Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра громадського здоров’я

Керівництво

Завідувач кафедри: Гущук Ігор Віталійович, кандидат медичних наук, доцент 

Контактна інформація: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800, Україна 
тел. роб.: (03654) 2-29-49
e-mail: ihor.hushchuk@oa.edu.ua
Офісні години: вівторок - четвер: 9.00-17.00, обідня перерва: 13.00-14.00


Методист кафедри: Іванова Валентина Анатоліївна
Контактна інформація: вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800, Україна
тел. роб.: (03654) 2-29-49
e-mail: kafedra.hz@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру


Громадське здоров’я (Pablic Health) - популярна спеціальність американських та європейських університетів, яка нещодавно з’явилася в Україні та була ліцензована лише у двох(!) університетах. Її поява була викликана необхідністю проведення медичної реформи, розбудови національної системи громадського здоров’я за принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави» та підготовки нових кадрів у сфері міжсекторального управління.

Кафедра громадського здоров’я створена у липні 2017 року на базі факультету політико-інформаційного менеджменту.

За спеціальністю «Громадське здоров’я» Ви зможете отримати:

 • ступінь бакалавра громадського здоров’я (спеціалізації «Менеджмент здоров’я», «Промоція здоров’я», «Епідеміологія та біостатистика»).

Галузь знань – 22 Охорона здоров’я.

Спеціальність 229 Громадське здоров’я.

Спеціалізації на першому рівні навчання (бакалаврат):

Промоція здоров’я;

Менеджмент здоров’я;

Епідеміологія та біостатистика.

Кваліфікація – бакалавр громадського здоров’я – термін навчання 4 роки.

Мета освітньої програми 229 «Громадське здоров’я» – підготовка молодих перспективних спеціалістів на перетині галузей менеджменту, економіки та охорони здоров’я, готових успішно розпочати кар’єру у медичних закладах, міжнародних проектах, недержавних організаціях чи урядових структурах галузі охорони здоров’я.

Програма підготовки бакалавра за спеціальністю «громадське здоров’я» передбачає підготовку нової генерації фахівців для органів державного управління, місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання різних форм власності в т.ч. недержавних організацій у сфері громадського здоров’я, які б сприяли удосконаленню та впровадженню державної політики і державного управління спрямованих на вирішення проблем, пов’язаних із демографічною кризою, зростанням захворюваності, інвалідизації та смертності серед населення, значною суспільною стратифікацією у доступі до послуг з медичного обслуговування, низькою економічною ефективністю діяльності галузі охорони здоров’я, незадоволенням значної частини громадян станом медичної допомоги та захистом прав пацієнтів, необхідністю розвитку міжгалузевої та міжсекторальної співпраці з охорони громадського здоров’я в Україні за загальнонаціональним принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави».

 Бакалавр з громадського здоров’я:

 • оцінює стан здоров’я окремих індивідів, колективів, соціальних груп і суспільства в цілому у зв’язку з умовами та способом життя;
 • здійснює моніторинг та реагує на небезпеки для здоров’я у тому числі при надзвичайних ситуаціях у сфері громадського здоров’я;
 • опікується захистом здоров’я, включаючи забезпечення безпеки навколишнього середовища, праці, навчання, відпочинку, харчових продуктів та ін.;
 • розробляє заходи щодо збереження та зміцнення здоров’я українського народу, покращення стану навколишнього середовища, усунення біологічних загроз(в т.ч. біотероризм), формування здорового способу життя;
 • аналізує показники та стан психічного здоров’я, критерії збереження психологічної стійкості;
 • має навички щодо роботи в громаді, вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи; вміє застосовувати отримані нові знання й практичні пропозиції для розв’язання комплексних проблем у сфері громадського здоров’я, адаптувати їх в надзвичайних ситуаціях та кризах;
 • має навички щодо пропагування здорового способу життя, розробки заходів щодо попередження травматизму, спалахів інфекційних хвороб та масових отруєнь серед населення, правової допомоги та підтримки, управлінської та економічної складових діяльності системи охорони здоров’я на різних рівнях управління.
 • формує комунікаційну стратегію в галузі громадського здоров’я;

 Можливості працевлаштування:

 • медичний асистент;
 • гігієніст;
 • помічник керівників підприємств, установ та організацій;
 • інспектор із соціальної допомоги;
 • соціальний працівник;
 • помічник лікаря-епідеміолога;
 • інструктор із санітарної освіти;
 • інструктор із трудової адаптації;
 • фахівець з фізичної реабілітації;
 • асистент вчителя-реабілітолога;
 • вихователь по роботі з дітьми-інвалідами;
 • педагог-валеолог;
 • інструктор-дезінфектор;
 • експерт із медичного страхування;
 • державний інспектор з техногенного та екологічного нагляду;
 • фахівець з радіаційного та хімічного захисту.

Студенти спеціальності зможуть оволодіти іноземною мовою на рівні міжнародного сертифікату В2 за напрямком «Medical English» та отримати можливість стажуватися у Державній установі «Інститут громадського здоров`я ім. О.М. Марзєєва Академії медичних наук України», ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України», Комунальному закладі “Острозька обласна психіатрична лікарня”, Рівненському обласному клінічно-діагностичному центрі ім. В. Поліщука, Комунальному закладі “Острозька центральна районна лікарня”.

 Галузі та сектори працевлаштування студентів:

 • Діяльність у сфері профілактичної медицини;
 • Діяльність у сфері менеджменту в охороні здоров’я;
 • Діяльність у сфері медичного права та біотетики;
 • Діяльність у сфері економіки охорони здоров’я;
 • Діяльність у сфері екології;
 • Діяльність у сфері соціального забезпечення та обслуговування населення;
 • Діяльність у соціально-інформаційній сфері.

