*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра гендерних досліджень

Керівництво

 Завідувач кафедри: Петрушкевич Марія Стефанівна, кандидат філософських наук, доцент 

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. моб.: (097) 945 44 16
e-mail: kafedra.gender@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 14.00-15.00

 

Методист кафедри: Вінічук Ліана Леонідівна
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел.: (03654) 2-34-96 
e-mail: kafedra.gender@oa.edu.ua
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-17.45, обідня перерва: 13.30-14.30

Загальна інформація про кафедру 

Кафедра гендерних досліджень була створена за наказом ректора від 1 жовтня 2010 р. № 37.Підґрунтям для організації кафедри стала перемога у Конкурсі на створення кафедр гендерних студій в університетах України, організованому Програмою рівних можливостей та прав жінок в Україні, що є спільним проектом Європейського Союзу, Шведського агентства з питань міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та Програми розвитку ООН. Під час експертних консультацій з інституціоналізації гендерної освіти (м. Київ) члени кафедри отримали офіційне підтвердження на створення кафедри гендерних досліджень.

Концепція кафедри

Метою сучасних гендерних досліджень є розгляд та порівняльний аналіз моделей гендерних взаємовідносин, що трансформуються в межах глобальних змін. Ведуться пошуки шляхів поглибленого розуміння того, як гендер взаємодіє з іншими поняттями, як змінюються гендерні форми у взаємозв’язку з соціальними та економічними змінами і як гендерні стосунки відтворюються і змінюються з плином часу в різних регіонах світу. Така спрямованість підкреслює важливість зв’язку між теорією і практикою. 

Сучасні гендерні дослідження просякли собою, хоча й нерівномірно, всі області світової науки. На сьогодні вивчення жінок та гендерна проблематика в її найбільш широкому тлумаченні є величезним міждисциплінарним полем, що охоплює соціально-економічний, демографічний, соціологічний, культурно-антропологічний, психологічний, інтелектуальний вимір. 

Розвиток досліджень потягнув за собою, з одного боку, формування метатеорії, що відкриває нові можливості в розвитку теорії пізнання і в Україні. 

Розуміння сутності гендерних досліджень допомагає виявити гуманітарне начало, гуманітарну складову науки. Це здається особливо важливим, оскільки сьогодні необхідно говорити не тільки про гуманітаризацію науки, але й про гуманітаризацію освіти. 

Робота кафедри ґрунтується на принципах науковості, саморозвитку, гуманізму, демократизму, наступності, персональної і колективної відповідальності, колегіальності та гласності обговорення питань, що віднесені до її компетенції.

Мета діяльності кафедри: висвітлення гендерної проблематики та її тлумачення у міждисциплінарному зрізі, запровадження гендерної паритетності у навчальний процес НаУ «ОА».

Основні завдання і цілі кафедри гендерних досліджень 

 • підготовка спеціалістів гуманітарної сфери, які володіють на достатньо високому рівні знаннями про гендер, розуміються на теорії статі, організовують свою діяльність на принципах паритетності і можуть брати участь в різноманітних сферах діяльності, що вимагають знань із сфери гендерних студій.
 • керівництво науково-дослідною роботою студентів, організація роботи наукових гуртків, проведення олімпіад, конкурсів за профілем діяльності кафедри. 
 • збір та узагальнення передового досвіду, здобутого викладачами кафедри під час проведення занять і позанавчальної роботи. 
 • підготовка відзивів на дисертації та автореферати дисертацій за профілем кафедри, що надійшли до університету.
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, проведення спільних засідань кафедр, круглих столів, підготовка та видання наукової та навчально-методичної літератури.
 • поглиблення мотивації студентів різних спеціальностей на зацікавлення та оволодіння гендерною проблематикою.

Реалізація наукового потенціалу викладачів кафедри здійснюється в межах наукової проблеми кафедри – «Соціокультурний зріз гендерної проблематики» через:

 1. залучення викладачів кафедри до щорічних звітних університетських науково-практичних конференцій, всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій;
 2. опублікування у фахових періодичних виданнях статей викладачів, де висвітлено результати власної наукової роботи;
 3. підвищення рівня кваліфікації викладачів кафедри через навчання в аспірантурі і докторантурі;
 4. розширення та урізноманітнення зв’язків кафедри (виїзні семінари, спільні науково-практичні конференції) з іншими науково-дослідними установами  та навчальними закладами.

Основними елементами стратегії розвитку кафедри гендерних досліджень на 2010 – 2014 роки є: 

 • розробка та впровадження у навчальний процес вибіркових курсів для різних спеціальностей. Читання спецкурсів передбачає такі види роботи: лекції, семінари, обов’язкове написання і захист реферату чи курсової роботи, підсумковий іспит/залік чи модульний контроль. Мета курсів – показати становище жінки та чоловіка через їх соціостатеві (гендерні) ролі в таких сферах життєдіяльності як праця, родина, політика, культура, релігія та влада, а також місце їх в історичному минулому України. Матеріал запропонованих спецкурсів має слугувати основою методичного забезпечення учбового процесу під час викладання ґендерних курсів, а також буде корисним для впровадження ґендерного підходу в головні учбові програми соціально-гуманітарного циклу різних спеціальностей.
 • керівництво викладачами кафедри курсовими, бакалаврськими, магістерськими роботами на гендерну тематику. Зацікавлення та заохочення студентів досліджувати гендерні аспекти найрізноманітніших культурних феноменів, проявляти ініціативу у розробці гендерно спрямованих проектів.

Наукова діяльності кафедри здійснюється в наступних напрямках:

 • участь членів кафедри у наукових конференціях, форумах, семінарах, проектах  присвячених гендерній проблематиці (зокрема, участь у Форумі гендерних освітніх центрів «Сучасні тенденції гендерної освіти в Україні», участь у проекті із презентації навчального посібника «Основи теорії гендеру»)
 • організація щорічної конференції «Гендерна проблематика та антропологічні горизонти»
 • організація круглого столу «Душа/Дух» для викладачів та студентів з метою  обговорення актуальних феноменів гендерного спрямування
 • організація та проведення тренінгів з гендерної толерантності та ідентичності разом із кафедрою психолого-педагогічних дисциплін.
 • організація гуртка «Кіно: Чоловік&Жінка» із метою обговорення найновіших та класичних українських і зарубіжних фільмів з гендерних позицій.

Викладачами кафедри гендерних досліджень проводять тренінги із гендерної проблематики:

Тематика тренінгів:

- Гендер і суспільство
- Гендерна соціалізація. Освітні заклади як провідні агенти гендерної соціалізації
- Відповідальне батьківство
- Гендерні проблеми професійного становлення
- Протидія насильству і торгівлі людьми