Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Спеціальності

Інститут права ім. І. Малиновського

081 Право

Код та найменування спеціальності

081 Право (освітньо-професійна програма)

Спеціалізація

Право

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр права спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні та керівні посади за фахом юриста. Сфера працевлаштування є досить широкою: правоохоронні органи, судові органи, фіскальні органи, органи юстиції, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування, адвокатура, нотаріат, юридичні науково-дослідні та навчальні заклади, юридичні служби державних і недержавних підприємств та організацій.

Форма навчання

 Денна умови вступу  

Термін навчання

1 рік 6 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Право» («Правознавство»), а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

90 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 67 кредитів;

вибіркові дисципліни – 23 кредити;

виробнича практика – 6 кредитів;

кваліфікаційна робота – 5 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Філософія права; Юридична психологія; Актуальні проблеми теорії права та держави; Актуальні проблеми кримінального права та процесу; Актуальні проблеми цивільного права; Актуальні проблеми господарського права та процесу; Актуальні проблеми адміністративного судочинства; Актуальні проблеми земельного права; Теорія доказів; Європейська конвенція з прав людини: практика застосування, український контекст; Юридична експертологія; Прокуратура України; Право інтелектуальної власності; Право соціального забезпечення.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Методика складання юридичних документів; Методика розслідування злочинів проти особи; Наукова англійська мова для юристівДоговірне правоПроблеми профілактики злочинів; Проблеми теорії та практики конституціоналізмуСтрахове право; Судове почеркознавство; Актуальні питання муніципального права; Юридична англійська термінологія.

Виробнича практика

Кваліфікаційна робота

Факультет політико-інформаційного менеджменту

052 Політологія

Код та найменування спеціальності

052 Політологія

Спеціалізація

Політологія (спільна магістерська програма «Східні студії» з Варшавським Університетом)

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр політології за рівнем своєї кваліфікації спроможний виконувати професійні завдання в науковій, аналітичній, управлінській, консультативній, та експертній галузях. Зокрема, працювати політичним консультантом, політичним аналітиком, політологом у наукових установах, центрах, дослідницьких групах, спеціалістом із гуманітарних, соціально-політичних питань в органах державної влади (ОДА, РДА), органах місцевого самоврядування (селещні, міські, районні ради/територіальні громади), експертом у політичних партіях, громадських організаціях, асоціаціях, фондах гуманітарного та соціально-політичного напрямку, у редакціях ЗМІ, викладачем соціально-гуманітарних дисциплін у ВНЗ III-IV рівнів акредитації.

Магістр політології може продовжити навчання в аспірантурі у вітчизняних ВНЗ, або вступити на програму докторських студій (Рh.D) до вітчизняних чи західних університетів.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра політології, а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120  кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 90 кредитів;

вибіркові дисципліни – 30 кредитів;

переддипломна практика – 6 кредитів;

наукова апробація – 3 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Актуальні проблеми економік перехідного періоду, Політична історія України XX-XXI ст., Методика науково-дослідної роботи, Педагогіка та психологія вищої школи, Політичні партії та електоральна політика в посткомуністичних країнах, Політологічний практикум, Польська мова, Політичні системи країн Центрально-Східної Європи, Конституційне право країн Центрально-Східної Європи, Посткомуністичні трансформації, Сучасна політична теорія, Аналіз державної політики, Вступ до політичної аналітики, Політична психологія, Національні та релігійні процеси в Східній Європі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Англійська мова (за професійним спрямуванням), Історія Центрально-Східної Європи XX ст., Політичний менеджмент, Методологія країнознавчих досліджень, Політична географія, Політичні технології у зв’язках з громадськістюІноземна мова (за професійним спрямуванням).

