Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Загальна інформація

Національний університет «Острозька академія» – наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів – Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Заснував академію у 1576 році князь Василь-Костянтин Острозький. Велику суму коштів на розбудову академії надала його племінниця – княжна Гальшка Острозька. В основу діяльності Острозької академії було покладено традиційне для середньовічної Європи, однак цілком незвичне для українського шкільництва, вивчення семи вільних наук (граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, музики, астрономії), а також вищих наук: філософії, богослів’я, медицини. Спудеї Острозької академії опановували п’ять мов: слов’янську, польську, давньоєврейську, грецьку, латинську. Унікальність та оригінальність цього вищого закладу освіти виявилися й у тому, що тут уперше поєдналися два типи культур: візантійська і західноєвропейська. З Острозькою академією пов’язується ренесанс українського народу.

Хроніка відродження Острозької академії в незалежній Україні починається у 1994 році з Указу Президента України. Завдяки наступним указам Президента України розбудова Острозької академії набрала нових обертів.

У жовтні 2000 року Острозька академія отримала статус національного університету, 23 серпня 2003 року був оприлюднений Указ Президента України, згідно з яким Національний університет «Острозька академія» переходив під патронат Президента України.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 798, НаУОА надано статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу.

Острозька академія відзначена 27-м призом «За якість» від Міжнародного трейд-клубу лідерів торгівлі у Парижі за активний розвиток і впровадження норм європейської освіти в життя.

Національний університет «Острозька академія» є членом Європейської Асоціації Університетів з 2010 року, членом Консорціуму українських університетів та Варшавського Університету, а також членом Східноєвропейської мережі університетів. У 2014 році Острозька академія увійшла в десятку рейтингу прозорості національних університетів (Центр дослідження суспільства).

Національний університет «Острозька академія» посів третю сходинку серед класичних університетів та шосту загалом у рейтингу вишів України за якісним показником абітурієнтів.

Острозька академія – п’ятиразовий номінант Книги рекордів України в категорії «Масові заходи».

Університет занесений до Книги рекордів Гіннеса у номінації «Найдовший поетичний марафон» за проведення безперервного 456 годинного марафону читання «Кобзаря» до 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка.

Сьогодні університет – це навчально-науковий комплекс, який включає Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського, Інститут довузівського, заочного та дистанційного навчання, п’ять факультетів: гуманітарний, економічний, романо-германських мов, політико-інформаційного менеджменту, міжнародних відносин, 23 кафедри, з яких 16 – випускові, навчально-методичний відділ, науковий відділ, відділ міжнародного співробітництва та фандрайзингу, інформаційно-рекламний відділ та ін.

До послуг працівників та студентів університету сучасна Наукова бібліотека, методичні кабінети, інформаційно-технічний центр, ресурсний центр, Музей історії Острозької академії, експозиційні зали, відділ працевлаштування студентів та випускників, стадіон, тенісні корти, їдальня та пункти харчування.

Станом на 01.09.2016 р. навчально-наукову та виховну роботу на 23-ох кафедрах здійснюють 228 науково-педагогічних працівників, з них: 35 – доктори наук та 118 – кандидати наук. В університеті працює: 3 академіки АН Вищої школи України, 20 відмінників освіти України, 2 заслужених діячі науки і техніки України, 7 заслужених працівників освіти України, 7 заслужених юристів України, 1 кандидат в майстри спорту, 1 майстер спорту, 1 лауреат Державної премії в галузі архітектури, 1 лауреат Державної премії імені Т. Г. Шевченка, 1 член-кореспондент Академії педагогічних наук України, 1 член-кореспондент Академії правових наук України, 1 Герой України, 1 нагороджено орденом Ярослава Мудрого ІV та V ступенів, 1 – орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, 1 – орденом Кирила та Мефодія.

Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті здійснюється в докторантурі та аспірантурі. Так, у 2016 році аспірантуру відкрито за 8-ма спеціальностями з ліцензованим обсягом 40 осіб: 031 Релігієзнавство – 5 осіб, 032 Історія та археологія – 5 осіб, 033 Філософія – 5 осіб, 035 Філологія – 5 осіб, 052 Політологія – 5 осіб, 053 Психологія – 5 осіб, 073 Менеджмент – 5 осіб, 081 Право – 5 осіб.

Сьогодні в аспірантурі університету навчаються 59 осіб, з яких 44 – за державним замовленням, 15 – за кошти фізичних та юридичних осіб. Зокрема, стаціонарно навчаються 20 осіб (17 – за державним замовленням та 3 – за кошти фізичних та юридичних осіб), заочно – 39 осіб (27 – за державним замовленням та 12 – за кошти фізичних та юридичних осіб).

Національний університет «Острозька академія»
вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська область, 35800, Україна
тел/факс.: (03654) 2-29-49.
E-mail: oa@oa.edu.ua, press@oa.edu.ua
Веб-сайт: http://www.oa.edu.ua

Графік освітнього процесу і розклад навчальних занять формуються деканатами та інститутами за погодженням з навчально-методичним відділом університету згідно з навчальними планами за формами навчання.

