Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра психології та педагогіки

Керівництво

Завідувач кафедри: Матласевич Оксана Володимирівна доцент, кандидат психологічних наук  
Контактна інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, вул. Семінарська 2.
Тел.: (03654) 3-02-93 
Тел. моб.: 096 793-70-64
e-mail: oksana.matlasevych@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок — пятниця: 9.00-18.00, обідня перерва  13.00-14.00 консультації: вівторок, четвер 16.00.-17.00.

Лаборант кафедри: Тимощук Єлизавета Анатоліївна

Контактина інформація: 35800 Рівненська область, м. Острог, вул.  Семінарська 2.
Телефон роб. (03654) 3-02-93
e-mail: kafedra.psykhologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п’ятниця: 9.00- 17.45

Загальна інформація про кафедру

Кафедра  психології та педагогіки  ( до 2015 р. – кафедра психолого-педагогічних дисциплін) була створена у 1999 році.

У 2012 р. відкрито спеціалізовану вчену раду К 48.125.03 для захисту дисертацій для здобуття кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

У 2005 році було одержано  ліцензію на підготовку фахівців - психологів за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр та магістр. Підготовка фахівців здійснюється на денній та заочній формах навчання.

Галузь знань — 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Спеціалізації на першому рівні навчання (бакалаврат)

- клінічна психологія;

- психологія розвитку.

Спеціалізації на другому рівні навчання (магістратура):

  • педагогічна та вікова психологія;
  • психологічна реабілітація в соціальній в соціальній сфері;
  • управління персоналом та особистісний розвиток;

З 2015 року розпочав свою діяльність Інститут  практичної психології і психотерапії, основною метою якого є  навчання та підвищення кваліфікації психологів-практиків, що зможуть надавати допомогу у вирішенні різного роду психологічних проблем, а також проведення наукових досліджень із вивчення сутнісних аспектів психологічної та психотерапевтичної допомоги особистості. Керівником центру  є кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та педагогіки Шугай Марія Анатоліївна.

Сертифікатні програми

Студентам пропонуються такі сертифікатні програми:

  1.  «Практична психологія»
  2. «Організаційна психологія»
  3. «Мистецтво самопрезентації»

Учасники вказаних освітніх програм освоюють сучасні методи психотерапії з таких напрямів: психодрама, гештальт-терапія, арт-терапія, дитяча психотерапія, психосоматика, тілесно-орієнтована психотерапія, сімейна психотерапія, символдрама.

Колектив кафедри працює над розробкою наукової теми: «Психологічна ґенеза рефлексії української інтелігенції» (державний реєстраційний номер 0114U000574).

Зусиллями викладачів кафедри щороку проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції «Актуальні питання когнітивної психології», постійно діє методологічний семінар, під час засідань якого викладачі, аспіранти та студенти обговорють актуальні проблеми психологічних досліджень.

Періодично видається фаховий збірник наукових праць «Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія» (друкується згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України № 747 від 13.07.2015 р.).

В університеті функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.07 — педагогічна та вікова психології а також аспірантура зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка, історія педагогіки.

Кафедра психології та педагогіки  співпрацює з Варшавським університетом природничих наук SGGW, Стокгольмським університетом (Швеція), Католицьким університетом у Любліні імені Яна Павла ІІ, Східноєвропейським національним університетом імені Лесі Українки, Прикарпатським національним університет імені В. Стефаника, Київським Гештальт університетом, Українським  католицьким університетом, Болонським університетом (Італія), Вільнюським університетом (Литва), Коледж Назарет у Рочестері (США), Зеленогурським університетом (Польща).

Наукові гуртки

Науково-дослідний гурток з когнітивної психології
Керівник: ст. викл., к. психол. н.  Волошина В.О.

Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини 
Керівник: викл. Гільман А.Ю.

Життєві сценарії: теорія і практика
Керівник: доц., к. психол. н. Гандзілевська Г.Б.