Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Наукові центри

Керівник: Шугай Марія Анатоліївна, директор Інституту практичної психології та психотерапії,  кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки.
e-mail: mariia.shuhai@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 050 375-45-76
Офісні години: понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Заступник директора: Гандзілевська Галина Борисівна, кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки
e- mail: halyna.handzilevska@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 098 223-00-65
Офісні години: понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Методист: Гільман Анна Юріївна, аспірантка НаУОА, викладач кафедри психології та педагогіки
e-mail: anna.hilman@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 096 453-74-06
Офісні години: понеділок- четвер: 10.00- 18.00, обідня перерва: 13.00- 14.00

Сайт: psychology.oa.edu.ua 

Коротка історія створення

Інститут практичної психології та психотерапії є структурним підрозділом Національного університету "Острозька академія".   Розпочав свою діяльність у 2015 році. Створений з метою  підготовки психологів,  як практиків що вміють здійснювати допомогу у вирішенні психологічних проблем. Особлива увага приділяється навчанню і підвищенню кваліфікації спеціалістів, які проводять психосоціальну реабілітацію осіб, які пережили кризову ситуацію. 

Основні завдання  

 • проводити  навчальні,  навчально-терапевтичні сертифікатні програми та тренінги  із практичної психології та психотерапії;
 • психологічне консультування, індивідуальна та групова психотерапевтична допомога;
 • вивчити стратегії та стилі поведінки особистості в психотравмуючих ситуаціях, дослідити її адаптивні можливості, особистісні ресурси, особливості їх мобілізації, механізми збереження самоідентичності особистості та її успішної соціальної адаптації в умовах сучасного українського соціокультурного, політичного та економічного простору;
 • розробити та апробувати комплексну модель психосоціальної реабілітації учасників бойових дій, їхніх сімей та інших осіб, що пережили екстремальну (психотравмуючу) ситуацію, яка включатиме в себе формування саногенного мислення, відновлення та збереження національної ідентичності, психічного та духовного здоров’я українського населення;
 • створити програму інформаційного супроводу фахівців-психологів, що працюють із особами, які пережили психотравмуючу життєву ситуацію;
 • вивчати специфіку, динаміку когнітивних процесів людини, а саме  процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення особистості в умовах навчального процесу.

Плани та  напрями 

Діяльності інституту такі, як: розробка та впровадження навчальних,  навчально-терапевтичних програм спрямованих на оволодіння студентами системою знань із практичної психології та психотерапії, навичками психологічного консультування; проведення наукових досліджень у відповідних галузях,  інтервізійних груп практикуючих психологів,  спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій; вирішення комплексних задач психологічної діагностики, психокорекції, експертизи, розробка та адаптація особистісних психологічних тестів. Основні  напрями  міжнародної співпраці інституту: обмін досвідом роботи, спільна розробка наукових проектів; підготовка та  видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів; виконання  наукових  робіт для здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн. Наукові  дослідження  в інституті виконуються науковими, науково-педагогічними  працівниками  кафедр університету,   аспірантами   та  докторантами, студентами.

Реалізовані проекти (заходи)

Розробленні та впроваджуються навчальні програми професійної підготовки  такі, як: «Практична психологія»(керівник - канд.психол.наук, доцент Шугай М.А.); «Організаційна психологія» (керівник-канд.психол.наук Нікітчук У.І.), «Психологія травмуючих ситуацій» (керівник- канд.психол.наук Харченко В.Є.) , «Мистецтво самопрезентації»(керівник- канд.психол.наук, доцент Гандзілевська Г.Б.) ,  "Психологічне консультування"(керівник- аспірантка кафедри психології та педагогіки Нижник А.Є.) . Учасники вказаних  програм засвоять сучасні методи психотерапії,  які  успішно використовуються на практиці з таких напрямків як: психодрама, гештальт-терапія, арт-терапія, дитяча психотерапія, психосоматика, тілесно-орієнтована психотерапія, сімейна психотерапія, символдрама.

Наукова діяльність інституту спрямована на впровадження прикладного наукового дослідження на тему: "Психологічна підтримка та реабілітація   осіб, що пережили ( переживають) кризову ситуацію в Україні".  Створена науково-практична лабораторія «Психосоціальна підтримка та реабілітація постраждалих унаслідок бойових дій" (керівник - канд.психол.наук, доцент Ширяєва Т.М.) як підрозділ інституту. Впроваджуються результати науково-дослідної роботи на тему: «Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді» (керівник - доктор психологічних наук, професор Каламаж Р.В.). Здійснюється розробка фундаментального наукового дослідження на тему: «Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті» (керівник - доктор психологічних наук, професор Пасічник І.Д.),  що виконується на базі структурного підрозділу інституту Науково-дослідної лабораторії когнітивної психології ( керівник - аспірантка кафедри психології та педагогіки  Волошина В.О.).  З метою розвитку та вдосконалення  у студентів-психологів навичок практичної роботи  створена «Майстерня практичного психолога» (керівник - канд.психол.наук, доцент, завідувач кафедри психології та педагогіки Матласевич О.В.),  яка ще й виконує функції психологічної служби ВНЗ. Основною метою діяльності Майстерні є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та підтримка й захист психічного здоров’я всіх його учасників – студентів, викладачів та співробітників.   