 Фахівець у галузі менеджменту здоров’я:

 • має навички щодо роботи в громаді вміння організовувати і проводити профілактичні та оздоровчі заходи; може здійснювати моніторинг та реагувувати на небезпеки для здоров’я в т.ч. при надзвичайних ситуаціях в галузі охорони здоров’я;
 • може надавати індивідуальні та суспільні послуги населенню на національному, регіональному та місцевому рівнях;
 • проводить санітарно-просвітню роботу з населенням;
 • може працювати у сфері освіти, зокрема робота у навчальних закладах різних типів, у сфері спорту, медицини тощо;
 • може займатися психологічним консультуванням та тренінговою роботою, зокрема у центрах надання психологічної допомоги; в організації робочого процесу та наймі робочої сили.

 Перелік дисциплін за спеціалізацією «Менеджмент здоров’я»:

1. Основи діяльності ВООЗ;

2. Стратегічне управління;

3. Менеджмент людських ресурсів;

4. Здоров’я матері та дитини;

5. Екологічна психологія;

6. Медичне право;

7. Екологічне право;

8. Екстрена медична допомога.

 Фахівець у галузі промоції здоров’я:

 • організовує діяльність, що спрямована на сприяння здоров’ю у різних соціокультурних середовищах;
 • аналізує суспільні явища та виявляти фактори, які негативно впливають на здоров’я людини, систематизує інформацію про проблеми молоді у сфері здоров’я;
 • здійснює проектування, реалізацію, моніторинг і оцінку соціальних програм та проектів здоров’яформуючої та здоров’язберігаючої спрямованості з урахуванням потреб цільових груп;
 • вміє використовувати сучасні методи та технології навчання, інформаційно-просвітницької та тренінгової роботи зі студентською молоддю щодо формування здорового способужиття;
 • може виконувати професійні завдання у сфері соціальної та паліативної допомоги, охорони громадського здоров’я;
 • може реалізовувати психологічний захист громадян у кризових ситуаціях; вдосконалювати методологію, збагачувати психологічну науку новими підходами на основі систематичного вивчення сучасних методик у галузі громадського здоров’я в Україні і світі.

 Перелік дисциплін за спеціалізацією «Промоція здоров’я»:

1. Основи здорового способу життя;

2. Основи саногенного мислення;

3. Репродуктивне здоров’я;

4. Основи медичних катастроф;

5. Психологія кризових станів;

6. Професійне здоров’я та профілактика травматизму;

7. Комунікаційний менеджмент;

8. Основи соціальної реклами.

 Фахівець у галузі епідеміології та біостатистики:

 • аналізує показники, які характеризують демографічну ситуацію, захворюваність населення та фактори ризику;
 • вміє підбирати методи дослідження; визначати за статистичними даними рівень, структуру і динаміку захворюваності населення серед різних соціально – вікових груп на місцевому, регіональному та національному рівнях;
 • може виявляти причинно-наслідкові зв'язкі між станом здоров'я населення та впливом на нього факторів середовища життєдіяльності людини на основі їх системного аналізу і оцінки ризику для здоров'я;
 • організовує формування інформаційної бази даних при впровадженні державної системи соціально-гігієнічного моніторингу;
 • знає особливості обстеження осередку інфекційної хвороби та проведення в ньому первинних протиепідемічних заходів;
 • вміє визначити показання і методи та організувати проведення дезінфекції, дезінсекції, дератизації на об'єктах соціально-побутового обслуговування населенняв, в т.ч. лікувально-профілактичних, дитячих дошкільних та шкільних закладах;
 • може брати участь в організаціії та проведенні профілактичних та протиепідемічних заходів в осередках особливо небезпечних інфекцій та в екстремальних ситуаціях у сфері громадського здоров'я.

 Перелік дисциплін за спеціалізацією «Епідеміологія та біостатистика»:

1. Загальна епідеміологія;

2. Інфекційні хвороби та їх профілактика;

3. Неінфекційні хвороби та їх профілактика;

4. Основи соціальної медицини;

5. Основи демографії;

6. Медична статистика;

7. Основи державного санітарно-епідеміологічного нагляду;

8. Надзвичайні ситуації у сфері громадського здоров’я.

На базі кафедри діє науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я». Керівником центру є кандидат медичних наук, доцент кафедри громадського здоров’я Гущук Ігор Віталійович.

Науково-дослідний центр «Екології людини та охорони громадського здоров’я» (далі – Центр) є науково-дослідним підрозділом, що створений в складі Національного університету “Острозька академія” для сприяння розбудови системи охорони громадського здоров’я в Україні, виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт щодо вивчення та оцінки ризиків впливу негативних факторів середовища життєдіяльності людини.

Центр створений за інціативою Гущука І.В. в рамках виконання НДР 2013-2015 рр. «Дослідження психолого-екологічних та соціально-демографічних ризиків і фобій з обґрунтуванням наслідків для здоров’я молоді». Розпочав свою діяльність у жовтні 2013 року як НДЦ «Екології людини» Університету для виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт і розв’язання актуальних наукових проблем, забезпечення навчального процесу, залучення викладачів, докторантів, аспірантів і студентів до вирішення важливих наукових завдань: щодо вивчення та оцінки ризиків впливу факторів середовища життєдіяльності людини, а також фобій соціально-психологічного та психолого-екологічного характеру, які впливають або можуть негативно впливати на життя та здоров’я людей.

 Наукові гуртки

Екологія людини (Керівник: к. мед. н., доц. Гущук Ігор Віталійович).

 Контактна особа:

 Ігор Віталійович

 +380 (68) 96 35 131