Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Політико-інформаційного менеджменту

Керівництво

Декан факультету: Шершньова Олена Володимирівна, кандидатка наук з державного управління, старша викладачка
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: olena.shershniova@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок — четвер: 14.00-17.00
Веб-сторінка факультету: pim.oa.edu.ua

Заступник декана з навчально-виховної роботи: Тимощук Єлизавета Анатоліївна, викладачка кафедри психології та педагогіки
Контактна інформація:
тел.:  +380678623129
e-mail:  yelyzaveta.tymoshchuk@oa.edu.ua
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-16.00, обідня перерва 13.00-14.00

Заступник декана з наукової роботи: Малиновська Наталія Вікторівна, кандидатка політичних наук, старший викладач кафедри політології та національної безпеки
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: nataliia.malynovska@oa.edu.ua
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-17.00, обідня перерва 13.00-14.00 

Заступник декана з профоорієнтаційної роботи: Ткачук Ольга Володимирівна, кандидатка психологічних наук, викладачка кафедри психології та педагогіки
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: olha.tkachuk@oa.edu.ua
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-17.00, обідня перерва 13.00-14.00 

Заступник декана з питань якості освіти: Кулеша Наталія Петрівна, кандидатка психологічних наук, старша викладачка кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: nataliia.kulesha@oa.edu.ua
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-17.00, обідня перерва 13.00-14.00 

Юлія Момотюк

Старша лаборантка: Аксьонова Олександра
Контактна інформація:
тел.: +380678623129
e-mail: dekanat.pim@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - четвер: 9.00-17.00, п'ятниця: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00-13.30. Прийом студентів після 14:00.

Загальна інформація про навчальні програми факультету

Факультет створено наказом ректора НаУОА від 8 квітня 2005 р. і є одним із наймолодших та найбільших факультетів університету, який найбільш динамічно розвивається.

Місія факультету

формування лідерів суспільних змін, високоосвічених, національно свідомих, відповідальних, котрі, оперуючи міждисциплінарними знаннями з психології, політології, менеджменту соціально-культурної діяльності, громадського здоров'я та національної безпеки створюють умови для розвитку особистісного та професійного потенціалу.

Візія факультету

творення міждисциплінарного освітнього і наукового середовища, в основі якого системні соціально-політичні, соціально-психологічні, соціально-культурні знання, що дозволяють працювати випускникам на стику суміжних професій – аналітика, професійного консультанта, менеджера проектів, керівника програм, науковця, педагога, тренера.

Наші цінності:

Особистість

Ми прагнемо, щоб кожен Пімівець був освіченою, відповідальною, національно свідомою та творчою особистістю.

Якість

Ми впроваджуємо і дотримуємось найвищих стандартів у науковій діяльності, викладанні та навчанні.

Лідерство

Ми активно впливаємо на майбутнє українського суспільства і держави, заохочуючи ініціативність та відповідальність за розвиток української освіти, науки та інших сфер соціальної діяльності.

Система організації начального процесу на факультеті розвиває комунікативні навички та формує здатність самостійного управління процесом навчання і саморозвитку.   Зміст навчальних програм на факультеті сприяє розвитку критичного мислення, фахових компетентностей, ініціативності та творчого підходу до вирішення комплексних завдань.

Перелік спеціальностей

Бакалаврат (І рівень вищої освіти):

Магістратура (ІІ рівень вищої освіти):

Аспірантура (ІІІ рівень вищої освіти):

Кафедри

На факультеті функціонують чотири кафедри:

Секції

Студентська рада факультету політико-інформаційного менеджменту

Студентська рада факультету політико-інформаційного менеджменту є органом студентського самоврядування факультету.

Очолює студентську раду факультету політико-інформаційного менеджменту – Свиденюк Ілля, студент спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Контактна інформація:

e-mail: illia.svydeniuk@oa.edu.ua

Студенти факультету є одними з організаторів та найактивніших членів «Острозького клубу вільного інтелектуального спілкування молоді». Його діяльність проходить під патронатом головного редактора всеукраїнської газети «День» Лариси Івшиної.

Наукова діяльність факультету

Наукові центри та лабораторії:

Наукові гуртки:

 • Студія стратегічних комунікацій (керівник − доц. Охріменко Г.В.)
 • Школа гендерного паритету «Ми і гендер. Школа гендерного паритету» (керівник - доц. Маслова Ю.П.)
 • Науково-дослідний гурток з когнітивної психології (керівник – ст. викл. Волошина-Нагорна В.О.)
 • Корекційно-розвиваюча робота з дітьми з особливими потребами за допомогою глини (керівник – ст. викл. Гільман А.Ю.)
 • Аналіз та візуалізація даних в соціальних науках (керівник – доц. Лебедюк В.М.)
 • Соціальна політика та соціальні процеси в Україні (керівник – викл. Кардаш С.Ю.).
 • Екологія людини (керівник – доц. Гущук І.В.)
 • Життєві сценарії: теорія і практика (керівник – проф.. Гандзілевська Г.Б.)

Напрями наукових досліджень:

Кафедри політології - комплексна науково-дослідна робота «Політичні трансформації в Україні: теоретичний та прикладний аналіз» (0109U001582). Науковий керівник: доктор політичних наук, професор Мацієвський Юрій Володимирович.

