Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Програми вступних випробувань

 • Бакалавр

  Програми вступних випробувань для вступників, які мають право проходити вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) або у формі співбесіди. Це право вступника, передбачене для окремих категорій відповідно до законодавства (розділ VІІІ Правил прийому НаУОА).

  Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська)

  Математика

  Українська мова і література

  Біологія

  Історія України

  Географія

 • На основі молодшого спеціаліста

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра здійснюється прийом осіб на другий (третій) курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (додаток 3). Прийом на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра здійснюється за результатами фахових вступних випробувань. Особа може вступити на другий курс для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала диплома молодшого спеціаліста. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.

  Перелік фахових та додаткових іспитів.

  Спеціальність

  Фаховий іспит

  Додатковий іспит

  Культурологія

  Історія України

  Українська мова

  Філософія

  Історія України

  Українська мова

  Філологія (українська мова та література)

  Українська мова

  Історія України

  Філологія (англійська мова та література)

  Англійська мова

  Українська мова

  Економічна кібернетика

   

  Основи економіки

   

  Математика

  Фінанси і кредит

  Облік і аудит

  Правознавство

  Основи права

  Історія України

  Історія

  Історія України

  Українська мова

  Країнознавство

  Історія України

  Англійська мова

  Міжнародні відносини

  Психологія

  Біологія

  Українська мова

  Громадське здоров`я

  Політологія

  Історія України

  Англійська мова

  Національна безпека

  Документознавство та інформаційна діяльність

  Українська мова

  Англійська мова

 • Для вступників, які здобули вищу освіту та осіб, які не менше одного року здобувають освітній ступінь бакалавра

  Для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) вищої освіти або здобувають його не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, при прийомі на навчання з метою здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому на навчання до Національного університету "Острозька академія" в 2019 році вступне випробування проводиться за тестовими технологіями із використанням комп’ютерної техніки відповідно до Положення про організацію та проведення вступних випробувань у Національному університеті "Острозька академія".

  Для спеціальностей 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 032 "Історія та археологія", 033 "Філософія", 034 "Культурологія", 052 "Політологія", 081 "Право", 256 "Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності)" проводиться вступне випробування з дисципліни «Історія України».

  Для спеціальностей 035.041 "Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська, 291 "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" (Країнознавство, Міжнародні відносини) проводиться вступне випробування з дисципліни «Англійська мова».

  Для спеціальностей 035.01 "Українська мова та література", 061 "Журналістика" проводиться вступне випробування з дисципліни «Українська мова та література».

  Для спеціальностей 053 "Психологія", 229 "Громадське здоров`я" проводиться вступне випробування з дисципліни «Біологія».

  Для спеціальностей 051 "Економіка" (Економічна кібернетика), 071 "Облік і оподаткування", 072 "Фінанси, банківська справа та страхування", 122 "Комп'ютерні науки" проводиться вступне випробування з дисципліни «Математика».