Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра країнознавства

Керівництво

Завідувач кафедри: Рудько Сергій Олексійович, кандидат історичних наук, доцент 


Роб. тел.: (03654) 3-08-32
Офісні години: Пн.-Пт. 9.00-16.30; 

 

 

Методист кафедри: Волинчук Ірина Олександрівна

Роб. тел.: (03654) 3-08-32 
Офісні години: з 8:30 по 17:15; Обідня перерва: з 13:00 по 13:30 год.

Загальна інформація про кафедру

Кафедра створена 1 червня 2006 р. з метою підготовки фахівців у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», освітньо-професійної програми «Країнознавство».

Сьогодні кафедра є потужним освітнім і водночас науковим колективом спеціалістів високої кваліфікації, здатним забезпечити необхідну якість навчання. У штаті кафедри працюють на постійній основі доктор наук, професор; кандидат наук, професор;кандидати наук, доценти . Співробітники кафедри є авторами монографій з актуальних проблем міжнародних відносин і країнознавства, посібників та підручників з профільних дисциплін у галузі міжнародних відносин, які рекомендовані МОН України для студентів вищих навчальних закладів.

Колектив кафедри працює над науковою темою «Інтеграційні та інкорпораційні процеси в Центрально-Східній і Південно-Східній Європі XVI-XXI ст.» (державний реєстраційний номер 0116U005531);

Наявність належної матеріально-технічної бази, сучасного інформаційного забезпечення, професорсько-викладацького складу високої кваліфікації, широка мережа зв’язків з органами державної влади різних рівнів, науковими інститутами і центрами, туроператорами і турагенціями — базами практичної підготовки — дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців двох рівнів вищої освіти:

- бакалаврів — за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; освітньо-професійна програма «Країнознавство» (за спеціалізаціями: мінародний туризм та регіональні відносини/ зовнішня та безпекова політика держав світу);

- магістрів — за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»; освітньо-професійна програма «Країнознавство» (за спеціалізаціями: регіоналізація в міжнародних відносинах/ актуальні проблеми міжнародних відносин).

Студенти вивчають дисципліни соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної підготовки, в тому числі:

 • загальне та туристичне країнознавство;
 • туристичне країнознавство англомовних країн;
 • історію та теорію міжнародних відносин;
 • міжнародне право;
 • міжнародні економічні відносини;
 • дипломатична та консульська служба
 • менеджмент та маркетинг міжнародного туризму;
 • демографічні, етнополітичні та конфесійні просеци в сучасному світі;
 • зовнішня політика країн світу;
 • міжнародні системи та глобальний розвиток;
 • питання Арктики в міжнародних відносинах;
 • іноземні мови (англійська, іспанська, французька, німецька, польська та ін.);
 • теорія, практика та практикум перекладу та інші.

Після здобуття освітнього ступеня бакалавра випускникам присвоюється кваліфікація бакалавра із міжнародних відносин, за спеціалізацією міжнародний туризм та регіональні відносини/ зовнішня та безпекова політика держав світу, фахівець з країнознавства зі знанням іноземних мов.

Після здобуття освітнього ступеня магістра випускникам присвоюється кваліфікація магістра із міжнародних відносин, за спеціалізацією регіоналізація в міжнародних відносинах/ актуальні проблеми міжнародних відносин, політолог-міжнародник, перекладач.

За період навчання студенти проходять науково-дослідну, перекладацьку, країнознавчу, асистентську та науково-виробничу практики. Базами практик є Міністерство закордонних справ України, обласні і районні державні адміністрації, туристичні підприємства України, міжнародні міжурядові та неурядові організації, Національний університет «Острозька академія» (відділ міжнародного співробітництва та фандрайзингу).

Для студентів спеціальності  організовуються туристичні та навчальні поїздки як в Україні (на міжнародні конференції, виставки, ярмарки, фестивалі тощо), так і за кордон (у Польщу, Білорусь, Чехію, Угорщину, Австрію, Францію, Німеччину та ін.). Студенти-країнознавці мають змогу брати участь у міжнародних обмінних програмах, міжнародних школах тощо.

Випускники спеціальності  — це політологи-міжнародники, які знаються на країнах і регіонах світу (їх географії, історії, особливостях економічного, політичного, культурного, етнонаціонального, духовного розвитку, демографічній ситуації, міграційних процесах, екологічних проблемах, міжконфесійних відносинах тощо), володіють відповідними іноземними мовами і вміють аналізувати вплив регіональних чинників на зовнішню політику держав та міжнародні відносини.

Функціональні обов’язки фахівця за спеціальністю 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» полягають передусім у пошуку і обробці спеціальної інформації політичного, економічного, культурно-духовного та міжнародно-правового характеру, у складанні документів та забезпеченні листування, виконанні аналітичних, консультативних, експертних функцій щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів та забезпеченні тим самим міжнародних контактів і переговорів у сфері зовнішніх зносин держави та недержавних структур, розвитку туристичного бізнесу, здійсненні усного і письмового перекладу тощо.

Випускники спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть працевлаштуватися:

- у центральних органах Міністерства закордонних справ України на виконавських посадах;

- у дипломатичних представництвах (аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства);

- у державних структурах та відомствах, установах (держадміністрації, міжнародні відділи профільних міністерств тощо);

- у приватних структурах, які здійснюють діяльність у галузі міжнародних відносин (міжнародні відділи юридичних фірм, експертно-консультативні групи тощо);

- у міжнародних міжурядових та неурядових організаціях;

- у наукових і дослідницьких інститутах з вивчення міжнародних відносин і зовнішньої політики держав світу;

- у туристичних агенціях;

- у готельно-ресторанному бізнесі;

- у партіях та інших громадських організаціях;

- у закладах вищої освіти, коледжах (випускники освітнього ступеня «магістр»).

Випускники спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» можуть займати посади:

- аташе;

- дипломатичний агент;

- дипломатичний кур’єр;

- помічник експерта із зовнішньополітичних та суспільно-політичних питань країн/регіонів;

- радник, консультант, експерт із зовнішньополітичних та суспільно-політичних питань країн/регіонів (у т. ч. в партіях та інших громадських організаціях);

- помічник керівника з організаційних питань, проблем управління персоналом, зв'язків з громадськістю, політичних питань, у тому числі і міжнародних;

- політичний оглядач;

- викладач загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів, інших закладів вищої освіти І-ІІ рівня акредитації;

- викладач закладу вищої освіти ІІІ-ІV рівня акредитації (зі ступенем магістра);

- організатор подорожей (екскурсій);

- фахівець з туристичного обслуговування;

- гід, екскурсовод;

- туризмознавець;

- консультант з подорожей;

- інспектор з туризму;

- експерт, референт чи консультант рекламних агентств.

Випускники також можуть обіймати інші посади відповідно до штатних розписів установ, організацій та підприємств.

При кафедрі функціонують:

- наукова лабораторія: «Лабораторія дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі X-XXI ст.»;

- наукові гуртки: «Міжнародний туризм», керівник – доц. С.О. Рудько; «Актуальні проблеми країнознавства», керівник — доц.І.Г.  Шишкін; «Актуальні питання американістики», керівник — проф. В.В. Павлюк.

При кафедрі функціонують:

- наукова лабораторія: «Лабораторія дослідження міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі X-XXI ст.»;

- наукові гуртки: «Міжнародний туризм», керівник – доц. С.О. Рудько; «Актуальні проблеми країнознавства», керівник — доц.І.Г.  Шишкін; «Актуальні питання американістики», керівник — проф. В.В. Павлюк.