної підготовки
13.154 Основи саногенної педагогіки та психології 5
13.155 Педагогічний менеджмент у початковій освіті 5
13.136 Педагогіка та психологія Нової української школи 8
13.156 Вікові аспекти розвитку людини та дитяча психологія 4
13.157 Організація науково-дослідної роботи здобувача 4
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 8
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 8
13.158 Методика організації інтерперсональної комунікації, запобігання булінгу в початковій освіті 3
13.141 Інноваційні моделі навчання в початковій школі 3
13.159 Психологічні прояви дитячої обдарованості та методи її розвитку 3
13.187 Orff-pedagogy of primary school 3
19.181 Прикладна акмеологія та андрагогіка 3
13.143 Моніторинг та діагностика якості освіти в початковій школі 3
13.126 Методика викладання предмету "Я досліджую світ" 3
13.127 Методологія педагогічних досліджень 3
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 15
13.185 Civic education for children at primary school 3
13.161 Методика реалізації предметних знань у математичній галузі 3
13.184 Methods of teaching English in primary school 3
24.106 Фізичне виховання та основи здоров'я з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності 3
13.188 Предмети галузі мистецтва та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі 4
05.226 Комп'ютерна грамотність та кібербезпека дітей 4
19.270 Project-based learning and design thinking in education 3
13.165 Основи медичних знань для педагогів та гігієна дітей молодшого шкільного віку 3
30.102 Курсова робота 3
Всього за циклом 113
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.174 Педагогічна (пропедевтична) практика 3
31.172 Педагогічна (організаційно-просвітницька) практика 6
31.162 Педагогічна (виробнича) практика 6
31.186 Педагогічна (наукова) практика 6
31.185 Педагогічна (менторська) практика 6
31.173 Педагогічна (переддипломна) практика 6
Всього за циклом 36
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
  Цикл загальної підготовки 20
  Цикл професійної підготовки 40
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ІІІ. Підсумкова атестація
32.106 Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (Педагогіка та психологія Нової української школи. Основи саногенної педагогіки та психології. Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі. Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі. Методика викладання предмету «Я досліджую світ». Фізичне виховання з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності)  
32.107 Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова. Англійська мова за професійним спрямуванням. Methods of teaching English in primary school)  
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код п/п Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість кредитів
1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
26.172 Історія культури та Острозької академії 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
Всього за циклом 31
1.2. Цикл професійної підготовки
13.144 Основи саногенної педагогіки 5
08.279 Педагогічний менеджмент 4
13.136 Педагогіка та психологія Нової української школи 8
19.167 Психологія розвитку людини 3,5
30.103 Організація науково-дослідної роботи студента 3,5
13.137 Деонтологія для педагога 3
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 9
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 9
13.138 Методика організації інтерперсональної комунікації в освіті 3
13.141 Інноваційні моделі навчання в початковій школі 3
19.168 Психологія дитячої творчості 3
13.139 Орф-педагогіка 3
13.142 Андрагогіка 3
13.143 Моніторинг та діагностика якості освіти в початковій школі 4
13.126 Методика викладання предмету "Я досліджую світ" 4
13.127 Методологія педагогічних досліджень 4
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 4
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
13.185 Civic education for children at primary school 4
13.161 Методика реалізації предметних знань у математичній галузі 4
13.184 Methods of teaching English in primary school 3
24.106 Фізичне виховання з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності 3
13.188 Предмети галузі мистецтва та технологічного циклу з методикою навчання в початковій школі 4
05.226 Комп’ютерна грамотність та кібербезпека 4
19.270 Project-based learning and design thinking in education 3
13.183 Organization of modern educational environment 3
19.136 Прикладна акмеологія 3
31.102 Курсова робота 6
Всього за циклом 125
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.156 Педагогічна (організаційна) практика 6
31.185 Педагогічна (менторська) практика 3
31.187 Педагогічна практика 6
31.187 Педагогічна практика 6
Всього за циклом 24
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
Всього за циклом 20
2.2. Цикл професійної підготовки
Всього за циклом 40
ІІІ. Підсумкова атестація
32.106 Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (Педагогіка та психологія Нової української школи. Основи саногенної педагогіки. Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі. Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі. Методика викладання предмету "Я досліджую світ". Фізичне виховання з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності)  
32.107 Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова. Англійська мова за професійним спрямуванням. Methods of teaching English in primary school)  
Всього: 240
Назва ОПП Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови
Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський)
Галузь знань, спеціальність Галузь знань: 01 «Освіта/Педагогіка»