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

029 Інформаційна, бібіліотечна та архівна справа

Код та найменування спеціальності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Спеціалізація

Документознавство та інформаційна діяльність

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр інформаційної, бібліотечної та архівної справи спроможний:

 • обіймати посади документознавця, аналітика інформаційних ресурсів, референта-помічника керівника організації, менеджера у сфері надання інформації, менеджера із комунікаційних технологій, менеджера з реклами та маркетингу, PR-менеджера, прес-секретаря, архівіста;
 • організовувати бібліотечне обслуговування на основі традиційних та інноваційних бібліотечно-інформаційних технологій відповідно до нових вимог сучасного суспільства; проводити аналіз та надавати оцінку прийнятим нормативно-правовим актам у сфері документаційного та інформаційно-аналітичного забезпечення управління; розробляти вторинні документи на основі текстів масової культури та ЗМІ; працювати з маркетинговою та статистичною інформацією;  налагоджувати ефективну роботу систем е-врядування з використанням ІТ-технологій та інноваційних інформаційних систем в контексті реалізації державної політики.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

 1 рік 10 міс

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра напряму підготовки «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 63 кредити;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Наукове спілкування англійською мовою; Міжнародна інформація та комунікації; Методологія НДР у сфері соціальних комунікацій; Технології web 2.0 у сфері зв'язків з громадськістю; Теорія та методологія соціальної інформатики; Психологія та педагогіка вищої школи; Сталий розвиток суспільства; Інформаційна політика в умовах глобалізації; Управління суспільним розвитком в глобальному інформаційному просторіПрактикум: спічрайтинг та копірайтинг.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

HR-менеджмент; Управління людськими ресурсами; Політичні технології у сфері зв'язків з громадськістю; Теорія пропаганди та контрпропаганди; Інформаційні процеси та соціальна реальність; Соціальні технології у сфері зв'язків з громадськістю.

Науково-дослідна практика

Кваліфікаційна робота

053 Психологія

Код та найменування спеціальності

053 Психологія

Спеціалізація

Психологія

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр психології спроможний: забезпечувати організацію та приймати участь в управлінні науково-дослідницькою діяльністю; здійснювати розробку відповідних методичних процедур при проведенні психологічного дослідження; викладати психологічні дисципліни на відповідному методичному рівні; здійснювати наукову-методичну роботу; організовувати проведення психодіагностичного обстеження; планувати та організовувати роботу консультативної служби; розробляти методичне забезпечення проведення психологічної експертизи;  розробляти перспективні плани по наданню психологічної допомоги різним категоріям населення; займатись дослідженнями та розробками в галузі психології.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

 1 рік 10 міс

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра напряму підготовки «Психологія», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові навчальні дисципліни – 51 кредитів;

вибіркові дисципліни – 33 кредитів;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

педагогічна (асистентська) практика — 12 кредитів;

кваліфікаційна робота — 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Герменевтична філософія психології; Гендерні дослідження, Методи комп'ютерного аналізу даних у психології; Методика та організація наукових досліджень; Етнопсихологія; Психологія творчості; Психологія сексуальності; Психологія професійної “Я-концепції”; Теоретико-методологічні проблеми психології, Педагогіка і психологія вищої школи; Основи психолінгвістики та психосемантики; Нейропсихологія; Психологія релігії.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Психологія кризових станів; Польська мова, Основи гештальттерапії, Психологія мотивації, Психологія реклами, Основи наративної психотерапії, Психосоматика.

Науково-дослідна практика

Педагогічна (асистентська) практика

Кваліфікаційна робота

Факультет романо-германських мов

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська

Код та найменування спеціальності

035 Філологія.

Спеціалізації

035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Додаткові спеціалізації за вибором:

Мовний менеджмент бізнесу та туризму

Освітній менеджмент

Менеджмент перекладацьких процесів

Мовні технології

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

До завдань професійної діяльності випускника відносять:

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ: проведення навчальних занять та позакласної роботи з мови та літератури в закладах загальної, середньої та вищої спеціальної освіти; підготовка навчально-методичних матеріалів для проведення занять та позакласних заходів на основі існуючих методик; поширення та популяризація філологічних знань та виховна робота з учнями та студентами.

ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ: збір і обробка (у тому числі організація, переробка, зберігання, трансформація та узагальнення) мовних та літературних фактів, використовуючи традиційні методи та сучасні інформаційні технології; створення на основі стандартних методик та діючих нормативів різних типів текстів (усний виступ, огляд, анотація, реферат, доповідь, доповідна записка, звіт та інші документи; офіційно- діловий, публіцистичний, рекламний текст і т.п.); робота з документами в закладі чи на підприємстві; доопрацювання та опрацювання (коректура, редагування, коментування, систематизація, узагальнення, реферування) різноманітних типів текстів; підготовка оглядів; участь в укладанні словників та енциклопедій, випуску періодичних видань, роботі з архівними матеріалами і т.п.; переклад різноманітних типів текстів (в основному наукових та публіцистичних, а також документів) з іноземних мов та на іноземні мови; анотування і реферування документів, наукових праць та художніх творів іноземною мовою; здійснення усної та письмової комунікації, як міжособистісної, так і масової, в тому числі міжкультурної (спілкування мовних особистостей, які належать різноманітним лінгвокультурним спільнотам) та міжнаціональної.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: аналіз та інтерпретація на основі існуючих наукових концепцій окремих мовних, літературних і комунікативних явищ та процесів, художніх творів й інших типів текстів з формулюванням аргументованих висновків та умовиводів; збір наукової інформації, підготовка оглядів, анотацій, написання рефератів; наукові дослідження в окремих галузях філології та інших гуманітарних наук з застосуванням отриманих теоретичних та практичних знань; участь в наукових дискусіях та процедурах захисту наукових робіт різного рівня; виступ з доповідями та повідомленнями за темою дослідження; усне, письмове і віртуальне (розміщення в інформаційних сітках) представлення матеріалів власних досліджень.

ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ: розробка проектів, пов'язаних з підтримкою мовної культури населення; розробка філологічних проектів для рекламних та PR-кампаній; розробка проектів зі створення експозиції для літературних і літературно-художніх музеїв; розробка проектів, пов'язаних з креативною діяльністю учнів в межах гуртків дитячої творчості, створення сценаріїв літературних ігор, літературно- драматичних та поетичних фестивалів.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ: підготовка необхідних для вищезгаданих форм діяльності засобів та матеріалів; організація самостійного трудового процесу; участь в організації і проведенні різноманітних типів семінарів, конференцій, ділових та офіційних зустрічей, консультацій, переговорів, у підготовці матеріалів до публікації і т.п.

Форма навчання

Денна. заочна  умови вступу  

Термін навчання

1 рік 6 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра англійської філології, а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

90 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 51 кредит;

вибіркові дисципліни – 18 кредитів;

асистентська практика – 9 кредитів;

виробнича практика – 6 кредитів;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Методика викладання дисциплін за фахом, Методологія і організація лінгвістичних досліджень, Лінгвоісторіографія, Міжкультурна комунікація, Основи культури іншомовного мовлення, Англійська мова для академічних цілей, Друга іноземна мова (німецька/французька), Сучасна інтерпретація текстів літератури англомовних країн, Теоретичні та практичні проблеми сучасного перекладознавства, Спецкурс з лінгвістики, Третя іноземна мова (німецька / французька / іспанська / польська).

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Мовний менеджмент бізнесу та туризму:Спецкурс з англійської мови, Спецкурс з другої іноземної мови (німецька / французька), Спецкурс з третьої іноземної мови (німецька / французька / іспанська / польська), Бізнес-комунікація, Діловодство в готельній індустрії, Сучасні інформаційні технології.

Освітній менеджмент:Спецкурс з англійської мови, Спецкурс з другої іноземної мови (німецька / французька), Спецкурс з третьої іноземної мови (німецька / французька / іспанська / польська), Основи професійної комунікації, Сучасні методики викладання іноземних мов, Комп’ютерні інформаційні технології в освіті.

Менеджмент перекладацьких процесів:Спецкурс з англійської мови, Спецкурс з другої іноземної мови (німецька / французька), Спецкурс з третьої іноземної мови (німецька / французька / іспанська / польська), Нормативне редагування перекладу, Комп’ютерні системи автоматизованого перекладу (САТ інструментарій), Управління перекладацькими проектами та термінологічний менеджмент.

Технології мовного впливу:Спецкурс з англійської мови, Спецкурс з другої іноземної мови (німецька / французька), Спецкурс з третьої іноземної мови (німецька / французька / іспанська / польська)/a>, Основи прикладної лінгвістики, Психолінгвістика, Теорії мовного впливу.