Впроваджується проект " Друге дихання" , мета якого психосоціальна реабілітація  переміщених осіб. Проведені семінари: "Короткострокова психологічна допомога учасникам бойових дій" (Матласевич О.В., Гандзілевська Г.Б., Ширяєва Т.М.), "Робота психолога із ПТСР",  "Робота з травмою: вітчизняний та зарубіжний досвід", "Депресія: симптоми, методи роботи" (Харченко В.Є.); науково-практичний семінар «Психологічна допомога дітям та батькам, що постраждали під час військових подій" (Шугай М.А., Харченко В.Є.), семінари-лекції на тему: ”Теоретичні аспекти виникнення стресу та посттравматичного стресового розладу і розвиток навичок психологічного відновлення". 

Керівник: Гущук Ігор Віталійович, експерт за напрямом громадське здоров’я, профілактична медицина, гігієна та професійна патологія, кандидат медичних наук, доцент кафедри психології та педагогіки, радник Голови Держсанепідслужби України з питань громадського здоров'я, заступник Голови правління ГО «Українська асоціація громадського здоров'я».

Контакти:

Aдреса: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800, Україна

e-mail: asoc_ses@ukr.net ; igorgus2014@gmail.com

Тел.: (+38) 050 771-02-99

Офісні години:  щосереди з 16:00 до 17:00

Коротка історія створення

Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» (далі - Центр) є науково-дослідним підрозділом, що створений в складі Національного університету “Острозька академія” (далі-Університет) для сприяння розбудови системи охорони громадського здоров’я в Україні, виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт щодо вивчення та оцінки ризиків впливу негативних факторів середовища життєдіяльності людини.

Центр розпочав свою діяльність у жовтні 2013 року як НДЦ «Екології людини». З березня 2016 року перейменований у НДЦ «Екології людини та охорони громадського здоров’я». Основною метою є сприяння розбудові системи охорони громадського здоров’я України через запровадження, на національному рівні принципу «Охорона здоров’я - в усіх політиках держави», зміцненню пріоритетності профілактичного напрямку у сфері охорони здоров’я, визначення та оцінка впливу негативної дії факторів середовища життєдіяльності людини на здоров’я населення, вивчення соціально-демографічних та медико-екологічні ризиків і фобій серед людей на індивідуальному та популяційному рівні.

Основні завдання, плани та  напрями:

 1. Розвиток міжгалузевого та міжсекторального партнерства у сфері охорони громадського здоров’я.
 2. Розробка, затвердження та впровадження методології з оцінки ризиків для життя і здоров’я людини.
 3. Організація, координація та проведення наукових досліджень по вивченню факторів середовища життєдіяльності людини (біологічних, хімічних, фізичних, соціальних), які можуть негативно впливати на життя та здоров’я людини відповідно до тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт Університету, в т.ч. згідно з договорами Університету з іншими вітчизняними та зарубіжними установами.
 4. Вивчення та оцінка демографічної ситуації на місцевому, регіональному та національному рівні.
 5. Аналіз захворюваності населення на місцевому, регіональному та національному рівні.
 6. Вивчення соціально-економічних умов проживання людей в сільській місцевості на основі вибіркового анкетного опитування.
 7. Дослідження рівнів негативного впливу факторів середовища життєдіяльності людини на захворюваність та виникнення фобій серед людей в т.ч. молодого віку (молоді та/або підлітків).
 8. Дослідження особливостей переживання українськими громадянами (учасники військового конфлікту в Україні, члени їхніх сімей, вимушено переміщені та інші особи), соціально-екологічної кризи, що виникла внаслідок військового конфлікту в Україні з подальшою розробкою та апробацією відповідної комплексної моделі психосоціальної реабілітації та просвіти.
 9. Вивчення особливостей екологічного мислення та психологічних механізмів його формування у громадян.
 10. Участь в обґрунтуванні, розробці та впровадженні ефективних методів щодо формування екологічного мислення на індивідуальному та популяційному рівні.
 11. Розрахунок реальних та прогнозованих соціально-економічних збитків, пов’язаних з погіршенням демографічної та санітарно-епідемічної ситуації, збільшенням захворюваності та смертності серед населення.
 12. Обґрунтування економічної ефективності профілактичних заходів у сфері охорони громадського здоров’я.
 13. Участь в розробці нормативно-методичного забезпечення процедури по відшкодуванню нанесених збитків здоров’ю та життю людини на індивідуальному та популяційному рівні.
 14. Участь в розробці та обговоренні проектів законодавчих актів та інших нормативних документів в сфері охорони громадського здоров’я.
 15. Популяризація і сприяння розповсюдженню знань щодо здорового способу життя.
 16. Вивчення потреби у спеціалістах в регіонах та сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я.
 17. . Сприяння в організації цільової перепідготовки та стажування спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я.
 18. Участь в розробці та вдосконаленні навчальних планів та програм підготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері охорони громадського здоров’я;
 19. Сприяння публікації наукових здобутків викладачів та студентів Університету в спеціальних виданнях, які пропагують досягнення української та зарубіжної науки і практики у сфері охорони громадського здоров’я та охорони довкілля на засадах збалансованого розвитку.
 20. Організація та проведення науково – практичних конференцій та семінарів; проведення тематичних виставок та інших громадських заходів.
 21. Підготовка підручників, книг, монографій, фільмів, телепередач, довідників, плакатів та інших посібників у сфері охорони громадського здоров’я.
 22. Підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих та формування нових наукових шкіл Університету.
 23. Вступ до Асоціації шкіл громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER), формування мережі шкіл громадського здоров’я.
 24. Організація впровадження результатів досліджень і розробок у виробництво та навчальний процес.

