Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет
Вступ

Усю корисну інформацію про вступ до Національного університету «Острозька академія» абітурієнти можуть знайти у цьому розділі.

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Міжнародна діяльність

Міжнародна співпраця гуманітарного факультету

Партнери:

Партнери в галузі релієзнавства

 • Варшавський університет
 • Школа історичних студій інституту перспективних досліджень, Прінстон, Нью-Джерсі, США
 • Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія»
 • The European Institute for Islamic Sciences (Брюссель)
 • Протестантський теологічний університет, м. Лейден, Нідерланди.
 • Всеукраїнський благодійний фонд «Східноєвропейська гуманітарна місія», ЕЕМ (США)
 • Міжнародна організація «Формування характеру», США
 • Лаббокський християнський університет, Lubbock Christian University, (США, штат Техас)
  www.lcu.edu/about-lcu.html?ref=nav
 • Міжнародна громадська організація «Асоціація милосердя «Еммануїл»The Christian Broadcasting Network. CBN superkniga.tv

Партнери в галузі журналістики

 • Будинок культури «Zacisze» (м.Варшава, Польща) у межах європейської програми «Молодь в дії»
 • Освітня установа «Schloss Trebnitz» (м. Берлін, Німеччина)

Форми співпраці: 

Форми співпраці в галузі релігієзнавства

Inter-cultural Transmission of Intellectual Traditions in the Middle Ages and the Early Modern Period. A comparative perspective (Варшавський університет, Польща).

Підготовка розділу колективної монографії Cultures in Motion: Studies in the Medieval and Early Modern Periods, eds. Adam Izdebski & Damian Jasiński, Krakow: Jagiellonian University Press, 2014.  (Якубович М. М.).

“Translation of the Qur’an into Slavic Languages”, King Fahd Complex for the Printing of the Glorious Qur’an (Медіна, Саудівська Аравія). Підготовка монографічного дослідження про слов’янські переклади Корану (Якубович М. М.).

Підготовка наукових статей та експертних матеріалів «Ислам в странах Содружества Независимых Государств», Издательский дом «Медина» (Москва-Нижній Новгород, Росія)  (Якубович М. М.).

«Religion and Mind: Revisiting Imam Abdessalam Yassine’s Thought», The European Institute for Islamic Sciences (Брюссель, Бельгія), переклад та дослідження праць Абдессалям Йассіна (Якубович М. М.).

«Мусульманська релігійно-філософська думка в Україні», «Переклад Корану українською», Міжнародна літня школа «Священний Коран і кораністика», Асоціація «Альраїд», Київ. ( М.М. Якубовича 4-5 серпня 2014 р.)

"Origins of Islamic Philosophical Tradition in Crimea", Відділ близькосхідних досліджень Школи історичних студій Інституту перспективних досліджень, Прінстон, Нью-Джерсі, США. (Якубович М.М.).

Форми співпраці в галузі культурології і філософії

Конференції

Петрушкевич М.С. Міжнародний науково-практичний семінар «Особистість у сучасному світі: бути чи здаватися?» Міжнародна науково-практична конференція Костанайського інженерно-економічного університету ім. Миржакина Дулатова . Костана, Казахстан 11 квітня 2014

Янковська Ж.О. Міжнародна конференція «Ľudová próza na Slovensku v kontexte dejín slavistiky». Тема виступу: «Рецепція архетипних образів в українській прозі 30-60-х рр. ХІХ століття», м. Братислава, 8-10 жовтня 2014 р.

"Kształcenie zawodowe na neofilologiach KUL na potrzeby rynku pracy"

Статті

Янковська Ж.О. Визначальні семантично-стильові вектори фольклоризму української літературної прози першої половини ХІХ століття // Алманах Българска украинистика. Брой 3. – София: Софийский университет «Св. Климент Охридски», 2013. – С.126-138.

Янковська Ж.О. Научно-методологические основы исследования фольклоризма в украинской прозе первой половины ХІХ века // Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, Volume I (ISSN 1338.9432). - № 3. – 2013. – S. 101-105.

Янковська Ж.О. Трансформація символіки фольклорних та етнобуттєвих смислів у літературу як форма стилістичної естетизації тексту (на прикладі української романтичної прози першої половини ХІХ століття)» // Jazyk a kultura na Slovensku v slovanskych a neslovanskych suvislostiach. – Bratislava, 2013. – S. 131 – 144.

