Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра релігієзнавства і теології

Керівництво

Завідувач кафедри: Кралюк Петро Михайлович, доктор філософських наук, професор

Контактна інформація: старомонастирський корпус
Tел/Факс: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.45-17.45, обідня перерва: 13.00-14.00

Ст. лаборант кафедри: Мовчан Катерина Михайлівна
Контактна інформація: старомонастирський корпус
Tел/Факс: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 8.45-17.45, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Релігієзнавство — одна із галузей сучасної освіти і науки. Викладання та засвоєння знань із релігієзнавства є важливим внеском у гуманітаризацію освіти. Воно сприяє оволодінню студентами досягненнями світової та вітчизняної культури, допомагає особі самовизначитись у світоглядних питаннях, формує духовні інтереси, ціннісну орієнтацію. Знання із релігієзнавства важливі для професійного становлення фахівців, які готуються до наукової діяльності у сферах фундаментальних досліджень.

Перспективними напрямами в релігієзнавстві є: вивчення релігійних традицій Заходу та Сходу з поглибленим опануванням англійської, латинської, давньогрецької, арабської, давньоєврейської та арамейської мов; студіювання психології і соціології релігії; дослідження чинників формування і розвитку нетрадиційних релігійних рухів і культів; опанування основами релігійної журналістики та релігійного туризу і паломництва, релігійного і сакрального мистецтва.

Кафедра релігієзнавства створена 2001 р. на базі Центру релігієзнавства при гуманітарному факультеті Національного університету «Острозька академія». З 2001 по 2007 рр. завідувачем кафедри був доктор філософських наук, проф. Кралюк Петро Михайлович. З жовтня 2007 р. посаду завідувача кафедри релігієзнавства  обіймав доктор історичних наук, проф. Жилюк Сергій Іванович, а з вересня 2015 р. завідувачем кафедри є доктор історичних наук, проф. Стоколос Надія Георгіївна.

Державна ліцензія Міністерства освіти за напрямом підготовки:

 • бакалавр філософії (03 Гуманітарні науки, 033 Філософія);
 • магістр релігієзнавства (03 Гуманітарні науки,  031 Релігієзнавство).

Концептуальна підготовка бакалаврів та магістрів філософії в Національному університеті «Острозька академія» відрізняється від інших вищих навчальних закладів наступними особливостями:

- окрім основної спеціальності студенти мають можливість 3 роки на бакалавраті (ІІ−ІV курси) навчатися за додатковою спеціалізацією (на вибір): «Релігійний туризм та паломництво», «Журналіст-видавець у релігійній сфері», «Релігія у міжнародних відносинах», «Релігійне мистецтво».На магістеріумі (V – VI курс) студентам надається можливість обрати додаткові спеціалізації: «Релігія і медіа», «Екуменічні студії», «Релігійне і сакральне мистецтво»Це дозволяє готувати фахівців, які вміють критично осмислювати та аналізувати суспільно-релігійні явища, компетентні у сферах організації видавничої та медійної справи, релігійних та паломницьких турів, експертизи творів сакрального мистецтва.

Це дозволяє готувати фахівців, які вміють критично осмислювати та аналізувати суспільно-релігійні питання та події, володіють сучасними технологіями організації видавничої та медійної справи, благодійного фонду чи організації, релігійних та паломницьких турів, здійснюють експертизу творів сакрального мистецтва.

Після закінчення навчального закладу студенти отримують кваліфікацію бакалавра філософії та магістра релігієзнавства, що надає їм право:

 • з’язовувати  причини й умови, що сприяють виникненню релігійного екстремізму, етносепаратизму і прогнозувати їхні наслідки;
 • здійснювати організаційно-управлінську діяльність у релігійній сфері та суспільних інституцій гуманітарного спрямування; 
 • проводити наукові дослідження у царині актуальних проблем релігієзнавства; 
 • виконувати експертні функції, спрямовані на науково-інформаційне забезпечення діяльності органів державної законодавчої і виконавчої влади, силових структур, установ культури, громадських організацій, підприємств;
 • реалізовувати освітні програми з релігійного виховання у вищих і середніх навчальних закладах на рівні, що відповідає існуючим стандартам.
 • налагоджувати медійну комунікацію між релігійними організаціями та суспільством.