Основні  напрями  міжнародної співпраці Центру:

 • обмін досвідом роботи, спільна розробка наукових проектів;
 • підготовка та  видання друкованих праць, обмін і взаємне стажування викладачів та студентів Університету;
 • виконання  наукових  робіт для здобуття грантів, установлених фондами зарубіжних країн та ін.

Керівник: Шершньова Олена Володимирівна - кандидат наук з державного управління, старший викладач кафедри документознавства та інформайційної діяльності
e-mail: olena.shershniova@oa.edu.ua
Tел.: (+38) 067 465-01-30, (+38) 050 435-01-30

Коротка історія створення

Лабораторію будо створено як логічне продовження систематичного проведення круглого столу «Інформаційне суспільство: історія і сучасність», участь у якому брали викладачі та студенти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність», починаючи з вересня 2006 року.

На установчих зборах основними принципами роботи Лабораторії було визначено:

 • принцип організаційної динамічності, що полягає в забезпеченні можливостей коригування інформаційно-змістового наповнення науково-комунікативних заходів Лабораторії;
 • принцип гнучкості та партнерства, що полягає в побудові проведення науково-комунікативних заходів Лабораторії так, щоб зміст обговорення й шляхи досягнення основних висновків освіти та професійної підготовки відповідали індивідуальним потребам і можливостям кожного зі залучених до діяльності Лабораторії;
 • принцип пріоритетності змістової й організаційної самостійності та зворотного зв’язку, що полягає у створенні умов науково-пошукової діяльності, що вимірюється та оцінюється результатами самостійної пізнавальної діяльності студентів та колективу кафедри документознавства та інформаційної діяльності;
 • принцип інноваційності, що полягає у використанні ефективного науково-дослідного інструментарію й інформаційних технологій, що сприяють якісній підготовці фахівців з вищою освітою та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір.

Мета діяльності лабораторії — активізація науково-дослідної діяльності та самостійно-творчої пізнавальної діяльності студентів та колективу кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Основні завдання лабораторії

 • сприяння самостійній науково-дослідній діяльності в сфері інформаційно-комунікаційного менеджменту;
 • тримання нових знань, постановка, вирішення та практична реалізація актуальних проблем гуманітарного, суспільного, політичного та інформаційного профілів і тих напрямів, що розвиваються на межі споріднених наук та міждисциплінарних зв’язків;
 • висвітлення і поширення результатів науково-дослідного пошуку, науково-дослідних робіт та проектів;
 • зв'язок з навчально-виховним процесом, залучення викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих науково-практичних завдань;
 • обговорення нових концептуальних теорій розвитку інформаційного суспільства, його основних характеристик та структурних елементів;
 • обговорення нових теорій та методик аналізу інформаційно-комунікативних ресурсів та масивів.

