Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Керівництво

Завідувач кафедри: Охріменко Ганна Валеріївна, кандидат історичних наук, старший викладач. 

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: (03654) 3-08-32
e-mail: anna.okhrimenko@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00


Методист кафедри: Наталія Вячеславівна Марченко
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: (03654) 3-08-32
e-mail: kafedra.doc@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - четвер: 8.45-17.45, п'ятниця: 8.45-17.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Загальна інформація про кафедру

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності створена у 1998 році на базі гуманітарного факультету, з 2005 року входить до складу факультету політико-інформаційного менеджменту. В листопаді 2013 року кафедра відсвяткувала 15-річний ювілей.

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво

Спеціальність: 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізації:

- документознавство та інформаційна діяльність;

- менеджмент інформаційно-комунікаційними процесами;

- інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю;

Готує випускників за фахом:

 • «спеціаліст з документознавства та інформаційної діяльності»,
 • «інформаційний аналітик»,
 • «фахівець із зв’язків з громадськістю».

Професорсько-викладацький склад кафедри: 8 докторів, 13 кандидатів, та 3 викладачі. 

Інформатизація суспільства, що посилилася в період переходу України до ринкової економіки, створення в Україні мережі інформаційних установ, інформаційно-аналітичних підрозділів у складі владних структур і при бібліотеках, поява нових форм поширення інформації обумовили необхідність підготовки фахівців, що володіють різноманітними методами аналітико-синтетичної переробки первинної інформації та створення нових документно-інформаційних масивів.
Спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність» покликана забезпечити потреби у таких фахівцях.
Державна  ліцензія № 119609 від 8.06.1997р

Сьогодні кафедра здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та  магістрів документно-інформаційної сфери, менеджерів рекламної та PR-діяльності, документознавців, референтів та інформаційних аналітиків.

Студенти спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» після закінчення навчального закладу отримують кваліфікацію документознавця, спеціаліста у галузі зв’язків з громадськістю, а також у галузі інформаційно-аналітичної та психолого-аналітичної служби, що дає їм можливість працювати документознавцями та спеціалістами з PR (Public Relations) у компаніях, фірмах як державних, так і приватних та комерційних, архівах, бібліотеках, у засобах масової інформації та психолого-аналітичних службах.

Випускники ВНЗ з означеної спеціальності орієнтовані працювати в державних органах управління, інформаційних агентствах та інформаційно-аналітичних службах, в центрах науково-технічної інформації, стандартизації та сертифікації; патентних та маркетингових підрозділах підприємств та науково-освітніх установах, в адміністративних, кадрових та діловодних службах державних та комерційних організацій; у сфері засобів масової інформації, рекламних та консалтингових фірмах, управліннях документального забезпечення фінансових та банківських структур, архівних підрозділах підприємств, організацій, установ, об’єднань України.

Розуміння даної спеціальності можливе у двох контекстах:

1. Теоретичний контекст – все тотальне знання про світ розглядається як система текстів, а тому провідною спеціальністю ХХІ ст. повинна стати спеціальність фахівця з розуміння та трактування текстів. У навчальному плані спеціальності документознавства та інформаційної діяльності є блок дисциплін, які формують уявлення про текстоподібність сучасного світу та спрямовані на вироблення навичок у роботі із різноманітними текстами. Завдання документознавців – вміти розрізняти документи та визначати їхні особливості, розуміти інформацію, яку вони несуть, зчитувати її, кодувати, передавати в просторі текстів та вміти проводити аналіз різних за характером та спрямуванням текстів, що виражається у формі інформаційної діяльності.
До основних дисциплін цього напрямку належать: текстологія, герменевтика, теорія комунікації, теорія інформації, психолінгвістика, системологія та системний аналіз.
2.    Практичний контекст базується на специфіці застосування документознавчих знань та особливостях інформаційних відносин в різних сферах суспільного життя. У даному контексті підготка ведеться у таких напрямках:
Документознавчий цикл дисциплін: Загальне документознавство та архівознавство – це науки, що вивчають історію, теорію документа, формує поняттєво-категоріальний аппарат документознавства та розробляє методику роботи з документами.
Галузеве документознавство розглядає основні сфери застосування різних видів документів. До даної групи відноситься загальне діловодство або документаційне забезпечення в управлінській діяльності, кадрове діловодство, спеціалізоване діловодство (документація в рекламній діяльності, дипломатичні документи, документи в науковій діяльності та ін.).

