Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Бакалаврат

Перший курс

Навчальна дисципліна «Англійська мова» має на меті розвивати мовну компетенцію студентів до рівня ретельного та усвідомленого використання англійської мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному, професійному та освітньому рівнях. Курс передбачає систематичне засвоєння студентами основних мовленнєвих навичок (читання, письма, активного спілкування та аудіювання) та опанування великої кількості міжкультурних тем, лексичних вправ, фразових дієслів, сталих виразів, ідіом, базових побутових розмовних тем, що дасть змогу вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. Курс також спрямований на підготовку до складання іспиту First Certificate Examination та передбачає розвиток навичок читання, аудіювання, говоріння та письма до наміченого рівня (В2 за шкалою Ради Європи). Вивчення основ іноземної мови спрямоване на формування та розвиток логічного мислення студентів, їх іншомовних мовленнєвих здібностей, різних видів пам’яті, уяви, уміння самостійно працювати з матеріалом.

Навчальна дисципліна «Практична фонетика». Мета: в аудіюванні студенти повинні розпізнавати значення усного мовлення, здійснене носіями стандартної англійської мови та загального американського варіанту, а також іноземцями, чия вимова наближена до цих норм; в усному мовленні — студенти повинні демонструвати розмовну англійську мову, яка б була зрозумілою як носіям мови, так й іноземцям, які розмовляють мовою, наближеною до стандартних норм.

Навчальна дисципліна «Практична граматика». Метою курсу є формування та розвиток професійних граматичних англомовних вмінь і навичок студентів І курсу для поглиблення знань основних граматичних тем. Основними завданнями курсу є: опрацювання теоретичних основ граматики англійської мови; розвиток навичок виконання тестових завдань із запропонованої тематики; розвиток вмінь практичного застосування вивченого граматичного матеріалу в усному мовленні та на письмі; розвиток навичок професійного перекладу різних граматичних структур з англійської мови на українську та навпаки.

Навчальна дисципліна «Світова література та вступ до літературознавства» передбачає вивчення як теоретичної основи літературознавства, так і історії літератури епохи давньогрецької античності. Студенти отримають цілісне уявлення про літературознавство у системі гуманітарних наук, короткий нарис історії літературознавства, наукових методів дослідження літератури, основні засоби поетики, узагальнення міметичної поетики (роди і жанри). Курс розкриває літературну спадщину давньої Греції: міфологію, епоси Гомера та Гесіода; класичну лірику, театр і драматургію (Есхіл, Софокл, Еврипід, Арістофан).

Другий курс

Навчальна дисципліна «Англійська мова» направлена на розвиток мовної компетенції студентів до рівня ретельного та усвідомленого використання англійської мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному, професійному та освітньому рівнях. Курс передбачає систематичне засвоєння студентами основних мовленнєвих навичок (читання, письма, активного спілкування та аудіювання) та опанування великої кількості міжкультурних тем, лексичних вправ, фразових дієслів, сталих виразів, ідіом, базових побутових розмовних тем, що дасть змогу вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. Курс також спрямований на підготовку до складання іспиту First Certificate Examination та передбачає розвиток навичок читання, аудіювання, говоріння та письма до наміченого рівня (В2 Plus за шкалою Ради Європи). Вивчення основ іноземної мови спрямоване на формування та розвиток логічного мислення студентів, їх іншомовних мовленнєвих здібностей, різних видів пам’яті, уяви, уміння самостійно працювати з матеріалом.

Вивчення курсу «Аналітичне читання» спрямоване на розширення філологічних знань студентів та формування навчально-пізнавальної та комунікативної компетенції, як усної так і письмової в рамках літературної мови. Вивчення курсу відбувається паралельно із загальним курсом практики англійської мови, що є його доповненням, і передбачає підвищення загального рівня володіння англійською мовою. Виховною метою курсу є розвиток загальнокультурного світогляду студентів, їх самосвідомості та соціальної активності. Практична мета — формування навичок цілеспрямовано розбиратись у змісті текстів різного жанру і характеру, розпізнавати якими формальними засобами автор передає свою думку і досягає певного емоційного впливу на читача. Теми, завдання і вправи даного курсу підібрані таким чином, щоб спонукати студентів до міркування, оцінювання, визначення; забезпечити всесторонній аналіз того, що читають, що передбачає не лише запитання «що читаєте», але й «чому читаєте».

