Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Освіта

Мета НаУОА – надання якісних освітніх послуг, які дозволяють студентам здобути знання та вміння, затребувані на сучасному ринку праці. Усю інформацію, яка стосується освітнього процесу в НаУОА, ви зможете знайти в цьому розділі.

Програми вступних випробувань

 • Бакалавр

  Програми вступних випробувань для вступників, які мають право проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) або у формі співбесіди. Це право вступника, передбачене для окремих категорій відповідно до законодавства (розділ VІІІ Правил прийому НаУОА).

  Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

  Математика

  Українська мова і література

  Біологія

  Історія України

  Географія

 • На основі молодшого спеціаліста

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється прийом осіб на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) та на перший курс (з скороченим терміном навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (додаток 3) на денну та заочну (дистанційну) форми здобуття освіти.

  Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань та наявності сертифікату ЗНО.

  Особа може вступити на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю без складання додаткових фахових вступних випробувань та з урахуванням середнього бала додатка до диплома молодшого спеціаліста. Відповідно до рішення Приймальної комісії НаУОА (протокол № 8 від 4 травня 2020 року) Національний університет «Острозька академія» проводити додаткові фахові вступні випробування під час Вступної кампанії 2020 не буде.

  Фінансування здобуття освіти здійснюється за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, за винятком вступників пільгових категорії, які мають можливість переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за умови зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

  Перелік фахових вступних випробувань та ЗНО у розрізі спеціальностей та освітньо-професійних програм.

  Спеціальність

  Освітньо-професійна програма

  Фахове вступне випробування

  ЗНО

  Навчально-науковий інститут права ім. І. Малиновського

  081 Право

  Право

  Основи права

  Українська мова та література

  Факультет політико-інформаційного менеджменту

  013 Початкова освіта

  Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови

  Англійська мова

  Українська мова та література

  029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

  Історія України

  Українська мова та література

  052 Політологія

  Політологія

  Історія України

  Українська мова та література

  053 Психологія

  Психологія

  Біологія

  Українська мова та література

  229 Громадське здоров’я

  Громадське здоров’я

  Біологія

  Українська мова та література

  256 Національна безпека

  (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

  Національна безпека

  (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)

  Історія України

  Українська мова та література

  Факультет романо-германських мов

  035 Філологія

  035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

  Англійська мова

  Українська мова та література

  Економічний факультет

  051 Економіка

  Економічна кібернетика

  Основи економіки

  Українська мова та  література,

  Математика або

  Історія України

  071 Облік і оподаткування

  Облік і оподаткування

  Основи економіки

  Українська мова та  література,

  Математика або

  Історія України

  072 Фінанси, банківська справа та страхування

  Фінанси, банківська справа та страхування

  Основи економіки

  Українська мова та  література,

  Математика або

  Історія України

  122 Комп’ютерні науки

  Комп’ютерні науки

  Основи економіки

  Українська мова та  література

  Гуманітарний факультет

  033 Філософія

  Філософія

  Історія України

  Українська мова та література

  Практична філософія. Консалтинг та коучинг

  Історія України

  Українська мова та література

  034 Культурологія

  Культурологія

  Історія України

  Українська мова та література

  035 Філологія

  035.01 Українська мова та література

  Українська мова та література

  Історія України

  Українська мова та література

  061 Журналістика

  Журналістика

  Історія України

  Українська мова та література

  Факультет міжнародних відносин

  032 Історія та археологія

  Історія та археологія

  Історія України

  Українська мова та література

  291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

  Країнознавство

  Англійська мова

  Українська мова та література

   
 • Для вступників, які здобули вищу освіту та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра

  Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при прийомі на навчання з метою здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому для здобуття вищої освіти у Національному університеті «Острозька академія» в 2020 році (зі змінами та доповненнями) вступне випробування проводиться за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки та системи Moodle відповідно до Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті «Острозька академія».

  Для спеціальності 081 «Право» проводиться вступне випробування з дисципліни «Основи права» / «Історія України».

  Для спеціальностей 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 052 «Політологія», 081 «Право», 256 «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)» проводиться вступне випробування з дисципліни «Історія України».

  Для спеціальностей 013 «Початкова освіта» (ОПП «Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови»), 035 «Філологія»/035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (ОПП «Країнознавство», ОПП «Міжнародні відносини») проводиться вступне випробування з дисципліни «Англійська мова».

  Для спеціальностей 035 «Філологія» 035.01 «Українська мова та література», 061 «Журналістика» проводиться вступне випробування з дисципліни «Українська мова та література».

  Для спеціальностей 053 «Психологія», 229 «Громадське здоров`я» проводиться вступне випробування з дисципліни «Біологія».

  Для спеціальностей 051 «Економіка» (Економічна кібернетика), 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 122 «Комп'ютерні науки» проводиться вступне випробування з дисциплін «Математика»/«Основи економіки»