Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Правила прийому 2018

Правила прийому на навчання до Національного університету «Острозька академія» в 2018 році.

Додаток 1. Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за І (бакалаврським) рівнем освіти

Додаток 2. Перелік освітніх програм та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання за ІІ (магістерським) рівнем освіти.

Додаток 3. Перелік освітніх програм та вступних випробувань для прийому на навчання вступників, для здобуття ступеня вищої освіти за іншою спеціальністю, для осіб які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальнийплан, осіб які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів, творчого заліку для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100 200.

Додаток 6. Таблиця переведення оцінки фахового вступного випробування за 12-бальною шкалою в шкалу 100 200 для спеціальностей 034 Культурологія, 031 Релігієзнавство, 032 Історія та археологія, 053 Психологія, 052 Політологія, 291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, 061 Журналістика, 051 Економіка.

Додаток 7. Перелік конкурсних предметів для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для окремих спеціальностей для не бюджетних конкурсних пропозицій (заочна форма навчання) і в заяв і вступника зазначено: «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Додаток 8. Положення про приймальну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 9. Положення про апеляційну комісію Національного університету «Острозька академія»

Додаток 10. Матеріали для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2018 році.

Додаток 11. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році.

Додаток 12. Перелік наказів Міністерства освіти і науки України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремихспеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення.

Додаток 13. Правила прийому до аспірантури Національного університету «Острозька академія» у 2018 році

Додаток 14. Правила прийому до докторантури для здобуття ступеня доктора наук у Національному університеті «Острозька академія» в 2018 році.