Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін

Керівництво

Завідувач кафедри:: Стрельбіцька Леся Ярославівна, кандидат юридичних наук, старший викладач

Контактна інформація:
тел/факс: (03654) 2-39-30
e-mail: lesyastrelbitska@ukr.net
Офісні години: Вівторок – четвер: 9.00-16.00, обідня перерва: 13.00–14.00

Методист кафедри: Рудика Юліанна Сергївна

Контактна інформація:
тел.: (03654) 2-39-30
e-mail: kafedra.admin@oa.edu.ua
Офісні години: Понеділок – п’ятниця: 9.00-13.00

Загальна інформація про кафедру

Кафедра створена Наказом №44 від 29 липня 2011 р. Про затвердження структури Інституту права ім. І. Малиновського.

На кафедрі працюють 8 викладачів (в тому числі — 5 в штаті), з них 5 — з науковими ступенями. Особливістю кафедри є залучення до читання дисциплін фахівців — практиків в галузі права. Зокрема, курс «Актуальні проблеми адміністративного права» викладає суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду України, суддя вищого кваліфікаційного класу, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук Смокович Михайло Іванович. Викладання курсу  „Трудове право” здійснює професор кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Костюк Віктор Леонтійович, головний науковий консультант Апарату Верховної Ради України.

Завдання

Кафедра муніципального права та адміністративно-правових дисциплін здійснює навчальну, виховну, методичну, наково-дослідну та інші види діяльності, що спрямовані на підготовку професіоналів, які володіють глибокими теоретичними та практичними знаннями з публічно-правових галузей права. Окрім того, метою навчально-педагогічної діяльності кафедри є постійне підвищення педагогічної та методичної майстерності співробітників, адже забезпечення ефективного вивчення представлених на кафедрі правових дисциплін студентами є запорукою їх майбутньої успішної роботи по спеціальності.

Кафедра забезпечує читання таких навчальних курсів:

 • Муніципальне право,
 • Адміністративне право та процес,
 • Фінансове право,
 • Податкове право,
 • Інформаційне право
 • Методика скаладання адмінстративно-правових документів
 • Міжнародне публічне право,
 • Трудове право,
 • Адміністративне судочинство,
 • Актуальні проблеми адміністративного судочинства,
 • Адміністративна відповідальність,
 • Законодавча база інформаційної сфери,
 • Основи інформатики та обчислювальної техніки (Комп’ютерно-правові системи),
 • Юридична психологія,
 • Актуальні проблеми муніципального права

Основні напрямки наукових досліджень кафедри

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над наступними науковими проблемами: проблеми та перспективи адміністративного судоустрою та судочинства в Україні, теоретичні та практичні проблеми правосуб’єктності в трудовому праві, актуальні проблеми оподаткування, проблеми та перспективи державного будівництва в Україні.

Колективом кафедри ведеться науково-дослідна робота по темі "Адміністративний метод правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових відносинах", державний номер реєстрації 0113U001049. Основною метою роботи в цьому напрямку є вирішення теоретичних, практичних та правових проблем, повязаних із реалізацією адміністративного методу правового регулювання у фінансових, адміністративних та трудових правовідносинах.

На базі кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін функціонують наукові гуртки:

 • «Актуальні проблеми фінансового та трудового права» під керівництвом к.ю.н., доц. кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Сенчака І.І.
 • «Внутрішня і зовнішня політика України у сфері європейської інтеграції та північноатлантичного співробітництва» під керівництвом к.ю.н., ст.в. кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін Стрельбіцької Л.Я.
 • «Складання процесуальних документів у справах про адміністративні правопорушення» під керівництвом ст.в. кафедри муніципального права та адміністративно-правових дисциплін, адвоката Курганської О.В.

Викладачі кафедри активно залучають студентів до участі в академічних, всеукраїнських та міжнародних конференціях, а також здійснюють керівництво їх науково-дослідною роботою.