Асистентська практика

 Виробнича практика

 Кваліфікаційна робота

Факультет міжнародних відносин

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Код та найменування спеціальності

055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація

Міжнародні відносини

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр за спеціальністю «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» спроможний виконувати професійні обов’язки, обіймати посади аташе, дипломатичного агента, дипломатичного кур’єра, працівника консульських установ, експерта, консультанта чи референта установ і організацій, які здійснюють міжнародну діяльність, політичного оглядача, аналітика-міжнародника, викладача чи наукового співробітника в освітніх і науково-дослідних закладах.

 

Фахівець спроможний: виконувати аналітичні, консультативні та експертні функції у сфері міжнародних відносин, знаходити й обробляти спеціальну інформацію політичного, економічного, культурно-духовного та міжнародно-правового характеру, забезпечувати міжнародні контакти, здійснювати усні і письмові переклади, займатись науково-педагогічною та науково-дослідною діяльністю.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Міжнародні відносини», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 87 кредитів;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

науково-дослідна практика — 9 кредитів;

науково-виробнича практика — 6 кредитів;

педагогічна практика — 6 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

методика викладання у вищій школі, теоретичний семінар (методологія досліджень міжнародних відносин), міжнародні системи та глобальний розвиток, актуальні проблеми зовнішньої політики і міжнародних відносин, міжнародна та європейська безпека, практикум перекладу, національна безпека України, аналіз та прогнозування зовнішньої політики, актуальні проблеми міжнародних відносин на Близькому Сході, політико-правові системи країн світу.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

закордонне українство, зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини, тероризм і антитероризм у сучасній системі міжнародних відносин.

Науково-дослідна практика

Науково-виробнича практика

Педагогічна практика

Кваліфікаційна робота

Код та найменування спеціальності

 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізація

 Країнознавство

Рівень вищої освіти

 Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр із міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студії спроможний виконувати професійні обов'язки, обіймаючи первинні посади аташе; дипломатичний агент; дипломатичний кур’єр; експерт із суспільно-політичних питань країн/регіонів; консультант із суспільно-політичних питань країн/регіонів; консультант із суспільно-політичних питань (в партіях та інших громадських організаціях); політичний оглядач; міжнародник-аналітик; науковий співробітник (політологія); перекладач; гід-перекладач; викладач вищого навчального закладу; організатор подорожей (екскурсій); фахівець з туристичного обслуговування; гід, екскурсовод; туризмознавець; консультант з подорожей; інспектор з туризму; експерт, референт чи консультант рекламних агентств.

 

Обов’язки фахівця полягають передусім у пошуку і обробці спеціальної інформації політичного, економічного, культурно-духовного та міжнародно-правового характеру, у складанні документів та забезпеченні листування, виконанні аналітичних, консультативних, експертних функцій щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів та забезпеченні тим самим міжнародних контактів і переговорів у сфері зовнішніх зносин держави та недержавних структур, розвитку туристичного бізнесу, здійсненні усного і письмового перекладу тощо.

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

 1 рік 10 міс. 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули рівень бакалавра із міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій, а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 51 кредит;

вибіркові дисципліни – 33 кредитів;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

науково-виробнича практика – 6 кредитів;

педагогічна (асистентська) практика – 6 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

методика викладання у вищій школі, культурні та духовно-релігійні традиції країн світу, актуальні проблеми зовнішньої політики України, теоретичний семінар (методика країнознавчих досліджень), актуальні проблеми зовнішньої політики країн Європи, проблеми національної і регіональної безпеки, аналіз і прогнозування зовнішньої політики, практикум перекладу, європейська політика України, туристичне країнознавство країн Америки: США та Канада, актуальні проблеми зовнішньої політики країн Азії, актуальні проблеми внутрішньополітичного розвитку країн Східної Азії.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

етика, естетика та риторика у міжнародних відносинах, геополітичні виклики Євразії та національні інтереси України, актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції, теоретичний семінар (актуальні проблеми країнознавчих досліджень), етнополітичні та конфесійні процеси в країнах ЦСЄ в кін. ХХ – поч. ХХІ ст..

