Національний університет «Острозька академія» — наступник першого вищого навчального закладу східнослов’янських народів — Острозької слов’яно-греко-латинської академії. Сьогодні виш визнано одним із найпрестижніших вищих навчальних закладів України.

Університет

Національний університет «Острозька академія» має статус самоврядного (автономного) дослідницького національного вищого навчального закладу. В університеті функціонують наукові центри, лабораторії, спеціалізовані вчені ради із захисту кандидатських дисертацій.

Наука
Ресурси

Серед ресурсів, що надаються студентам, викладачам, працівникам та гостям університету наукова бібліотека, відділ кадрів, інформаційно-рекламний відділ, відділ міжнародних зв’язків, Центр вивчення спадщини Острозької академії, ресурсні центри, методичні кабінети.

В Національному університеті «Острозька академія» діє п'ять факультетів та Інститут права ім. І. Малиновського, студенти яких навчаються на 18 престижних спеціальностях.

Факультети
Корисне

При Острозькій академії створена велика кількість студентських організацій, а також проектів, у яких студенти беруть активну участь, мають змогу проявити свій творчий потенціал та реалізувати себе.

Документи для вступу та строки прийому

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається

02 липня

Прийом заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

20 липня до 18.00

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

26 липня до 18.00

Строки проведення вступних іспитів

з 21 до 26 липня

Строки проведення співбесіди

з 21 – 23 липня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

до 12.00 24 липня

Виконання вимог до зарахування на місця державного замовлення для осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди, а також подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення

до 18.00 25 липня

Зарахування на місця державного замовлення для осіб, які виконали вимоги

до 12.00 26 липня

Заяви зарахованих осіб на місця державного замовлення виключаються

впродовж 26 липня

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання та вступних іспитів (у тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним замовленням

не пізніше 01 серпня

Виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення

до 18.00 06 серпня

Зарахування вступників за державним замовленням

до 18.00 07 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 30 серпня

 

Переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних

до 18.00 18 серпня

Етапи вступної кампанії

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається

02 липня

Прийом заяв та документів

1 серпня

Закінчення прийому заяв та документів для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів

20 серпня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання

30 серпня

Строки проведення вступних іспитів

з 21 до 23 серпня

Строки проведення співбесіди

з 21 до 23 серпня

Оприлюднення списку осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди

24 серпня

Рейтинговий список вступників

31 серпня

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб

до 15 вересня

Прийом заяв та документів для вступу

Вступник може подати до семи заяв на місця державного та регіонального замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.
Під час подання заяв на відкриті та закриті (фіксовані) конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

 • «претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;
 • «претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Подання заяви тільки в електронній формі.

Подання заяви у паперовій формі для вступника:

 • для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно до Правил прийому;
 • для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Правил прийому;
 • для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступник пред’являє особисто оригінали:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання;
 • документ, який підтверджує подання заяви у паперовій формі.

Строки прийому заяв та документів

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

12 липня

16 липня

Закінчення прийому заяв та документів

18 год. 24 липня

15 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 - 31 липня

з 16 до 17 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

02 серпня

20 серпня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання

05 серпня

23 серпня

Терміни зарахування вступників

не пізніше 08 серпня

 

27 серпня

Документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу;
 • документ державного зразка про здобутий рівень молодшого спеціаліста і додаток до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством).

Для осіб, які здобули ступінь (рівень) вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

16 липня

Закінчення прийому заяв та документів

15 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 16 до 18 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

20 серпня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання

23 серпня

Терміни зарахування вступників

 1. серпня, 15 вересня

Документи для вступу:

 • копію документа, що посвідчує особу;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Для осіб, які здобувають ступінь бакалавра не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план

Початок прийому заяв та документів

16 липня

Закінчення прийому заяв та документів

15 серпня

Строки проведення фахових вступних випробувань

з 16 до 18 серпня

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

20 серпня

Строки закінчення вибору вступниками місця навчання

23 серпня

Терміни зарахування вступників

 1. серпня, 15 вересня

Документи для вступу:

 • документ, що посвідчує особу;
 • для осіб, які здобувають ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план подають копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній рівень, на основі якого здійснювався вступ, і додаток до нього, засвідчений студентським відділом кадрів вищого навчального закладу і довідку про підтвердження виконання у повному обсязі навчального плану та середній показник успішності;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.