Плани

 • систематичне проведення відкритих обговорень, круглих столів, конференцій

Реалізовані проекти

 • Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : Третя всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих (5 березня 2015 р., м. Острог.)
 • Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.)
 • Аналіз сайтів офіційних сайтів 8 областей України щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»: презентація проектного завдання
 • Техніки фріз-лайтнінгу в сучасній фотозйомці: workshop

Відкриті обговорення:

 • Сучасний стан та перспективи розвитку розважальних телевізійних проектів в Україні (на прикладі телеканалу “СТБ”) (30.10.2014)
 • Використання технологій лінгвістичної маніпуляції з класом та з параметрами порівняння (на матеріалах політичних ток-шоу в Російській Федерації у 2013-2014 рр.) (13.11.2014)
 • Специфіка процесів перетворення закритої та таємної інформації у публічну (на прикладі матеріалів сайту WikiLeaks) (27.11.2014)
 • Медіавірусні технології в організації флешмобів у період після Євромайдану в Україні (19.02.2015)
 • Особливості інформаційного супроводу діяльності Національної Гвардії та Збройних Сил України у період проведення АТО (2013-2014 рр.) (26.02.2015)
 • Специфіка використання національної символіки в комерційній рекламі на українському телебаченні після подій Євромайдану (19.03.2015)
 • Сучасні інструменти маркетингу в діяльності спеціалізованих Інтернет-магазинів з продажу одягу (26.03.2015)

Видання

 • Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих (5 березня 2015 р., м. Острог.) / за заг. ред. О. В. Шершньової. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. – 246 с.
 • Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні [Текст] : матеріали Другої всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (26 січня 2012 р., м. Острог.) / за заг. ред. канд. держ. упр. О.В. Шершньової. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. – 364 с.

Керівник: Мацієвський Юрій Володимирович, кандидат політичних наук, доцент кафедри політології
e-mail: yurii.matsiievskyi@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 066 145-20-61
Офісні години: щосереди з 16:00 до 17:00

Коротка історія створення

Центр політичних досліджень (CPR) був створений у жовтні 2010 р. як громадська  ініціатива викладачів факультету політико-інформаційного менеджменту Національного Університету «Острозька академія».

Зростання кількості дослідницьких центрів, захищених дисертацій, опублікованих текстів на жаль, в цілому, не покращують якості українського наукового продукту у галузі політичних досліджень. Українська політична наука, як і більшість соціальних наук, не витримує конкуренції на міжнародному ринку.

Мета та завдання - подолання надмірної описовості, ціннісно-забарвлених суджень, методологічної еклектики шляхом проведення політичних досліджень на якісно новому рівні.

Плани

 • Підняти статус політичних досліджень та налагодити професійний діалог з усіма зацікавленими вітчизняними і закордонними вченими. У центрі нашої уваги – мало чи поверхнево вивчені теми, осердям яких є процеси політичних трансформацій,  що тривають в Україні від здобуття незалежності.
 • Проведення фундаментальних і прикладних досліджень та презентація їх результатів з метою поповнення  публічної сфери якісним науковим продуктом. Присутність у публічному просторі є невід’ємною частиною діяльності інтелектуала.

Керівник: Лебедюк Віталій Миколайович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри політології

e-mail: vitalii.lebediuk@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 097 887-04-87
Офісні години: Чт. - Пт.: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00
Сайт: polis.oa.edu.ua

Коротка історія створення

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс», у вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію і громадську організацію «Школа політичної аналітики «Поліс». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2013 року ШПА «Поліс» приєднується до мережі «Асоціація регіональних аналітичних центрів». За фінансової підтримки Європейського Союзу, «Школа політичної аналітики «Поліс», бере участь у проекті «Асоціація регіональних аналітичних центрів: інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України» і «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку».

Мета діяльності – дослідження та аналіз суспільно-політичних процесів в Україні.

Для досягнення зазначеної мети Школа ставить перед собою такі основні завдання:

 • вивчення соціально-політичних та економічних процесів у державі;
 • моніторинг діяльності основних інститутів політичної системи: президента, парламенту, уряду, політичних партій тощо;
 • розробка та впровадження моделей та схем аналізу політичних процесів;
 • сприяння формуванню у студентів об’єктивності, неупередженості, незаангажованості при дослідженнях суспільно-політичної сфери життя, а також конструктивних елементів свідомості та політичної культури.

Участь у проектах

Проект «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку», який реалізується протягом 2014-2016 рр. Поліським фондом міжнародних та регіональних досліджень (м. Чернігів) у партнерстві з Асоціацією регіональних аналітичних центрів, Інститутом громадянського суспільства (м. Київ), Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Офісом Ради Європи в Україні за підтримки Європейського Союзу та Швейцарсько-українського проекту з підтримки децентралізації в Україні (DESPRO).

Проект «Асоціація регіональних аналітичних центрів (АРАЦ): інструмент для підвищення ефективності управління в регіонах України» тривав протягом вересня 2013 року та вересня 2014 року.

Проект «Стан та перспективи розвитку інфраструктури регіонів», що реалізовувався протягом січень-липень 2014 року Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні у співпраці із Поліським фондом міжнародних досліджень та Асоціацією регіональних аналітичних центрів.