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Мета освітньо-професійної програми Підготовка вчителів початкової школи, які володіють необхідними компетентностями для реалізації завдань спеціальності «Початкова освіта» відповідно до Державних стандартів, згідно з ціннісними орієнтирами концепції «Нова українська школа», з урахуванням специфіки навчання англійської мови молодших школярів, задля забезпечення якості освітнього процесу та психічного здоров’я його учасників.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна, практично орієнтована. 

Освітньо-професійна програма зорієнтована на опанування здобувачами освіти відповідних компетентностей задля якісного здійснення  професійної діяльності.

Освітньо-професійна програма базується на сучасних підходах та результатах наукових досліджень у сфері педагогіки та психології, положеннях, визначених Державним стандартом початкової освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 р. № 87, ціннісними орієнтирами концепції «Нова українська школа», ухваленої рішенням колегії МОН України 27 жовтня 2016 року, та з врахуванням затвердженого професійного стандарту  «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти» (Наказ Міністерства соціальної політики України № 1143 від  10.08.2018), типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 р. № 36), Національної рамки кваліфікації (6 рівень НРК).

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації Основний акцент на опануванні здобувачами традиційними та інноваційними методиками професійної діяльності вчителя початкової школи, із врахуванням поглибленого вивчення англійської мови задля  забезпечення якості освітнього процесу та психічного здоров’я його учасників.

Ключові слова: педагогіка, психологія розвитку, початкова освіта,  традиційні та інноваційні методики навчання й виховання молодших школярів, навчання англійської мови, організація та управління освітнім процесом.

Програмні результати навчання ПР1. Здійснювати пошук, опрацьовувати та аналізувати професійно важливі знання з різних джерел, добирати ефективні освітні ресурси, інформаційно-комунікативні технології, онлайн-платформи, хмарні та дистанційні технології.

ПР2. Усвідомлювати свою національну ідентичність, ідентифікувати себе як громадянина своєї держави; вміти пояснювати свою громадянську позицію та формувати її в учнів початкової школи.

ПР3. Уміти застосовувати методики командоутворення; працювати в команді, запобігати  конфліктним ситуаціям та розв’язувати їх, досягаючи компромісів.

ПР4. Генерувати і втілювати нові ідеї та брати відповідальність за їх реалізацію у сфері педагогічного менеджменту.

ПР5. Знати особливості і головні прояви першого культурно-національного відродження і місце в ньому Острозької академії, а також подальший розвиток науки, освіти, культури в Україні.

ПР6. Здійснювати комунікацію, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач.

ПР7. Вчитися впродовж життя й удосконалювати з високим рівнем автономності набуту під час навчання  кваліфікацію.

ПР8. Знати зміст нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі задля розв’язання педагогічних задач.

ПР9. Знати основні способи створення сприятливого комунікативного середовища та комунікаційної стратегії в початковій школі на засадах етики професійного спілкування, застосовуючи правила мовленнєвого етикету.

ПР10. Критично осмислювати основні теорії побудови змісту і процесу навчання, сучасні теоретичні основи освітніх галузей, визначених у Державному стандарті початкової загальної освіти; знати і розуміти способи реалізації інтеграційного та компетентнісного підходів в навчанні молодших школярів.

ПР11. Знати суть методичних систем навчання учнів початкової школи, оцінювати ефективність застосовуваних різних форм, методів, засобів навчання і технологій задля реалізації освітніх завдань.

ПР12. Знати цифрові технології;  володіти навичками роботи в інформаційно-комунікаційному (цифровому) середовищі,  уміннями організовувати інформаційно-психологічно безпечний освітній процес із використанням цифрових технологій на засадах резилієнс підходу.

ПР13. Знати вікові та психологічні особливості процесу навчання молодших школярів, особливості психолого-педагогічного супроводу дитячої творчості, нормативні кризи та конструктивні виходи із них.