На яких посадах може працювати випускник?

 • викладачем у школі, середніх і вищих навчальних закладах; 
 • консультантом у структурі органів державної влади з питань їхньої взаємодії з релігійними об’єднаннями; 
 • менеджером туристичної фірми (напрям — релігійний туризм); 
 • експертом у сфері проведення державної релігієзнавчої експертизи; 
 • інформаційно-релігійним аналітиком (журналістом), що висвітлює питання взаємодії релігії і суспільства; 
 • прес-секретарем органів законодавчої і виконавчої влади, релігійних організацій; 
 • методистом кабінетів філософії та релігієзнавства;
 • співробітником науково-дослідних, музейних і бібліотечних установ;
 • експертом творів релігійного і сакрального мистецтв.

Хто навчає майбутніх релігієзнавців?

Кафедра релігієзнавства і теології є випусковою для спеціальності 033 «Філософія» та спеціальності 031 «Релігієзнавство». Так, загальна чисельність її професорсько-викладацького складу становить 14 осіб, штатна укомплектованість – 78,6%, середній вік штатних викладачів з науковими ступенями – 38 років.

На кафедрі релігієзнавства і теології працює 14 осіб, з них у штаті – 11 осіб, зокрема доктори – 5, кандидати наук – 8 осіб; внутрішні сумісники, які працюють за основним місцем роботи – 4 особи.

Усього науково-педагогічних працівників НаУОА, які забезпечують викладання дисциплін вказаних спеціальностей та напряму підготовки – 34 особи, з них: штатних – 30 осіб, що складає 88,2 % від загальної кількості осіб; із науковими ступенями та вченими званнями – 88,2%, із них штатних – 88,2 %.

Наукова діяльність кафедри

Наукова робота кафедри реалізується на основі комплексної теми «Релігійні фактори в контексті суспільних і світоглядних трансформацій». При кафедрі діють аспірантури за спеціальністю 031 − «Релігієзнавство» та 033 Філософія, спеціалізована рада з правом проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 031 — релігієзнавство (історичні науки), 033 – філософія. 

Постійному підвищенню рівня фахової релігієзнавчої освіти у Національному університеті «Острозька академія» сприяє орієнтація кафедри на поєднання навчальної діяльності з науковими студіями, про що свідчить систематичне проведення наукових семінарів і конференцій, публікації наукових праць викладачів кафедри — монографій, підручників, наукових статей; успішний захист дисертацій аспірантів кафедри; організація і проведення студентських наукових заходів.

Кафедра релігієзнавства Національного університету «Острозька академія» видає збірник наукових статей «Наукові записки. Серія: релігієзнавство», який містить результати досліджень з історії та філософії релігії, які розкривають проблему значення релігійного чинника в контексті суспільних і світоглядних трансформацій.

При кафедрі діють такі наукові гуртки, школи та лабораторії:

 • Наукова лабораторія «Релігійна журналістика» (керівник — доц. Филипчук С.В.)

Колектив кафедри співпрацює з Відділенням релігієзнавства Інституту філософії НАН України ім. Г. Сковороди, Чернівецьким національним університетом ім. Ю.Федьковича, кафедрами релігієзнавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка та Донецького інституту штучного інтелекту, Українським католицьким університетом у Львові, Мединським університетом (Саудівська Аравія), релігійно-інформаційною службою України (РІСУ), Асоціацією журналістів, видавців і мовців «Новомедіа», Волинською православною богословською академією Української Православної Церкви Київського Патріархату, Рівненською Малою академією наук учнівської молоді, Ресурсно-дослідницьким центром Євро-Азіатської акредитаційної асоціації.