Керівник: Волошина Вікторія Олександрівна, магістр психології, викладач кафедри психології та педагогіки
e-mail: viktoriia.voloshyna@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 097 800-75-53
Офісні години: з 09:00  до 18:00

Заступник керівника: Довгалюк Тарас Анатолієвич, магістр психології, викладач кафедри психології та педагогіки
e-mail: taras.dovhaliuk@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 098 884-76-95
Офісні години: з 09:00  до 15:00

Коротка історія створення

Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології заснована у 2009 році. Ідея її створення  належить спільній ідеї двох психологів Ігорю Демидовичу Пасічнику (ректор НаУОА, Україна) та Фредріку Ульфу Джонсону (Стокгольмський університет, Швеція), яка надалі була підтримана Русланою Володимирівною Каламаж та ініціативою кафедри психолого-педагогічних дисциплін (НаУОА).

Мета та завдання

Основна мета та завдання науково-дослідної лабораторії когнітивної психології спрямовані на системне та ґрунтовне  вивчення психологічних особливостей функціонування когнітивних процесів особистості в умовах навчальної діяльності та соціальної взаємодії; проведення експериментальних досліджень у руслі вирішення проблемних питань когнітивної психології та вдосконалення теоретико-методологічної бази такого виду досліджень.

Плани

 • вивчення специфіки та динаміки когнітивних процесів людини, а саме  процесів пам’яті, сприйняття, уваги, мислення  в умовах навчального процесу;
 • вивчення індивідуально-психологічних особливостей розвитку та формування когнітивних функцій особистості (проблематика дослідження когнітивних стилів, інтелекту та ментальних презентацій);
 • вивчення метапроцесів (метамислення, метапам’яті, метапізнання) в умовах навчальної діяльності та соціальних сферах взаємодії особистості;
 • вивчення особливостей тактильного сприймання у розрізі метакогнітивних процесів особистості;
 • вивчення процесів забування (інтерференції) та проблема формування неправдивих спогадів (віковий аспект);
 • розробка, апробація та стандартизація тестів і опитувальників для діагностики когнітивної сфери особистості;
 • підготовка наукових статей, методичних рекомендацій, посібників, монографій; виконання курсових, кваліфікаційних, магістерських і дисертаційних робіт та участь у конкурсних загальнодержавних психолого-педагогічних проектах.

Реалізовані проекти (заходи)

Перелік проведених наукових конференцій та семінарів:

1. 23.03. – 24.06.2012 р. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP-2012). Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань сучасної когнітивної психології, а саме: соціального пізнання, пам‘яті та метапам’яті, психофізіології та нейропсихології, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі та ін. Усі матеріали конференції розміщенні на сайті конференції (www.pim.oa.edu.ua/internetkonferencii/iicracp2012).  У підсумку в конференції прийняло участь 102 особи, з них 85 учасників із України та 17 учасників із зарубіжних країн (Індія, Швеція, Німеччина, Болгарія, Польща).

2. 20.03.2013 р. XVIIІ наукова  викладацько-студентська конференція «Дні науки». Проведено секцію на тему: «Сучасні дослідження когнітивної психології».

3. 15.05.2013 р. Всеукраїнська конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (UCRACP – 2013).

4. 06.13.2013 р. Науковий семінар «Напрями досліджень, що виконуються на базі НД ЛКП» (зустріч із першим курсом). Волошина В.О. та учасники науково-дослідного гуртка когнітивної психології.

5. 13.11.13 р. Науково-методичний семінар на тему: «Наукова діяльність у міжнародних електронних базах: як підвищити видимість роботи науковця». Волошина В.О.

6. 15.05 – 15.06. 2014р. Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» (IICRACP-2014). Конференція була присвячена обговоренню актуальних питань сучасної когнітивної психології, а саме: соціального пізнання, пам‘яті та матапам‘яті, когнітивно-стильових особливостей та ментальних репрезентацій, когніції та мовлення, творчості в контексті когнітивної психології, особистості у віртуальному просторі, розвитку когнітивних функцій із точки зору гендерного підходу та морального когнітивізму та ін. Усі матеріали конференції розміщення на сайті конференції (http://pim.oa.edu.ua/preview/internetkonferencii/iicracp2014). У підсумку в конференції прийняло участь 102 особи, з них 60 учасників із України та 10 учасників із зарубіжних країн (Швеція (1 учасник), Німеччина (1 учасник), Австрія (2 учасники), Польща (4 учасники), Росія (2 учасники)).

Міжнародна та міжвузівська наукова співпраця:

Стокгольмський університет, м. Стокгольм, Швеція; продовження виконання спільних наукових проектів із завідувачем лабораторії пам’яті та метапізнання, Джонсоном Ф.У.. Проведено: два спільних експериментальних дослідження в контексті ( вивчення особливостей «testing effect» та  вивчення особливостей образної та семантичної пам’яті.

