*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Політико-інформаційного менеджменту

Керівництво

Декан факультету: Шершньова Олена Володимирівна, кандидатка наук з державного управління, старша викладачка
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: olena.shershniova@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок — четвер: 14.00-17.00
Веб-сторінка факультету: pim.oa.edu.ua

Заступник декана з навчально-виховної роботи: Тимощук Єлизавета Анатоліївна, викладачка кафедри психології та педагогіки
Контактна інформація:
тел.:  +380678623129
e-mail:  yelyzaveta.tymoshchuk@oa.edu.ua
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-16.00, обідня перерва 13.00-14.00

Заступник декана з наукової роботи: Малиновська Наталія Вікторівна, кандидатка політичних наук, старший викладач кафедри політології та національної безпеки
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: nataliia.malynovska@oa.edu.ua
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-17.00, обідня перерва 13.00-14.00 

Заступник декана з профоорієнтаційної роботи:Ткачук Ольга Володимирівна, викладачка кафедри психології та педагогіки
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: olha.tkachuk@oa.edu.ua
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-17.00, обідня перерва 13.00-14.00 

Заступник декана з питань якості освіти:Кулеша Наталія Петрівна, старша викладачка кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: nataliia.kulesha@oa.edu.ua
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-17.00, обідня перерва 13.00-14.00 

Юлія Момотюк

Старша лаборантка: Аксьонова Олександра
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: dekanat.pim@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - четвер: 9.00-17.00, п'ятниця: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00-13.30. Прийом студентів після 14:00.

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Факультет створено наказом ректора НаУОА від 8 квітня 2005 р. і є одним із наймолодших та найбільших факультетів університету, який найбільш динамічно розвивається.

Місія факультету

формування лідерів суспільних змін, високоосвічених, національно свідомих, відповідальних, котрі, оперуючи міждисциплінарними знаннями з психології, політології, менеджменту соціально-культурної діяльності, громадського здоров'я та національної безпеки створюють умови для розвитку особистісного та професійного потенціалу.

Візія факультету

творення міждисциплінарного освітнього і наукового середовища, в основі якого системні соціально-політичні, соціально-психологічні, соціально-культурні знання, що дозволяють працювати випускникам на стику суміжних професій – аналітика, професійного консультанта, менеджера проектів, керівника програм, науковця, педагога, тренера.

Наші цінності:

Особистість

Ми прагнемо, щоб кожен Пімівець був освіченою, відповідальною, національно свідомою та творчою особистістю.

Якість

Ми впроваджуємо і дотримуємось найвищих стандартів у науковій діяльності, викладанні та навчанні.

Лідерство

Ми активно впливаємо на майбутнє українського суспільства і держави, заохочуючи ініціативність та відповідальність за розвиток української освіти, науки та інших сфер соціальної діяльності.

Система організації начального процесу на факультеті розвиває комунікативні навички та формує здатність самостійного управління процесом навчання і саморозвитку.   Зміст навчальних програм на факультеті сприяє розвитку критичного мислення, фахових компетентностей, ініціативності та творчого підходу до вирішення комплексних завдань.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ рівень вищої освіти):

На факультеті діє спеціалізована вчена рада К 48.125.03 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія.

Наукова діяльність факультету

Напрями наукових досліджень:

Кафедра політології виконує комплексну науково-дослідну роботу на тему:

 • «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз», номер державної реєстрації 0109U001582. Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Мацієвський Юрій Володимирович.

Кафедра документознавства та інформаційної діяльності виконує комплексну науково-дослідну роботу на тему:

 • «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури», номер державної реєстрації 0109U001581. Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент Бондарчук Ярослава Віталіївна.

Кафедра психології та педагогіки разом із науково-дослідною лабораторією когнітивної психології виконує науково-дослідну роботу на тему:

 • «Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації», номер державної реєстрації 0117U000683. Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович.
 • «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного особистості українського інтелігента», номер державної реєстрації 0115U002774. Науковий керівник: кандидат психологічних наук, доцент Матласевич Оксана Володимирівна.

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Психологія». Видання входить до «Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» на підставі Наказу МОН України № 747 від 13.07.2015 р. Журнал включено до каталогів наукових видань Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського.

На даний момент науковий збірник отримав схвалення щодо включення до наукометричної бази даних та проходить формальну реєстрацію в Index Copernicus.

Наукові конференції

Щорічна Міждисциплінарна науково-практична конференція студентів та молодих учених «Актуальні питання соціально-політичних наук».

Щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні».

Щорічна науково-практична конференція «Бібліотечна справа у сучасних інформаційно- комунікативних процесах: тенденції та перспективи».

Щорічна Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми і пріоритети розвитку».

Щорічна Науково-практична конференція за міжнародною участю «Громадське здоров’я: проблеми та перспективи розвитку».

У 2007 році започатковано щорічний Міжнародний фестиваль соціальної реклами.

Результати наукових досліджень студентів та аспірантів публікуються у Збірнику «Студентські наукові записки». Серія «Соціально-політичні науки».