Науково-дослідна практика;

Науково-виробнича практика

Педагогічна (асистентська) практика

 Кваліфікаційна робота

 Кваліфікаційний екзамен

032 Історія та археологія

Код та найменування спеціальності

032 Історія та археологія

Спеціалізації

Історія України

Історія міжнародних відносин

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

На підставі набутої фундаментальної та спеціальної підготовки випускник з вищою освітою зі ступенем "магістр історії" може виконувати такі види робіт:

- наукову роботу на рівні молодшого наукового співробітника у наукових установах та асистента (викладача) у вищих навчальних закладах, працівника наукових бібліотек, редактора та журналіста спеціалізованих газет та журналів та електронних засобів масової інформації, консультанта громадських організацій;

-практичну та наукову роботу в музеях, архівних установах, екскурсійних бюро, туристичних фірмах, краєзнавчих організаціях, бібліотеках, археологічних та етнографічних експедиціях, археографічних організаціях та установах. 

- практичну роботу в органах влади та управління, державній адміністрації, органах та установах зовнішньої політики та дипломатії.

Форма навчання

Денна, заочна

Термін навчання

1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Історія», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 51 кредит;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

педагогічна практика - 12 кредитів;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

актуальні питання історії України ХХ ст.; теорія та методологія історії (теоретичний семінар); воєнно-політична історія України; методика викладання у вищій школіукраїнська історія в історичній науці УРСР сер. 1950-х-сер.1980-х рр.

 

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

українське суспільство ранньомодерної доби; історична пам’ять і формування політичної нації в Україні; українська закордонна історіографія; міжконфесійні відносини на західноукраїнських землях у 1920-1940-х рокахпроблеми і тенденції міжнародних відносин після 1945 р.

 

Педагогічна практика

Науково-дослідна практики

Кваліфікаційна робота

Економічний факультет

051 Економіка

Код та найменування спеціальності

051 Економіка

Освітньо-професійна програма

Економічна кібернетика

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр з економічної кібернетики спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні та керівні посади ІТ-фахівців та економістів-аналітиків на підприємствах, в організаціях та фінансових установах; виконувати обов’язки наукових співробітників, викладачів у науково-дослідних та освітніх закладах.

Фахівець спроможний: розробляти та реалізувати управлінські рішення щодо організації аналітичної діяльності підприємств та організацій з використанням економіко-математичних методів аналізу, прогнозування та моделювання, комп’ютерної техніки й інформаційних технологій; створювати програмне забезпечення; розробляти та супроводжувати Web-сайти; створювати бази даних та здійснювати їх оброблення; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює; займатись дослідженнями та розробками в галузі економічних наук.

Форма навчання

Денна умови вступу  

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Економіка», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

 • обов’язкові начальні дисципліни – 66 кредитів;
 • цикл загальної підготовки – 9 кредитів;
 • цикл професійної підготовки – 36 кредитів;
 • переддипломна практика – 15 кредитів;
 • кваліфікаційна робота – 6 кредитів;
 • вибіркові дисципліни – 24 кредити.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

математичні методи та моделі ринкової економіки, корпоративні інформаційні системи, інформаційний менеджмент, фінансовий менеджмент, моделювання бізнес-процесів, глобальна економіка, електронна комерція, інноваційний розвиток підприємства, інтелектуальна власність, хмарні технології, , оподаткування суб'єктів підприємництва, методологія наукових досліджень в інформаційній економіці.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

ризик-менеджмент, стохастичні процеси та моделі в економіці, моделювання бізнес-процесів, адаптивні моделі в економіці, економічна психологія, інформаційні системи в бізнесі.

Переддипломна практика.

Кваліфікаційна робота

071 Облік і оподаткування

Код та найменування спеціальності

071 Облік і оподаткування

Освітньо-професійна програма

«Облік і оподаткування»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр  обліку і оподаткування спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні та керівні посади фінансових менеджерів, бухгалтерів та аудиторів на підприємствах, в організаціях та фінансових установах; виконувати обов’язки наукових співробітників, викладачів у науково-дослідних та освітніх закладах.

