Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Анотації курсів

Бакалаврат:

Курси англійської мови розраховані на досягнення рівня володіння мовою, який є стандартом для ступеня бакалавра відповідно до цілей визначених «Програмою англійської мови для професійного спілкування», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист Міністерства освіти і науки України № 14/18.2–481 від 2.03.2005 р.).

Для отримання ступеня бакалавра, разом з усіма іншими професійними вміннями, студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі, щоб:

 • обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником;
 • готувати публічні виступи з низки великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів;
 • знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами і термінологією;
 • аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;
 • писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки галузевих питань;
 • писати ділові та професійні листи, демонструючи між культурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті;
 • перекладати англомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками та програмним забезпеченням перекладацького спрямування.

«Англійська мова –1» для студентів І курсу

Курс «Англійська мова – 1» читається для студентів І курсу  економічного, правничого, гуманітарного факультетів, факультету міжнародних відносин та факультету політико-інформаційного менеджменту на всіх спеціальностях. Групи для вивчення курсу «Англійська мові – 1» сформовано за рівнями володіння мовою, а саме: Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced.

 • «Фінанси», «Економічна кібернетика» (180 годин: 150 практичні заняття – год., самостійна робота – 28 год., 2 год. консультацій);
 • «Правознавство» (288 годин: практичні заняття – 144 год., самостійна  робота – 144 год.),
 • «Культурологія» (396 годин: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 252 год.),
 • «Релігієзнавство» (468 годин: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 324 год.),
 • «Українська мова та література», «Літературна творчість» (252 години: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 108 год.),
 • «Журналістика «(180 години: практичні заняття – 142 год., самостійна робота – 38 год.),
 • «Документознавство та інформаційна діяльність», «Психологія» (216 годин: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 72 год.),
 • «Політологія» (234 години: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 90 год.).

Курс «Англійська мова - 2» читається для студентів ІІ курсу  економічного, правничого, гуманітарного факультетів, факультету міжнародних відносин та політико-інформаційного менеджменту на спеціальностях:

 • «Фінанси», «Економічна кібернетика» (216 годин: практичні заняття – 138 год., самостійна робота – 40 год., 2 год. консультацій);
 • «Правознавство» (250 годин: практичні заняття – 124 год., самостійна робота – 126 год.),
 • «Культурологія» (396 годин: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 252 год.),
 • «Релігієзнавство» (360 годин: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 216 год.),
 • «Українська мова та література», «Літературна творчість» (252 години: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 108 год.),
 • «Документознавство та інформаційна діяльність», «Психологія» (216 годин: практичні заняття – 144 год., самостійна робота – 72 год.),
 • «Політологія» (234 години: практичні заняття – 146 год., самост. робота – 97 год.). Форма контролю – модульний контроль (І, ІІІ триместри).

Курс «Англійська мова професійного спрямування» читається для студентів ІІІ року навчання на спеціальностях:

 • «Документознавство та інформаційна діяльність» (170 годин: практичні заняття – 104 год., самост. робота – 66 год., модульний контроль (І, ІІ, ІІІ трим.);
 • «Політологія» (180 години: практичні заняття – 90 год., самост. робота – 90 год.), модульний контроль (І, ІІІ триместри);
 • «Історія» (216 годин: практичні заняття – 118 год., самостійна робота – 96 год.), форма контролю – іспит ІІ триместр;
 • «Правознавство» (60 годин: практичні заняття – 28 год., самостійна робота – 32 год.), форма контролю – іспит І триместр;
 • «Культурологія» (162 годин: практичні заняття – 104 год., самост. робота – 58 год., форма контролю – модульний контроль (І, ІІІ трим.);
 • «Українська мова та література» (216 годин: практичні заняття – 126 год., самост. робота – 92 год., модульний контроль (ІІ трим.);
 • «Релігієзнавство» (216 годин: практичні заняття – 104 год., самостійна робота – 38 год. модульний контроль (І, ІІ трим.);
 • «Фінанси»  (216 годин: практичні заняття – 126 год., форма контролю – модуль (І трим.), іспит (ІІ триместр).
 • «Економічна кібернетика» (216 годин: практичні заняття – 126 год., форма контролю – модуль (І, ІІ трим.).

Курс «English for Specific Purpose» для студентів ІІІ року навчання запропоновано на спеціальностях: «Правознавство» (135 годин: практичні заняття – 66 год., самост. робота – 69 год., форма контролю – залік (І, ІІ, ІІІ трим.);

– «Релігієзнавство» (216 годин: практичні заняття – 104 год., самост. робота – 110 год., консультації – 2 год., форма контролю – залік (І трим.), іспит (ІІІ триместр);

– «Українська мова та література» (162 годин: практичні заняття – 72 год., самост. робота – 90 год., форма контролю – залік (ІІ, ІІІ трим.).

Курс «Англійська мова професійного спрямування» читається для студентів ІV року навчання на спеціальностях:

 • «Культурологія» (126 годин: практичні заняття – 106 год., самост. робота – 20 год., консультації – 2 год., модульний контроль (І трим., ІІІ триместр);
 • «Правознавство» (126 годин: практичні заняття – 42 год., самостійна робота – 84 год.), модульний контроль І, ІІ триместр;
 • «Документознавство та інформаційна діяльність» (106 годин: практичні заняття – 104 год., консультації – 2 год., модульний контроль (І трим., ІІІ триместр).
 • «Фінанси», «Економічна кібернетика» (216 годин: практичні заняття – 154 год., самостійна робота – 62 год.,) форма контролю – модуль (І трим.), іспит (ІІ трим.).
 • «Правознавство»: (108 годин: практичні заняття – 44 год., самост. робота – 64 год., консультації – 2 год., форма контролю – залік (І трим.), іспит (ІІ триместр).