Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Анотації курсів

 • з підготовки фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра за напрямами:
  6.030508 «Фінанси і кредит»;
  6.030509 «Облік і аудит»:

Фінанси
V семестр, 10 кредитів,(для 6.030509 «Облік і аудит» 4,5 кредити) вид контролю: іспит,           О.І. Дем’янчук.
     Мета дисципліни “Фінанси” полягає у висвітленні сутності основних фінансових категорій і відносин, що виникають між суб’єктами ринкової економіки, а також механізми й організаційні структури, які забезпечують функціонування фінансової системи країни і розкривають сукупність економічних відносин щодо формування, розподілу, перерозподілу і використання валового внутрішнього продукту (ВВП).

Фінанси підприємств
VІ семестр,  5 кредитів, (для 6.030509 «Облік і аудит» 4 кредити)  вид контролю: іспит, Н.А. Мамонтова, М.В.Фоміних.
         Мета дисципліни “Фінанси підприємств” полягає у формуванні системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.

Економіка праці
ІІІ триместр,2,5 кредити, вид контролю: модуль, О.І. Дем’янчук, А.О. Новоселецька.
Сутність та механізм формування і регулювання соціально-трудових відносин в галузі трудових ресурсів. 
        Мета дисципліни “Економіка праці ” полягає у формуванні у студентів системи теоретичних і практичних знань з питань регулювання соціально-трудових відносин, оплати праці, стимулювання оптимального використання ресурсів і підвищення продуктивності, ефективності праці, планування праці. 

Бухгалтерський облік
VІ семестр, 4,5 кредити, вид контролю: іспит, Н.А. Мамонтова. 
        Мета дисципліни “Бухгалтерський облік” полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Аудит
VІ семестр,  3 кредити, вид контролю: модуль, (для 6.030509 «Облік і аудит» 4 кредити, вид контролю: іспит) , Н.А. Мамонтова.
        Мета дисципліни “Аудит” полягає у формуванні теоретичних і практичних навичок здійснення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності; обґрунтування власної думки щодо достовірності фінансової звітності та фінансового стану суб’єктів  господарювання.

Податкова система
VІ семестр, 6 кредитів, вид контролю: іспит, (для 6.030509 «Облік і аудит» 4 кредити, вид контролю: модуль),  Н.М. Ногінова.
       Мета дисципліни «Податкова система» полягає у вивченні фінансових відносин, пов’язаних з відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
VІІ семестр,5 кредитів, вид контролю: модуль, О.Р. Кривицька, М.В.Фоміних.
      Мета дисципліни “ Фінансова діяльність суб'єктів господарювання” полягає у формуванні системи теоретичних і практичних знань з організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання різних форм організації бізнесу.

Страхування
V семестр, 5 кредитів, вид контролю: модуль, О.Р. Кривицька, А.О. Новоселецька.
       Мета дисципліни «Страхування» полягає у допомозі студентам вивчати механізм надання страхових послуг, що дозволить їм сформулювати рівень знань, який дасть змогу ефективно працювати за обраним фахом.

Фінансовий ринок
VІІ семестр,4 кредити, вид контролю: іспит,  І.І. Березяк.
       Мета дисципліни «Фінансовий ринок» полягає у формування системи теоретичних і практичних знань основ функціонування та розвитку фінансового ринку як підсистеми фінансових відносин.

Інвестування
VІІ семестр,4 кредити, вид контролю: іспит,   Ю.В.Шулик.
       Мета дисципліни «Інвестування» полягає у формуванні системи знань та практичних навичок з методики та методології інвестування, оцінки ефективності вкладених інвестицій, формування інвестиційного проекту.

Бюджетна система
VІ семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит, (для 6.030509 «Облік і аудит» 3 кредити, вид контролю: модуль),  Ю.В.Шулик.
       Мета  дисципліни «Бюджетна система» полягає у формуванні знань з організації та функціонування бюджетної системи і проведення бюджетної політики.

Бізнес-планування
VІІ семестр, 5 кредитів, (для 6.030509 «Облік і аудит» 4 кредити), вид контролю: модуль,  Ю.В.Шулик.
       Мета дисципліни «Бізнес-планування» полягає у  формуванні системи знань та практичних навичок з методики та методології бізнес-планування, а також просування бізнес-плану на ринок інтелектуальної власності.

Гроші та кредит 
ІV семестр, 10 кредитів, (для 6.030509 «Облік і аудит» 4 кредити),  вид контролю: іспит,        Ю.В.Шулик,Н.В.Іванчук.
          Мета дисципліни «Гроші і кредит» полягає формування базових знань з теорії грошей та кредиту, засвоєння закономірностей механізму функціонування грошового ринку як теоретичної основи державної монетарної політики, розвитку банківської справи.