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації облікової, аналітичної та контрольної діяльності; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює; займатись дослідженнями та розробками в галузі економічних наук.

Форма навчання

Денна умови вступу  

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Облік і оподаткування», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

90 кредитів, з них:

 • обов’язкові начальні дисципліни – 34 кредити;
 • вибіркові дисципліни – 26 кредитів;
 • переддипломна практика – 12 кредитів;
 • кваліфікаційна робота – 18 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

глобальна економіка; соціальна відповідальність; інноваційний розвиток підприємства, інтелектуальна власність; бухгалтерський облік в управлінні підприємством; фінансовий аналіз; організація і методика аудиту; організація бухгалтерського обліку.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

стратегічне управління; організація бухгалтерського обліку малого бізнесу; податкова політика; оподаткування суб’єктів підприємництва; податковий контроль; бюджетний менеджмент; фінансовий менеджмент; страховий менеджмент; місцеві фінанси.

Переддипломна практика

Кваліфікаційна робота

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Код та найменування спеціальності

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Освітньо-професійна програма

«Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр фінансів, банківської справи та страхування спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні та керівні посади фінансових менеджерів та економістів-аналітиків на підприємствах, у страхових компаніях, у комерційних банках та інших фінансових установах; виконувати обов’язки наукових співробітників, викладачів у науково-дослідних та освітніх закладах.

Фахівець спроможний: самостійно виконувати переважно стереотипні (за усталеними алгоритмами) та частково діагностичні завдання з організації фінансово-аналітичної та контрольної діяльності; здійснювати економічні розрахунки та аналізувати їх результати; збирати, систематизувати, нагромаджувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де він працює; займатись дослідженнями та розробками в галузі економічних наук.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

1 рік 4 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Наявність освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра або спеціаліста напряму підготовки Фінанси, банківська справа та страхування « або бакалавра здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

Обсяг освітньо-професійної програми (ОПП) становить 90 кредитів ЄКТС з них:

обов’язкові компоненти ОПП - 73,3%, у тому числі:

загальна підготовка 10,0%;

професійна підготовка 40,0%;

переддипломна практика 16,7%;

кваліфікаційна робота 6,6%;

вибіркові компоненти ОПП 26,7%.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

глобальна економіка; інноваційний розвиток підприємства; інтелектуальна власність; податковий менеджмент; фінансовий менеджмент; ринок фінансових послуг; організація бухгалтерського обліку малого бізнесу; місцеві фінанси; іноземна мова професійної комунікації; стратегічне управління; бюджетний менеджмент.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Спеціалізація 1: "Фінанси, глобальний бізнес та управління"

міжнародні розрахунки та валютні операції; корпоративні фінанси; фінансовий аналіз; оподаткування суб'єктів підприємництва; менеджмент персоналу.

Спеціалізація 2: "Управління фінансами в умовах глобалізації"

міжнародний менеджмент; фінанси зарубіжних корпорацій; фінансовий аналіз; податкові системи зарубіжних країн; управління персоналом.

Переддипломна практика 

Кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

Кваліфікаційна робота

Гуманітарний факультет

061 Журналістика

Код та найменування спеціальності

061 Журналістика

Спеціалізація

061 «Журналістика». Спеціалізація «Управління, організація і

виробничо-технічна робота в ЗМК; наукова та викладацька діяльність

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр журналістики – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та продукування нових знань для вирішення проблемних професійних завдань в інформаційній, аналітичній та науково-дослідній діяльності.

Магістр журналістики може займати первинні посади: тележурналіст, радіожурналіст, літературний редактор,редактор телепрограм, редактор студій, редактор-перекладач, кореспондент, працівник відділу реклами;зв'язків з громадськістю, прес-секретар, міжнародний оглядач, редактор, викладач вищої школи.

Фахівець спроможний: володіти прийомами педагогічної роботи, методикою викладання у вищій школі, бути готовим до кооперації з колегами, бути знайомий з методами управління, уміти організовувати роботу виконавців, знаходити і застосовувати управлінські рішення в умовах суперечливих ситуацій.