Документаційно-управлінська система, яка складається із нагромадження документних фондів, технічних засобів їх зберігання, опрацювання та пошуку інформації та система її управління.

Комунікаційно-інформаційне забезпечення менеджменту, яке включає процеси взаємодії всередині організації та з зовнішньою громадськістю. До даного блоку дисциплін належить:

Теорія та практика комунікацій, яка включає етику ділового спілкування, конфліктологію та теорію ведення переговорів, маркетингові комунікації (реклама, стимулювання збуту, спонсорство, виставки тощо), зв’язки з громадськістю (PR), теорія пропаганди, міжетнічні комунікації.
Теорія та практика менеджменту: менеджмент, менеджмент у сфері PR, політичний консалтинг, іміджелогія.
Цикл інформаційно-аналітичних та інформаційно-технічних дисциплін складається з:
Інформаційно-аналітична діяльність – аналітико-синтетична обробка документів (правила оформлення бібліографії, створення аналітичних документів, індексація інформації, УДК та ББК), інформаційно-аналітична робота (складання інформаційних повідомлень, аналітичних довідок, оглядів, рефератів), теорія та практика масової інформації (ЗМІ та їхня продукція), соціологія масових комунікацій (моніторинг ЗМІ, опитування, щоденникові дослідження), методи аналізу друкованих засобів масової інформації (контент-аналіз, інтент-аналіз).
Інформаційно-технічний блок включає: теорію інформації (природа інформації, системи кодування інформації, особливості передачі інформації тощо), криптографію (шифрування та дешифрування повідомлення, електронний цифровий підпис), міжнародні інформаційні системи, бази даних, web-дизайн, комп’ютерне забезпечення сучасного офісу.

Напрями наукових досліджень

Спектр напрямків наукових досліджень кафедри документознавства включає дослідження інформаційних систем, впливу засобів масової інформації на людину, а також аналіз текстів, текстової інформації. Наукова тема, над якою працюють викладачі кафедри, – «Теоретико-методологічні аспекти розуміння текстів культури».

При кафедрі діє ресурсний центр.

Проекти кафедри документознавства та інформаційної діяльності:

Кафедра щорічно проводить Міжнародний фестиваль соціальної реклами за міжнародної участі. Студенти спеціальності мають можливість пройти сертифікатну програму «Проектний менеджмент: соціальні проекти» та узяти участь у програмах міжнародної студентської мобільності в межах проекту Erasmus+ та навчатися впродовж одного семестру, отримуючи європейську стипендію, в Сілезькому університеті в Катовіцах (Польща), Університет Масарика в м. Брно (Чехія), Вільнюському університеті (Литва), Зеленогурському університеті (Польща), Прешувському університеті (Словаччина).

Між кафедрою документознавства та інформаційної діяльності Національного університету «Острозька академія» та Рівненською обласною державною адміністрацією у сфері розвитку регіонального туризму Укладено Угоду про співпрацю (відповідальна за підписання угоди кандидат наук з державного управління, ст. викладач.О.В. Шершньова)

Наукові гуртки:

 • Студія стратегічних комунікацій:
  Керівник: Охріменко Г.В., Прасюк О.В. 
 • Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів  
  Керівник: Бондар В.Д.
 • Науково-практична лабораторія «Гендер і ми. Школа гендерного паритету»  
  Керівник: доц. Маслова Ю.П.