Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра політології та національної безпеки

Керівництво

Завідувач кафедри:  Романов Микола Степанович, доктор юридичних наук, доцент, полковник  запасу

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: +38 03654 22949 
e-mail: mykola.romanov@oa.edu.ua 
Офісні години: Пн. - Пт.: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00, консультації: Вт. 15.30 - 16.30

Методист кафедри: Мацієвська Світлана Антонівна
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: (03654) 2-29-49
e-mail: kafedra.politologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00


E-mail: kafedra.politologii@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00.

Загальна інформація про кафедру

 

Кафедра політології створена у 2001 році. Здійснює підготовку фахівців за двома кваліфікаційно-освітніми рівнями: бакалавр та магістр політології.

З 2013 р. кафедра політології разом з Державним університетом імені Шимона Шимоновіца (м. Замосць, Республіка Польща) і Вищою школою міжнародних відносин та суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща) започаткували спільну навчальну програму  подвійних дипломів бакалавра політології.

14 травня 2013 року під час Х ювілейного засідання Консорціуму Варшавського університету та українських університетів, ректор Острозької академії, професор Ігор Пасічник підписав угоду про співпрацю між Варшавським університетом та Острозькою академією, за результатами якої започаткована спільна навчальна програма «Східні студії» з можливістю отримати одразу два дипломи - магістра політології Острозької академії та Варшавського університету.

Викладацький склад кафедри на сьогодні — це двадцять спеціалістів, які працюють на постійній основі та за сумісництвом. П’ятнадцять викладачів є працівниками кафедри політології та інших кафедр університету. Серед запрошених викладачів — професори Національного університету «Києво-Могилянська академія», Львівського Національного університету ім. Івана Франка, Варшавського університету, Люблінського католицького університету ім. Яна Павла ІІ, Університету Матея Бела (Банська Бистриця, Словаччина), Карлового університету (Прага, Чеська республіка).

При кафедрі діє методичний кабінет, який укомплектований науковою, навчальною та навчально-методичною літературою, найбільш рейтинговими суспільно-політичними виданнями України.

Студенти спеціальності «політологія» поглиблюють теоретичні знання на практиці, здійснюючи прикладні дослідження в Інституті соціальних досліджень НаУОА.

З ініціативи студентів у 2001 році був створений студентський політологічний клуб «Поліс». У вересні 2006 р. реорганізований у студентсько-викладацьку науково-дослідну лабораторію і громадську організацію «Школа політичної аналітики „Поліс“». Засідання Школи відбувається у вигляді презентацій аналітичних доповідей студентів, дискусій, зустрічей з політиками, представниками державної влади та органів місцевого самоврядування. У 2013 року ШПА «Поліс» приєднується до мережі «Асоціація регіональних аналітичних центрів». За фінансової підтримки Європейського Союзу, «Школа політичної аналітики «Поліс», бере активну участь у проектах: Надання адміністративних послуг в Україні: погляд з регіонів, Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стратегій регіонального розвитку, Індекс демократичного розвитку областей України– 2016Інфраструктура регіонів України. Пріоритети модернізації., Україна експертна 2015, Індекс євроінтеграційного економічного поступу регіонів України, Регіони України, Інфраструктура регіонів.

З 2010 року розпочав роботу «Центр політичних досліджень». Першим етапом роботи Центру стала організація і проведення круглих столів на актуальні теми політичного життя в Україні та світі.

У 2017 році кафедра виграла два гранти на освітню діяльність від Європейського союзу та Вишеградського фонду. Протягом 2017-2020 років студенти спеціальності «Політологія» слухатимуть лекції провідних зарубіжних викладачів за результатами гранту V4EaP Visegrad University Studies Grant «The Comparative Study of Demoratization: Transition Politics in V4 countries and Ukraine» (No. 61610036) та Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities European «Values and Identity Studies» (587684-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-MODULE) за напрямом «Європейські студії».

Наукові гуртки

На кафедрі функціонують наукові гуртки:

 1. Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках (керівник — доц. Лебедюк В.М.);
 2. Соціальна політика та соціальні процеси в Україні (керівник — в. Кардаш С.Ю.).

Опис освітньо-кваліфікаційних рівнів:

Бакалавр національної безпеки

Галузь знань - 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону.

Спеціальність - 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності).

Спеціалізація: Військова безпека, Міжнародна безпека, Інформаційна безпека, Економічна безпека, Внутрішньополітична.

Мета освітньої програми 256 «Національна безпека» (належить до галузі знань «25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону») – забезпечити публічний сектор висококваліфікованими фахівцями для соціально-економічної, соціально-політичної, соціально-особистісної, оборонної, контрольної, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі управління й адміністрування національною безпекою (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) та сформувати нове покоління фахівців, які мають глибокі знання, уміють системно й інноваційно мислити, спроможні вирішувати складні прикладні проблеми в галузі управління національною безпекою в умовах динамічних змін і сучасних викликів.

Можливості працевлаштування:

працівник у силових і спеціальних структурах; працівник в антикорупційних органах; державний службовець у секторі безпеки (згідно зі штатним розписом); працівник у військових структурах (відповідно до штатного розпису); експерт із питань національної безпеки; радник, консультант, помічник керівників підприємств, установ, організацій та відповідних структурних підрозділах з економічної безпеки, безпеки персоналу, інформаційної безпеки; інструктор з організаційної та безпекової роботи; інспектор із моніторингу безпекової діяльності; аналітик із питань національної безпеки; менеджер з безпеки підприємства, фірми; працівник, що відповідає за безпеку морських портів та аеропортів; спеціаліст із систем безпеки.