Антикризові моделі управління підприємством
VІІІ семестр, 4 кредити, (для 6.030509 «Облік і аудит» 3 кредити), вид контролю: модуль, Ю.Ю.Харчук. 
         Мета дисципліни «Антикризові моделі управління підпрємством» полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок з питань розробки програми антикризових заходів для суб’єктів підприємницької діяльності, що функціонують в умовах системної кризи, реструктуризації підприємств, фінансового забезпечення антикризового управління ними.

Управлінський облік
VІІ семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит,   Ю.Ю.Харчук.
         Мета дисципліни «Управлінський облік» полягає у формуванні систем знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Державний фінансовий контроль
ІІІ семестр,3 кредити, вид контролю: модуль,   Ю.Ю.Харчук.
        Мета дисципліни «Державний фінансовий контроль» полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок щодо особливостей здійснення державного фінансового контролю в Україні, кваліфікованого застосування методичних прийомів контролю для оцінки законності та ефективності використання державних ресурсів і власності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій, що здійснюються різними суб’єктами державного фінансового контролю щодо окремих контрольних об’єктів.

Облік і звітність в оподаткуванні
VІ семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит,   Ю.Ю.Харчук, А.Ф.Новак.
         Мета дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» полягає у формуванні сучасної системи знань з теорії і практики ведення обліку та підготовки податкової звітності за даними бухгалтерського обліку.

Звітність підприємств
VІІ семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит,  І.М. Парасій-Вергуненко.
         Мета дисципліни «Звітність підприємств» полягає у формуванні сучасної системи знань зі складу, структури, змісту і порядку складання й використання фінансової, податкової та статистичної звітності підприємства.

Облік у банках
VІІІ семестр, кредити, вид контролю: іспит,   І.М.Парасій-Вергуненко
        Мета дисципліни «Облік у банках» полягає у формуванні сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку у банках.

Облік у бюджетних установах
VІІІ семестр,  4 кредити, вид контролю: іспит,   Ю.Ю.Харчук, А.Ф.Новак.
        Мета  дисципліни «Облік у бюджетних установах» полягає у засвоєнні теорії і практики бухгалтерського обліку у бюджетних установах.

 Фінансовий облік
VІ семестр, 3 кредити, вид контролю: модуль,   Ю.Ю.Харчук, А.Ф.Новак.
          Мета дисципліни «Фінансовий облік» полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Фінансовий облік І
V семестр,4 кредити, вид контролю: іспит,   Т.І Галецька, А.Ф.Новак.
      Мета дисципліни «Фінансовий облік І» полягає у опануванні теорії і практики ведення фінансового обліку активів та витрат на підприємствах різних форм власності.

 Фінансовий облік ІІ
VІІ семестр,4 кредити, вид контролю: іспит,   Т.І Галецька, А.Ф.Новак.
      Мета дисципліни «Фінансовий облік ІІ» полягає у опануванні теорії і практики ведення фінансового обліку власного капіталу, зобов’язань та доходів на підприємствах різних форм власності

Бухгалтерський облік (загальна теорія)
ІІІ семестр, 8 кредитів, вид контролю: іспит,  Т.І Галецька, А.Ф.Новак.
       Мета  дисципліни «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»  полягає  у формуванні системи знань з теорії і практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.

Аналіз господарської діяльності
VІ семестр, 3 кредити, вид контролю: модуль, (для 6.030509 «Облік і аудит» 4 кредити, вид контролю: іспит),  Н. В. Іванчук. 
       Мета дисципліни «Аналіз господарської діяльності» полягає у оволодінні студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення аналізу господарської діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки у сучасних ринкових умовах.

Банківська система
VІІ семестр,  5 кредитів, вид контролю: іспит,   О.А.Харчук.
        Мета дисципліни “Банківська система” полягає у формуванні професійних знань у галузі комерційної діяльності банків та вивченні правил організації банківської справи.

 • з підготовки фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста зі спеціальностей:
  7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами):

Місцеві  фінанси
Х семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит, О.І. Дем’янчук.
       Мета дисципліни “Банківська система” полягає  у   вивченні  функціонування місцевих фінансів в Україні та відносини між органами державної влади різного рівня і муніципальними органами управління.

Бюджетний менеджмент
Х семестр,5 кредитів, вид контролю: іспит, О.І. Дем’янчук.
        Мета дисципліни “Бюджетний менеджмент” полягає у вивченні функцій фінансових органів, органів виконавчої та законодавчої влади щодо управління бюджетом у процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків.

Фінансовий менеджмент
ІХ семестр,5 кредитів, вид контролю: іспит, Н.А. Мамонтова, А.О.Новоселецька.
        Мета дисципліни “Фінансовий менеджмент” полягає у формуванні системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу
ІХ семестр, 4 кредити, вид контролю: модуль, Н.А. Мамонтова, А.Ф.Новак.
         Мета дисципліни “Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу” полягає у набутті студентами теоретичних знань і практичних навичок з обліку майна та витрат на виробництво, реалізації продукції, визначення фінансових результатів та їх використання, вивчення особливостей ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу.