Навчальна дисципліна «Лексичний менеджмент» спрямована, у першу чергу, на поглиблення знань студентів другого курсу факультету романо-германських мов у галузі лексики англійської мови. Вивчення словникового складу англійської мови дає змогу розширити словниковий запас студентів та сформувати навчально-пізнавальну та комунікативну компетенцію в межах літературної мови. У ході вивчення курсу Vocabulary of Modern English продовжується розвиток навичок таких видів комунікативної діяльності, як: мовлення, аудіювання та читання. Особлива увага приділяється розумінню та правильному вживанню ідіоматичних виразів, синонімів, фразових дієслів і ін.

Навчальна дисципліна «Зарубіжна література». Мета: вивчення західноєвропейської літератури з кінця ХVІІІ ст. до другої пол. ХІХ cт., її найважливіші естетичні ідеї, стилі, закономірності їх взаємного функціонування; поглиблення знань літературного процесу, його багатоаспектності (націєтворення і романтизм, соціальна боротьба і позитивізм), розвитку літературних стилів — романтизму, реалізму, натуралізму; систематизації художніх явищ, головних напрямів та шкіл у мистецтві та філософії. Даний курс допоможе студентам узагальнити європейську спадщину в єдиний естетичний моноліт, на основі якого можна самостійно розвивати художні смаки, суб’єктивну рецепцію художніх творів.

Третій курс

Навчальна дисципліна «Англійська мова» має на меті продовжувати розвивати мовну компетенцію студентів до рівня ретельного та усвідомленого використання англійської мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному, міжкультурному, професійному та освітньому рівнях. Курс передбачає розвиток навичок читання, аудіювання, говоріння та письма до наміченого рівня (C1 за шкалою Ради Європи). Курс передбачає систематичне засвоєння студентами основних мовленнєвих навичок (читання, письма, активного спілкування та аудіювання) та опанування великої кількості міжкультурних тем, лексичних вправ, фразових дієслів, сталих виразів, ідіом, базових побутових розмовних тем, що дасть змогу вільно орієнтуватися в сучасному англомовному світі. Вивчення англійської як іноземної мови спрямоване на формування та розвиток логічного мислення студентів, аналізу різних видів письма, діалогічного мовлення в реальних мовленнєвих ситуаціях, розвиток різних видів аналітичного читання та слухання, поглиблення граматичних знань студентів, розвиток іншомовних мовленнєвих здібностей, різних видів пам’яті, уяви, уміння самостійно працювати з матеріалом.

Навчальна дисципліна «Письмова комунікація». The aim of the course is to strengthen basic writing skills through the stress on understanding why sentence skills — all the rules that make up Standard English — are so important. Standard English, or «language by the book», is needed to communicate your thoughts to others with minimal amount of distortion and misinterpretation. Knowing the traditional rules of grammar, punctuation, and usage will help the students write clear sentences when communicating with others. By the end of the third year of studies trainees are expected to write within a wide range of social, academic and general cultural topics and to produce the following types of texts: informative and persuasive academic essays.

Навчальна дисципліна «Зарубіжна література» передбачає вивчення західноєвропейської літератури епохи модернізму та постмодернізму (часові рамки з першої половини ХІХ ст. до кінця ХХ ст.). У зміст курсу включено вивчення естетично-філософських засад обох епох, найважливіші стилі, найвідоміші постаті літературного процесу та знакові твори (специфіку міжродової дифузії модерністів, поняття тексту постмодерністів).

Четвертий курс

Навчальна дисципліна «Англійська мова». Метою є: розвивати мовну компетенцію студентів до рівня ретельного та усвідомленого використання англійської мови у широкому колі реальних ситуацій на міжособистісному, професійному та освітньому рівнях; розвиток навичок читання, аудіювання, мовлення та письма до рівня С2 (за шкалою Ради Європи); допомогти студентам засвоїти мову до рівня висунення гіпотез, обговорення, аналізу та дослідження використання та вживання англійської мови; розширити можливості студентів та автономного вивчення мови з особливим наголосом на стратегії постійного розвитку в межах майбутньої професії; сфокусувати увагу студентів на професійно орієнтованих аспектах англійської мови з метою підготовки до викладання мови; розвинути розуміння культури англомовних країн та бажання дослідження різних аспектів суспільного та культурного життя використовуючи мову як засіб.