ПР14. Застосовувати основні способи творення сприятливого освітнього середовища на основі налагодження комунікації із сім’ями учнів та локальними спільнотами.

ПР15. Застосовувати принципи інклюзивної освіти та способи застосування корекційної педагогіки. 

ПР16. Знати специфіку виховної роботи на уроках й у позаурочній діяльності; використовувати норми педагогічної етики, правила культури поведінки, ціннісно-світоглядні орієнтири вчителя початкових класів.

ПР17. Володіти навичками формування екологічної свідомості учнів початкової школи, вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення їхнього здоров’я.

ПР18. Планувати, моделювати, конструювати та реалізовувати сучасні програми навчання та виховання  молодших школярів та  програму власного професійно-особистісного зростання.

ПР19. Проводити моніторинг якості освітнього процесу,  навчальних досягнень учнів задля розробки індивідуальних освітніх перспектив становлення учнів та класу в цілому.  

ПР20. Творчо пристосовуватися до змін, інновацій в освіті,  професійно самовдосконалюватись.

ПР21. Здійснювати комунікацію державною та іноземною мовами, орієнтуючись на стилі мовленнєвого спілкування у процесі вирішення професійно-педагогічних задач.

ПР22. Планувати та організовувати освітній процес навчання англійської мови на принципах інтегративного, компетентнісного, діяльнісного підходів, використовуючи традиційні та інноваційні технології навчання іноземних мов.

Форма навчання  Денна, заочна
Термін навчання 3 роки і 10 місяців
Передумови навчання за ОПП Наявність повної загальної середньої освіти, сертифікати передбачені Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Компоненти освітньої програми

Код

п/п

Компоненти освітньо-професійної програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота) Кількість

кредитів

1 2 3
І. Обов’язкові компоненти освітньо-професійної програми
1.1. Цикл загальної підготовки
10.301 Англійська мова 20
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
07.128 Історія української культури та Острозької академії 3
Всього за циклом 32
1.2. Цикл професійної підготовки
13.123 Основи педагогіки 3
08.279 Педагогічний менеджмент 4
30.103 Організація науково-дослідної роботи студента 3
19.167 Психологія розвитку людини 4
10.252 Практика усного та писемного мовлення 3
26.159 Етика для педагога 3
13.124 Педагогіка початкової школи 10
13.125 Методика виховання в початковій школі 5
10.253 Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі 8
19.168 Психологія дитячої творчості 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 22
13.126 Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі 6
01.111 Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі 8
13.127 Методологія педагогічних досліджень 3
13.161 Методика реалізації предметних знань у математичній галузі 3
24.106 Фізичне виховання з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності. 4
13.182 Subjects of artistic-aesthetic and technological cycle with teaching methods in primary school. 4
13.183 Organization of modern educational environment. 3
05.226 Комп’ютерна грамотність та кібербезпека дітей 3
13.184 Methods of teaching English in primary school. 4
13.185 Civic education for children at primary school 4
13.130 Корекційна та інклюзивна освіта 6
30.102 Курсова робота 6
Всього за циклом 122
1.3. Практична підготовка
31.155 Педагогічна (ознайомча) практика 3
31.156 Педагогічна (організаційна) практика 6
31.157 Педагогічна практика -1 6
31.158 Педагогічна практика -2 6
Всього за циклом 21
ІІ. Вибіркові компоненти освітньо-професійної програми
2.1. Цикл загальної підготовки
Всього за циклом 19
2.2. Цикл професійної підготовки
Всього за циклом 46
ІІІ. Підсумкова атестація
32.106 Комплексний кваліфікаційний екзамен зі спеціальності (Педагогіка початкової школи. Методика виховання в початковій школі. Українська мова та література з методикою навчання в початковій школі. Природознавчі дисципліни з методикою навчання в початковій школі. Теоретичні основи початкового курсу математики з методикою навчання в початковій школі. Фізичне виховання з методикою навчання в початковій школі та безпека життєдіяльності)  
32.107 Комплексний кваліфікаційний екзамен з англійської мови (Англійська мова. Англійська мова за професійним спрямуванням. Methods of teaching English in primary school)  
Всього: 240