Міжнародна співпраця:

На факультеті діють спільні навчальні програми з можливістю отримання подвійного диплому.
З 2013 р. кафедра політології разом з Державним університетом імені Шимона Шимоновіца (м. Замосць, Республіка Польща) і Вищою школою міжнародних відносин та суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща) започаткували спільну навчальну програму з видачею подвійних дипломів бакалавра політології.

З 2014 р. кафедрою політології започаткована спільна навчальна програма «Східні студії» з видачею подвійних дипломів магістра політології Острозької академії та Варшавського університету.

В межах європейської програми Erasmus + здійснюється академічна та студентська мобільність з наступними університетами: Люблінський католицький університет ім. Яна Павла II, Сілезький Університет в Катовіцах, Академія ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Велькопольскому, Університет Масарика в м. Брно.

Студенти спеціальності «Політологія», «Психологія» і «Документознавства та інформаційної діяльності»,«Національна безпека», «Громадське здоров’я»  мають можливість навчатися протягом одного семестру в одному із зазначених вище університетів.

Щороку проводяться спільні польсько-українські круглі столи/студентські дебати з Люблінським католицьким університетом ім. Яна Павла ІІ (спеціальність «Психологія») та Державна професійна вища школа імені Шимона Шимоновіца (спеціальність «Політологія»).
Укладено договір про співпрацю факультету з польським товариством педагогів та аніматорів «Клянза».

Протягом 2017-2020 років студенти спеціальностей факультету слухатимуть лекції провідних зарубіжних викладачів за результатами грантiв:

Кафедри

На факультеті функціонують три кафедри:

На факультеті функціонують:

Наукові центри та лабораторії:

Наукові гуртки:

 • Студія стратегічних комунікацій (керівник  ст.в. Охріменко Г.В., в. Прасюк О.В.)
 • Документознавство та інформаційна діяльність: вивчення сучасних комунікаційних процесів (керівник - ст.в. Бондар В.Д.)
 • Школа гендерного паритету "Ми і гендер. Школа гендерного паритету" (керівник - доц. Маслова Ю.П.)
 • Науково-дослідний гурток з когнітивної психології (керівник - в. Волошина В.О.)
 • Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливами потребами за допомогою глини (керівник - викл. Гільман А.Ю.)
 • Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках (керівник - доц. Лебедюк В.М.)
 • Соціальна політика та соціальні процеси в Україні (керівник - в. Кардаш С.Ю.).
 • Екологія людини (керівник - доц. Гущук І.В.)
 • Життєві сценарії:теорія і практика (керівник - доц. Гандзілевська Г.Б.)

Активну допомогу деканату та кафедрам щодо організації навчально-виховного процесу надає орган студентського самоврядування «Студентська рада факультету політико-інформаційного менеджменту».

Очолює студентську раду факультету політико-інформаційного менеджменту – Павленко Лілія, студентка спеціальності «Політологія»

Контактна інформація:

e-mail: liliia.pavlenko@oa.edu.ua

Студенти факультету є одними з організаторів та найактивніших членів «Острозького клубу вільного інтелектуального спілкування молоді». Його діяльність проходить під патронатом головного редактора всеукраїнської газети «День» Лариси Івшиної.

Сертифікатні програми

На кафедрі психолого-педагогічних дисциплін діють 3 сертифікатні програми:

1. «Практична психологія», учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з ІІ курсу. Керівник — доц. Шугай М.А.

2. «Організаційна психологія», учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з ІІ курсу. Керівник — ст.в. Нікітчук У.І.

3. «Мистецтво самопрезентації» учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з ІІ курсу. Керівник — доц. Гандзілевська Г.Б.

На кафедрі документознавства та інформаційної діяльності діє  сертифікатна програма:

1. «Проектний менеджмент: соціальні проекти» учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з І курсу. Керівник — ст. в. Шершньова О.В.

На кафедрі політології та національної безпеки діє сертифікатна програма:

1. «Політична журналістика» учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з ІІ курсу. Керівник — ст.в. Штурхецький С.В.

Партнери

 • Академія ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Вєлькопольському (Польща)
 • Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь)
 • Поморська академія в Слупську (Польща)
 • Болонський Університет (Італія)
 • Варшавський університет (Польща)
 • Вища школа міжнародних відносин та суспільної комунікації у Хелмі (Польща)
 • Вільнюський університет (Литва)
 • Вроцлавський Університет (Польща)
 • Державна професійна вища школа імені Шимона Шимоновіца (Польща)
 • Житомирський державний університет ім. І. Франка
 • Карлів університет (Прага, Чеська республіка)
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
 • Коледж Назарет у Рочестері (США)
 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла ІІ (Польща)
 • Львівський національний університет ім. І. Франка
 • Національний Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Прешувський університет (Словаччина)
 • Сілезький університет в Катовіцах (Польща)
 • Сухумський державний університет (Грузія)
 • Стокгольмський університет (Швеція)
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща)
 • Університет МакГіл (Канада)
 • Університет Масарика (Чехія)
 • Університет Тарту (Естонія)
 • Університет Уппсала (Швеція)
 • Університет Матея Бела (Банська Бистриця, Словаччина)
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича
 • Газета «День»
 • Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua»
 • Місцевий розвиток орієнтований на громаду  II