Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

Бакалаврат

Політекономія
1,2 семестр, 5 кредитів, вид контролю: МК, іспит, доц.Топішко І.І.
Поглиблене комплексне вивчення і змістовне оволодіння знаннями законів, тенеденцій, загальних закономірностей та усвідомлення проблем економічного розвитку суспільства, шляхів підвищення ефективності використання обмежених економічних ресурсів і досягнення максимальних результатів.Оволодіння студентами теоретичними знаннями, які служать основою для вивчення інших економічних дисциплін, а також розуміння економічних систем та одержання практичних навичок з фундаментальних питань економічної теорії.

Історія економічних вчень
1 семестр, 5 кредитів,  вид контролю: МК., доц.Топішко І.І.
Пізнання історичного процесу виникнення, розвитку, боротьби і зміни систем економічних поглядів. Дослідження історії економічної теорії, починаючи із зародження економічних ідей у творах давніх мислителів і закінчуючи сучасними економічними концепціями.

Економічна історія
2 семестр, 2.5 кредити, вид контролю: МК, доц.Топішко І.І.
Формування системи знань з порівняльного історико- економічного аналізу моделей розвитку господарства на основі глибокого вивчення господарського досвіду минулих поколінь у різних країнах та в різні епохи. Формування певних уявлень щодо зміни господарського розвитку в історичній послідовності; напрямів цих змін, зв'язку сучасних господарських форм та їх історичних аналогів, зв'язку економічної політики з господарським досвідом попередніх поколінь.

Мікроекономіка
І семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит, Н.В. Іванчук.
Діяльність економічних суб'єктів: споживачів, фірм, галузей, держави у процесі споживання і виробництва благ.

Макроекономіка
ІІ семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит, О.М. Мартин, Н.В. Іванчук
Дослідження механізму функціонування економічної системи, умов встановлення та порушення рівноваги, інструментів державної економічної політики.

Менеджмент
І семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит, Л.В. Козак, О.Є. Недзведовська.
Основні підходи, процеси й методи управління організацією в умовах ринку. 

Маркетинг
ІІ триместр, 4 кредити, вид контролю: іспит, Л.В. Козак, О.Є. Недзведовська.
Процеси й методи задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку. 

Економіка підприємства
ІІ семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит, О.Р. Кривицька.
Теоретичні аспекти сутності, видів та управління підприємством. 

Стратегічне управління

ІІ семестр,4 кредити, вид контролю: іспит, доц.Козак Л.В.
Засвоєння знань з теоретико- методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів і програм; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі. 

Основи економічних теорій
І,ІІ семестр, 3 кредити, вид контролю:МК, ст.викл.Топішко Н.П.
Вивчення засадних положень сучасних мікро- і макроекономічних теорій, комплексне вивчення економічних відносин як форми суспільного виробництва, пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів та шляхів досягнення максимальних кінцевих результатів щодо задоволення людських потреб, які невпинно зростають.

Основи менеджменту та підприємницької діяльності
ІІ семестр, вид контролю:МК, викл.Недзведовська О.Є.
Формування системи базових знань у сфері менеджменту щодо системного управління підприємницькою діяльністю. 

Теорія управління
ІІ семестр, 3,5 кредити, вид контролю: МК, викл.Недзведовська О.Є.
Формування системи базових знань у сфері теорії управління, розуміння концептуальних завдань управління організаціями, набуття вмінь та навичок розробки та прийняття управлінських рішень. 

Соціальна відповідальність
ІІ семестр, 3 кредити, вид контролю:іспит, ст.викл.Топішко Н.П.
Формування у фахівців базових знань з теорії та практикисоціальної відповідальності і набуття ними відповідних професійних компетенцій, що забезпечують формування соціально- відповідальної поведінки. 

Актуальні проблеми економік перехідного періоду
І семестр,3 кредити, вид контролю: МК, ст.викл.Топішко Н.П.
Закономірності трансфомацій соціально- економічних систем у світі, що глобалізується.

Економічна політика держави
ІІ семестр, 2кредити, вид контролю: МК, ст.викл.Галецька Т.І.
З'ясування суті економічної політики, її основні напрями та види, особливості реалізації.