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

 1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Журналістика», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 51 кредит;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

асистентська практика — 12 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

соціокомунікаційне наукове спілкування англійською мовою, соціологія громадської думки, медіалінгвістика, методологія досліджень соціальних комунікацій, теорія та історія соціальних комунікацій, прикладні соціально-комунікаційні технології, методика викладання: методика викладання журналістики у вищій школі, методика викладання: методика та організація наукових дослідженьнаукова й освітня журналістика в Україні.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

інформаційна політика Українисоціальні мережі, блогінгмедіакультура, актуальні проблеми сучасної журналістики.

Науково-дослідна практика

 Асистентська практика

 Кваліфікаційний екзамен з теорії,історії та методології соціальних комунікацій

Кваліфікаційна робота

034 Культурологія

 

Код та найменування спеціальності

034 Культурологія

Спеціалізація

Кіберкультура

Теорія культури

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Магістр культурології спроможний виконувати професійні роботи, обіймати первинні та керівні посади у закладах культури, працювати методистом у культурно-освітніх закладах, науково- дослідних центрах та установах; учителем культурологічних дисциплін в різних закладах освіти; керівником підрозділів у сфері культури та відпочинку, співробітником центрів прогнозування культурних процесів на Україні та світі;викладачем теорії та історії культури у ВНЗ; співробітником науково-дослідних установ; керівником підрозділів у сфері культури та відпочинку; працівником ЗМІ.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

 1 рік 4 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавраабо спеціаліста напряму підготовки «Культурологія», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

90 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 45 кредитів;

вибіркові дисципліни – 24 кредити;

кваліфікаційна робота – 6 кредитів;

науково – дослідна практика - 9 кредитів;

педагогічна практика (у ВНЗ) — 6 кредитів;

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Міжкультурна комунікація, Культурна антропологія, Конфлікт в культурогічному вимірі, Сучасні теорії культури, Університетські студії, Європейські студії, Всуп до феноменології, Струтуралізм, Германевтика, Соціологія культури, Постмодерна ситуація в культурі, Педагогіка вищої школи.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Європа як культурний феномен, Філософія в пошуках себе, Філософія літератури, Сучасна культура Заходу, Соціокультурологія, Відеогра: критична теорія культурного геймплею сучасності, Нові медіа.

 Педагогічна практика (у ЗВО), науково-дослідна практика.

Кваліфікаційна робота, кваліфікаційний екзамен зі спеціальності

031 Релігієзнавство

Код та найменування спеціальності

031 Релігієзнавство

Спеціалізація

Релігія і медіа

Екуменічні студії

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Робота в галузі професійної організаційно-управлінської діяльності у сфері, пов’язаній із функціонуванням державних релігійних та суспільно-громадських інституцій. Магістр може у встановленому порядку працювати вчителем в середніх навчальних закладах та викладачем у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації, експертом у сфері проведення державної релігієзнавчої експертизи, методистом кабінетів філософії та релігієзнавства, співробітником міських, районних та обласних органів влади, прес-секретарем органів законодавчої і виконавчої влади, аналітиком та журналістом-видавцем у релігійно-інформаційній сфері, співробітником науково-дослідних, музейних і бібліотечних центрів, виконувати обов’язки наукових співробітників.

Форма навчання

 Денна  умови вступу  

Термін навчання

1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста напряму підготовки «Релігієзнавство», а також особи, що мають ступінь бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

90 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 45 кредитів;

вибіркові дисципліни – 24 кредити;

педагогічна практика – 15 кредитів;

кваліфікаційна робота – 16 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

Науково-дослідна робота:методологія, англійська мова (мова професійного спрямування), педагогіка і психологія вищої школи, актуальні проблеми сучасного релігієзнавства і богослов’я, сучасна релігійна ситуація: світ та Україна, експертиза творів сакрального мистецтва, сучасна релігійна філософія, релігійна символіка, релігійна та суспільна комунікація, вселенське православ’япрактикум з релігійно-соціологічних досліджень.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