Кафедри документознавства та інформаційної діяльності - виконує комплексна науково-дослідна робота на тему «Теоретико-методологічні та практичні аспекти дослідження текстів культури» (0109U001581). Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства, доцент Бондарчук Ярослава Віталіївна.

Кафедри психології та педагогіки – комплексні науково-дослідні роботи спільно з науково-дослідною лабораторією когнітивної психології «Метапізнання в умовах індивідуально-психологічної та соціально-ситуативної детермінації» (0117U000683). Науковий керівник: доктор психологічних наук, професор Пасічник Ігор Демидович та «Теоретико-експериментальне дослідження особистісного особистості українського інтелігента» (0115U002774). Науковий керівник: доктор психологічних наук, доцент Матласевич Оксана Володимирівна.

Наукові фахові видання:

Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Психологія». Журнал включений до ряду наукометричних баз та каталогів: INDEX COPERNICUS; EBSCO Publishing, Inc.; DOI: 10.25264/2415-7384; Russian Scientific Citation Index (РІНЦ); National Library named after V. I. Vernadsky, Ukraine; Bibliometrics of Ukrainian Science.

Наукові конференції

Міжнародна співпраця:

На факультеті діють спільні навчальні програми з можливістю отримання подвійного диплому.
З 2013 р. кафедра політології разом з Державним університетом імені Шимона Шимоновіца (м. Замосць, Республіка Польща) і Вищою школою міжнародних відносин та суспільної комунікації (м. Хелм, Республіка Польща) започаткували спільну навчальну програму з виданням подвійних дипломів бакалавра політології.

З 2014 р. кафедрою політології започаткована спільна навчальна програма «Східні студії» з виданням подвійних дипломів магістра політології Острозької академії та Варшавського університету.

В межах європейської програми Erasmus + здійснюється академічна та студентська мобільність з наступними університетами: 

 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла II
 • Сілезький Університет в Катовіцах
 • Академія ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Велькопольскому
 • Університет Масарика в м. Брно

Студенти факультету мають можливість навчатися протягом одного семестру в одному із зазначених вище університетів.

Щороку проводяться спільні польсько-українські круглі столи/студентські дебати з Люблінським католицьким університетом ім. Яна Павла ІІ (спеціальність «Психологія») та Державна професійна вища школа імені Шимона Шимоновіца (спеціальність «Політологія»).
Укладено договір про співпрацю факультету з польським товариством педагогів та аніматорів «Клянза».

Протягом 2017-2020 років студенти спеціальностей факультету слухатимуть лекції провідних зарубіжних викладачів за результатами грантiв:

Сертифікатні програми

На кафедрі психолого-педагогічних дисциплін діють 3 сертифікатні програми:

 1. «Практична психологія», учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з ІІ курсу. Керівник — доц. Шугай М.А.
 2. «Організаційна психологія», учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з ІІ курсу. Керівник — доц. Нікітчук У.І.
 3. «Мистецтво самопрезентації» учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з ІІ курсу. Керівник — проф. Гандзілевська Г.Б.

На кафедрі документознавства та інформаційної діяльності діє сертифікатна програма:

 1. «Проєктний менеджмент: соціальні проєкти» учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з І курсу. Керівник — ст. в. Шершньова О.В.

На кафедрі політології та національної безпеки діє сертифікатна програма:

 1. «Політична журналістика» учасниками якої можуть бути студенти всіх спеціальностей починаючи з ІІ курсу. Керівник — ст.в. Штурхецький С.В.

Партнери

 • Академія ім. Якуба з Парадижа в Гожуві Вєлькопольському (Польща)
 • Білоруський торгівельно-економічний університет споживчої кооперації (Білорусь)
 • Болонський Університет (Італія)
 • Варшавський університет (Польща)
 • Вища школа міжнародних відносин та суспільної комунікації у Хелмі (Польща)
 • Вільнюський університет (Литва)
 • Вроцлавський Університет (Польща)
 • Газета «День»
 • Державна професійна вища школа імені Шимона Шимоновіца (Польща)
 • Житомирський державний університет ім. І. Франка
 • Карлів університет (Прага, Чеська республіка)
 • Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка
 • Коледж Назарет у Рочестері (США)
 • Львівський національний університет ім. І. Франка
 • Люблінський католицький університет ім. Яна Павла ІІ (Польща)
 • Місцевий розвиток орієнтований на громаду − IIІ
 • Національний Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»
 • Поморська академія в Слупську (Польща)
 • Прешувський університет (Словаччина)
 • Сілезький університет в Катовіцах (Польща)
 • Стипендіальна програма Фонду Віктора Пінчука «Завтра.ua»
 • Стокгольмський університет (Швеція)
 • Сухумський державний університет (Грузія)
 • Університет ім. Марії Кюрі-Склодовської (Польща)
 • Університет МакГіл (Канада)
 • Університет Масарика (Чехія)
 • Університет Матея Бела (Банська Бистриця, Словаччина)
 • Університет Тарту (Естонія)
 • Університет Уппсала (Швеція)
 • Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича