*

Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Кафедра богослів'я

Керівництво

Завідувач кафедри: Торконяк Рафаїл Павлович, професор, доктор богослов’я

Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел/факс: (0322) 72-80-22
тел. моб.: (050) 317-49-96
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 12.30-13.30

Методист кафедри: Данилюк Оксана Миколаївна
Контактна інформація: cтаромонастирський корпус
тел. роб.: (03654) 3-05-97
Офісні години: понеділок - п'ятниця: 9.00-18.00, обідня перерва: 13.00-14.00

Загальна інформація про кафедру

Спеціальність «богослов’я (теологія)» в Національному університеті «Острозька академія» — це наукова спільнота студентів, викладачів та адміністраторів, об’єднаних спільним бажанням плекати інтелектуальне життя Церкви, формулювати в питомих умовах українського суспільства і сучасної культури відкриту й переконливу християнську пропозицію, розбудовувати самобутню богословську школу в Україні і повернути Україні богослов’я як університетську науку.

Кафедра богослов’я створена у 2006 році на базі гуманітарного факультету.

Кафедра об’єднує викладачів основних богословських дисциплін і церковної історії. У своїй педагогічній і дослідницькій діяльності кафедра керується принципами богословської освіти і науки, які закладені у документах статуті діяльності Національного університету «Острозька академія», а також в інших документах, зокрема «Концепцією богословської освіти в Україні». Кафедра керується принципом відкритості до традиції, залучення до діалогу східної та західної богословської думки.

Богослов’я може бути цінним не лише з практичної точки зору як «тренінг» для майбутніх священиків, катехиза для дорослих чи засіб для духовного життя, а й як повноцінна наукова дисципліна. Самим своїм існуванням та діяльністю дана спеціальність покликана ще виразніше підкреслити, що між служінням Богові та любов’ю до мудрості не може бути жодного протиріччя.

Блок професійної та практичної підготовки дозволяє забезпечити достатній рівень знань та умінь майбутнього магістра у його професійній діяльності і включає наступні компоненти:

 • фундаментальна     богословська     компонента     -     всебічне     знання християнської  духовної  спадщини,  зокрема  науки  про  Бога  і   його Об'явлення, про моральне і релігійне покликання людини, про джерела християнської догматики, такі, як Біблія, вчення Отців Церкви, твори християнських мислителів та інше;
 • філософська компонента - відкриває багату спадщину світової думки, заснованої на філософському пізнанні дійсності, забезпечує розуміння
  понять,   категорій   і   методів,   якими   користується   богослов'я,   дає розуміння інтелектуального клімату і проблематики, на яку намагалося дати відповідь богослов'я;
 • гуманітарна    компонента   -   сприяє   розширенню    інтелектуального світогляду;
 • педагогічна компонента - на основі отриманих теоретичних знань з теорії навчання, виховання та управління системою освіти виробити в студентів уміння: організувати навчально виховну роботу в навчальних закладах III-IV рівня акредитації; проводити психодіагностику здібностей, нахилів, мотивації проти неуспішності та інших індивідуальних якостей дітей різного віку; визначати конкретні навчально-виховні завдання, виходячи із загальної мети виховання,  принципи, методи підготовки та проведення лекцій та практичних занять з богословських дисциплін.
 • філологічна   компонента   -   створює   передумови   і   можливості   для поглибленого вивчення класичних і сучасних іноземних мов, необхідних для роботи з першоджерелами, більшість з яких поки що не перекладена українською мовою.

Блок вибіркових дисциплін дає можливість студентові поглибити розуміння деяких основних тем та категорій богословської науки, а також краще підготуватися до виконання специфічних професійних завдань, які стоятимуть перед богословом.

Крім того, належна увага приділяється засвоєнню студентами  вмінь використовувати  сучасні  інформаційні  та комунікаційні технології для вирішення професійних завдань.

Зміст професійної освіти визначається відповідно до рівня розвитку науки і спрямовується на забезпечення повної підготовки фахівця з поглибленими знаннями з проблем теоретичної філософії, історії зарубіжної та української філософії, історії релігій, особливостей віровчень, релігійної практики та організаційної структури релігійних систем, психології, філософії, соціології релігії і культури, християнської теології тощо. Все це спрямовано на забезпечення випереджуючого зростання кваліфікації фахівців.

Крім того, студенти проходять релігійно-дослідницьку та педагогічну практику зі спеціалізації. При успішному складанні комплексного іспиту та захисті магістерської роботи випускнику присвоюється звання «магістра богослов’я».

Цикл фахових дисциплін професійної підготовки:

 • Педагогіка вищої школи
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Методика викладання богослов'я
 • Пастирське богослов’я
 • Екзегетика
 • Еклезіологія
 • Грецька мова
 • Сучасна православна теологія
 • Сучасна католицька теологія
 • Сучасна протестантська теологія
 • Гомілетика

Цикл фахових дисциплін професійної підготовки самостійного вибору ВНЗ:

 • Церква східного християнства
 • Релігія та соціальна комунікація
 • Догматичне богослов’я
 • Літургіка
 • Практика
 • Педагогічна
 • Релігійно-дослідницька
 •  Випускна магістерська робота
 •  Державний іспит