Графік освітнього процесу:

 • навчальний рік починається 1 вересня і включає два семестри (осінній та весняний). Сукупна тривалість семестрів, практик та інших видів робіт упродовж навчального року (курсу) не може бути меншою за 40 тижнів;
 • тривалість теоретичного навчання на першому (бакалаврському) рівні складає 18 тижнів в осінньому семестрі та 19 – у весняному (за винятком останнього семестру освітнього рівня);
 • тривалість теоретичного навчання на другому (магістерському) рівні складає 18 тижнів в осінньому семестрі та 14 тижнів – у весняному семестрі (за винятком останнього семестру освітнього рівня);
 • поточний та підсумковий контроль відбувається впродовж семестру за результатами виконання робочих програм навчальних дисциплін. Час на підготовку до екзамену повинен становити не менше 3-ох днів. З навчальної дисципліни планується тільки один вид підсумкового контролю, за винятком наскрізних навчальних дисциплін, які вивчаються впродовж декількох семестрів;
 • сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу, окрім випускного, повинна становити не менше 8 тижнів.

Ректор – Пасічник Ігор Демидович, доктор психологічних наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: oa@oa.edu.ua

Перший проректор з навчально-наукової роботи – Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: petro.kraliuk@oa.edu.ua

Проректор з навчально-виховної роботи – Каламаж Руслана Володимирівна, доктор психологічних наук, професор
тел.: (03654) 2-29-49
E-mail: ruslana.kalamazh@oa.edu.ua

Помічник ректора з адміністративно-господарської діяльності та розвитку – Мельничук Наталія Миколаївна, магістр архітектури
тел.: (03654)2-29-49
E-mail: natalia.melnychuk@oa.edu.ua


Помічник ректора зі стратегічного розвитку та забезпечення якості освіти - Волинчук Вікторія Олександрівна, магістр права
тел.: (03654)2-29-49
e-mail: viktoria.volynchuk@oa.edu.ua

В університеті підготовка фахівців здійснюється за відповідними освітньо- професійними та освітньо-науковими програмами на таких рівнях вищої освіти:

 • перший (бакалаврський) – бакалавр;
 • другий (магістерський) – магістр.

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю. Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти або ступеня молодшого бакалавра.

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності. Магістр – це освітній ступінь, що присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.

Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.

Ступінь бакалавра

02 Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
033 Філософія
034 Культурологія
035.01 Філологія. Українська мова та література
035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка. Економічна кібернетика
052 Політологія
053 Психологія

06 Журналістика
061 Журналістика

07 Управління та адміністрування
071 Облік та оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування

08 Право
081 Право

22 Охорона здоров'я
229 Громадське здоров'я

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону
256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

29 Міжнародні відносини
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Ступінь магістра

02 Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

03 Гуманітарні науки
031 Релігієзнавство
032 Історія та археологія
034 Культурологія
035.01 Філологія. Українська мова та література
035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)

04 Богослов’я
041 Богослов’я

05 Соціальні та поведінкові науки
051 Економіка. Економічна кібернетика
052 Політологія
053 Психологія

06 Журналістика
061 Журналістика

07 Управління та адміністрування
071 Облік та оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування

08 Право
081 Право

08 Право
081 Право

Вступники 2016 року подають заяви до Національного університету «Острозька академія» при вступі на рівень бакалавра денної форми навчання на основі повної загальної середньої освіти тільки в електронному вигляді (електронна заява) через мережу Інтернет, всі інші категорії вступників тільки в паперовому вигляді. Заяви можна подавати з 11.07.2016 р. по 27.07.2016 р., якщо вступники не складають вступних випробувань. Ті вступники, що мають складати вступні випробування, повинні подати заяву з 11.07.2016 р. по 20.07.2016 р.

Для вступу абітурієнти подають наступний перелік документів:

 • документ державного зразка про повну загальну середню освіту та додаток до нього;
 • сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання та інформаційну картку;
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • інші документи, які підтверджують право на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом.

Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).

Право на зарахування на основі повної загальної середньої освіти в межах встановлених квот за результатами вступних іспитів або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання мають особи:

 • у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880;
 • звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2015 року;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;
 • особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Ці квоти встановлюються вищим навчальним закладом у межах десяти відсотків максимального (загального) обсягу державного замовлення і оголошуються одночасно з оголошенням максимального державного замовлення.

Зарахування таких осіб відбувається в межах встановлених квот за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.

Вступники, які не зараховані на навчання на визначені місця у межах встановлених квот, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

Зарахування вступників відбувається за конкурсним балом згідно рейтингу. Мінімальний бал з конкурсного предмету, який дає можливість взяти участь вступнику у конкурсі у 2016 році становить 100. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття ступеня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифікатів з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів, творчих конкурсів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, що помножені на відповідні вагові коефіцієнти.