Залучення грантів:

1. Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету «Психологічні особливості впливу моніторингу метапам’яті особистості на прогностичну валідність засвоєння, відтворення та зберігання навчального матеріалу у студентів ВНЗ» (Номер державної реєстрації теми: 0112U000994). Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2012-2014 рр.).

2. Науково-дослідна робота, що фінансується із коштів державного бюджету «Інтерференція як феномен пам’яті та метапам’яті» (№ державної реєстрації НДР: 0114U000574). Керівник проекту: доктор психологічних наук, професор, Пасічник Ігор Демидович. (2015-2019 рр.).

Видання

Підручники та посібники:

Каламаж Р. В. Професійна самосвідомість: теорія та практика формування у ВНЗ : [навчально-методичний посібник] / Р. В. Каламаж. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – 148 с.
Методичні рекомендації до написання випускних робіт за напрямом «Психологія» / Укл. О.В. Матласевич, В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 96 с.
Методичні рекомендації до написання курсових робіт за напрямом «Психологія / Укл. О.В. Матласевич, В.О. Волошина. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2013. – 64 с.

Збірники наукових статей:

 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Вип. 20. – 336 с.
 • Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2012. – Випуск 1 – 212 с.
 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2013. – Вип. 24. – 172 с.
 • Міжнародна Інтернет конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології»: Матеріали конференції. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Випуск 2 – 232 с.
 • Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. Тематичний випуск “Актуальні проблеми когнітивної психології”. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 28. – 184 с.

Керівник: Охріменко Ганна Валеріївна - кандидат історичних наук, старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
e-mail: anna.okhrimenko@oa.edu.ua
Tел.: (+38) 098 991-82-57

Заступник: Прасюк Оксана Валентинівна - старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності
e-mail: oksana.prasiuk@oa.edu.ua
Tел.: (+38) 050 232-47-20

Мета діяльності лабораторії: отриманнянових знань, постановка і вирішення актуальних проблем гуманітарного, суспільного, політичного та інформаційного профілів.

Основні завдання лабораторії

 • висвітлення і поширення результатів наукового пошуку, наукових робіт;
 • зв'язок з навчальним процесом, залучення викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань;
 • ситемна розробка, апробування, освоєння та зберігання наукових та соціально значущих нововведень, умов їх забезпечення та впровадження;

сприяння в організації інформаційно-рекламної діяльності кафедри документознавства та інформаційної діяльності та факультету вцілому.

Керівник: Матласевич  Оксана Володимирівна, кандидат психологічник наук, доцент, завідувач кафедри психології та педагогіки, практикуючий психолог, гештальт- консультант, ведуча тренінгових груп
e-mail: oksana.matlasevych@oa.edu.ua

Тел. моб.: (+38) 096 397-06-98
Офісні години: щодня (крім вихідних) з 15.30 до 18.00

Коротка історія створення

«Майстерня практичного психолога» створена, передусім, з метою розвитку та вдосконалення  у студентів-психологів навичок практичної роботи психолога.  Однак, паралельно вона ще й виконує функції психологічної служби ВНЗ.

Основною метою діяльності Майстерні практичного психолога є: підвищення ефективності навчально-виховного процесу засобами практичної психології та, одночасно, підтримка та захист психічного здоров’я всіх його учасників – студентів, викладачів та співробітників.

Пріоритетними напрямами діяльності Майстерні є

 • соціально-психологічна адаптація студентів до навчання у ВНЗ;
 • професійне самовизначення студентської молоді, вирішення завдань розвитку мотивації до професійної діяльності, самовдосконалення і самоактуалізації, формування навиків саморегуляції, комунікативної компетентності тощо;
 • формування позитивної життєвої перспективи та здорового способу життя (своєчасне попередження відхилень у міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження наркоманії, алкоголізму, аморального способу життя);
 • надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовій життєвій ситуації, з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності в університеті.

Під керівництвом викладачів-наставників студенти-волонтери, починаючи з третього курсу, консультують студентів з питань самоорганізації і планування часу, психологічної готовності до сесії і поведінки на іспиті, навчають прийомам релаксації та саморегуляції, допомагають справитися з емоційними труднощами в період адаптації, вирішують проблеми міжособистісних відносин і спілкування в студентських групах.

Крім основних видів діяльності (індивідуальне консультування; індивідуальна і групова психологічна діагностика), проводиться ще групова тренінгова робота особистісної і соціально-психологічної спрямованості (створення команди, формування навичок партнерського спілкування, впевненості у собі, ефективного розподілу часу (time-менеджмент тощо); опитування студентів з метою визначення найактуальніших проблем їх життєдіяльності; проведення науково-практичних досліджень (індивідуальні стилі навчання; проблема адаптації до навчання у ВНЗ); висвітлюються проблеми та надаються рекомендації практичного психолога на сторінках університетської газети "Психолог і Я".

Студентам, викладачам і співробітникам університету пропонуються тренінги:

 • “Тренінг адаптації та згуртування колективу”,
 • “Тренінг ефективного спілкування”,
 • “Тренінг вирішення конфліктів”,
 • “Здоровий спосіб життя”,
 • “Самопізнання”,
 • “Толерантність”,
 • ”Комунікативні уміння та навички”.

Робота зі студентами планується відповідно до основних етапів професійного навчання: адаптації, інтенсифікації та ідентифікації.

На першому курсі (етап адаптації) – основна увага спрямована на надання допомоги студентові в адаптації до нових умов життєдіяльності.

На цьому етапі передбачена:

 • діагностика готовності до навчально-пізнавальної діяльності, мотивів навчання, ціннісних орієнтацій, соціально-психологічних установок;
 • допомога в розвитку учбових умінь і регуляції своєї життєдіяльності;
 • психологічна підтримка першокурсників у подоланні труднощів самостійного життя і вибудовуванні комфортних взаємин з однокурсниками і викладачами;
 • консультування першокурсників, що розчарувалися у вибраній спеціальності;
 • корекція професійного самовизначення при компромісному виборі професії.

На другому і третьому курсах (відносно благополучний етап інтенсифікації):

 • проводиться діагностика особистісного й інтелектуального розвитку;
 • надається допомога у вирішенні проблем, що виникають у взаєминах з однолітками і викладачами, а також в особистих стосунках.

На четвертому і п'ятому курсах (етап ідентифікації):

 • здійснюється «фінішна» діагностика професійних здібностей;
 • надається допомога в знаходженні професійного поля реалізації себе;
 • здійснюється підтримка в знаходженні сенсу майбутньої життєдіяльності.

Актуальні завдання Майстерні щодо її розвитку

 • створення банку адаптованих (групових і індивідуальних) комп’ютерних програм діагностики особистості;
 • розробка психодіагностичних засобів вивчення і контролю розвитку психічних станів та професійно важливих особистісних властивостей студентів;
 • розробка системи психогігієнічного і соціально-психологічного консультування абітурієнтів, студентів, науково-педагогічних і керівних кадрів ВНЗ.

Цілеспрямована і продуктивна робота Майстерні практичного психолога сприяє підвищенню ефективності навчально-методичної і виховної роботи ВНЗ, повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку студентів на всіх етапах навчання, формуванню у студентів здібностей до саморозвитку і самовиховання, формуванню соціально-активної особистості.

До участі в роботі Майстерні  практичного психолога запрошуються усі бажаючі студенти 1-5 курсів спеціальності «Психологія».

Керівник:  Гандзілевська Галина Борисівна, директор Наукового Центру «Саногенна педагогіка та психологія», доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки.
e-mail: halyna.handzilevska@oa.edu.ua
Тел.: (+38) 0982230065
Офісні години: понеділок-четвер: 14.00- 18.00.

Коротка історія створення

НЦ «Саногенна педагогіка та психологія» є структурним підрозділом політико-інформаційного менеджменту Національного університету «Острозька академія». Розпочав свою діяльність 29 листопада 2019 році. Створений з метою напрацювання інноваційних методик, шляхів вирішення та розв’язання проблем у сфері саногенної (оздоровчої), транскультурної, корекційної педагогіки, психології та психолого-педагогічної терапії.

Основними завданнями діяльності НЦ є:

 • Здійснення фундаментальних та прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на забезпечення потреб суспільства, опублікування їх результатів та впровадження у практичну діяльність і освітній процес, забезпечення патентно-ліцензійної роботи. 
 • Кадрове, матеріально-технічне, правове та інформаційне забезпечення виконання наукових досліджень, направлених на забезпечення освітнього процесу в НаУОА.
 • Оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах. 
 • Пошук, вивчення та апробація передового зарубіжного та вітчизняного досвіду роботи, інновацій в організації та проведенні освітнього процесу закладів дошкільної, початкової, середньої та вищої освіти. 
 • Забезпечення органічного поєднання навчальної, методичної, організаційної, виховної та наукової роботи в освітньому процесі НаУОА.
 • Здійснення освітньої та науково-дослідної діяльності; забезпечення умов для оволодіння студентами системою знань із саногенної,  транскультурної та корекційної педагогіки, психолого-педагогічної терапії, педагогічної психології, психології розвитку; підвищення якості підготовки висококваліфікованих фахівців за державним замовленням та іншими джерелами фінансування і угодами між НЦ як структурним підрозділом університету та підприємствами; виконання наукових досліджень у відповідних галузях; проведення наукових та науково-практичних семінарів, конференцій, тренінгів.
 • Вивчення конструктивних стратегій мислення та стилів поведінки суб’єкта (дітей, підлітків та дорослих) в стресових та кризових ситуаціях, дослідження його адаптивних можливостей, особистісних ресурсів, особливостей їх мобілізації, відновлення та розвитку, механізмів саморегуляції, успішної соціальної пристосованості й адаптації у нових умовах, формування позитивних переконань та позитивної інтерпретації подій, трансформації негативних емоцій в позитивні, чинників розвитку умінь встановлювати і підтримувати стосунки на емоційному рівні, корекції емоційних порушень і порушень поведінки.
 • Підготовка педагогічних кадрів, яка включатиме в себе формування саногенного мислення та рефлексії, емоційної компетентності, психічного та духовного здоров’я, розвитку методологічних навичок в галузі педагогічної діагностики та профілактики, стимулювання акмерозвитку, розвиток педагогічної творчості та формування індивідуального педагогічного стилю; розроблення для фахівців-психологів програм психолого-педагогічного супроводу дітей, підлітків, вчителів та батьків учнів загально освітніх навчальних закладів у сфері емоційного інтелекту, усунення негативних факторів, що впливають на становлення дітей, організації умов, спрямованих на створення єдності комфорту навчання саногенного мислення та рефлексії з опорою на потреби сьогодення та майбутнього, балансу в системі організації освітнього простору (рівнозначність досягнення, увага до здоров’я, потреба у спілкуванні і внутрішньому розвитку, творчість), сімейного виховання
 • Вивчення інноваційних технологій у сферах само-менеджменту, управління персоналом, клієнтінгу та коучінгу; педагогічних технік по відновленню позитивного ставлення дітей до навчання, методів навчання, виховання та комплексного розвитку здібностей (когнітивної (здатністю до пізнання) і емоційної (здатністю до любові) дітей, підлітків та дорослих, вивчення специфіки інклюзивної освіти; психологічної, медіа- та кібер- безпеки вчителів та учнів.

Плани та  напрями 

 • Надання наукових, консультаційних, експертних та інших видів послуг кафедрам, структурним підрозділам НаУОА, іншим зацікавленим суб’єктам. 
 • Залучення наукових і науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів, здобувачів, слухачів та студентів НаУОА до виконання науково-дослідних робіт.  
 • Збір та узагальнення результатів наукових досліджень за напрямком діяльності НСП. 
 • Розвиток кадрового потенціалу, участь у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів. 
 • Здійснення зовнішніх зв’язків згідно чинного законодавства,  розробка та   запровадження   власних   програм   освітньої та наукової  діяльності,   проведення   дослідно-експериментальної    роботи  щодо  удосконалення  навчання,  виховання  і розвитку особистості;  участь у діяльності міжнародних організацій; застосування  сучасних   інноваційних  технологій  реалізації змісту  навчання  на засадах його диференціації, індивідуалізації.
 • Впровадження навчальних, навчально-терапевтичних програм спрямованих на оволодіння студентами системою знань із саногенної педагогіки, психології та психотерапії та навичками психолого-педагогічного консультування.
 • Психолого-педагогічне консультування, проведення тренінгів, корекційних програм та терапевтичних груп, індивідуальна психологічна та педагогічна допомога.
 • Вирішення комплексних задач педагогічної, психологічної діагностики, психолого-педагогічної корекції, експертизи, психологічної і психотерапевтичної допомоги громадянам у закладах охорони здоров’я, освіти, та інших організаціях а також  у приватній практиці з надання якісних психологічних та психотерапевтичних послуг чи продукції (психодіагностичні методики, література) юридичним і фізичним особам.
 • Проведення інтервізійних груп педагогів, практикуючих психологів,  спеціалізованих лекцій, науково-практичних семінарів, конференцій.
 • Виконання інших функцій, відповідно до завдань і мети діяльності НЦ.

Реалізовані проекти (заходи)

Науковий Центр підтримує дослідження тем: «Педагогічні умови формування психологічного імунітету до кібербулінгу у дітей молодшого шкільного віку» (аспірант кафедри психології та педагогіки О. Ратінська); «Особливості саморегуляції молодших школярів в умовах Нової української школи» (аспірант та викладач кафедри психології та педагогіки Є. Тимощук). «Особливості психологічної безпеки вчителів початкової школи в умовах інфодемії» (аспірант, викладач кафедри психології та педагогіки, практичний психолог НауОА В.Кондратюк) та ін.

Розроблено та впроваджується тренінгові програма для освітян «Перезавантаження плюс» (керівник – д. психол. наук, професор кафедри психології та педагогіки Гандзілевська Г. Б.), «Школа для батьків та вихователів», «Емоційна аптечка першої допомоги» − програма для дітей 8-12 років (тренерка –Вікторія Кондратюк, фахівець у галузі дитячої та родинної психології.).