Спеціальність спрямована на підготовку кваліфікованих фахівців із питань державної та міжнародної безпеки. Навчання охоплює широкий спектр проблем – від політичних, економічних, правових, соціальних та інших аспектів національного й міжнародного вимірів безпеки до їх практичного застосування в державному та приватному секторах (в органах державної влади, економіці тощо).

Під час навчання студенти зможуть оволодіти іноземною мовою на рівні міжнародного сертифікату В2; узяти участь у програмах міжнародної студентської мобільності в межах проекту Erasmus+ та навчатися впродовж одного семестру в Люблінському католицькому університеті ім. Яна Павла II, Зеленогурському університеті, Академії ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Велькопольскому, Університеті Масарика в м. Брно, Державному східноєвропейському університеті в Перемишлі; стажуватися в Центрі інформації і документації НАТО в Україні, представництві Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) в Україні, Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області, Оперативному командуванні «Захід» Збройних сил України, Національному інституті стратегічних досліджень при Президентові України; отримати військову підготовку (за бажанням).

Бакалавр політології

Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність - 052 Політологія.

Спеціалізації: Практична політологія, Європейські студі..

Кваліфікація - бакалавр політології - термін навчання 4 роки.

Політолог — фахівець із вивчення сфери політичних відносин, політичної системи суспільства, питань внутрішньої та зовнішньої політики, діагностики, прогнозування політичних процесів та управління ними. Узагальненим об’єктом діяльності політолога є аналіз політичних процесів суспільства, державне управління загального характеру в політичній та соціальній галузі.

Студенти, які виконують вимоги освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», отримують кваліфікацію «політолог», «вчитель соціально-гуманітарних дисциплін», «політичний консультант». Після здобуття ступеня бакалавра випускник спеціальності «політологія» може працювати в органах державної влади, політичних партіях і громадських організаціях, засобах масової інформації, органах місцевого самоврядування, наукових і дослідних центрах, здійснювати викладацьку діяльність.

Бакалавр політології має можливість продовжити навчання на вищому ступені (магістр) у вітчизняних ВНЗ та іноземних навчальних закладах або працювати:

 • політичний аналітик;
 • фахівцем з гуманітарних та соціально-політичних питань в органах державної влади, органах місцевого самоврядування;
 • експертом з питань діяльності політичних партій, громадських організацій і рухів, асоціацій, міжнародних фондів гуманітарного та соціально-політичного напрямку;
 • редактором суспільно-політичних видань;
 • радником, консультантом, помічником керівників підприємств, установ, організацій, в т. ч. міжнародних, з питань управління персоналом, організаційно-виховної роботи, підвищення кваліфікації спеціалістів і працівників;
 • політологом в наукових установах, центрах, дослідницьких групах, що займаються вивченням та прогнозуванням політичних процесів;
 • співробітником у відділах гуманітарного і соціально-політичного напрямку редакцій засобів масової інформації;
 • старшим лаборантом кафедр політології, соціології, історії, юридичного профілю у ВНЗ і підрозділах наукових закладів
 • викладачем загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, вищих навчальних закладів I-IV рівня акредитації та викладати як безпосередньо політологію, так і дисципліни соціально-політичного профілю.

Магістр політології

Галузь знань - 05 Соціальні та поведінкові науки.

Спеціальність - 052 Політологія.

Спеціалізації: Східні студії (спільна магістерська програма з Варшавським університетом), Прикладна політологія.

Кваліфікація - магістр політології - термін навчання 1,5 роки та 2 роки за спільною магістерською програмою з Варшавським університетом.

Магістр політології — це фахівець у галузі вивчення політичних явищ та процесів, що мають місце як в Україні, так і в світі. Діяльність політолога полягає в описі, аналізі, прогнозуванні політичних подій та передбачає вироблення рекомендацій у різних галузях суспільного життя. Фах політолога дає можливість як професійно займатись політикою, так і вивчати її в органах державної влади та місцевого самоврядування, наукових установах, осередках політичних партій, редакціях засобів масової інформації.

Посади, які може займати магістр, визначаються «Єдиною державною класифікацією професій всіх категорій працівників на основі міжнародних стандартів».

Магістр політології може опанувати такими напрямами професійної діяльності як:

 • професійна діяльність у системі державного управління;
 • науково-дослідна діяльність в сфері політології;
 • робота за фахом в політичних партіях та громадських організаціях;
 • педагогічна робота за фахом у навчальних закладах I-IV рівнів акредитації;
 • аналітично-консультативна діяльність з політичних питань в органах державного управління, політичних партіях, громадських організаціях, засобах масової інформації.

Магістр політології за рівнем своєї кваліфікації може займати такі посади:

 • політолог;;
 • працівник у галузі державного управління;
 • співробітник управління внутрішньої політики ОДА (аналіз внутрішньої політики, підготовка аналітичних висновків, налагодження співпраці з громадськими організаціями);
 • співробітник управління молодіжної політики та сім’ї ОДА (організація зустрічей, співпраці, формування програм дій молодіжних організацій тощо);
 • референт-політик ОДА (аналіз внутрішньої політики, підготовка аналітичних висновків, референтних матеріалів, організація та ведення зустрічей, диспутів);
 • аналітик і консультант з політичних питань;
 • розробник політичних технологій;
 • викладач соціально-гуманітарних дисциплін;
 • науковий співробітник за фахом;
 • політичний оглядач, журналіст;
 • редактор суспільно-політичних видань.

Магістр політології може продовжити навчання в аспірантурі у вітчизняних ВНЗ для здобуття наукового ступеня кандидата наук або вступити на програму докторських студій (Ph. D.) до одного із західних університетів.