Навчальна дисципліна «Методика викладання іноземної мови» передбачає засвоєння студентами теорії й практики викладання іноземної (англійської) мови в середніх навчальних закладах, формування і розвиток професійної компетентності майбутніх вчителів та викладачів іноземних мов.

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна практика» є оволодіння сучасними формами, методами, прийомами, засобами, технологіями навчально-виховної роботи в різних типах загальноосвітніх і середніх спеціальних навчальних закладах; поглиблення та закріплення теоретичних знань, здобутих в університеті; розвиток у студентів креативних умінь, творчої ініціативи, реалізації особистісного навчання учнів; впровадження комунікативно-функціонального підходу в процесі проведення уроків із використанням сучасних технологій і методик активізації пізнавальної діяльності учнів; розвиток науково-дослідних умінь з подальшим їх застосуванням на практиці.

Навчальна дисципліна «Література Англії» викладається з метою ознайомлення студентів із основними явищами історії англійської літератури IX — XVШ ст. Читання курсу передбачає безпосередній та опосередкований зв’язок з такими навчальними курсами як «Світова література та вступ до літературознавства», «Зарубіжної літератури». Студенти вивчають основні періоди, течії та напрямки англійської літератури від її зародження до кінця XVIII ст. Важливо, щоб студенти усвідомили безперервність літературного процесу англійської літератури від її виникнення до наших днів. Матеріал подається з урахуванням тих відомостей, що викладається студентам в курсі історії Великобританії. Усі епохи розвитку англійської літератури подані синтетично: з’ясовується філософська база, головні естетичні ідеї та особливості їх втілення в різних видах мистецтва, аналізуються найважливіші літературні феномени (постаті письменників, їх взаємодія, найбільш видатні твори). При підготовці до практичних занять студенти читають і аналізують оригінальні твори англійських письменників. Опрацювання оригінальної літератури має також слугувати збільшенню словникового запасу студентів. Обговорення творів на семінарах сприятиме покращенню навичок усної комунікації.

Магістеріум

Навчальна дисципліна «Професійно-орієнтована англійська мова». Метою є мовленнєва практика та розширення словникового запасу студентів п’ятого-шостого років навчання факультету романо-германських мов, практичне застосування отриманих знань у професійній діяльності у сферах туризму, державної служби тощо, де очікується контакт із колегами та клієнтами, які володіють та користуються англійською мовою в бізнес-спілкуванні. Навчальна дисципліна передбачає розширення можливості студентів та автономного вивчення мови з особливим наголосом на стратегії постійного розвитку в межах майбутньої професії; сфокусувати увагу студентів на професійно орієнтованих аспектах англійської мови з метою підготовки до викладання мови; розвинути розуміння культури англомовних країн та бажання дослідження різних аспектів суспільного та культурного життя використовуючи мову як засіб.

Навчальна дисципліна «Література США та інших країн мова яких вивчається» викладається з метою ознайомлення студентів із основними явищами історії американської літератури, починаючи від її виникнення в епоху колонізації і закінчуючи сучасністю. Студенти вивчають основні періоди, течії та напрямки американської літератури впродовж усього її історичного розвитку. Важливо, щоб студенти усвідомили безперервність літературного процесу американської літератури від її виникнення до наших днів. Матеріал подається з урахуванням тих відомостей, що викладається студентам в курсі історії США. Усі епохи розвитку американської літератури подані синтетично: з’ясовується філософська база, головні естетичні ідеї та особливості їх втілення в різних видах мистецтва, аналізуються найважливіші літературні феномени (постаті письменників, їх взаємодія, найбільш видатні твори).

«Асистентська практика». Метою асистентської практики є розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання іноземної мови у ВНЗ на базі сформованої у них іншомовної компетенції та знань основ теорії методики викладання у ВНЗ, педагогіки та психології, уміння поєднувати теоретичні знання майбутніх викладачів з методики викладання іноземної мови з практичною діяльністю навчання студентів; забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.