*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Адміністративне право та процес
3 семестр, 4 год./ тиж., іспит, 4 кредити
Навчальна дисципліна складається з двох частин - Загальної та Особливої.
Передбачає опанування певним інструментарієм науки адміністративного права, вивчення сутності, форм та методів державного управління, системи виконавчої влади та її функцій, проблем адміністративного примусу в державному управлінні і відповідальності, державного керівництва економікою, управління соціально-культурним будівництвам, адміністративно-політичною діяльністю та міжгалузевим державним управлінням.

Муніципальне право
5 семестр, 2 год./ тиж., іспит, 3 кредити
Навчальна дисципліна передбачає вивчення змісту і поняття муніципального права як науки та навчальної дисципліни. Завданням дисципліни є також детальне вивчення Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування» та інших нормативно-правових актів, що являються джерелами галузі муніципального права України. Метою викладання навчальної дисципліни «Муніципальне право» є опанування предмету муніципального права, основних та допоміжних методів дослідженн муніципального права, історичного досвіду конституційного і муніципального будівництва, характеристик конституційно-правового регулювання місцевих виборів та референдумів, конституційно-правових основ організації і діяльності органів місцевого самоврядування.

Адміністративна відповідальність 
5 семестр, 2 год./ тиж., залік, 3 кредити
Навчальна дисципліна передбачає вивчення питань адміністративної відповідальності, систему соціальної профілактики правопорушень, форми та методи діяльності адміністративно-юрисдикційних органів по виявленню причин та умов, які сприяють вчиненню адміністративних правопорушень.

Трудове право
5 семестр, 4, 5  год./ тиж., іспит, 5 кредити
Навчальна дисципліна складається з двох розділів: «Трудове право», «Право соціального забезпечення». Передбачає опанування інструментарієм науки трудового права, права соціального забезпечення, правових механізмів всіх інститутів: трудового договору, трудового правовідношення, колективних угод, колек¬тивного договору, працевлаштування громадян, часу роботи, часу відпочинку,оплата праці, гарантійних і компенсаційних виплат, дисципліни праці, матеріальної відповідальності сторін трудо¬вого правовідношення, охорони праці, трудових спорів і порядка їх вирішення, нагляду за додержанням трудового законодавства, соціального забезпечення і всі види допомоги в разі непрацездатності, а також допомоги сім'ям з дітьми.

Фінансове право
6 семестр, 4 год./ тиж., іспит, 4 кредити
Метою даного курсу є формування знань про правове регулювання фінансової діяльності держави та основних умінь по застосуванню фінансового законодавства. Предметом є фінансове право як галузь права, що регулює суспільні відносини в процесі фінансової діяльності держави

Податкове право
7 семестр, 3,5 год./ тиж., іспит, 4 кредити
Навчальний курс «Податкове право України» розрахований на студентів 4-го курсу спеціальнності правознавство для поглибленого вивчення правових аспектів податкової системи України. Завданням курсу є : з’ясування поняття та особливостей податку, неподаткового платежу, податкового права, податкових правовідносин, системи оподаткування в Україні; дослідження суті та напрямків реформування податкової системи та податкового законодавства, змісту податкової політики держави; проаналізувати нормативні акти що врегульовують сплату прямих та непрямих податків; розглянути структуру, функції, повноваження органів податкового контролю, відповідальність за порушення податкового законодавства, а також способи захисту прав і законних інтересів платників податків, набуття необхідних для юриста навиків і вмінь орієнтуватись у податковому законодавстві та правильно застосовувати його на практиці.

Судова риторика
7, 8 сем., 1,5; 2 год./тижд., модульний контроль, 2,5 кред.
Навчальна дисципліна «Судова риторика» сприятиме риторичній компетенції студентів, навчить прийомів підготовки та виголошення промови. У процесі навчання риторики, окрім цільового та змістовного компонентів, увага приділяється опануванню понять, термінів, правил, законів риторики, їх розвитку в різні історичні епохи.Міжнародне публічне право

Міжнародне публічне право
3 сем., 3 год./тижд., модульний контроль, 3 кред.
Метою навчальної дисципліни «Міжнародне публічне право» є ознайомити студентів з основними теоретичними і практичними положеннями даного курсу. Закріпити навики отримані під час вивчення курсу теорії держави і права та історія України. Навчити студентів працювати з міжнародно-правовими актами: конвенціями, деклараціями. З’ясувати особливості імплементації норм міжнародного права в національне законодавство України та інших держав.