Янковська Ж.О. К проблеме лингвостилистических аспектов фольклоризма краткой украинской прозы 30-60-х годов ХІХ века (на примере рассказа Анны Барвинок «Не было с детства – не будет и до конца») // Современное состояние и перспективные векторы развития филологии, лингвистики, языкознания и коммуникативистики: многотомная коллективная монография / Под ред.  О. П. Чигишевой. В 3-х томах. – Том 1. Глава 7. – Ростов-на-Дону: Издательство Международного исследовательского центра «Научное сотрудничество», 2014. – 186 с. – С. 159-183. (РИНЦ)

Шевчук Д. М. «Центр – периферия» как смыслопорождающее измерение современного политического мра // Общество, общности, человек: в поисках «вечного мира». Материалы VI Международной научной интернет-конференции (11 ноября 2013 г.). – Тамбов: Изд-во ТРОО «Бизнес-Наука-Общество», 2013. – С. 205-212.

Shevchuk D. Problem tożsamości mniejszości narodowych w perspektywie współczesnej filozofii polityki // Facta Simonidis. – 2013. – Nr 1 (6). – Zamość: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Sz. Szymonowica, 2013. – S. 37-52.

Shevchuk D. Przyjaźń polityczna a rozumienie polityczności // Hybris. – 2014. – Nr 25. – S. 33-46.

Шевчук Д. М. Особенности проявления «сакрального» и «профанного» в горизонте политического // Вестнік Брэсцкага ўніверсітэта. Серыя 1: Філасофія, паліталогія, сацыялогія. – 2014. - № 1. – С. 78-85.

Шевчук Д. Рецензия на: Wojciech Zajączkowski. Rosja i narody. Ósmy kontynent. Szkic dziejów Eurazji. Warszawa: Wydawnictwo MG, 2009. 253 s. ISBN: 978-83-61297-60-4 // Ab Imperio. – 2013. – № 2. – С. 388-396.

Петрушкевич М.С. Вызовы в сфере коммуникации: их причины и последствия (Maria Petrushkevych, Wyzwania w zakresie komunikacji - przyczyny i konsekwencje) // Paweł Dziekański, Andrzej Limanski, Ireneusz Drabik (redakcja naukowa) Zarzadznie: wybrane zagadnienia [management – select isues]. – Katowice: Wyższa Szkoła Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych, 2014. – S. 16 – 31. (ISBN 978-83-64-590-12-2)

Петрушкевич М.С. Репрессивность массовой культуры и современная коммуникативная ситуация // Наука: [научно-производственный журнал]: Ценности личности: сборник научных трудов международного научно-практического семинара «Личность в современном мире: быть или казаться?» международной научной конференции «Дулатовские чтения» (Костана, 11 – 12 апреля 2014 г.) / отв. ред. П. Ф. Дик [спец. выпуск]. – Костанай: КИнЭУ, 2014. – С. 212 – 216.

Петрушкевич М.С. Ценностные ориентации религиозной коммуникации в информационном обществе // Философия и ценности современной культуры: Материалы Международной научной конференции, Минск, 10-11 октября 2013 г. / А. И. Зеленков [и др.]; редкол.: А. И. Зеленков, А. А. Легчилин, В. Т. Новиков; М-во образования, БРУ, ГНУ «Ин-т философии НАН Беларуси». – Электрон. текстовые данные. – Минск: БГУ, 2014. – С. 745 – 748

Проекти:

Проекти в галузі релігієзнавства

 • Участь у написанні розділу колективної монографії Cultures in Motion: Studies in the Medieval and Early Modern Periods, eds. Adam Izdebski & Damian Jasiński, Krakow: Jagiellonian University Press, 2014.  (Якубович М. М.).
 • Підготовка монографічного дослідження про слов’янські переклади Корану (Якубович М. М.).
 • «Ислам в странах Содружества Независимых Государств», Издательский дом «Медина» (Москва-Нижній Новгород, Росія) - підготовка наукових статей та експертних матеріалів (Якубович М. М.).
 • Переклад та дослідження праць Абдессалям Йассіна, організація наукової конференції у травні 2014 р. (Якубович М. М.).
 • Підготовка до друку та випуск Підручника, Хрестоматії та Зошита з Основ християнської етики для ЗОШ України
 • Підготовка до друку та випуск альбому «Діти малюють дивосвіт» з творчими роботами учнів 1-4 класів ЗОШ України – учасників Всеукраїнської олімпіади «Юні знавці Біблії»
 • Підготовка та проведення Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Вчитель року з предметів духовно-морального спрямування» для вихователів дошкільних закладів, вчителів загальноосвітніх шкіл, та викладачів професійно-технічних училищ і ВНЗ України
 • Допомога (фінансова) у створенні християнського науково-педагогічного журналу «Слово вчителю»

Проекти в галузі журналістики

 • Українсько-польський молодіжний медійний проект «Projekt W»
 • співпраця з освітньою установою «Schloss Trebnitz», Польща
 • Спільна україно-польська електронна газета (мультима) redakcija.mammedia.com.ua/project-v/14/6/1/, Польща
 • Культурно-освітній проект для студентів спеціальності «Журналістика» 1 та 2 курсів. Проект реалізовується у співпраці із освітньою установою «Schloss Trebnitz» (м. Берлін, Німеччина)