Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Інформація для студентів

На території університету знаходяться чотири студентських кафе та діють кавові автомати, а також, в студентському містечку №1 знаходиться їдальня. Обід для студента (салат, перша страва і друга страва) коштуватиме від 15 грн.

Національний університет «Острозька академія» забезпечує безкоштовне харчування для студентів пільгових категорій. Окрім того, поряд із університетом є цілий спектр приватних кафе.

На території Національного університету «Острозька академія» (в адміністративно-господарському корпусі) розташований медичний пункт, який надає невідкладну та кваліфіковану лікарську допомогу студентам та співробітникам університету. У складі медичного пункту працюють лікар-терапевт і медична сестра.

Увесь спектр медичних послуг студенти можуть отримати в Центральній районній лікарні, яка розташована за адресою: м. Острог, вул. Татарська 185, телефон реєстратури (03654) 2-20-05

У Національному університеті «Острозька академія» постійно здійснюється робота із пристосування частини навчальних приміщень для студентів з особливими потребами. Для такої категорії студентів є можливість навчатися за індивідуальним графіком.

Страхування здійснюється на власний розсуд студентів в індивідуальному порядку.

Студенти, що навчаються за рахунок коштів державного бюджету мають право щомісяця отримувати стипендію. Академічну стипендію отримують студенти, які за результатами сесії мають середній бал 76 та вище, що визначається з урахуванням усіх вивчених дисциплін у семестрі.

За особливі успіхи в навчанні, пошуковій, науково-дослідній і творчій роботі та активну діяльність, спрямовану на відродження української державності, духовності, науки, культури студентам призначаються іменні та персональні стипендії. Це стипендії імені видатних учених, стипендії Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України тощо.

Студенти які показують визначні результати у навчанні, громадській роботі, спорті можуть отримати премію.

Навчально-виховний процес здійснюється у п’ятьох навчальних корпусах, які сполучені між собою переходами і становлять єдиний комплекс. У розпорядженні студентів сучасна наукова бібліотека. В університеті створені належні умови для оволодіння сучасними інформаційними технологіями.

У навчальному процесі використовуються також допоміжні приміщення: стадіон, стадіон із штучним покриттям, спортивні зали та майданчики, бейсбольне поле.

У спорткомплексі знаходяться спортивні зали: гімнастичний, тенісний та зал для шейпінгу.

У Національному університеті «Острозька академія» практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки фахівців різних освітніх рівнів.

Метою проходження практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично оновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності.

Залежно від конкретного напряму підготовки (спеціальності, спеціалізації) практика може бути:

  • навчальна (наприклад, фольклорна, ознайомча, археологічна, мовна та ін.);
  • виробнича (наприклад, педагогічна, економічна, юридична, науково-дослідна та ін.);
  • переддипломна;
  • аспірантська.

Перелік усіх видів практик для кожного напрямку підготовки (спеціальності, спеціалізації), їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.

Зміст і послідовність практики регламентується наскрізною програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним планом і затверджується першим проректором. Зміст наскрізної програми повинен відповідати наказам Міністра освіти і науки України та рішенням колегії Міністерства освіти і науки України щодо практичної підготовки студентів, навчальному плану спеціальності, освітньо-кваліфікаційній характеристиці та освітньо-професійній програмі випускників. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики. Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих стандартів вищої освіти, враховувати специфіку спеціальності та відображати останні досягнення науки й виробництва.

Визначення бази практики здійснюється керівництвом Університету на основі прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності.

Студенти можуть самостійно, за погодженням кафедр, вибирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

Головним завданням фізичного виховання студентської молоді в НаУОА є формування у студентів свідомого ставлення до рухової активності та здорового способу життя, втілення здобутих навичок на практиці в щоденному житті, фізичного самовдосконалення, та практичних умінь. З цією метою при кафедрі фізичного виховання успішно функціонують різнопланові спортивні секції.

В університеті з 1997 року проводиться традиційна Спартакіада «Здоров’я», змагання якої проходять протягом всього навчального року та завершуються традиційним, започаткованим ще на початку заснування Острозької академії (1576 р) святом «Рекреація», на якому підбиваються підсумки проведення всіх видів змагань, нагороджуються переможці та кращі студенти-спортсмени.

З метою зробити навчально-виховний процес насиченим мистецькими акціями та культурними заходами, за ініціативи студентів та керівництва університету в Острозькій академії в 1995 році був створений Культурно-мистецький центр.