Релігійний туризм: менеджмент та маркетинг, Організація і керівництво релігійною справою, Етнорелігійна конфліктологія, Буддологія

Науково-дослідна практика

Педагогічна практика

Кваліфікаційна робота

035 Філологія. Українська мова та література

Код та найменування спеціальності

035. Філологія

Спеціалізація

035.01 Філологія. Українська мова і література

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський)

Професійні компетенції та навички фахівця

Професійні права:

магістр філології може бути вчителем української мови і літератури в загальноосвітніх навчальних закладах, викладачем фахових дисциплін у вищих навчальних закладах І–IV рівнів акредитації, працювати в наукових, інформаційних, видавничих, мистецьких, архівних та інших установах різного рівня.

Магістр філології має право продовжити навчання в аспірантурі.

Знання і розуміння:

- обізнаність у сфері редакційно-видавничої справи;

- обізнаність із закономірностями психічного розвитку, пізнавальної діяльності людини, психологічними основами навчання і виховання;

- знання етико-правових норм, які регулюють відносини в суспільстві, ставлення людини до довкілля;

- обізнаність із основними світоглядними теоріями та концепціями в галузі гуманітарних, соціально-економічних наук;

- обізнаність із можливостями й методами застосування інформаційно-комп’ютерних технологій у професійній діяльності.

Застосування знань і розуміння:

- компетентність у галузі сучасної філологічної науки;

- володіння культурою усного і писемного мовлення;

- володіння методикою викладання української мови і літератури в навчальних закладах І–ІV рівнів акредитації;

- володіння навичками написання оглядів, рецензій, критичних статей філологічного характеру;

- володіння однією з іноземних мов;

- володіння навичками навчально-методичної роботи.

Формування суджень:

- уміння проводити самостійну науково-дослідницьку роботу, пов’язану з українською філологією;

- уміння самостійно створювати і використовувати різні методики, проводити експерименти в галузі лінгвістики, літературознавства та педагогіки;

- уміння аналізувати суспільні проблеми і процеси, використовуючи наукові методи в різних видах професійної та соціальної діяльності;

- прагнення до вдосконалення власної професійної компетентності.

Форма навчання

 Денна, заочна  умови вступу  

Термін навчання

1 рік 10 міс.

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання

Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра або спеціаліста напряму підготовки  035.01 «Філологія. Українська мова і література», а також за іншою спеціальністю за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань, передбачених Правилами прийому до Національного університету «Острозька академія».

Загальний обсяг та структура освітньої програми

120 кредитів, з них:

обов’язкові начальні дисципліни – 51 кредит;

вибіркові дисципліни – 33 кредити;

науково-дослідна практика – 9 кредитів;

педагогічна практика у ВНЗ – 12 кредитів;

кваліфікаційна робота – 15 кредитів.

Перелік та зміст обов’язкових навчальних дисциплін:

історія української літератури: література нон-фікшн: проблеми сучасної наукової рецепції, історія української літератури:письменницький епістолярій, сучасні мовознавчі студії: лінгвістична семантика в науково-дослідній парадигмі, дослідницький підхід до вивчення українського правопису, теорія літератури, теорія літератури: літературна критика,  теорія літератури: основи компаративістики, сучасна українська літературна мова, сучасна українська література, загальне мовознавство, історія української мови, методика викладання української мови у вищій школі, методика викладання української літератури у вищій школі.

Перелік та зміст вибіркових навчальних дисциплін:

теорія літератури: література висока, елітарна, кітч, теорія літератури: лірична й епічна поезія, сучасні мовознавчі студії: українська індивідуально-авторська неологія і неографія, сучасні мовознавчі студії: корпусна лінгвістика, мовно-літературне редагування, сучасні мовознавчі студії: основи комунікативної лінгвістики, теорія літератури: інтермедіальні студії в сучасному літературознавстві, теорія літератури: історія українського літературознавства, сучасні мовознавчі студії: ділове (наукове) спілкування, сучасні мовознавчі студії: напрями, проблеми, теорія літератури: методологія дослідження міфопоетичного дискурсу в українській літературі.

Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах

Кваліфікаційна робота