Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

ОПП "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА (ЗА ОКРЕМИМИ СФЕРАМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНННЯ І ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ)". 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський)

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Спеціальність: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Гарант освітньої програми: Жовтенко Тарас Григорович, кандидат політичних наук, доцент

Мета освітньо-професійної програми: забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для соціально-політичної, оборонної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління та адміністрування національною безпекою (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) та сформувати нове покоління фахівців, які володіють належними компетентностями, вміють системно та інноваційно мислити, спроможні вирішувати складні прикладні проблеми в галузі управління національною безпекою в умовах динамічних змін та сучасних викликів.  

Особливості ОПП: 

Програма є практично-орієнтована. Орієнтована на первинний рівень управління безпекою в організаціях (установах) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та безпекового розвитку держави, суспільства, громади. Протягом першого та другого року навчання здобувачі вищої освіти проходять фізично-бойову підготовку. 

Освітньою програмою передбачено 3 види практик: ознайомча (1 курс), виробнича (2-3 курси) та інформаційно-аналітична (4 курс).

Компоненти освітньої програми

Код

н/д
Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики) Кількість

кредитів
10.301 Англійська мова 16
07.101 Історія України 3
09.101 Філософія 3
10.320 Українська мова за професійним спрямуванням 3
13.112 Основи педагогіки та психології 3
26.172 Історія української культури та Острозької академії. 3
05.101 Сучасні інформаційні технології 3
10.302 Англійська мова за професійним спрямуванням 12
30.103 Організація науково-дослідної роботи студента 3
23.117 Вступ до спеціальності 3
21.101 Національна безпека України 12
21.103 Аналіз даних у системі національої безпеки 5
23.119 Політичні та безпекові інститути в Україні та світі 5
20.102 Контррозвідувальний режим в Україні 4
27.310 Інформаційно-аналітична діяльність 5
20.101 Історія військово-політичних стратегій держав 5
21.102 Пропаганда і контрпропаганда 5
23.114 Політологія 3
21.106 Оперативно-розшукова діяльність 5
21.104 Think Tanks у сфері безпеки 3
19.147 Конфліктологія 5
21.156 Правове забезпечення національної безпеки 6
12.137 Міжнародне право 5
21.123 Цивільний контроль над сектором безпеки 4
20.103 Гібридні війни 3
24.104 Фізично-бойова підготовка 6
20.108 Військова безпека та контроль над озброєннями 3
21.107 Основи діяльності спецслужб 4
09.111 Логіка 3
21.116 Аудит та менеджмент інформаційної безпеки 5
20.106 Основи терорології 4
23.140 Аналіз публічної політики 4
30.102 Дослідницька робота 6
Цикл практичної підготовки
31.168 Ознайомча (військова) практика 3
31.105 Виробнича практика 3
31.105 Виробнича практика 6
31.145 Інформаційно-аналітична практика 6
Загальний обсяг обов’язкових компонент: 180
Загальний обсяг вибіркових компонент: 60
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 240

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія української культури та Острозької академії.

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

3

23.117

Вступ до спеціальності

3

21.101

Національна безпека України

12

21.103

Аналіз даних у системі національої безпеки

5

23.119

Політичні та безпекові інститути в Україні та світі

5

20.102

Контррозвідувальний режим в Україні

4

27.310

Інформаційно-аналітична діяльність

5

20.101

Історія військово-політичних стратегій держав

5

21.102

Пропаганда і контрпропаганда

5

23.114

Політологія

3

21.106

Оперативно-розшукова діяльність

5

21.104

Think Tanks у сфері безпеки

3

19.147

Конфліктологія

5

29.159

Зовнішня політика країн регіону

6

12.137

Міжнародне право

5

21.123

Цивільний контроль над сектором безпеки

4

20.103

Гібридні війни

3

24.104

Фізично-бойова підготовка

6

20.108

Військова безпека та контроль над озброєннями

3

21.107

Основи діяльності спецслужб

4

09.111

Логіка

3

21.116

Аудит та менеджмент інформаційної безпеки

5

20.106

Основи терорології

4

23.140

Аналіз публічної політики

4

30.102

Дослідницька робота

6

Цикл практичної підготовки

31.168

Ознайомча (військова) практика

3

31.105

Виробнича практика

3

31.105

Виробнича практика

6

31.145

Інформаційно-аналітична практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Компоненти освітньої програми

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

13.112

Основи педагогіки та психології

3

26.172

Історія української культури та Острозької академії.

3

05.101

Сучасні інформаційні технології

3

10.302

Англійська мова за професійним спрямуванням

12

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

3

23.117

Вступ до спеціальності

3

21.101

Національна безпека України

12

21.103

Аналіз даних у системі національої безпеки

5

23.119

Політичні та безпекові інститути в Україні та світі

5

20.102

Контррозвідувальний режим в Україні

4

27.310

Інформаційно-аналітична діяльність

5

20.101

Історія військово-політичних стратегій держав

5

21.102

Пропаганда і контрпропаганда

5

23.114

Політологія

3

21.106

Оперативно-розшукова діяльність

5

21.104

Think Tanks у сфері безпеки

3

19.147

Конфліктологія

5

29.159

Зовнішня політика країн регіону

6

12.137

Міжнародне право

5

21.123

Цивільний контроль над сектором безпеки

4

20.103

Гібридні війни

3

24.104

Фізично-бойова підготовка

6

20.108

Військова безпека та контроль над озброєннями

3

21.107

Основи діяльності спецслужб

4

09.111

Логіка

3

21.116

Аудит та менеджмент інформаційної безпеки

5

20.106

Основи терорології

4

23.140

Аналіз публічної політики

4

30.102

Дослідницька робота

6

Цикл практичної підготовки

31.168

Ознайомча (військова) практика

3

31.105

Виробнича практика

3

31.105

Виробнича практика

6

31.145

Інформаційно-аналітична практика

6

Загальний обсяг обов’язкових компонент:

180

Загальний обсяг вибіркових компонент:

60

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

240

Назва ОПП

«Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)»

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський)

Галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності)

Галузь знань: 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Спеціальність: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Мета освітньо-професійної програми

Підготувати фахівців з національної безпеки за окремими сферами забезпечення і видами діяльності, які володіють належними професійними та аналітичними компетентностями, необхідними для провадження професійної діяльності в державному управлінському секторі, державному та приватному безпековому секторі, у залежності від місця працевлаштування.

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна програма бакалавра має академічну та прикладну орієнтацію.

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі національної безпеки, яка передбачає здобуття знань з цих питань, для здійснення практичної діяльності та надає можливість подальшої освіти на рівні магістерських програм професійного і наукового спрямування. Ключові слова: національна безпека, політична безпека, міжнародна безпека, державна, воєнна, інформаційна та безпека державного кордону, інформаційно-аналітична діяльність, безпека приватного бізнесу.

Програмні результати навчання

ПР-1. Розуміти предметну сферу професійної діяльності, володіти науковим світоглядом, знаннями основних теорій, концепцій, учень.

ПР-2. Уміти ефективно взаємодіяти, співпрацювати та мати повагу й толерантне ставлення до культурної спадщини та особи.

ПР-3. Уміти оцінювати результати професійної діяльності та забезпечувати її якість, бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і взятих зобов’язань.

ПР-4. Уміти відповідально та ефективно реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку демократичного суспільства, орієнтуватися у проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні.

ПР-5. Вільно спілкуватися державною мовою та володіти іноземними мовами у межах потреби своєї професійної діяльності.

ПР-6.Ефективно вирішувати завдання щодо збереження і зміцнення здоров’я (фізичного, психічного) як власного, так і оточуючих.

ПР-7. Уміти виявляти, ставити та вирішувати професійні завдання, знати основні методи наукового пошуку й вміти узагальнювати отримані результати, обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел, оформлювати і презентувати результати наукової діяльності відповідно до вимог.

ПР-8. Навчатися протягом усього життя й вміти оволодівати сучасними знаннями що стосуються національної безпеки, зокрема, інноваційними методичними підходами, сучасними системами, методиками.

ПР-9. Застосовувати, під час виконання службових обов’язків в державних установах, особливості контррозвідувального режиму й взаємодіяти із правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України, спецслужбами у питаннях, що стосуються безпеки держави.

ПР-10. Уміти аналізувати потенційні загрози національній безпеці та синтезувати інформацію щодо розроблення та реалізації стратегії розвитку держави, регіону, галузі в безпековій сфері, володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки та представлення інформації для вирішення професійних завдань із застосуванням статистичних методів та візуалізації отриманих даних.

ПР-11. Використовувати знання щодо ролі, місця та призначення політичних та безпекових інститутів України для ефективного здійснення заходів при виконання обов’язків з питань забезпечення національної безпеки.

ПР-12. Уміти демонструвати та застосовувати отримані знання з теорії національної безпеки, економічних, політичних, соціальних загроз життєдіяльності особи та держави.

ПР-13. Уміти використовувати історичний досвід військових та політичних стратегій іноземних держав з метою вирішенні завдань з національної безпеки.

ПР-14. Знати та вміти використовувати іноземну мову для отримання додаткових знань і умінь з питань, що стосуються національної безпеки, узаємодіяти із іноземними партнерами із зазначених питань.

ПР-15.Уміти використовувати сучасні підходи з врегулювання конфліктів й підтримання миру, розробляти соціальні та професійні програми, що зменшують рівень конфліктності у соціальних спільнотах та сприяють посиленню системи безпеки держави.

ПР-16. Уміти використовувати окремі елементи механізму впливу та взаємодії у процесі забезпечення біобезпеки як складової національної, створення безпечних умов життєдіяльності людини, попередження захворювань небезпечними та особливо небезпечними інфекціями, масовими отруєннями серед населення, у т.ч. у ході військових дій чи терористичних актів.

ПР-17. Уміти використовувати отримані знання із зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, політики міжнародної безпеки, понятійного апарату та інструментарію геополітичного аналізу, основних класичних та сучасних концепцій геополітики, виявлення геополітичних інтересів головних суб’єктів світового процесу.

ПР-18. Розуміти основні теоретичні поняття, застосовувати набуті практичні навички з дослідження документів, їх правильного використання у службовій діяльності, навичок, спрямованих на реалізацію конституційних положень про захист інтересів держави, законних інтересів громадян.

ПР-19. Уміти використовувати практичні навички задля створення психологічно-безпечного середовища у процесі службової діяльності та виконання службових обов’язків пов’язаних із роботою з людьми й використовувати тактику та прийоми встановлення психологічного контакту у службовій діяльності.

ПР-20. Уміти застосовувати отримані знання із загальновійськової підготовки та використовувати їх при необхідності у службовій діяльності.

Форма навчання

Денна, заочна.

Термін навчання

3 роки 10 міс.

Передумови навчання за ОПП

Право на вступ мають особи, які здобули повну загальну середню освіту або мають диплом молодшого спеціаліста та виконали умови Правил прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг i структура освітньої програми

240 кредитів, з них:

- обов’язкові компоненти – 157 кредитів;

- вибіркові компоненти – 65 кредитів;

- практична підготовка – 18 кредитів;

Код н/д

Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики)

Кількість кредитів

І. Обов’язкові компоненти ОПП

1.1. Цикл загальної підготовки

10.301

Англійська мова

16

07.101

Історія України

3

09.101

Філософія

3

10.320

Українська мова за професійним спрямуванням

3

07.128

Історія української культури та Острозької академії

3

Всього за циклом:

28

1.2. Цикл професійної підготовки

10.302

Англійська мова (за професійним спрямуванням)

12

30.103

Організація науково-дослідної роботи студента

3

23.117

Вступ до спеціальності

3

21.101

Національна безпека України

10

21.103

Аналіз даних у системі національної безпеки

5

21.102

Пропаганда і контрпропаганда

4

23.119

Політичні та безпекові інститути в Україні

4

20.102

Контррозвідувальний режим в Україні

5

27.310

Інформаційно-аналітична діяльність

5

20.101

Історія військово-політичних стратегій держав

6

12.139

Основи держави і права

6

22.103

Соціологія

4

23.114

Політологія

3

21.106

Аналіз безпекової політики

5

12.317

Криміналістична експертиза документів

4

21.104

Think Tanks у сфері безпеки

3

19.147

Конфліктологія

4

03.102

Біобезпека

3

29.159

Зовнішня політика країн регіону

6

12.106

Конституційне право України

3

23.125

Геополітика

3

12.137

Міжнародне право

5

21.105

Охорона державної таємниці

4

20.103

Гібридні війни

4

19.156

Психологія загроз та психологія безпеки

4

21.107

Основи діяльності спецслужб

5

30.102

Курсова робота

6

Всього за циклом:

129

1.3. Практична підготовка

31.117

Ознайомча практика

3

31.105

Виробнича практика

3

31.105

Виробнича практика

6

31.145

Інформаційно-аналітична практика

 

Всього за циклом:

18

Загальний обсяг обов'язкових компонент

175

II. Вибіркові компоненти ОПП

Вибіркові компоненти ОПП

65

Загальний обсяг освітньої програми

240