Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Документи для вступу та строки прийому

Документи для вступу:
 • документ, що посвідчує особу та громадянство;
 • документ про здобутий освітній ступінь або освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього. Особи, які вступають на навчання за ступенем магістра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та/або ступеня магістра, подають дипломи (і додатки до них) про базову і про повну вищу освіту;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Для конкурсного відбору зараховуються:
 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування для вступників спеціальності 081 "Право";
 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування для вступників всіх спеціальностей крім 081 "Право".

Вступ здійснюється на основі дипломів бакалавра, спеціаліста, магістра, в тому числі за іншою спеціальністю.

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями:

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови

з 12 травня до

18:00 05 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

3 01 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

з 05 серпня до 22 серпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі вступних іспитів (замість документа про здобутий освітній рівень може подаватись довідка про завершення навчання)

з 17 червня до 25 червня

Основна сесія єдиного вступного іспиту*

01 липня

Фахові вступні випробування, а також додаткові фахові вступні випробування для вступників, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо–кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), i вже складали єдиний вступний іспит

з 05 серпня до 26 серпня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 01 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18:00 6 вересня

Наказ про зарахування за державним замовленням

11 вересня

Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 15 вересня

Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

з 15 вересня до 30 листопада

* Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти. Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.
Відповідні вступні іспити з іноземної мови в НаУОА у випадках, визначених цими Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у НаУОА вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

  Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:
 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • екзаменаційний лист єдиного фахового вступного випробування;
 • матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра (за наявності).
  Для конкурсного відбору зараховуються:
 • результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови у формі тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська);
 • результати фахового вступного випробування.

Конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = П1 + П2 + П3, де:
П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до 200 балів (визначається шляхом переведення оцінки за 12–бальною шкалою в шкалу 100–200 відповідно до додатку 6 Правил прийому);
П3 – оцінка за інші показники конкурсного відбору (враховуючи середній бал документа про здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) на основі якого здійснюється вступ та бали науково-дослідної та фахової творчої роботи). Оцінка П3 визначається за шкалою від 0 до 20 балів сумарно за всі такі показники і обчислюється за формулою П3 = (СБ–60)×0,25+ДБ×0,5, де СБ – середній бал, ДБ – додаткові бали науково-дослідної та фахової творчої роботи (максимальна сумарна кількість додаткових балів не може перевищувати 20).

Реєстрація для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування вступників

з 06 травня по

18:00 05 червня

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

3 01 cерпня

Прийом заяв та документів для осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування

з 05 серпня до 22 серпня

Основна сесія єдиного вступного іспиту*

01 липня

Основна сесія єдиного фахового вступного випробування**

03 липня

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням

не пізніше 01 вересня

Виконання вимог Правил прийому для зарахування

до 18:00 06 вересня

Наказ про зарахування за державним замовленням

11 вересня

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше ніж 15 вересня

Зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб

нз 15 вересня до 30 листопада

* Додаткова сесія проводиться в строки, встановлені Українським центром оцінювання якості освіти. Спеціально організована сесія єдиного вступного іспиту проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, у терміни, встановлені Міністерством освіти і науки України.

** Відповідні вступні іспити з іноземної мови в НаУОА у випадках, визначених цими Умовами, проводяться за графіком основної сесії єдиного вступного іспиту за матеріалами (завданнями/зошитами), наданими Українським центром оцінювання якості освіти. Український центр оцінювання якості освіти надає матеріали для проведення у НаУОА вступних іспитів з іноземної мови не раніше дня, що передує дню іспиту, та не пізніше 11:30 дня проведення іспиту.

Реєстрація вступників для складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, порядок їх організації та проведення здійснюються відповідно до законодавства.

Конкурсний бал обчислюється за формулою:
КБ = П1 + П2 + П3,
де П1 – оцінка єдиного вступного іспиту з іноземної мови;
П2 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест з права;
П3 – оцінка єдиного фахового вступного випробування за тест із загальних навчальних правничих компетентностей.

з/п

Вид науково-дослідної та фахової творчої роботи

Додаткові бали

1.

Призери

 

1.1

міжнародних олімпіад

 

 

– І місце

10

 

– II місце

8

 

– III місце

6

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

3

1.2.

всеукраїнських олімпіад

 

 

– І місце

5

 

– II місце

4

 

– III місце

3

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.3.

університетських олімпіад

 

 

– І місце

1

 

– II місце

0,75

 

– III місце

0,50

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,25

1.4.

міжнародних конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

5

 

– II місце

4

 

– III місце

3

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

2

1.5

всеукраїнських конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

4

 

– II місце

3

 

– III місце

2

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

1

1.6.

університетських конкурсів наукових та фахових творчих робіт

 

 

– І місце

1,5

 

– II місце

1,25

 

– III місце

1

 

– нагородження заохочувальними дипломами (грамотами)

0,5

2.

Доповідь на наукових конференціях (конференціях, семінарах, конгресах, симпозіумах)

 

 

– міжнародній

1,5

 

– всеукраїнській

1

 

– регіональній

0,5

 

– університетській

0,25

3.

Публікації

 

 

– стаття у закордонному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

6/2

 

– стаття у вітчизняному науковому виданні, одноосібні/у співавторстві

3/1,5

 

– тези доповіді, одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

1.     стаття у Науковому блозі НаУОА одноосібні/у співавторстві

1,5/0,5

 

2.     публікації в інших виданнях одноосібні/у співавторстві

1/0,5

 

3.     додаткові бали для публікацій на іноземній мові одноосібні/ у співавторстві

6/3

 

Підставою для нарахування балів є: грамота, диплом, сертифікат, програма, підтвердження (для публікацій у Науковому блозі НаУОА), копія друкованого видання. На копіях наукових праць мають бути зазначені точні і повні вихідні дані відповідних видань. Матеріали науково-дослідної та фахової творчої роботи вступники подають в окремій теці до приймальної комісії під час подання заяви. Олімпіади, конкурси наукових робіт, наукові статті та виступи на конференціях вважаються фаховими лише за відповідності їх спеціальності (освітньо-професійній програмі). Зараховуються публікації, опубліковані не пізніше як за місяць до початку прийому документів.

Особливі умови
Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів у НаУОА (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» галузі знань 02 «Культура i мистецтво», спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (031 «Релігієзнавство», 032 «Історія та археологія», 034 «Культурологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки» (051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія»), 06 «Журналістика» (061 «Журналістика»), 07 «Управління та адміністрування» (071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»), 29 «Міжнародні відносини» (291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії») (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

 • особи, які не можуть взяти участь в єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;
 • особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900,зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;
 • вступники, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 квітня 2020 року.