Більш детально з Правилами прийому можна ознайомитися за посиланням

Вступники 2016 року подають заяви до Національного університету «Острозька академія» при вступі на рівень магістра денної форми навчання тільки в паперовому вигляді. Заяви можна подавати з 11.07.2016 р. по 18.07.2016 р. Для вступу необхідно подати такі документи:

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та громадянство);
 • документ державного зразка про раніше здобутий ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • 4 кольорові фотокартки розміром 3х4 см.

На навчання для здобуття ступеня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

Особа може вступити на навчання для здобуття ступеня магістра / спеціаліста на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала документа про вищу освіту бакалавра.

Вступ відбувається на конкурсній основі шляхом проходження тестування з навчальних дисциплін, вказаних у програмах вступних випробувань.

Прийом на навчання на основі ступеня бакалавра для освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста проводиться за результатами конкурсного відбору відповідно до конкурсного балу.

Більш детально з Правилами прийому можна ознайомитися за посиланням

Кожен студент на початку навчального року зобов'язаний зареєструватися в деканаті свого факультету/інституту. Реєстрація відбувається в період з 25 серпня по 4 вересня. При собі студент повинен мати паспорт.

В Національному університеті «Острозька академія» діє в повному обсязі Європейська кредитно-трансферна система. Європейська кредитно-трансферна система (з англ. European Credit Transfer System – ECTS) – це система, що створена для забезпечення єдиної міждержавної процедури виміру й порівняння між закладами освіти результатів навчання студентів, їхнього академічного визнання. Вона розроблена для забезпечення мобільності студентів, спрощує розуміння і порівняння навчальних програм та навчальних досягнень студентів як між вітчизняними, так і іноземними навчальними закладами. Система ECTS заснована на оцінюванні всіх видів роботи студента, необхідних для досягнення цілей, зазначених у навчальній програмі: відвідування лекцій, підготовка і участь у семінарах і практичних заняттях, самостійна робота, складання іспитів, проходження стажування, підготовка та захист магістерських робіт тощо.

ECTS базується на угоді про те, що 60 кредитів складають навантаження студента/слухача очної форми навчання (стаціонару) впродовж академічного року.

Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх завершення. Вони відображають обсяг навчальної роботи студента, якої вимагає кожен блок курсу відносно загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання в університеті, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна робота – в бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов'язані з оцінюванням. ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише аудиторними годинами.

Загальне навантаження, необхідне для здобуття ступеня бакалавра, що вимагає 3-4 роки навчання, дорівнює 180-240 кредитам. Кредити розподіляються на всі освітні компоненти програми навчання (модулі, дисципліни, стажування, дипломна робота тощо) і відображають кількість роботи, необхідної для виконання кожного компоненту у зв’язку із загальною кількістю необхідної роботи для завершення повного року навчання за даною програмою. Успішність студента визначається за оцінювальною шкалою ECTS. Розподіл оцінок за балами в Національному університеті «Острозька академія» виглядає таким чином:

91-100 балів – відмінно - А;
83-90,9 балів – добре - В;
76-82,9 балів – добре – С;
68-75,9 балів – задовільно – D;
61-67,9 балів – задовільно – Е;
20-60,9 балів – незадовільно з можливістю повторного складання – FX;
0-19,9 балів – незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни – F.

Перезарахування навчальних досягнень студента з інших університетів здійснюється за процедурами та на основі документів KTS (угода про навчання, академічна довідка).

Консультаційну допомогу студент може отримати в деканаті факультету, інституті, на кафедрі, у студентському відділі кадрів.

У деканаті факультету / інституті студент може отримати інформацію щодо:

 • реєстрації студента на початку навчального року;
 • розкладу занять; довідки про навчання, академічної довідки;
 • навчального рейтингу, кількості опанованих кредитів;
 • стипендії: загальної, підвищеної, соціальної;
 • індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • перезарахування дисциплін;
 • надання академічної відпустки, стажування, відрахування;
 • поновлення на навчання;
 • переведення на іншу спеціальність, форму навчання.

На кафедрі студент може отримати інформацію щодо:

 • навчального плану підготовки за певним напрямом або спеціальністю; індивідуального плану опанування дисциплін студентом;
 • запису на вибіркові дисципліни, сертифікатні програми;
 • інформаційну систему Litpro;
 • навчальну систему Moodle;
 • обрання тем курсових, кваліфікаційних робіт;
 • проходження практики.

На базі Інституту практичної психології та психотерапії студенти можуть отримати консультаційну допомогу щодо вирішення проблем психологічного характеру (адаптація до умов навчання в Університеті, вирішення конфліктних ситуацій, страх публічних виступів та оцінювання, психологічна допомога в стресових та кризових ситуаціях, підтримка та захист психічного здоров’я студентів тощо).