Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра регіональних студій

Керівництво

Завідувач кафедри: Сергій Олексійович Рудько, кандидат історичних наук, доцент

Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-16.30


Лаборантка кафедри: Москалюк Ольга Олегівна

Офісні години: з 8:30 по 17:15
Обідня перерва: з 13:00 по 13:30 год.

Покликання на Facebook-сторінку кафедри: https://www.facebook.com/regional.studies.oa

Загальна інформація про кафедру

Кафедра створена 1 червня 2006 р. з метою підготовки фахівців галузі знань «Міжнародні відносини» спеціальності «Країнознавство». Сьогодні кафедра регіональних студій готує фахівців у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми «Міжнародні регіональні студії».

Кафедра є потужним освітнім і водночас науковим колективом спеціалістів високої кваліфікації, здатним забезпечити необхідну якість навчання. Співробітники кафедри є авторами монографій з актуальних проблем міжнародних відносин і країнознавства, посібників та підручників з профільних дисциплін у галузі міжнародних відносин, які рекомендовані МОН України для студентів вищих навчальних закладів. Серед навчальних видань викладачів кафедри підручники та посібники рекомендовані МОН С.О. Рудько «Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період» та Т.В.Сидорук, В.В.Павлюк «Європейська інтеграція України», а також рекомендовані Вченою Радою НаУОА С.О.Рудько «Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини», О.Г.Подворна «Дипломатичний протокол та етикет», В.В.Павлюк «Новітня історія Західної Європи та Північної Америки (1918-1945 рр.)», І.Г.Шишкін «Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика». Кафедрою проводиться щорічна конференція «Міжнародні відносини і туризм: сучасність та ретроспектива».

Викладачі кафедри активно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, проходять стажування в університетах Польщі, Словаччини, Естонії, Німеччини, Португалії, Бельгії та ін. країн. Наприклад, проф. П. М. Кулаковський був запрошеним лектором на Літній школі Варшавського університету (2013 р.). Члени кафедри проф. П. М. Кулаковський і проф. В. В. Павлюк входили в експертні ради МОН України. Проф. П. М. Кулаковський нагороджений почесним званням «Заслужений працівник освіти України». Проф. В. В. Павлюку присвоєно почесне звання «Відмінник освіти». Доц. С. О. Рудько нагороджений почесними грамотами Рівненської ОДА та Рівненської обласної ради.  

Під керівництвом викладачів кафедри захищено десять кандидатських дисертацій і підготовлено переможців ІІ етапу студентської олімпіади з міжнародних відносин (Антон Шелепчук – 2 місце, 2010; Вікторія Шоха – 1 місце, 2017).

Колектив кафедри працює над науковою темою «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній і Південно-Східній Європі XVI-XXI ст.» (державний реєстраційний номер 0116U005531);

Наявність належної матеріально-технічної бази, сучасного інформаційного забезпечення, професорсько-викладацького складу високої кваліфікації, широка мережа зв’язків з органами державної влади різних рівнів, науковими інститутами і центрами, туроператорами і турагенціями — базами практичної підготовки — дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців двох рівнів вищої освіти:

- бакалаврів — за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; освітньо-професійна програма «Міжнародні регіональні студії»;

- магістрів — за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; освітньо-професійна програма «Країнознавство».

Студенти вивчають дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки, в тому числі:

 • історія та теорія міжнародних відносин;
 • історія дипломатії;
 • дипломатична та консульська служба;
 • дипломатичний протокол та етикет;
 • міжнародні переговори;
 • регіонознавство;
 • світова економіка;
 • міжнародне право;
 • міжнародні організації;
 • міжнародна інформація та комунікація;
 • зовнішня політика держав світу;
 • міжнародні системи та глобальний розвиток;
 • проблеми національної та регіональної безпеки;
 • питання Арктики в міжнародних відносинах;
 • іноземні мови (англійська, іспанська, французька, німецька, польська та ін.);
 • теорія, практика та практикум перекладу тощо.

Після здобуття освітнього ступеня бакалавра випускникам присвоюється кваліфікація бакалавра із міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.

Після здобуття освітнього ступеня магістра випускникам присвоюється кваліфікація магістра із міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій.

За період навчання студенти проходять науково-дослідну, перекладацьку, країнознавчу, асистентську та науково-виробничу практики. Базами практик є Міністерство закордонних справ України, Міністерство регіонального розвитку та ЖКГ України, Міністерство оборони України, обласні і районні державні адміністрації, туристичні підприємства України, міжнародні міжурядові та неурядові організації, Національний університет «Острозька академія» (відділ міжнародних зв’язків).

Для студентів спеціальності  організовуються туристичні та навчальні поїздки як в Україні (на міжнародні конференції, виставки, ярмарки, фестивалі тощо), так і за кордон (у Польщу, Литву, Чехію, Словаччину, Болгарію, Францію, Німеччину та ін.). Студенти мають змогу брати участь у міжнародних обмінних програмах, міжнародних школах тощо.

Випускники спеціальності  — це політологи-міжнародники, які знаються на країнах і регіонах світу (їх географії, історії, особливостях економічного, політичного, культурного, етнонаціонального, духовного розвитку, демографічній ситуації, міграційних процесах, екологічних проблемах, міжконфесійних відносинах тощо), володіють відповідними іноземними мовами і вміють аналізувати вплив регіональних чинників на зовнішню політику держав та міжнародні відносини.

Функціональні обов’язки фахівця за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» полягають передусім у пошуку і обробці спеціальної інформації політичного, економічного, культурного та міжнародно-правового характеру, у складанні документів та забезпеченні листування, виконанні аналітичних, консультативних, експертних функцій щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів та забезпеченні тим самим міжнародних контактів і переговорів у сфері зовнішніх зносин держави та недержавних структур, розвитку туристичного бізнесу, здійсненні усного і письмового перекладу тощо.

Випускники спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть працевлаштуватися:

 • у центральних органах Міністерства закордонних справ України на виконавських посадах;
 • у дипломатичних представництвах (аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства віце-консул, консул, посланник та ін.);
 • у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації, міжнародні відділи профільних міністерств тощо);
 • у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи тощо);
 • у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;
 • у наукових і дослідницьких інститутах з вивчення міжнародних відносин і зовнішньої політики держав світу;
 • у туристичних агенціях;
 • у готельно-ресторанному бізнесі;
 • у партіях та інших громадських організаціях;
 • у закладах вищої освіти, коледжах (випускники освітнього ступеня «магістр»).

Випускники спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть займати посади:

 • аташе;
 • віце-консул;
 • дипломатичний агент;
 • дипломатичний кур’єр;
 • консул;
 • посланник;
 • помічник експерта із зовнішньополітичних та суспільно-політичних питань країн/регіонів;
 • радник, консультант, експерт із зовнішньополітичних та суспільно-політичних питань країн/регіонів (у т. ч. в партіях та інших громадських організаціях);
 • помічник керівника з організаційних питань, проблем управління персоналом, зв'язків з громадськістю, політичних питань, у тому числі і міжнародних;
 • політичний оглядач;
 • викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, інших закладів вищої освіти;
 • викладач закладу вищої освіти (зі ступенем магістра);

Випускники також можуть обіймати інші посади відповідно до штатних розписів установ, організацій та підприємств.

При кафедрі функціонують:

 • наукова лабораторія: «Лабораторія дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі X-XXI ст.»;
 • наукові гуртки: «Міжнародний туризм», керівник – доц. С.О. Рудько; «Актуальні проблеми країнознавства», керівник — доц.І.Г.  Шишкін; «Актуальні питання американістики», керівник — проф. В.В. Павлюк.

Навчально-методичні видання викладачів кафедри:

 1. Кулаковський П. М. Країни світу: державний устрій. Навчально-наочний посібник. Острог, 2021. 166 с.
 2. Кулаковський П. Методичні рекомендації до практичних занять із курсу «Туристичне країнознавство». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2021. 88 с.
 3. Волинчук І.О. Методичні рекомендації до навчально-ознайомчої практики зі спеціальності (країнознавчої). Острог: Національний університет «Острозька академія», 2021. 60 с.
 4. Подворна О.Г. Дипломатичний протокол та етикет: навчальний посібник. Вид. 2-ге: перероб. та доп. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2020. 218 с.
 5. Рудько С. Науково-дослідна практика. Методичні рекомендації. Навчально-методичне видання. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 27 с.
 6. Сидорук Т., Павлюк В. Вступ до європейських студій: Навчальний посібник, Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 
 7. Кулаковський П. Методичні рекомендації до практичних занять із курсу «Країнознавство». Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 136 с.
 8. Рудько С., Шишкін І. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2020. 60 с.
 9. Шишкін І. Всесвітня історія: опорний конспект лекцій. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. 132 с.
 10. Кулаковський П. Методика країнознавчих досліджень: навчальний посібник. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. 162 с. 
 11. Шишкін І. Азійські країни АТР: державний лад, політичні системи, зовнішня політика : навчальний посібник. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2018. 124 с.
 12. Рудько С., Шишкін І. Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт: Навчально-методичний посібник. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. 60 с.
 13. Рудько С. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2015. 298 с.
 14. Подворна О. Дипломатичний протокол та етикет: навчальний посібник. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. 236 с.
 15. Рудько С. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період: навчально-методичний посібник із курсу. Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2012. 412 с. 
 16. Сидорук Т., Павлюк В., Малькін В. Європейська інтеграція України : навчальний посібник. Львів : ПАІС, 2011. 272 с.
 17. Павлюк В., Малик Я. Короткий історичний довідник (поняття, події, терміни, персоналії). Львів: ПАІС, 2011. 476 с.
 18. Павлюк В. Новітня історія країн Західної Європи та Північної Америки (1918 – 1945 рр.) ЛА «Піраміда», 2010. 284 с.
 19. Рудько С. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. ХХІ ст.). Видання 2-ге, доповнене. Острог: Національний університет «Острозька академія», 2010. 220 с.