Податковий менеджмент
ІХ семестр, кредити, вид контролю: модуль, Н.М. Ногінова,
        Мета дисципліни «Податковий менеджмент» полягає у наданні знань студентам з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Формування у студентів професійних навичок роботи у контролюючих органах, а також податкового обліку і планування на макро- та мікроекономічних рівнях.

Ринок фінансових послуг
ІХ семестр, 3 кредити, вид контролю: іспит, І.І. Березяк.
     Мета дисципліни «Ринок фінансових послуг» полягає  у розгляді економічних відносин, які пов’язані з наданням фінансових послуг, а також окремі види та сегменти фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансові послуги, суб’єкти та функції ринку фінансових послуг. 

Соціальне страхування
Х семестр, 4кредити, вид контролю: модуль, А.О. Новоселецька.
      Мета дисципліни «Соціальне страхування» полягає  формуванні знань з теорії та  практики  функціонування Фондів соціального страхування. 

Управління фінансовою санацією підприємства
VІІ семестр, 4 кредити, вид контролю: модуль,   Ю.Ю.Харчук.
      Мета дисципліни “Управління фінансовою санацією підприємства” полягає у формуванні системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.

Міжнародні розрахунки і валютні операціїІ
Х семестр,3 кредити, вид контролю: модуль,   О.А.Харчук.
    Мета дисципліни “Міжнародні розрахунки і валютні операції ” полягає у формуванні системи знань з теорії та практики укладання зовнішньоторговельних угод і пов’язаних із цим фінансових операцій.

Фінансова статистика
ІХ семестр,3 кредити, вид контролю: модуль  О.Р.Кривицька.
       Мета дисципліни  «Фінансова статистика» полягає у  формуванні теоретичних знань і практичних навичок кількісної оцінки економічних явищ і процесів, що відбуваються у фінансовій системі.

 • з підготовки фахівців за денною та заочною формами навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістра зі спеціальностей:
  8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціалізованими програмами):

Глобальна економіка
ІХ семестр, 3 кредити, вид контролю: іспит, О.І. Дем’янчук.
        Мета дисципліни «Глобальна економіка» полягає у  формуванні у студентів знань, умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки.

Місцеві  фінанси
Х семестр,  4кредити, вид контролю: модуль, О.І. Дем’янчук.
         Мета дисципліни «Місцеві фінанси»   полягає у  вивченні  функціонування місцевих фінансів в Україні та відносини між органами державної влади різного рівня і муніципальними органами управління.

Ринок фінансових послуг
ІХ семестр,4 кредити, вид контролю: модуль, І.І. Березяк.
     Мета дисципліни «Ринок фінансових послуг»   полягає у  розгляді економічних відносин, які пов’язані з наданням фінансових послуг, а також окремі види та сегменти фінансового ринку як багатофункціональної системи, фінансові послуги, суб’єкти та функції ринку фінансових послуг. 

Бюджетний менеджмент
Х семестр, 4  кредити, вид контролю: модуль, О.І. Дем’янчук.
        Мета дисципліни “Бюджетний менеджмент” полягає у вивченні функцій фінансових органів, органів виконавчої та законодавчої влади щодо управління бюджетом у процесі керування бюджетними ресурсами і відносинами, що виникають в процесі руху бюджетних потоків.

Фінансовий менеджмент
ІХ семестр,  5кредитів, вид контролю: іспит, Н.А. Мамонтова, А.О.Новоселецька.
         Мета дисципліни “Фінансовий менеджмент” полягає у формуванні системи знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу
ІХ семестр, 4 кредити, вид контролю: модуль, Н.А. Мамонтова, А.Ф.Новак.
         Мета дисципліни “Організація бухгалтерського обліку малого бізнесу” полягає у набутті студентами теоретичних знань і практичних навичок з обліку майна та витрат на виробництво, реалізації продукції, визначення фінансових результатів та їх використання, вивчення особливостей ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу.

Податковий менеджмент
ІХ семестр, 4 кредити, вид контролю: іспит, Н.М. Ногінова.
        Мета дисципліни “Податковий менеджмент” полягає у наданні знань студентам з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Формування у студентів професійних навичок роботи у контролюючих органах, а також податкового обліку і планування на макро- та мікроекономічних рівнях.

Оподаткування суб’єктів підприємництва
ІХ семестр,  3 кредити, вид контролю: модуль, Н.М. Ногінова.
            Мета дисципліни «Оподаткування суб’єктів підприємництва» у  вивченні фінансових відносин, пов’язаних з відчуженням частини вартості активів підприємства на підставі чинної системи оподаткування з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

Корпоративні фінанси
ІХ семестр, кредити, вид контролю: модуль І.І. Березяк.
     Мета дисципліни «Корпоративні фінанси» у формуванні у студентів системи знань про розвиток теорій фінансів корпорацій та їх практичне застосування